Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL
Kúpiť licencie CAL pre Microsoft SQL Server 2014 ako použitý softvér Aby ste mohli používať Microsoft SQL Server 2014 vo verzii Standard Edition, potrebujete okrem licencie na SQL Server - ktorú tiež získate od spoločnosti Wiresoft - aj...
78,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL
Kúpiť licencie CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2014 ako použitý softvér Aby bolo možné používať štandardnú verziu servera Microsoft SQL Server 2014 - ktorá je k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft - je okrem licencie servera...
78,90 € *

Microsoft SQL Server 2014 CAL - cesta k správnemu licencovaniu

Prehľad licencií Microsoft SQL Server 2014 CAL

Microsoft SQL Server 2014 je stále široko používaným riešením na správu databáz vo firmách. Ak používate tento softvér, licencie Microsoft SQL Server 2014 CAL (Client Access Licences) sú nevyhnutné. V tomto texte vám ponúkame zrozumiteľný prehľad o tom, čo znamenajú a ako fungujú.

Význam licencií Microsoft SQL Server 2014 CAL

Licencie Microsoft SQL Server 2014 CAL sú licencie, ktoré umožňujú používateľom alebo zariadeniam prístup k službám a databázam servera SQL Server. Sú veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby vaša organizácia dodržiavala právne predpisy a aby bolo používanie servera SQL Server regulované.

Prečo sú licencie Microsoft SQL Server 2014 CAL dôležité?

Správne licencovanie pomocou licencií Microsoft SQL Server 2014 CAL je veľmi dôležité, aby ste sa vyhli právnym dôsledkom a narušeniu prevádzky. Bez správnych licencií CAL nemusíte mať legálny prístup k serveru SQL Server 2014.

Typy licencií Microsoft SQL Server 2014 CAL

Existujú dva hlavné typy licencií Microsoft SQL Server 2014 CAL:

  1. Licencie CAL pre používateľov: Tieto licencie sú založené na používateľovi a umožňujú konkrétnemu používateľovi prístup k serveru SQL Server 2014. Používateľské licencie CAL sú vhodné, ak má vaša organizácia veľa zariadení a menej používateľov.

  2. Licencie CAL pre zariadenia: Licencie CAL na zariadenia sú licencie založené na zariadení, ktoré sú viazané na konkrétne zariadenie. Umožňujú všetkým používateľom, ktorí používajú toto zariadenie, prístup k serveru SQL Server.

Zakúpenie licencií CAL pre SQL Server 2014

Licencie Microsoft SQL Server 2014 CAL sa spravidla musia zakúpiť oddelene od serverového softvéru. Uistite sa, že ste zakúpili príslušný počet a typ licencií CAL podľa individuálnych požiadaviek vašej organizácie.

Záver

Licencie Microsoft SQL Server 2014 CAL sú veľmi dôležité na zabezpečenie toho, aby vaša organizácia mala správne licencie a fungovala v súlade s regulačnými požiadavkami. Výber medzi licenciami CAL pre používateľov a licenciami CAL pre zariadenia závisí od konkrétnej situácie vašej organizácie. Správne licencované licencie CAL sú kľúčom k bezproblémovej prevádzke a vyhnutiu sa právnym problémom. Uistite sa, že ste si zakúpili správne licencie CAL, aby ste zabezpečili súlad s predpismi a zákonnosť používania servera SQL Server 2014.

Kategórie