Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru spoločnosti Microsoft Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia profesionálneho softvéru na vizualizáciu širokej škály procesov a diagramov - v obchodných aj...
299,90 € *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - najnovšia verzia praktickej aplikácie spoločnosti Microsoft na vytváranie diagramov a technických návrhov Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru, ktorý možno použiť na...
156,90 € *

Verzia Visio 2021 Standard Edition už pokrýva všetky požiadavky malých a stredných firiem na vytváranie profesionálnych vizualizácií s vysokým obsahom informácií v typických oblastiach podnikania - či už ide o popis štruktúry firmy, tokov procesov alebo plánovanie priestorov a zariadení.

Najmä edícia Professional aplikácie Visio 2021 ponúka väčším organizáciám ešte viac možností pri vytváraní diagramov vrátane využívania rozsiahlych údajov. Okrem toho možno jednotlivé prvky prepojiť s externými databázami, aby sa informácie v nich obsiahnuté automaticky aktualizovali. Pomocou mnohých šablón - vrátane diagramov UML a drôtených rámcov - možno program Visio Professional použiť aj na zobrazenie IT systémov a štruktúr aplikácií.

Edície Visio 2021 Standard a Professional si môžete kúpiť v obchode Wiresoft Software Shop ihneď po oficiálnom vydaní ako použitý softvér - tým získate výhodu ich nižšej ceny v porovnaní s dostupným novým softvérom.

Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie nové funkcie a vlastnosti aplikácie Visio 2021, ako aj rozdiely medzi edíciami Standard a Professional. Ďalšie informácie vám poskytne niektorý z našich zamestnancov.

Doteraz známe nové funkcie v aplikácii Visio 2021

MS Visio 2021 bude v podstate zobrazovať modernizované zobrazenie pracovnej plochy, napr. s aktualizovanými kartami v páse kariet. Visio 2021 sa vyznačuje najmä ďalšou vylepšenou podporou spolupráce, takže na jednom diagrame môže pracovať viacero ľudí v tíme súčasne, a rozsiahlymi možnosťami správy práv k informáciám, ktoré zabezpečujú bezpečnosť používaných údajov a zabraňujú ich neoprávnenému zverejneniu.

Najmä vo verzii Visio 2021 Professional Edition budú mať používatelia k dispozícii pravdepodobne aj tieto funkcie:

 • Nové šablóny na vytváranie sieťových topológií a konfiguráciu virtuálnych počítačov
 • Tvary infraštruktúry pre Amazon Web Services (AWS)
 • Nový bohatý mediálny obsah s knižnicou skladových obrázkov, ikon atď.
 • Nové tvary pre plánovanie pracovných miest vrátane zohľadnenia súčasných usmernení pre priestorové vzdialenosti, ako aj pre vizualizáciu miest činu
 • Drátený rámec diagramov pre mobilné aplikácie

Ďalšie informácie o programe MS Visio 2021 získate od zástupcu spoločnosti Wiresoft.

Tvary, šablóny a diagramy - Ako ľahko sa orientovať vo Visiu 2021

Nová verzia Visio 2021 opäť poskytuje používateľom rozsiahlu zbierku typov diagramov na vizualizáciu najrôznejších štrukturálnych modelov a procesov, ako aj plánov atď. Mnohé tvary dostupné v aplikácii Visio 2021 sú v súlade s priemyselnými normami - t. j. obsahujú záväzné informácie, ktoré umožňujú ďalšie použitie diagramov na konkrétnu implementáciu informácií, ktoré obsahujú.

Diagramy a šablóny

Pre každý typ diagramu obsiahnutý vo Visio 2021 sú k dispozícii rôzne šablóny, ktoré si používateľ môže ďalej prispôsobiť podľa svojich špecifických požiadaviek. Visio 2021 ponúka aj predvýber všeobecných, často používaných úvodných diagramov, ako sú organizačné schémy, aby aj neskúsení používatelia mohli rýchlo začať pracovať so softvérom. To umožňuje rýchle vytváranie typických diagramov, ako sú vývojové diagramy, pracovné postupy a časové osi, v súlade so štandardom SDL (Specification and Description Language).

Tvary a šablóny

Na ďalšie úpravy šablón sú k dispozícii tzv. tvary, jednotlivé prvky, ktorými možno diagram doplniť podľa individuálnych požiadaviek. Kolekcia tvarov pre konkrétnu šablónu sa v programe Microsoft Visio nazýva šablóna. Samotná šablóna nie je samostatným tvarom.

