Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE USER CAL
Licencie CAL pre podnikových používateľov pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edícií Microsoft Exchange Server 2019 Standard a Enterprise si každý používateľ, ktorý chce mať prístup k službám servera,...
40,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE DEVICE CAL
Licencia Enterprise Device CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér Microsoft Exchange Server Enterprise CAL 2019 je softvérový produkt, ktorý poskytuje prístup k vlastnostiam a funkciám servera Microsoft Exchange...
40,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack Device CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edície Standard alebo Enterprise servera Microsoft Exchange 2019 sa okrem licencie na server vyžaduje aj samostatná licencia na prístup klienta pre...
569,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10 Pack Device CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edície Standard alebo Enterprise servera Microsoft Exchange 2019 sa okrem licencie na server vyžaduje aj samostatná licencia na prístup klienta pre...
231,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5 Pack Device CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edície Standard alebo Enterprise servera Microsoft Exchange 2019 sa okrem licencie na server vyžaduje aj samostatná licencia na prístup klienta pre...
121,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25 licencií CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edícií Microsoft Exchange Server 2019 Standard a Enterprise si každý používateľ, ktorý chce mať prístup k službám servera, vyžaduje okrem licencie servera...
569,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10 licencií CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edícií Microsoft Exchange Server 2019 Standard a Enterprise si každý používateľ, ktorý chce mať prístup k službám servera, vyžaduje okrem licencie servera...
231,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
5 licencií CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edícií Microsoft Exchange Server 2019 Standard a Enterprise si každý používateľ, ktorý chce mať prístup k službám servera, vyžaduje okrem licencie servera...
121,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 USER CAL
User CALs pre Microsoft Exchange Server 2019 ako použitý softvér Pre edície Standard a Enterprise Microsoft Exchange Server 2019 potrebuje každý používateľ, ktorý chce mať prístup k službám Server, okrem licencie servera aj samostatnú...
28,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 DEVICE CAL
Licencia CAL zariadenia pre Microsoft Exchange Server 2019 ako používaný softvér V prípade edície Standard alebo Enterprise servera Microsoft Exchange 2019 sa okrem licencie na server vyžaduje aj samostatná licencia na prístup klienta...
28,90 € *

Používanie funkcií servera Microsoft Exchange Server 2019 s licenciou CAL

Pre každý server vo vlastníctve spoločnosti, ktorý používa aktuálnu verziu servera Exchange Server, musí byť k dispozícii jedna alebo viacero licencií, aby ste mali prístup k príslušným funkciám a službám. Každý používateľ alebo zariadenie, ktoré má mať prístup k serveru Exchange, potrebuje príslušnú licenciu CAL (Client Access Licence) - licenciu User CAL alebo Device CAL. Rozhodnutie pre verziu CAL závisí na jednej strane od štruktúry spoločnosti a na druhej strane od požiadaviek na bezpečnosť e-mailovej prevádzky a ochranu vlastných údajov, ako aj údajov partnerov.

Aké výhody ponúka aktuálny Windows Microsoft Exchange Server 2019?

V novej verzii servera Exchange ponúka spoločnosť Microsoft významné vylepšenia a zdokonalenia v mnohých oblastiach, ktoré ďalej zvyšujú bezpečnosť a rýchlosť, ako aj rozsah funkcií. Okrem používateľov môžu správcovia využívať aj mnohé praktické funkcie, ktoré zlepšujú a uľahčujú organizáciu internej a externej komunikácie.

Vylepšenia servera Exchange v oblasti zabezpečenia

Použitie podpory jadra servera Windows teraz ponúka menší priestor na útok pri pokuse o neoprávnený prístup zvonku, pretože Exchange teraz beží v čistom prostredí Windows, a preto si vyžaduje aj menej komponentov na údržbu. Aj prostredie Exchange Management Shell a Centrum administrácie Exchange sú lepšie chránené pred prístupom zvonku.

Použitím pravidiel klientskeho prístupu je teraz možné povoliť a zjednodušiť správu Exchange z internej siete, pretože sa tým eliminuje potreba používať zložité sieťové pravidlá a pravidlá brány firewall.

Vylepšený výkonservera Exchange

V aplikácii Exchange Online sa zlepšila aj vyhľadávacia infraštruktúra na škálovanie v cloude a tiež spoľahlivosť. Výsledkom je teraz možnosť indexovania väčších súborov, ako aj jednoduchšia správa a vyšší výkon vyhľadávania. Výsledkom je aj oveľa rýchlejší a spoľahlivejší failovering medzi servermi.

Ďalšie funkcie servera Exchange Server 2019  

Použitie najnovšieho úložného hardvéru vrátane väčších pevných diskov a diskov SSD zvyšuje celkový výkon servera: Exchange 2019 teraz podporuje až 256 GB pamäte a 48 jadier CPU. Dynamické databázové úložisko tiež optimalizuje aktívne využívanie databázy.

Okrem toho nové funkcie kalendára, lepšia funkcia mimo kancelárie a ďalšie možnosti pre poznámky mimo kancelárie a riešenie neprítomnosti zlepšujú spoluprácu a koordináciu stretnutí, ktoré sú dôležitou súčasťou internej firemnej komunikácie. Najmä administrátori majú k dispozícii len rozšírené možnosti plánovania v čase neprítomnosti zamestnancov.

Okrem toho sa e-mailové adresy, ktoré obsahujú iné ako anglické znaky, môžu vďaka internacionalizácii naďalej odosielať a doručovať v pôvodnej podobe.

Typy licencií spoločnosti Microsoft pre Exchange Server 2019

Pomocou rôznych typov licencií spoločnosť Microsoft reguluje individuálne používanie servera Exchange Server 2019. Licenčný model spoločnosti Microsoft rozlišuje medzi rôznymi typmi: V prvom rade ide o dve serverové licencie - Standard a Enterprise - pre server Exchange Server ako taký, ktoré sa kvantitatívne líšia vzhľadom na požiadavky malých a veľkých spoločností; v druhom rade ide o dva typy klientskych prístupových licencií (CAL) - prideľujú sa buď zariadeniu (Device-CAL), alebo používateľovi (User-CAL); a okrem toho ide o verzie Standard a Enterprise, ktoré definujú rozsah funkcií a práv príslušnej licencie CAL.

Serverová licencia pre Microsoft ExchangeServer 2019

Microsoft Exchange Server 2019 je k dispozícii vo verziách Standard a Enterprise. Funkcionalita Exchange 2019 Standard a Enterprise je rovnaká, obe edície sa líšia iba škálovateľnosťou, t. j. počtom podporovaných databáz poštových schránok.

Edícia Standard servera Exchange Server 2019 podporuje maximálne 5 databáz poštových schránok, čo je typická potreba malých a stredne veľkých spoločností; edícia Enterprise servera Exchange Server 2019 podporuje až 100 databáz poštových schránok, takže je určená pre väčšie spoločnosti a organizácie.

Licencie User CAL a licencie Device CAL pre Microsoft Exchange Server 2019

Licencie CAL pre Microsoft Exchange Server 2019 sú k dispozícii v dvoch rôznych verziách - ako licencie User CAL a ako licencie Device CAL - podľa toho, či má mať prístup k serveru oprávnený konkrétny používateľ alebo konkrétny počítač.

Ktorý variant CAL je pre spoločnosť alebo inštitúciu najpraktickejší a nákladovo najefektívnejší, sa môže líšiť od prípadu k prípadu. Rozhodnutie o licencii CAL pre zariadenie Exchange Server alebo licencii CAL pre používateľa sa zvyčajne zakladá nielen na počte zamestnancov, ale aj na najčastejšom spôsobe práce:

Zamestnanci, ktorí pracujú výlučne lokálne na svojej pevnej pracovnej stanici s vlastným počítačom, môžu lepšie využiť licenciu Exchange Server Device CAL. Ak je pracovisko flexibilnejšie alebo mobilnejšie a práca sa preto vykonáva na rôznych koncových zariadeniach, môže byť výhodnejšia licencia User CAL pre server Exchange. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie informácie o oboch verziách CAL:

Licencie User CAL pre server Exchange Server: Používateľské licencie CAL sú určené len pre jedného používateľa. Výhoda: Vďaka licencii User CAL môže tento používateľ pristupovať k serveru Exchange z úplne iných koncových zariadení. Môže to byť stolový počítač v kancelárii alebo iný počítač, napríklad v domácej kancelárii, alebo dokonca notebook, ktorý sa používa mimo firmy. Ak je teda zamestnanec často na cestách, napr. na stretnutiach so zákazníkmi, alebo často prednáša prezentácie na mieste, je najlepšou voľbou používateľská licencia CAL pre server Exchange.

