Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL
10x licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services,...
393,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL
5x licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im...
202,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencií CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov systému Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access...
974,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL
25x licencií CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services,...
974,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access Licence),...
393,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov systému Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access...
202,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL
Licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im...
44,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 DEVICE CAL
Licencie CAL zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov systému Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access...
44,90 € *

Doplňte svoju potrebu licencií CAL pomocou spoločnosti Wiresoft

S balíkom RDS od spoločnosti Wiresoft ušetríte ďalšie peniaze! Zatiaľ čo spoločnosť Microsoft zvyčajne ponúka len najnovšiu verziu služby Vzdialená plocha, spoločnosť Wiresoft vám dáva možnosť doplniť existujúce licencie verzie RDS na rok 2019. Takto nemusíte v budúcnosti prechádzať na - často drahšiu - aktuálnejšiu verziu RDS a vaše náklady na obstaranie sa tým výrazne znížia.

V súčasnosti u nás nájdete nasledujúcu verziu služby Microsoft Remote Desktop Service 2019 - buď ako používateľskú, alebo ako licenciu zariadenia:

Výhody služby Vzdialená plocha 2019 zo systému Windows

RDS 2019 je centralizovaná platforma pre počítače a aplikácie, t. j. softvér pre všetky programy používané na pracovných staniciach stačí nainštalovať len raz, centrálne. Používatelia k nemu potom pristupujú prostredníctvom licencie CAL (Client Access License) z ľubovoľného počítača - či už na pracovisku alebo v domácej kancelárii.

Služby vzdialenej plochy systému Windows 2019 sú založené na verzii systému Windows Server. Predstavujú virtualizačnú platformu, ktorú možno použiť na mapovanie veľmi odlišných aplikačných scenárov. Pomocou aplikácie RemoteApp je relácia systému Windows virtualizovaná a môže ju spustiť ktorýkoľvek oprávnený používateľ alebo koncové zariadenie.

V závislosti od verzie Windows RDS používanej v spoločnosti obsahuje rôzne scenáre a technológie alebo je nimi doplnená. Spektrum možných aplikácií pre služby vzdialenej plochy sa tak neustále rozširuje a zohľadňujú sa meniace sa požiadavky v modernom pracovnom svete.

Prehľad najdôležitejších funkcií služby Microsoft RDS 2019

Pomocou centrálnych komponentov služby Vzdialená plocha môžete nielen nastavovať a udržiavať štandardizované pracovné stanice pre svojich zamestnancov a vytvárať bezpečné pripojenia, ale aj spravovať licencie CAL - čo je nezanedbateľná funkcia, na ktorú sa často zabúda.

Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche

Tento prvok služby RDS funguje ako sprostredkovateľ pripojenia medzi každým používateľom so vzdialenou plochou a príslušným serverom vo vašej organizácii. Vďaka tomu zostanú spustené programy používateľa nedotknuté aj v prípade, že sa pripojenie preruší. Sprostredkovateľ pripojenia k VP potom môže používateľa znovu pripojiť k jeho pôvodnej relácii.

Brána vzdialenej plochy

Brána RD Gateway umožňuje rýchle a bezpečné pripojenie cez internet medzi virtuálnymi pracovnými plochami koncových používateľov alebo programami RemoteApp umiestnenými mimo podnikovej brány firewall a podnikovou sieťou. Brána RD Gateway vytvorí šifrovaný tunel SSL medzi zariadením používateľa a serverom brány RD Gateway, overí používateľa v prostredí a tiež definuje, ku ktorým zdrojom môže používateľ pristupovať v zabezpečenom prostredí. Okrem toho je brána vzdialenej plochy zodpovedná za prenos dátovej prevádzky a okrem iného môže definovať aj rôzne vlastnosti časového limitu, ak používateľ nie je dlhší čas aktívny.

Licencovanie vzdialenej plochy

Táto funkcia upravuje používanie licencií pri poskytovaní služieb vzdialenej plochy. Hneď ako sa používateľ alebo zariadenie pripojí k serveru Licencovanie vzdialenej plochy, rozhodne sa, či a ktorý RDS-CAL je potrebný, a vytvorí sa pripojenie k hostiteľskému serveru relácie RD a potom k pracovným plochám alebo aplikáciám, ktoré sa majú používať.

Keď sa používateľ alebo koncový bod pripojí k hostiteľskému serveru relácie VP, hostiteľský server relácie VP rozhodne, či sa vyžaduje licencia RDS CAL. Hostiteľský server relácie VP potom požiada licenciu na prístup klienta k službe RDS z licenčného servera vzdialenej plochy. Ak je na licenčnom serveri k dispozícii vhodná licencia RDS CAL, licencia RDS CAL sa vydá klientovi a klient sa môže pripojiť k hostiteľskému serveru relácie RD a odtiaľ k pracovným plochám alebo aplikáciám, ktoré sa majú používať.

Hostiteľ relácií vzdialenej plochy (RDSH)

Hostiteľ relácie vzdialenej plochy je nový názov pre terminálový server. RDSH je hostiteľom desktopov založených na relácii servera, ako aj programov RemoteApp a pripája používateľov počas relácie. Poskytujú aj ďalšie funkcie alebo úlohy pri virtualizácii desktopov.

