Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - najnovšia verzia praktickej aplikácie spoločnosti Microsoft na vytváranie diagramov a technických návrhov Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru, ktorý možno použiť na...
141,90 € *
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru spoločnosti Microsoft Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia profesionálneho softvéru na vizualizáciu širokej škály procesov a diagramov - v obchodných aj...
270,90 € *

Kúpiť Visio 2021 - novú verziu všestranného vizualizačného softvéru od spoločnosti Microsoft

Visio 2021 je najnovšia verzia všestrannej aplikácie od spoločnosti Microsoft, ktorú možno použiť na prehľadnú a informatívnu prezentáciu širokej škály obchodných a technických štruktúr a procesov v rôznych oblastiach: od informatívnych organizačných schém cez zložité vývojové a komunikačné diagramy až po podrobné technické výkresy.

Vo Visio 2021 sa ľahko zorientujú aj začiatočníci - pretože známe rozhranie z programov MS Office im umožňuje rýchly intuitívny prístup k integrovaným šablónam, tvarom a nástrojom s cieľom vizuálne informatívne implementovať údaje a procesy - často používané typy diagramov sú prehľadne dostupné na použitie. Diagramy vytvorené v aplikácii Visio možno používať aj v iných aplikáciách balíka Office na komunikáciu v tíme a s obchodnými partnermi.

Edícia Visio 2021 Standard už pokrýva všetky požiadavky malých a stredných firiem na tvorbu profesionálnych vizualizácií s vysokým informačným obsahom v typických oblastiach podnikania - či už na popis firemných štruktúr, tokov procesov alebo na plánovanie priestorov a zariadení.

Najmä väčším organizáciám ponúka edícia Visio 2021 Professional ešte viac možností pri tvorbe diagramov vrátane využitia rozsiahlych údajov. Okrem toho je možné jednotlivé prvky prepojiť s externými databázami a automaticky tak aktualizovať informácie, ktoré obsahujú. Pomocou mnohých šablón - vrátane diagramov UML a drôtených rámcov - možno aplikáciu Visio Professional použiť aj na zobrazenie IT systémov a štruktúr aplikácií.

Edície Visio 2021 Standard a Professional si môžete zakúpiť v obchode Wiresoft Software Shop ihneď po oficiálnom vydaní ako použitý softvér - a využijete ich nižšiu cenu v porovnaní s dostupným novým softvérom.

Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie nové funkcie a vlastnosti aplikácie Visio 2021, ako aj rozdiely medzi edíciami Standard a Professional. Ďalšie informácie vám poskytne niektorý z našich pracovníkov.

Doteraz známe inovácie v aplikácii Visio 2021

MS Visio 2021 bude v zásade zobrazovať modernizované zobrazenie pracovnej plochy, napr. s aktualizovanými kartami v páse ponúk. Visio 2021 sa vyznačuje najmä ďalšou vylepšenou podporou spolupráce, takže na jednom diagrame môže pracovať niekoľko ľudí v tíme súčasne;, rozsiahlymi možnosťami správy práv k informáciám, čím sa zabezpečí bezpečnosť používaných údajov a zabráni sa ich neoprávnenému zverejneniu.

Najmä vo verzii Visio 2021 Professional Edition budú mať používatelia k dispozícii pravdepodobne aj nasledujúce funkcie:

 • Nové šablóny na vytváranie sieťových topológií a konfiguráciu virtuálnych počítačov
 • Tvary infraštruktúry pre Amazon Web Services (AWS)
 • Nový bohatý mediálny obsah s knižnicou skladových obrázkov, ikon atď.
 • Nové tvary na plánovanie pracovných staníc vrátane zohľadnenia aktuálnych usmernení pre priestorové vzdialenosti, ako aj na vizualizáciu miest činu
 • Schémy drôtových rámcov pre mobilné aplikácie

Ďalšie informácie o aplikácii MS Visio 2021 vám poskytne zástupca spoločnosti Wiresoft.

Tvary, šablóny a diagramy - Ako ľahko sa orientovať v aplikácii Visio 2021

Nová verzia Visio 2021 opäť poskytuje používateľom rozsiahlu zbierku typov diagramov na vizualizáciu najrôznejších konštrukčných modelov a procesov, ako aj na plány atď. Mnohé z tvarov dostupných vo Visio 2021 sú v súlade s priemyselnými normami - t. j. obsahujú záväzné informácie, ktoré umožňujú ďalšie použitie diagramov na konkrétnu realizáciu informácií, ktoré obsahujú.