Presne povedané, šablóna obsahuje len hlavné tvary, t. j. tie sa kopírujú len pri vkladaní do diagramu; originál zostáva neoddeliteľnou súčasťou šablóny. Tento proces kopírovania môžete opakovať ľubovoľne často.

Skopírovaný tvar potom môže používateľ ďalej upravovať v konkrétnom diagrame. Existujú jednorozmerné, dvojrozmerné a trojrozmerné tvary. Typ tvaru možno rozpoznať podľa úchytov tvaru, ktorými možno meniť jeho tvar a veľkosť. Niektoré tvary sú tiež "inteligentné", t. j. automaticky sa navzájom spájajú. To je prípad diagramov pre priestorové plánovanie: Jednotlivé tvary stien sa okamžite spoja, namiesto toho, aby hranice medzi nimi musel používateľ ručne odstrániť.

Úprava tvarov

Ak chcete vytvoriť alebo objasniť vzťahy medzi tvarmi, môžete ich jednoducho spojiť čiarami. Na zvýraznenie alebo objasnenie možno čiary označiť rôznymi farbami a nastaviť aj typ čiary - napr. hrubá, tenká alebo prerušovaná.

Tvary obsiahnuté vo Visio 2021 Standard, ako aj celé diagramy možno ďalej graficky spracovať pomocou rôznych návrhových nástrojov. Medzi typické možnosti návrhu patrí úprava štýlu, hrúbky a farby oblastí a čiar tvaru - k dispozícii je mnoho farieb výplne, ako aj farebné gradienty, priehľadnosti a vzory; na zvýraznenie tvaru možno použiť aj tieňové, svetelné, zrkadlové a 3D efekty.

To isté platí pre text, ktorý možno pridať do tvaru: Tú možno individuálne prispôsobiť z hľadiska typografie, štýlu, veľkosti atď. Tvary možno vytvárať buď priamo ručne, alebo pomocou myši. Tvary môžete písať priamo ručne alebo môžete importovať text, napr. z tabuľky programu Excel alebo z externej databázy, ako je napríklad server Exchange. Najmä verzia Visio 2021 Professional Edition tu ponúka rozšírené možnosti - aj vďaka použitiu servera Microsoft SharePoint Server -, ktorý tiež zabezpečuje automatickú aktualizáciu údajov alebo textu v diagrame - časovo náročné opätovné upravovanie alebo pridávanie najmä zložitých diagramov s cieľom ich aktualizácie tak už nie je potrebné.

Vytváranie vlastných hlavných tvarov

Hlavné tvary obsiahnuté v šablóne nie je možné upravovať, ale iba kopírovať; takúto upravenú kópiu je však možné natrvalo uložiť ako nový hlavný tvar do "Obľúbených", aby bola okamžite k dispozícii pre ďalšie diagramy.

Vyhľadávanie tvarov

Používatelia aplikácie Visio 2021 môžu samozrejme vytvárať aj úplne nové diagramy alebo typy z jednotlivých dostupných tvarov podľa vlastných predstáv. Na vyhľadávanie vhodných hlavných tvarov môžete použiť funkciu vyhľadávania. Nájdené výsledky pre konkrétny výraz vyhľadávania sa potom zobrazia spolu s názvom tvaru, pod ktorým sa nachádzajú, aby boli rýchlo dostupné.

Exkluzívne funkcie programu Visio 2021 Professional Edition na úpravu diagramov

Iba verzia Professional aplikácie Visio 2021 má niekoľko špecifických vylepšení svojich funkcií vrátane možností prepojenia tvarov s externými údajmi alebo zdrojmi údajov:

 • Dynamické prepojenie tvarov s externými zdrojmi, ako sú zošity programu Excel, databázy Access alebo adresáre servera Exchange Server, ako aj zdroje údajov Microsoft SQL Server alebo OLEDB alebo ODBC - automatická aktualizácia údajov prepojených s tvarmi
 • Používanie externých obrázkov, výkresov CAD a ClipArts alebo textových a kresliacich nástrojov
 • Individuálna možnosť pridania ďalších informácií k tvarom
 • Ďalšie šablóny pre projekty BPMN, SharePoint workflow a Six Sigma

Prehľad typov diagramov - Kúpiť MS Visio 2021

Vďaka rôznorodosti typov diagramov obsiahnutých vo Visio 2021, ktoré boli v novej verzii doplnené o ďalšie, sú najčastejšie zastúpené tie, ktoré slúžia na popis procesov. Pokrývajú však aj mnohé ďalšie oblasti použitia.

