Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10028
 • D87-07499
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
199,90 € * 220,90 € * (9,51% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visio 2019 je najnovšia verzia sofistikovaného softvéru spoločnosti Microsoft na informatívnu vizualizáciu obchodných aj technických procesov a súvislostí; pomocou obsiahnutých nástrojov a formulárov možno prehľadne prezentovať a komunikovať aj zložité problémy alebo súbory údajov. Rozhranie pracovnej plochy, ktoré už poznáte z programov MS Office, mimoriadne uľahčuje začiatky práce s programom Visio 2019, takže aj noví používatelia sa v ňom rýchlo zorientujú a intuitívne využívajú rôzne nástroje a funkcie na premenu existujúcich údajov alebo myšlienok na informatívne diagramy v závislosti od požiadaviek projektu: Tvary dostupné v aplikácii Visio 2019 Professional sú vhodné na podrobné vytváranie pracovných postupov a organizačných schém, ako aj technických procesov a systémov atď. Okrem toho sú teraz najmä vo verzii Professional ponúkané aj diagramy štruktúry UML, ktoré sú vhodné na modelovanie tried a rozhraní. Okrem toho bol softvér optimalizovaný na jednoduchší import a rýchlejšie spracovanie súborov DWG z programu AutoCAD.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL"

Visio 2019 Professional - profesionálny vizualizačný softvér Microsoft na zakúpenie ako jedna licencia

Visio 2019 je najnovšia verzia sofistikovaného softvéru spoločnosti Microsoft na informatívnu vizualizáciu obchodných aj technických procesov a súvislostí; vďaka obsiahnutým nástrojom a formulárom možno prehľadne prezentovať a komunikovať aj zložité problémy alebo súbory údajov.

Rozhranie pracovnej plochy, ktoré už poznáte z programov MS Office, mimoriadne uľahčuje prácu s aplikáciou Visio 2019, takže aj noví používatelia sa v nej rýchlo zorientujú a intuitívne používajú rôzne nástroje a funkcie na premenu existujúcich údajov alebo nápadov na informatívne diagramy v závislosti od požiadaviek projektu: Tvary dostupné vo Visio 2019 Professional sú vhodné na podrobné vytváranie pracovných postupov a organizačných schém, ako aj technických procesov a systémov atď. - nový je tu tvar "wireframe". Okrem toho, najmä vo verzii Professional, sú teraz k dispozícii aj štrukturálne diagramy UML, ktoré sú vhodné na modelovanie tried a rozhraní. Okrem toho bol softvér optimalizovaný na jednoduchší import a rýchlejšie spracovanie súborov DWG z programu AutoCAD.

Program Visio 2019 Professional bol tiež vylepšený na používanie na dotykových zariadeniach, preto ho možno na príslušných koncových zariadeniach ovládať digitálnym perom, ako aj len prstom, a to aj na kreslenie alebo pridávanie poznámok. Po pripojení k službe Azure Active Directory alebo serveru Exchange možno údaje importovať priamo do tvarov v aplikácii Visio 2019, napríklad z programu Excel.

Pre ktorých používateľov je určená verzia Visio 2019 Professional?

Okrem stredne veľkých firiem je Visio 2019 Professional Edition určené predovšetkým pre väčšie firmy a organizácie, v ktorých je hlavným cieľom tímová práca, keď ide o profesionálne a na veľmi vysokej úrovni vytváranie vizualizácií procesov, obchodných štruktúr atď. Na tento účel je k dispozícii veľké množstvo tvarov prehľadne roztriedených do šablón, ktoré si môžete ďalej upraviť podľa vlastných požiadaviek a potom ich tiež uložiť ako nové vlastné šablóny na opakované použitie. Diagramy vytvorené v aplikácii Visio 2019 možno zdieľať aj v cloude s kolegami v tíme alebo partnermi prostredníctvom MS SharePoint Server alebo OneDrive a sprístupniť ich pomocou integrovanej funkcie komentárov.

