Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 Device-CAL Objednajte si Device-CAL pre váš Microsoft Windows Server 2008 za skvelú cenu! S verziou Windows Server 2008 môžete zlepšiť komunikáciu so vzdialenými a pobočkovými kanceláriami a pomocou služby...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 User-CAL Objednajte si User-CAL pre váš Microsoft Windows Server 2008 za skvelú cenu! S verziou Windows Server 2008 môžete zlepšiť komunikáciu so vzdialenými a pobočkovými kanceláriami a pomocou služby...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 DEVICE CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 Device-CAL Objednajte si Device-CAL pre váš Microsoft Windows Server 2008 za skvelú cenu! S verziou Windows Server 2008 môžete zlepšiť komunikáciu so vzdialenými a pobočkovými kanceláriami a pomocou...
7,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 USER CAL
Microsoft Windows Server 2008 R2 User-CAL Objednajte si User-CAL pre váš Microsoft Windows Server 2008 R2 za skvelú cenu! S verziou Windows Server 2008 môžete zlepšiť komunikáciu so vzdialenými a pobočkovými kanceláriami a pomocou služby...
7,90 € *

Rozdiely medzi systémom Windows Server 2008 a verziou 2

Ako už bolo uvedené, Windows Server 2008 R2 nie je optimalizovanou verziou servera Server 2008, ale samostatným softvérom serverového systému, ktorý používa novú verziu operačného systému Windosw. V rámci toho boli premenované aj niektoré názvy centrálnych funkcií, pričom predovšetkým pojem "Terminal" bol nahradený pojmom "Remote". Terminálové služby zo systému Windows Server 2008 sa teraz nazývajú Služby vzdialenej plochy, aplikácie RemoteApp pre terminálové služby sa teraz nazývajú RemoteApp, brána terminálových služieb sa stáva bránou vzdialenej plochy a sprostredkovateľ relácií terminálových služieb sa nazýva sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche. Najdôležitejšie inovácie sú stručne opísané nižšie.

Hyper-V 2.0 ponúka optimalizovanú virtualizáciu

Technológia Hyper-V, ktorá je už súčasťou systému Windows Server 2008, ponúka v systéme R2 významné vylepšenia: Nové funkcie na vytváranie clusterov teraz umožňujú premiestňovať virtuálne servery na iné hostiteľské počítače počas ich behu, čo sa nazýva aj živá migrácia. Používatelia tak môžu naďalej pristupovať k serveru bez obmedzenia svojej práce. Clustering pri poruche je možný aj v Hyper-V 2.0 - v závislosti od verzie Windows Server 2008 R2 Edition.

Zdieľané zväzky klastra na správu virtuálnych serverov

Vďaka zdieľaným zväzkom v klastri (CSV) je teraz možné v systéme Windows Server 2008 R2 poskytnúť viacerým virtuálnym počítačom jedno číslo logickej jednotky prostredníctvom hypervízora. To uľahčuje správu alebo služby úložiska vysoko dostupných virtuálnych prostredí, pretože už nepotrebujú samostatný LUN. Pomocou zdieľaných zväzkov v klastri môže k jednotke pristupovať niekoľko uzlov súčasne.

Dynamický vstup/výstup okrem toho výrazne zvyšuje dostupnosť servera. Táto funkcia ponúka možnosť automatického presmerovania dátovej prevádzky cez iný uzol v prípade zlyhania uzla klastra.

Virtuálna desktopová infraštruktúra (VDI)

V systéme Windows Server 2008 R2 teraz Hyper-V 2.0 ponúka aj možnosť sprístupniť používateľom pracovné plochy vo virtuálnom prostredí pomocou optimalizovaného protokolu RDP (Remote Desktop Protocol) s virtualizáciou prezentácie. Táto funkcia je súčasťou RemoteApps a jej výhodou je aj to, že jednotlivé aplikácie možno virtualizovať a používať ako bežne nainštalované programy.