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu pri vizualizácii moderných opisov procesov. Používajú sa najmä na označenie jednotlivých fáz; to platí nielen pre projekty, ale aj pre konkrétne obchodné, ako aj technické procesy alebo postupy. Pre diagramy medzi procesmi poskytuje Visio 2021 diagramy medzi funkciami, ktoré obsahujú aj špeciálne formy, ako sú diagramy obchodných procesov na vizualizáciu prevádzkových procesov, ako aj diagramy IDEF0 a diagramy BPMN ako špeciálne formy používané najmä v podnikovej informatike. Do tejto kategórie patria aj časové diagramy, ktoré možno použiť napríklad na znázornenie priebehu obchodných procesov. Okrem toho sa vývojové diagramy procesov používajú najmä na znázornenie chemických a priemyselných procesov vrátane použitých zariadení.

Ďalšie často používané typy diagramov - Kúpiť Visio 2021

V organizáciách a podnikoch sa často používajú aj organigramy na znázornenie štruktúr a hierarchií spolu so sekvenčnými diagramamikomunikačnými diagramami a diagramami aktivít, v ktorých sú účastníci a interakcie zaznamenané v rámci určitých aspektov. Na tento účel stavové diagramy predstavujú fázy, ako je životný cyklus produktu, zatiaľ čo diagramy prípadov alebo prípadov použitia znázorňujú tieto procesy vo vývojových projektoch.

Najmä pri plánovaní architektonických štruktúr - či už ide o plánovanie priestorov alebo informačných procesov - poskytuje Visio 2021 pôdorysy, ako aj plány budov, ktoré možno použiť aj na plánovanie infraštruktúr, ako sú elektrické obvody (v súlade s IEEE), ako aj potrubia atď., zatiaľ čo diagramy IT sa používajú na znázornenie funkcií a úloh aktívnych adresárov, ale aj databáz atď.

Exkluzívne diagramy aplikácie Visio 2021 Professional Edition

Verzia Visio 2021 Professional Edition obsahuje najmä dva ďalšie typy diagramov, ktoré sú obzvlášť dôležité pri plánovaní komunikácie v oblasti IT:

 • Diagramy UML vizualizujú najmä vzťahy a komponenty v portoch a rozhraniach. Základný grafický modelovací jazyk UML - Unified Modelling Language - sa používa na zobrazovanie a dokumentovanie softvérových komponentov, ako aj špecifikácií a návrhov. Diagram tried UML sa teda môže použiť na vytvorenie statického pohľadu na systém vrátane vzťahov medzi jednotlivými objektmi, na rozdiel od diagramu komponentov UML, ktorý znázorňuje vzťahy komponentov, ako aj štruktúru kódu. Diagramy nasadenia UML zase predstavujú konfigurácie hardvérových a softvérových prvkov, zatiaľ čo sekvenčné diagramy UML môžu znázorňovať interakcie medzi zúčastnenými aktérmi a objektmi.
 • Na druhej strane,diagramy databázového zápisu ako samostatný typ možno použiť na vytvorenie grafického modelu databázy (Entity Relationship Model alebo ERM).

Kúpte si Visio 2021 Editions Standard a Professional od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér spoločnosti Microsoft

Nové edície Standard a Professional aplikácie Visio 2021 sú už k dispozícii v spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér. Tieto výhody môžete využiť:

 • Obchodovanie a používanie používaného softvéru spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Visio 2021 Edition, je legálne, pretože je povolené zákonom.
 • Keď si zakúpite Visio 2021 Edition od spoločnosti Wiresoft, získate originálny, plne funkčný softvér spoločnosti Microsoft - a nie testovaciu verziu, ktorú možno používať len obmedzený čas alebo na obmedzené obdobie.
 • Popis Microsoft Visio 2021 Edition od spoločnosti Wiresoft ako "použitý softvér" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tohto softvéru Visio.
 • Použitý softvér Visio 2021 Edition - kúpiť štandardný alebo kúpiť profesionálny - bol pred ďalším predajom tiež testovaný spoločnosťou Wiresoft na plnú použiteľnosť.
 • Pri kúpe použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft vždy kupujete legálny a originálny produkt Microsoft Visio 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vydania Microsoft Visio 2021 alebo iného použitého softvéru Microsoft, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom chatu, telefonicky alebo e-mailom.