Profesionálna edícia Microsoft Visio 2019, ktorú ponúka Wiresoft v obchode so softvérom, je jedna licencia v nákupnej verzii - ide o použitý softvér, ktorý má výrazne nižšiu cenu v porovnaní s bežným obchodom, ktorý ho zvyčajne predáva len v rámci zmluvy o hromadnej licencii. To ponúka spoločnostiam všetkých veľkostí výhodnú ekonomickú príležitosť komplexne využívať tento profesionálny vizualizačný softvér od spoločnosti Microsoft vo svojej činnosti.

V internetovom obchode Wiresoft Software sú k dispozícii aj ďalšie aplikácie spoločnosti Microsoft kompatibilné s aplikáciou Visio 2019 ako zľavnené jednorazové licencie použitého softvéru, napríklad Windows 10, ktorý je povinnou podmienkou na používanie aplikácie Vision 2019. Nasledujúci prehľad stručne predstavuje najdôležitejšie funkcie a inovácie aplikácie Visio 2019 Professional Edition.

Použite rozsiahly výber diagramov Visio alebo si jednoducho vytvorte vlastné tvary

Visio 2019 Professional obsahuje veľmi veľké množstvo diagramov Visio pre všetky možné oblasti použitia; tie sú prehľadne usporiadané v rôznych šablónach obsahujúcich jednotlivé tvary. Tvary možno vyplniť priamo textom, ktorý program automaticky vloží pri písaní, ale možno ich aj priamo prepojiť napríklad s tabuľkou programu Excel alebo databázou Exchange, prípadne importovať údaje prostredníctvom služieb MS SharePoint alebo OneDrive.

Portfólio aplikácie Visio 2019 Professional ponúka viac ako 600 tvarov, z ktorých približne 400 sú "inteligentné" tvary: metaúdaje s nimi spojené sa pri aktualizácii automaticky upravujú v príslušnom tvare. Okrem toho sú mnohé tvary v súlade s priemyselnými normami, takže tieto diagramy obsahujú záväzné informácie. Celkovo ponúka Visio 2019 Professional Edition používateľom všetko, čo potrebujú na kreatívnu prácu, aby mohli zrozumiteľne prezentovať procesy alebo systémy. Visio 2019 Professional obsahuje aj ďalšie:

Novinka: Diagramy UML výlučne vo Visio 2019 Professional Edition

Komunikačné diagramy, diagramy komponentov a diagramy nasadenia možno vo Visio 2019 Professional vytvárať mimoriadne dobre pomocou integrovaných nástrojov UML, napríklad na vizualizáciu portov a rozhraní, ako aj vzťahov a komponentov: UML - Unified Modelling Language - bol vyvinutý ako grafický modelovací jazyk špeciálne na vizualizáciu a dokumentáciu, ako aj špecifikáciu a návrh softvérových komponentov a iných systémov.

Uveďme len niekoľko príkladov možného použitia diagramov UML v aplikácii Visio 2019 Professional: Diagramy tried UML zobrazujú statický pohľad na triedy, ako aj vzťahy medzi objektmi systému, zatiaľ čo diagramy komponentov rozdeľujú takýto systém na vzájomne prepojené komponenty, čím možno zobraziť aj štruktúru kódu. Okrem toho diagramy nasadenia UML znázorňujú konfiguráciu hardvérových a softvérových prvkov a sekvenčné diagramy UML zobrazujú všetkých aktérov alebo objekty zúčastňujúce sa na interakcii.

Novinka: Diagramy notácie databázy

Verzia Professional obsahuje aj typ Database Notation Diagrams, nazývaný aj Entity Relationship Model (ER Model alebo ERM), ktorý možno použiť na vytvorenie grafického modelu jednoduchej alebo zložitej databázy.

Ďalšie vylepšenia a doplnky v aplikácii Visio 2019

Okrem toho Visio 2019 Professional ponúka aj ďalšie nové typy diagramov alebo funkcií a tiež optimalizovanú podporu pre súbory AutoCAD:

Nové úvodné diagramy umožňujú rýchlejší vstup do aplikácie Visio 2019

Visio 2019 obsahuje aj nové štartovacie diagramy v oblastiach brainstormingu, organizačného diagramu a "jazyka špecifikácie a opisu" - skrátene SDL, ktoré sú často potrebné na zobrazenie vývojových diagramov, pracovných postupov a časových harmonogramov. Program ponúka aj praktické tipy, ako vytvoriť vhodný typ diagramu, čo je užitočné najmä pre začiatočníkov.