PowerShell 2.0 - väčší rozsah CMDletov

Nová verzia 2.0 PowerShell v systéme Windows Server 2008 R2 teraz obsahuje viac ako 240 CMDletov (Command-Let). Okrem toho je teraz možné konfigurovať a spravovať Hyper-V nielen lokálne, ale aj prostredníctvom siete pomocou prostredia PowerShell. Má grafické používateľské rozhranie, pomocou ktorého možno vytvárať skripty.

DirectAccess pre Windows Server 2008 R2

DirectAccess teraz ponúka výkonné, chránené pripojenie VPN k firemnej sieti v systéme Windows Server 2008 R2. Ešte pred prihlásením používateľa DirectAccess vytvorí tunel hneď, ako je k dispozícii prístup na internet. Táto funkcia sa týka najmä prístupu cez notebook mimo firemnej siete, čo bola doteraz jedna z najväčších bezpečnostných medzier, ktorá je týmto odstránená. Vzdialení klienti môžu byť nakonfigurovaní pomocou DirectAccess rovnako bezpečne ako stacionárne firemné počítače.

Licenčný model spoločnosti Microsoft pre Windows Server 2008 s licenciami CAL

V závislosti od serverovej edície ponúka spoločnosť Microsoft rôzne možnosti licencovania.

To znamená, že napríklad štandardné edície systémov Windows Server 2008 a Server 2008 R2 sa skladajú z dvoch komponentov: serverovej licencie, ktorá oprávňuje inštaláciu funkcií a služieb softvéru na podnikový server, a jednej alebo viacerých klientskych prístupových licencií - CAL, ktoré oprávňujú jednotlivých používateľov používať tieto služby.

Najmä často inštalované edície Standard a Enterprise pre Windows Server 2008 R2 sú okrem licencií na procesory alternatívne k dispozícii aj so serverovými licenciami. V tomto prípade je počet existujúcich procesorov a jadier CPU serverov irelevantný.

Výhodou tohto licenčného modelu je predovšetkým to, že ho môžu využívať menšie alebo stredne veľké spoločnosti s menším počtom používateľov, aby mali prístup k nástrojom a funkciám serverového softvéru. Počet zodpovedajúcich licencií CAL je tu totiž škálovateľný podľa potreby, takže si musíte zakúpiť len presne toľko licencií CAL, koľko ich pre svojich zamestnancov skutočne potrebujete.

Pridanie licencií CAL používateľa alebo zariadenia do edícií Windows Server 2012 a 2012 R2

Pri licencovaní pomocou licencií CAL spoločnosť Microsoft rozlišuje dva typy licencií: licencie pre prístup klienta pre používateľa a licencie pre koncové zariadenie so systémom Windows. Príslušná licencia CAL teda predstavuje jednu licenciu, ktorá umožňuje prístup k príslušnej licencovanej verzii systému Windows Server vždy len jednému používateľovi alebo koncovému zariadeniu.

Toto rozlíšenie medzi licenciami CAL založenými na používateľovi a licenciami CAL založenými na zariadení znamená, že pred zakúpením príslušných jednotlivých licencií by ste si mali ujasniť, koľko licencií CAL jednotlivých typov potrebujete. Po pridelení prístupovej licencie konkrétnemu používateľovi alebo zariadeniu ju totiž nemožno následne preniesť na iného používateľa alebo zariadenie. Takisto nie je možné použiť používateľskú licenciu CAL ako licenciu CAL zariadenia alebo naopak.

V jednej spoločnosti je však možné kombinovať oba typy licencií na prístup k serveru Windows. Vaša celková požiadavka na CAL sa teda vypočíta z

Súčet používateľov a koncových zariadení, ktorí majú byť oprávnení používať softvér servera. Týmto spôsobom spoločnosť Microsoft zabráni zariadeniam alebo používateľom bez príslušnej licencie CAL získať prístup k službám servera, čo znamená aj ochranu citlivých údajov pred cudzími osobami alebo osobami, ktoré nemajú oprávnenie na prístup k nim.

Každý typ klientskej prístupovej licencie má špecifické výhody, takže nákup licencie môže byť ovplyvnený jedným alebo viacerými ďalej opísanými faktormi.