Hostiteľ virtualizácie vzdialenej plochy (RDVH):

Hostiteľ virtualizácie VP je špecifická rola systému Windows Server 2008 R2. Ako naznačuje názov, hostiteľ virtualizácie RD hostí virtuálne desktopy. Táto funkcia sa vyžaduje v prostrediach VDI (Virtual Desktop Infrastructure), v ktorých sa ako hosťujúci systém používa Windows 7 alebo XP. Hostiteľ virtualizácie vzdialenej plochy rozlišuje medzi osobnými virtuálnymi pracovnými plochami, ktoré možno priradiť konkrétnemu používateľovi, a skupinami virtuálnych pracovných plôch, ktoré sa priraďujú pracovným plochám z fondu, podobne ako pracovné stanice zdieľané viacerými používateľmi.

Webový prístup k vzdialenej ploche (RDWA)

Služba Microsoft Remote Desktop Web Access nahrádza službu Terminal Services Web Access. Táto rola služby Vzdialená plocha (RDS) je k dispozícii v systémoch Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2 a Windows Server 2016. RDWA umožňuje používateľom prístup k aplikácii RemoteApp a pripojeniu k vzdialenej ploche buď prostredníctvom ponuky Štart, alebo aj prostredníctvom webového prehliadača.

Súčasťou služby Vzdialený prístup k webovej ploche je aj služba Pripojenie k vzdialenej ploche, ktorá umožňuje používateľovi vzdialený prístup k ľubovoľnému počítaču, ku ktorému má prístup na vzdialenú plochu.

Kompatibilita systému RDS 2019

Aplikácie RDS, ako aj pracovné plochy RDS tak môžu byť používané úplne odlišnými klientskymi zariadeniami a operačnými systémami alebo aj prehliadačmi podporujúcimi HTML5 a klientmi Java. Príslušné služby a aplikácie môžu využívať napríklad aj tablety. Používatelia používajú prostriedky RDS prostredníctvom protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) integrovaného v systéme Windows. Okrem toho možno použiť aj protokoly iných poskytovateľov, napríklad Citrix HDX alebo VMware PC over IP.

Aké licencie CAL sú k dispozícii pre službu RDS 2019? Licenčný systém spoločnosti Microsoft

Licenčný systém spoločnosti Microsoft je čoraz viac založený na klientskych prístupových licenciách, nazývaných aj CAL. To znamená, že používanie (licencia) softvéru je nezávislé od jeho implementácie. Licencia CAL služby Vzdialená plocha poskytuje prístup k serveru len oprávneným používateľom. Neoprávneným tretím stranám je tak zamedzený prístup, čo znamená dodatočnú bezpečnosť.

Serverový operačný systém Windows už zvyčajne obsahuje dve administrátorské práva vzdialeného prístupu, ktoré sa však môžu používať len na správu servera. Používanie pre relácie používateľov preto nie je povolené. Licenčné podmienky spoločnosti Microsoft stanovujú, že licencia RDS CAL sa vyžaduje vždy, keď oprávnený zamestnanec pristupuje buď priamo k pracovnej ploche servera Windows, alebo k aplikácii, ktorá sa poskytuje prostredníctvom pracovnej plochy servera Windows.

To platí aj pri prístupe k serveru Windows Server prostredníctvom softvéru tretej strany, v takom prípade je tiež potrebná príslušná licencia RDS.

Aký je rozdiel medzi licenciami CAL používateľa a licenciami CAL zariadenia?

Existujú dve rôzne formy licencií Microsoft CAL pre službu Vzdialená plocha 2019 - licencie User CAL a licencie Device CAL - podľa toho, či sa zameriavajú na používateľa alebo zariadenie:

Používateľské licencie CAL: Licencia User CAL je vždy určená len pre jedného konkrétneho používateľa. Prostredníctvom User CAL môže tento používateľ pristupovať k serveru z úplne odlišných zariadení, napríklad v práci na svojom stolnom počítači v kancelárii a z iného počítača alebo notebooku, keď je na cestách.

Zariadenia CAL: Licencia CAL na zariadenie je licencia závislá od zariadenia a vzťahuje sa na konkrétne zariadenie, napr. stolný počítač v kancelárii alebo notebook. Každý používateľ, ktorý používa licencované zariadenie, však môže používať aj služby vzdialenej plochy, ktoré sú preň určené.

Ktorý typ CAL je pre vašu spoločnosť vhodný, sa samozrejme líši od prípadu k prípadu, toto rozhodnutie je založené najmä na počte zamestnancov vo vašej spoločnosti, ako aj na preferovanom spôsobe používania: Pre zamestnancov, ktorí pracujú s programami Windows takmer výlučne na vlastnom počítači na pracovisku, je vhodným typom licencie licencia Device CAL. Avšak zamestnanci, ktorí pristupujú k serveru flexibilne na rôznych zariadeniach a pracovných staniciach, t. j. aj v domácej kancelárii alebo na cestách, môžu využívať licenciu User CAL.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania služby Microsoft Remote Desktop Services, kontaktujte nás - radi vám poradíme s prispôsobenou kombináciou licencií a vytvoríme pre vás vhodnú ponuku

Kúpiť lacné balíky RDS 2019 na Wiresoft

Ceny bežných formátov služby Vzdialená plocha sa každoročne zvyšujú. Spoločnosť Wiresoft ponúka nákladovo efektívny a jednoduchý spôsob, ako pokryť alebo rozšíriť potreby licencií pre službu Vzdialená plocha.

Či už ide o jednu licenciu alebo balík: všetky naše produkty Microsoft sú originálne licenčné práva z európskeho regiónu. Spoločnosť Wiresoft totiž predáva softvérové licencie, ktoré si firmy zakúpili, ale nepoužívajú ich - ich pravosť a funkčnosť skontrolovala spoločnosť Wiresoft - a to úplne legálne, ako už potvrdilo mnoho našich nadšených zákazníkov. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.