Tvary, ktoré sú už súčasťou aplikácie Visio 2019 Professional, si môžete prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek. Jednotlivé komponenty tak možno upravovať pomocou nástrojov na tvarovanie - ako sú gradienty a priehľadnosť, efekty ako tieň a žiara, zrkadlenie a 3D: na tento účel možno meniť smer behu, formátovanie a farbu textov a upravovať hrúbku, štýl a farbu čiar/odrážok; okrem toho je možné upravovať aj celý diagram.

Používatelia môžu v aplikácii Vision 2019 Professional vytvárať vlastné tvary a ukladať ich tak, aby boli pri ďalšom použití k dispozícii ako hlavný tvar pridaním do šablóny "Obľúbené".

Nové: Drátografické diagramy

Novinkou v aplikácii Visio 2019 je aj typ diagramu wireframe; diagramy wireframe sa používajú najmä na načrtnutie nápadov používateľského rozhrania aplikácie a jej funkcií a obsahu počas vývoja aplikácie.

Novinka: Podpora programu AutoCAD bola optimalizovaná

Okrem toho sa teraz zlepšila a rozšírila podpora aplikácie AutoCAD v aplikácii Visio 2019: súbory DWG alebo DXF vytvorené v aplikácii AutoCAD verzie 2007 alebo staršej možno teraz importovať rýchlejšie a lepšie škálovať a prekrytie tvarov sa tiež vykonáva s menším oneskorením. Objekty programu AutoCAD importované do aplikácie Visio 2019, ako napríklad.

Pôdorysy budov alebo plány možno previesť do tvaru Visio a potom doplniť ďalšími tvarmi, napr. na naplánovanie usporiadania a rozmiestnenia pracovísk alebo strojov a zariadení v miestnosti.

Typické typy diagramov Visio 2019 Professional Edition

Nasledujúce typy diagramov sú len príkladmi najčastejšie používaných tvarov dostupných v aplikácii Visio 2019 Professional:

Na navrhovanie a projektovanie budov:

 • Pôdorysy znázorňujú využitie priestorov, napríklad pri plánovaní priestoru v podniku alebo organizácii.
 • Plány budov umožňujú technické znázornenie infraštruktúry alebo služieb v budove v súlade s IEEE, napr. elektrických obvodov, inštalácií, potrubí a iných systémov.

Procesy súvisiace so spoločnosťou a projektom:

 • Vývojové diagramy vizualizujú jednotlivé fázy obchodných procesov alebo dokonca technických postupov,
 • diagramy Swimlane sa používajú najmä na priradenie jednotlivých pracovných krokov rôznym oddeleniam v spoločnosti.
 • Prierezové diagramy typu IDEF0 modelujú systémové alebo podnikové rozhodnutia, zatiaľ čo diagramy BPMN sa používajú najmä v podnikovej informatike alebo pri riadení procesov.
 • Diagramy obchodných procesov sa používajú na vysvetlenie zložitých prevádzkových procesov.
 • Pivotné diagramy sa používajú na analýzu veľkého množstva údajov, zatiaľ čo časové diagramy
 • Časové diagramy dokumentujú priebeh obchodných procesov.
 • 3D stĺpcové grafy znázorňujú napríklad predaj, zisky alebo iné kľúčové ukazovatele výkonnosti.

Technické zastúpenie:

 • Procesné diagramy sa používajú najmä na vizualizáciu chemických a priemyselných procesov a zariadení, ktoré sú pre ne potrebné.
 • IT diagramy, ako napríklad diagramy ITIL (Information Technology Infrastructure Library), sa používajú na znázornenie funkcií a rolí preddefinovaných v systéme, napr. v aktívnych adresároch a databázach.