Používateľská licencia CAL pre systém Windows Server 2008 alebo 2008 R2

Licencia CAL pre jedného používateľa pre systém Windows Server 2008/R2 poskytuje presne jednému používateľovi prístup ku všetkým serverovým funkciám softvéru. Keďže licencia na prístup používateľa ku klientovi je viazaná na jednu osobu, táto osoba si zároveň môže slobodne vybrať koncové zariadenie, ktoré bude používať na prístup k serveru.

Výhodou User CAL je, že umožňuje prístup k firemnému serveru na veľmi rôznych miestach - bez ohľadu na to, či zo stacionárneho počítača na pracovisku vo firme alebo z mobilného koncového zariadenia na cestách - napr. prostredníctvom smartfónu alebo notebooku u zákazníka, v domácej kancelárii alebo na inom mieste firmy. V prípade licencie User CAL sa preto zameriavame predovšetkým na používanie služieb Windows Server 2008/R2 nezávisle od umiestnenia a zariadenia.

Licencia Device CAL pre systém Windows Server 2008 alebo 2008 R2

Licencia Single Device CAL pre Windows Server 2008 / 2008 R2 ponúka aj určité výhody, ktoré sa prejavia najmä vtedy, keď k serverovým službám pristupuje viacero zamestnancov spoločne, ale striedavo. Táto licencia na prístup klienta výlučne k zariadeniu je preto platná len pre jedno koncové zariadenie, ktoré tak získa prístupové práva pre systém Windows Server 2008 alebo R2. Nezáleží na type zariadenia, pokiaľ je kompatibilné so systémom Windows. Nezáleží ani na tom, či sa používa vo firme alebo v mobile. Zariadenie CAL má svoje výhody najmä vtedy, keď zamestnanci nepotrebujú pristupovať k serveru neustále, ale len na zmeny alebo v rámci obmedzených projektov.

Správne rozhodnutie: CAL zariadenia alebo CAL používateľa - alebo ich kombinácia?

Výber správnych klientskych prístupových licencií preto môže pomôcť ušetriť náklady na licencie. Často však nie je jasné, ktorá licencia CAL najlepšie odráža pracovné štruktúry - licencia CAL zariadenia alebo licencia CAL používateľa. V tom prípade ponúka kombinovaný nákup oboch typov licencií najviac výhod. Kombinácia oboch klientskych prístupových licencií nie je technicky problém, hoci, ako už bolo spomenuté, samotné licencie CAL sa nedajú prepínať.

Licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server 2008 a 2008 R2 - za špeciálnu cenu v spoločnosti Wiresoft

Ak chcete doplniť svoju potrebu prístupových licencií pre používateľov alebo zariadenia pre Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2, spoločnosť Wiresoft je vaším kompetentným licenčným partnerom. Poradíme vám, aké licencie CAL potrebujete pre svoj systém Windows Server, ktoré si môžete zakúpiť ako výhodné individuálne licencie. Vďaka tomu môžete ušetriť veľa peňazí v porovnaní s balíčkami licencií, pretože máte možnosť zakúpiť si ďalšie licencie CAL - či už licencie CAL zariadenia alebo používateľa. To znamená, že váš systém Windows Server má vždy vlastnú licenciu - bez zbytočných nákladov.

Všetky licencie Microsoft Server Client Access sú originálne produkty spoločnosti Microsoft a spoločnosť Wiresoft ich ponúka za mimoriadne výhodné ceny. Pretože u nás môžete využiť cenovú výhodu použitého originálneho softvéru, ktorý bol zakúpený od európskych spoločností a skontrolovaný z hľadiska pravosti, a preto je vo vašej spoločnosti alebo organizácii 100% použiteľný. Mnohí naši zákazníci už spoznali ekonomické výhody nákupu licencií softvéru Microsoft od spoločnosti Wiresoft. Okrem našej ponuky licencií CAL pre Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 tu nájdete aj mnoho ďalších serverových licencií spoločnosti Microsoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií CAL pre Microsoft Server 2008 alebo verziu 2008 R2, jednoducho nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo tu v chate.