Diagramy a šablóny

Pre každý typ diagramu obsiahnutý vo Visio 2021 sú k dispozícii rôzne šablóny, ktoré si používateľ môže ďalej prispôsobiť podľa svojich konkrétnych požiadaviek. Visio 2021 ponúka aj predvýber všeobecných, často používaných štartovacích diagramov, ako sú organizačné schémy, aby aj neskúsení používatelia mohli rýchlo začať pracovať so softvérom. To umožňuje rýchle vytváranie typických diagramov, ako sú vývojové diagramy, pracovné postupy a časové osi, v súlade s jazykom špecifikácie a opisu (SDL) Standard.

Tvary a šablóny

Na ďalšie úpravy šablón sú k dispozícii tzv. tvary, jednotlivé prvky, ktorými možno diagram doplniť podľa individuálnych požiadaviek. Súbor tvarov pre konkrétnu šablónu sa v programe Microsoft Visio nazýva šablóna. Samotná šablóna nie je samostatným tvarom.

Prísne vzaté, šablóna obsahuje len hlavné tvary, t. j. tie sa kopírujú len pri vkladaní do diagramu; originál zostáva neoddeliteľnou súčasťou šablóny. Tento proces kopírovania sa môže opakovať ľubovoľne často.

Skopírovaný tvar môže potom používateľ ďalej upravovať v konkrétnom diagrame. K dispozícii sú jednorozmerné, dvojrozmerné a trojrozmerné tvary. Typ tvaru možno rozpoznať podľa úchytov tvaru, ktorými možno meniť jeho tvar a veľkosť. Niektoré tvary sú aj "inteligentné", t. j. automaticky sa navzájom spájajú. To je prípad diagramov na priestorové plánovanie: Jednotlivé tvary stien sa okamžite spoja namiesto toho, aby hranice medzi nimi musel používateľ ručne odstrániť.

Úprava tvarov

Ak chcete vytvoriť alebo objasniť vzťahy medzi tvarmi, môžete ich jednoducho spojiť čiarami. Na zdôraznenie alebo objasnenie možno čiary označiť rôznymi farbami a nastaviť aj typ čiary - napr. hrubá, tenká alebo prerušovaná.

Tvary obsiahnuté vo Visio 2021 Standard, ako aj celé diagramy možno ďalej graficky spracovať pomocou rôznych návrhových nástrojov. Medzi typické možnosti návrhu patrí nastavenie štýlu, hrúbky a farby plôch a čiar tvaru - k dispozícii je tu mnoho farieb výplne, ako aj farebné gradienty, priehľadnosti a vzory; na zvýraznenie tvaru možno použiť aj tieňové, svetelné, zrkadlové a 3D efekty.

To isté platí aj pre text, ktorý možno pridať do tvaru: Tvary možno vytvárať buď priamo ručne, alebo pomocou myši. Tvary sa môžu písať buď priamo rukou, alebo sa text môže importovať, napr. z tabuľky programu Excel alebo z externej databázy, ako je napríklad server Exchange. Najmä verzia Visio 2021 Professional Edition tu ponúka rozšírené možnosti - aj vďaka použitiu servera Microsoft SharePoint Server -, ktoré tiež zabezpečujú automatickú aktualizáciu údajov alebo textu v diagrame - časovo náročné opätovné upravovanie alebo pridávanie najmä zložitých diagramov s cieľom ich aktualizácie tak už nie je potrebné.

Vytváranie vlastných hlavných tvarov

Hlavné tvary obsiahnuté v šablóne nie je možné upravovať, ale iba kopírovať; takúto upravenú kópiu je však možné natrvalo uložiť ako nový hlavný tvar do "Obľúbených", takže je okamžite k dispozícii pre ďalšie diagramy.

Vyhľadávanie tvarov

Samozrejme, používatelia vo Visio 2021 môžu z dostupných jednotlivých tvarov vytvárať aj úplne nové diagramy alebo typy podľa vlastných predstáv. Na vyhľadávanie vhodných vzorových tvarov možno použiť funkciu vyhľadávania. Nájdené výsledky pre konkrétny výraz vyhľadávania sa potom zobrazia spolu s názvom tvaru, pod ktorým sa nachádzajú, takže sú rýchlo k dispozícii.

Exkluzívne funkcie programu Visio 2021 Professional Edition na úpravu diagramov

Iba edícia Professional aplikácie Visio 2021 má niekoľko špecifických vylepšení svojich funkcií vrátane možností prepojenia tvarov s externými údajmi alebo zdrojmi údajov:

 • Dynamické prepojenie tvarov s externými zdrojmi, ako sú zošity programu Excel, databázy Access alebo adresáre servera Exchange Server, ako aj so zdrojmi údajov Microsoft SQL Server alebo OLEDB alebo ODBC - automatická aktualizácia údajov prepojených s tvarmi
 • Používanie externých obrázkov, výkresov CAD a ClipArts alebo textových a kresliacich nástrojov
 • Individuálna možnosť pridávania ďalších informácií k tvarom
 • Ďalšie šablóny pre projekty BPMN, SharePoint workflow a Six Sigma

Prehľad typov diagramov - Kúpiť MS Visio 2021

Vďaka rôznorodosti typov diagramov obsiahnutých vo Visio 2021, ktoré boli v novej verzii doplnené aj o ďalšie, sú najčastejšie zastúpené tie, ktoré slúžia na opis procesov. Pokrývajú však aj mnohé ďalšie oblasti použitia.

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy hrajú v súčasnosti hlavnú úlohu pri vizualizácii moderných opisov procesov. Používajú sa najmä na označenie jednotlivých fáz; to platí nielen pre projekty, ale aj pre konkrétne obchodné, ako aj technické procesy alebo postupy. Pre prierezové diagramy procesov poskytuje Visio 2021 prierezové vývojové diagramy, ktoré obsahujú aj špeciálne formy, ako sú diagramy obchodných procesov na vizualizáciu prevádzkových procesov, ako aj diagramy IDEF0 a diagramy BPMN ako špeciálne formy, pretože sa používajú najmä v podnikovej informatike. Do tejto kategórie patria aj časové diagramy, ktoré možno použiť napríklad na zobrazenie priebehu podnikových procesov. Okrem toho sa diagramy priebehu procesov používajú najmä na znázornenie chemických a priemyselných procesov vrátane použitých zariadení.

Ďalšie často používané typy diagramov - Kúpiť Visio 2021

V organizáciách a podnikoch sa často používajú aj organigramy na znázornenie štruktúr a hierarchií spolu so sekvenčnými diagramami, komunikačnými diagramami a diagramami aktivít, v ktorých sú účastníci a interakcie zaznamenané v rámci určitých aspektov. Na tento účel stavové diagramy znázorňujú fázy, ako je životný cyklus výrobku, zatiaľ čo diagramy prípadov alebo prípadov použitia znázorňujú tieto procesy vo vývojových projektoch.

Najmä pri plánovaní architektonických štruktúr - či už ide o plánovanie priestorov alebo informačných procesov - poskytuje Visio 2021 pôdorysy, ako aj plány budov, ktoré možno použiť aj na plánovanie infraštruktúr, ako sú elektrické obvody (v súlade s IEEE), ako aj potrubia atď. zatiaľ čo diagramy IT sa používajú na znázornenie funkcií a úloh aktívnych adresárov, ale aj databáz atď.

Exkluzívne diagramy aplikácie Visio 2021 Professional Edition

Edícia Visio 2021 Professional obsahuje najmä dva ďalšie typy diagramov, ktoré sú dôležité najmä pri plánovaní IT komunikácie:

 • Diagramy UML vizualizujú najmä vzťahy a komponenty v portoch a rozhraniach. Základný grafický modelovací jazyk UML - Unified Modelling Language - sa používa na zobrazovanie a dokumentovanie softvérových komponentov, ako aj špecifikácií a návrhov. Diagram tried UML sa teda môže použiť na vytvorenie statického pohľadu na systém vrátane vzťahov medzi jednotlivými objektmi, na rozdiel od diagramu komponentov UML, ktorý znázorňuje vzťahy komponentov, ako aj štruktúru kódu. Diagramy nasadenia UML zasa predstavujú konfigurácie hardvérových a softvérových prvkov, zatiaľ čo sekvenčné diagramy UML môžu znázorňovať interakcie medzi zúčastnenými aktérmi a objektmi.
 • Na druhej stranediagramy zápisu databázy ako samostatný typ možno použiť na vytvorenie grafického modelu databázy (Entity Relationship Model alebo ERM).

Kúpte si Visio 2021 edície Standard a Professional od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér Microsoft

Nové edície Visio 2021 Standard a Professional sú už k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér za výhodné ceny. Využívate tieto výhody:

 • Obchodovanie a používanie použitého softvéru Microsoft, napríklad edície Visio 2021, je legálne, pretože je povolené zákonom.
 • Keď si zakúpite Visio 2021 Edition od spoločnosti Wiresoft, získate originálny, plne funkčný softvér Microsoft - a nie testovaciu verziu, ktorú možno používať len obmedzený čas alebo na obmedzené obdobie.
 • Popis produktu Microsoft Visio 2021 Edition od spoločnosti Wiresoft ako "použitý softvér" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tohto softvéru Visio.
 • Použitý softvér Visio 2021 Edition - Standard alebo Professional kúpiť - bol pred ďalším predajom tiež testovaný spoločnosťou Wiresoft na plnú použiteľnosť.
 • Pri kúpe použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft vždy kupujete legálny a originálny produkt Microsoft Visio 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa edície Microsoft Visio 2021 alebo iného použitého softvéru Microsoft, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom chatu, telefonicky alebo e-mailom.