Ďalšie typy štrukturálnych diagramov:

 • Organizačné schémy objasňujú štruktúru organizácie a hierarchie vrátane závislostí.
 • Sekvenčné diagramy obsahujú všetkých účastníkov interakcie vrátane udalostí.
 • Na druhej stranediagramy aktivít opisujú vnútorné správanie metód a akcií.
 • Stavové diagramy znázorňujú napríklad životný cyklus objektov výrobku.
 • Diagramy prípadov použitia vizualizujú jednotlivé fázy projektu, zatiaľ čo
 • Komunikačné diagramy v rámci systému zobrazujú interakciu prvkov.

Hardvérové a iné požiadavky na používanie aplikácie Microsoft Visio 2019 Professional

MS Vision 2019 Professional Edition v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii možno v podstate používať len v spojení so systémom Windows 10 alebo Windows Server 2019! Ďalšie informácie o príslušných minimálnych požiadavkách nájdete v nasledujúcom prehľade:

 • Procesor: min. 1,6 GHz, dvojjadrový
 • Operačné systémy (bezpodmienečne nutné): Windows 10, Windows Server 2019
 • RAM: najmenej 4 GB RAM (64-bitová) alebo 2 GB RAM (32-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 4,0 GB voľného miesta na disku
 • Rozlíšenie displeja/obrazovky: 1 280 x 768
 • Grafika: Grafická karta DirectX 10 na zrýchlenie grafického hardvéru
 • verzia .NET: Pre niektoré funkcie aplikácie Vision 2019 sa vyžaduje inštalácia .NET 3.5 alebo 4.6
 • Používanie opísaných funkcií na cloudové používanie súborov Visio si vyžaduje konto OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint

MS Visio 2019 Professional Edition - kúpte si jednu licenciu lacno na Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft ponúka vo svojom internetovom obchode MS Visio 2019 Professional Edition ako licenciu pre jedného používateľa. Ide o tzv. použitý softvér, ktorý má preto výrazne nižšiu cenu v porovnaní s porovnateľným novým softvérom. Okrem zníženia ceny vám kúpna verzia aplikácie Visio 2019 ponúka aj ďalšiu veľkú výhodu, ktorou je jej neobmedzená použiteľnosť na rozdiel od verzie s predplatným.

Ponúkaná licencia Professional Edition programu MS Visio 2019 pre jedného používateľa pochádza z objemovej licencie tohto programu spoločnosti Microsoft, ktorá bola prvýkrát zakúpená a prípadne aj používaná spoločnosťou. Pri ďalšom predaji tejto objemovej licencie bola táto licencia rozdelená na jednotlivé licencie, a teda označená ako použitý softvér. Rozdelenie objemovej licencie Visio 2019 Professional na takéto jednotlivé licencie ani následné nové označenie ako "použitý softvér" neobsahuje žiadne obmedzenia týkajúce sa jeho funkčnosti alebo použiteľnosti - nielen preto, že tento postup neporušuje žiadne platné právne ustanovenia, ale aj preto, že softvér sa vo všeobecnosti nemôže opotrebovať.

Nákup softvéru s Wiresoftom - vždy bezpečný obchod s mnohými výhodami pre vás! Pri zakúpení licencie dostupnej v obchode Wiresoft Shop, ako napríklad MS Visio 2019 Professional, môžete využiť nielen skutočne nízku cenu, ale aj bezpečné okamžité stiahnutie po dokončení platobného procesu a okamžitú aktiváciu softvérovej licencie pomocou priloženého objemového licenčného kľúča. A: Kúpa použitých softvérových licencií na exkluzívne edície programov Microsoft, ako je MS Visio 2019 Professional alebo iné programy, vám dáva možnosť používať ich sami bez obmedzení predplatného.

V obchode Wiresoft Software Shop s použitým softvérom spoločnosti Microsoft nájdete nielen verziu Visio 2019 Professional, ale aj iné edície alebo verzie aplikácie Visio, ako aj ďalší softvér spoločnosti Microsoft, napríklad Windows 10 a Windows Server 2019, ktoré sú potrebné na používanie aplikácie Visio 2019 Professional. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Visio 2019 Professional alebo iného softvéru Microsoft ponúkaného v obchode, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie