Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 USER CAL
Nákup licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2019 ako použitých licencií Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem serverových licencií na báze jadra vyžaduje aj...
22,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
kúpiť 5 používateľských licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2019 ako použité licencie Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem licencií na základný server...
102,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
kúpiť 10 používateľských licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2019 ako použité licencie Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem licencií na základný server...
188,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
kúpiť 5 Pack Device CAL pre Microsoft Windows Server 2019 použitý V prípade edície Microsoft Windows Server 2019 Standard alebo Datacenter Edition je okrem licencií pre serverové jadrá potrebná aj licencia pre klientsky prístup pre každé...
102,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
kúpiť 10 Pack Device CAL pre Microsoft Windows Server 2019 použitý V prípade edície Microsoft Windows Server 2019 Standard alebo Datacenter Edition je okrem licencií pre serverové jadrá potrebná aj licencia pre klientsky prístup pre...
188,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25 Pack Device CAL pre Microsoft Windows Server 2019 kúpiť použitý V prípade edície Microsoft Windows Server 2019 Standard alebo Datacenter Edition sa okrem licencií pre serverové jadrá vyžaduje aj licencia na prístup klienta pre každé...
462,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DEVICE CAL
Kúpiť licenciu Device CAL pre Microsoft Windows Server 2019 V prípade edície Microsoft Windows Server 2019 Standard alebo Datacenter Edition sa okrem licencií pre serverové jadrá vyžaduje aj licencia na prístup klienta pre každé koncové...
22,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
kúpiť 25 používateľských licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2019 ako použité licencie Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem licencií na základný server...
462,90 € *

Prehľad nových funkcií a vlastností systému Windows Server 2019

Licencie CAL na zariadenia a používateľov pre Windows Server 2019 umožňujú využívať mnohé vylepšenia, ako aj množstvo doplnkov a dôležitých nových funkcií, ktoré ešte lepšie podporujú virtualizáciu. Podobne ako v prípade systému Windows 10, expresné aktualizácie skracujú čas inštalácie a znižujú aj počet potrebných reštartov.

Okrem toho SDN (Software Defined Networking) pre Windows Server 2019 umožňuje nielen centrálnu konfiguráciu fyzických sieťových zariadení, ako sú smerovače a prepínače, ale aj virtuálnych sieťových zariadení - napr. brán - a ich dynamickú správu. Vďaka SDN ponúka Windows Server 2019 okrem monitorovania firewallu aj možnosť vzájomného prepojenia dvoch sietí, ktoré umožňuje ich takmer bezproblémové prepojenie. Na bezpečné šifrovanie virtuálnych sietí je k dispozícii funkcia DTLS (Datagram Transport Layer Security) s funkciou Encrypted Networks.

Služby Azure pre Windows Server 2019

Nové integrované hybridné funkcie sú špeciálne navrhnuté na ďalšiu integráciu služieb Microsoft Azure a ich jednoduchšie používanie. Úzka spolupráca systémov Windows Server a Microsoft Azure umožňuje jednoduchú synchronizáciu údajov, ako aj využívanie ďalších služieb, ako sú Azure Update Management, Azure Backup na jednoduché zálohovanie údajov, ako aj Azure Site Recovery. Pomocou integrovaného sieťového adaptéra Azure možno miestny server pripojiť k virtuálnej sieti Azure v cloude Azure.

Asistent pre migráciu úložiska uľahčuje nielen prechod na Windows Server 2019, ale aj migráciu servera vrátane údajov do cloudu. Azure File Sync slúži ako možné úložisko.

Okrem toho sú nové funkcie hyperkonvergovanej infraštruktúry (HCI) ideálne vhodné na virtualizáciu serverov a desktopov. Platformy HCI sa nielen ľahko implementujú, ale aj spravujú a škálujú. HCI v systéme Windows Server 2019 tak znižuje zložitosť, a tým aj nasadenie IT infraštruktúr.

Ďalšie výhody systému Windows Server 2019

Kontajnerové služby sú čoraz dôležitejšie pri virtualizácii a poskytovaní aplikácií. Windows Server 2019 preto ponúka rozšírené možnosti špeciálne pre Kubernetes a Linux. Zlepšená integrácia systému Linux sa tu uskutočňuje pomocou virtuálnych strojov so štítom, ako aj prostredníctvom možnosti spravovať server Linux pomocou príkazov Linuxu prostredníctvom servera Windows. Do inštalácie systému Windows boli integrované aj distribúcie Linuxu.

Zlepšila sa aj ochrana citlivých údajov a včasné odhaľovanie útokov pomocou nástroja Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP).

Linux a podpora v systéme Windows Server 2019

Windows Server Platform 2019 teraz ponúka aj komplexnejšiu podporu kontajnerov alebo Kubernetes. Kontajnery Linux a Windows možno používať paralelne a spravovať ich pomocou systému Kubernetes, ktorý bol v priebehu tohto roka rozšírený o nové funkcie, ako je napríklad sieťové prepojenie kontajnerov. Okrem toho boli vylepšené aj jednotlivé obrazy kontajnerov. Obraz kontajnera "windows" je tiež nový a má širší rozsah funkcií ako predchádzajúce obrazy.

Priestory úložiska Direct a replika úložiska pre Windows Server 2019

V závislosti od verzie ponúkaWindows Server 2019 rôzne funkcie úložiska pre licencie CAL pre zariadenia a používateľov. Licencie CAL pre verziu Datacenter obsahujú všetky príslušné funkcie, ako napríklad Storage Spaces Direct, zatiaľ čo licencia CAL pre verziu Standard obsahuje funkciu Storage Replica.

Replika úložiska v systéme Windows Server 2019 nielenže zabraňuje strate údajov na úrovni súborového systému, ale aj minimalizuje výpadky vďaka pripravenosti na haváriu. Na replikáciu údajov je k dispozícii nielen synchrónna, ale aj asynchrónna replikácia prostredníctvom Storage Replica: Zatiaľ čo pri synchrónnej replikácii Storage Replica zrkadlí údaje do fyzického umiestnenia so zväzkami zabezpečenými proti výpadku, pri asynchrónnej replikácii sa na to používajú sieťové spojenia s vyššou latenciou medzi umiestneniami.

Pomocou služby Storage Spaces Direct vo verzii pre dátové centrá možno miestne dátové úložiská serverov spojiť do virtuálneho klastra. Uzly v klastri majú rôzne fyzické nosiče údajov a komunikácia medzi jednotlivými nosičmi údajov alebo systémami prebieha pomocou protokolu SMB.

Okrem toho S2D zjednodušuje implementáciu a správu softvérovo definovaných úložných systémov (SDS) a umožňuje vytvárať škálovateľné, vysoko dostupné úložné systémy.

Vylepšené zabezpečenie v systéme Windows Server 2019

Krádež citlivých údajov, ako aj neoprávnený prístup k nim stále patria medzi najčastejšie hrozby pre spoločnosti. Aby ste tomu zabránili, v systéme Windows Server 2019 sú teraz k dispozícii vylepšené nástroje. Patrí medzi ne napríklad Doménový radič a Windows Defender, ktorý bol doplnený o nové funkcie, ako napríklad Exploit Guard, na monitorovanie prístupu k sieti a k dokumentom a priečinkom, ktoré sa v nej nachádzajú. Funkcie zabezpečenia Azure AD, ako napríklad Azure AD Banned Passwords a Azure AD Password Protection, chránia aj miestnu službu Active Directory.

Špeciálnu zmienku si zaslúži aj Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP): Vďaka vylepšeným ochranným mechanizmom a šifrovaniu dátových aj súborových serverov ponúka Windows Server 2019 ešte komplexnejšiu ochranu proti root kitom a útokom typu zero-day.

Podobne aj virtuálne stroje so štítom (Shielded VM) umožňujú nasadenie a silnú ochranu vysoko zabezpečených virtualizačných infraštruktúr. V tomto prípade poskytuje Shielded VM komplexné funkcie na ochranu virtuálneho servera a jeho kritických údajov a na zabránenie prístupu neoprávnených osôb alebo útočníkov k nim alebo ich odcudzeniu. Pomocou funkcie Shielded VM v systéme Windows Server 2019 sú všetky údaje prenesené do verejného cloudu chránené.

Kúpte si licencie CAL pre verziu Server 2019 v spoločnosti Wiresoft

Licenčný systém spoločnosti Microsoft ponúka licencie CAL (Client Access License) na používanie edície Server 2019 Standard alebo Datacenter. Pri tomto licenčnom modeli je povolenie na používanie (licencia) softvéru oddelené od jeho implementácie. Aby ste mohli používať služby a funkcie servera Microsoft Server 2019, je potrebný príslušný počet licencií CAL.