Licencie CAL na zariadenia pre server Exchange: Na druhej strane licencia Device CAL je licencia súvisiaca so zariadením. To znamená, že prístup k serveru Exchange má iba konkrétny počítač, napríklad ALEBO počítač, alebo notebook vo firme. V tomto prípade môžu mať k príslušnému licencovanému koncovému zariadeniu prístup úplne iní používatelia, aby mohli využívať služby servera Microsoft Exchange Server.

Pri licencii Device CAL preto nezáleží na tom, ktorý používateľ pristupuje k serveru Exchange, pokiaľ sa tak deje len prostredníctvom príslušného licencovaného zariadenia. Prístupová licencia klienta zariadenia je preto praktická najmä v prípade proaktívneho zdieľania pracovných staníc.

Prečo pre server Microsoft Exchange Server existuje aj štandardná licencia CAL a licencia CAL Enterprise?

Zatiaľ čo edície Standard a Enterprise pre Exchange Server 2019 sa líšia len z hľadiska škálovateľnosti funkcií, rozdiel medzi licenciami CAL Standard a Enterprise sa týka rozsahu funkcií Exchange Server 2019, ktoré sú v každom prípade k dispozícii.

Licencia Enterprise CAL je takpovediac nadstavbou štandardnej licencie CAL a rozširuje ju o ďalšie funkcie, ako napríklad Unified Messaging, integrovanú funkciu archivácie a DLP.

Licencie Standard CAL aj Enterprise CAL prirodzene spolupracujú s edíciami Standard a Enterprise servera Exchange Server 2019. Licenciu Standard CAL je preto možné použiť aj v podnikovej edícii servera Exchange 2019 - a naopak, licenciu Enterprise CAL v edícii Standard.

Rozdiel medzi štandardnou licenciou CAL a licenciou Enterprise CAL pre server Microsoft Exchange

Rozdelenie na štandardné a podnikové licencie CAL má jednoduchý dôvod: nie každý používateľ, ktorý pracuje so serverom Microsoft Exchange Server, potrebuje celý rozsah služieb a funkcií. Ak nie všetci zamestnanci potrebujú rovnaké prístupové práva.

spoločnosti preto môžu ušetriť peniaze zakúpením jednoduchšej licencie Standard CAL namiesto zložitejšej licencie Enterprise CAL.

Organizácie profitujú z licencií Enterprise CAL najmä preto, že v porovnaní so štandardnou licenciou CAL ponúkajú aj nové integrované funkcie na archiváciu a ochranu informácií. To môže znížiť zložitosť plnenia požiadaviek na súlad, čo tiež pomáha znížiť náklady. Podobne používanie jednotných správ namiesto bežných systémov hlasovej pošty môže neustále znižovať prevádzkové náklady.

Medzi dôležité funkcie v serveri Exchange Server 2019 patrí archivácia poštových schránok prostredníctvom archivačnej schránky, ako aj vyhľadávanie medzi rôznymi poštovými schránkami (Multi-Mailbox Search); spomínaná podpora smerníc o dodržiavaní predpisov prostredníctvom lepšej ochrany informácií (Information Protection and Control), osobný archív, ako aj archivácia z právnych dôvodov, vylepšená ochrana proti spamu, aplikácia zásad prepravy e-mailov, ako aj zásad uchovávania definovaných používateľom, archivácia na mieste a uchovávanie na mieste (In-Place Archive, resp. In-Place Hold), definované zásady uchovávania a možnosť vytvárania a správy poštových schránok. In-Place Hold), definované denníky pre používateľov a distribučné zoznamy a v neposlednom rade správa práv v rámci servera Exchange Server. Rôzne funkcie zdieľania upravujú práva pre kalendáre, čo zlepšuje koordináciu a vytvára lepší prehľad, takže z každodenného pracovného života sa vylúčia časovo náročné prekrývania alebo zbytočné stretnutia.

Cenovo výhodné licencovanie serverov s licenciami CAL od spoločnosti Wiresoft

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania servera Microsoft Exchange Server pre vašu spoločnosť, jednoducho nás kontaktujte. Radi vám poradíme s optimálnou štruktúrou licencií pre Microsoft Exchange Server a poskytneme vám ponuku na mieru.

Pri nákupe licencií CAL pre server Exchange ušetríte peniaze so spoločnosťou Wiresoft! Spoločnosť Wiresoft totiž predáva nevyužité, a teda lacnejšie individuálne licencie od spoločností, ktoré nevyčerpali svoje licenčné požiadavky. To znižuje vaše náklady na akvizíciu!