Licencia CAL udeľuje prístup k systému Windows Server 2019 len oprávneným používateľom alebo zariadeniam. Tretím stranám, ktoré nemajú príslušnú prístupovú licenciu, je prístup k serveru odopretý - to znamená aj vyššiu bezpečnosť a ochranu citlivých údajov pred zamestnancami vlastnej spoločnosti, ako aj pred tretími stranami.

Licencie User CAL a licencie Device CAL pre server 2019 - rozdiely

Licenčný model klientskeho prístupu spoločnosti Microsoft ponúka niekoľko výhod: Licencie CAL umožňujú flexibilnú správu práv používateľov na základe ich potrieb. Licencie CAL zariadenia a licencie CAL používateľa sa dajú aj kombinovať. Licenciu CAL pre Windows Server 2019 možno použiť aj na prístup k staršej edícii servera, ale nie naopak.

V spoločnosti Wiresoft sú pre verziu Server 2019 Standard aj Datacenter k dispozícii obe licencie Client Access: User CAL a Device CAL alebo licencie týkajúce sa používateľov a zariadení. Ktorý typ licencie je v jednotlivých prípadoch najvhodnejší, závisí od viacerých faktorov, ktoré sú stručne vysvetlené nižšie.

Používateľská licencia CAL systému Windows Server

Licencia Microsoft User CAL pre server Windows Server oprávňuje na prístup k systému vždy len jedného konkrétneho používateľa. Používateľská licencia CAL preto nie je viazaná na konkrétne zariadenie. Výhodou je, že umožňuje prístup k serveru buď z počítača na pracovisku vo firme, ALEBO z iného koncového zariadenia, ktoré sa používa na cestách (notebook alebo tablet) alebo napríklad v domácej kancelárii. Vďaka používateľským licenciám CAL je preto používanie systému Windows Server 2019 mimoriadne flexibilné a mobilné.

Licencia CAL pre zariadenia systému Windows Server

Licencia Microsoft Device CALje forma licencie súvisiaca so zariadením. To znamená, že prístupové práva k serveru získa len jedno zariadenie. Môže to byť napríklad lokálne používaný počítač v sídle spoločnosti ALEBO prenosný počítač alebo tablet. Výhodou licencie Device CAL je, že každý používateľ, ktorý má povolenie používať tento licencovaný počítač, má prístup aj k serveru.

Ktorý typ licencie - Device CAL alebo User CAL - alebo kombinácia týchto dvoch typov licencií CAL je pre spoločnosť najpraktickejšia, samozrejme, závisí od skutočnej štruktúry pracovných staníc. Okrem počtu zamestnancov zohráva úlohu aj hlavný spôsob, akým sa Windows Server 2019 vo firmách používa:

Ak zamestnanci pristupujú k serveru Windows hlavne z pracovnej stanice v sídle spoločnosti, je vhodnejšia licencia Device CAL. Na druhej strane, ak zamestnanci používajú na prístup k serveru najmä rôzne zariadenia alebo pracovné stanice - vo firme, ale aj v domácej kancelárii atď. - potom licencia User CAL lepšie odráža požiadavky na používanie.

Zakúpenie licencií CAL pre Windows Server 2019 za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft ponúka licencie CAL pre zariadenia a používateľov pre Windows Server 2019 za rozumnú cenu. To vám umožní flexibilne pokryť alebo doplniť vaše individuálne potreby pre oba typy licencií. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania Microsoft Server 2019, jednoducho nás kontaktujte. Radi vám poradíme s individuálnou kombináciou CAL za nízku cenu.

Všetky licenčné produkty spoločnosti Microsoft dostupné od spoločnosti Wiresoft sú originálne európske licencie CAL pre zariadenia alebo používateľov. Využívate cenové zvýhodnenie nepoužitých softvérových licencií, ktoré spoločnosť Wiresoft zakúpila od iných spoločností a skontrolovala ich pravosť. Mnohí spokojní zákazníci potvrdili výhody nákupu licencií od spoločnosti Wiresoft. Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke licencií CAL pre Windows Server 2019, neváhajte nás kontaktovať.