Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 USER CAL
Kúpiť licencie CAL pre Microsoft SQL Server 2014 ako použitý softvér Aby ste mohli používať Microsoft SQL Server 2014 vo verzii Standard Edition, potrebujete okrem licencie na SQL Server - ktorú tiež získate od spoločnosti Wiresoft - aj...
78,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL
Kúpiť licencie CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2014 ako použitý softvér Aby bolo možné používať štandardnú verziu servera Microsoft SQL Server 2014 - ktorá je k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft - je okrem licencie servera...
78,90 € *

Nástroje a funkcie servera SQL Server 2014 pre komplexnú službu Business Intelligence

Databáza pre správu a business intelligence SQL Server 2014 od spoločnosti Microsoft ponúka už v štandardnej edícii množstvo nástrojov na vývoj aplikácií, ako aj na efektívnu správu vašich serverových sietí.

S licenciou Client Access môžu používatelia využívať nové funkcie zabezpečenia a možnosti dotazovania, ako aj mnohé ďalšie vylepšenia. Škálovateľná hybridná databázová platforma SQL Server 2014 zároveň zabezpečuje efektívne a zároveň bezpečné podnikové procesy. Microsoft SQL Server 2014 tak ponúka informačnú platformu vhodnú na vývoj a poskytovanie stabilných aplikácií pre cloud.

V závislosti od edície zahŕňajú nové funkcie aj funkcie OLTP v pamäti, ako aj Column Store Index a StreamInsight; spolu s SQL Azure podporujú hybridnú cloudovú stratégiu spoločnosti Microsoft. Medzi ďalšie novinky v SQL Serveri 2014 patria nové dátové nástroje SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT). Pomocou týchto moderných vývojových nástrojov pre inštancie relačných databáz SQL Server možno okrem iného navrhovať a poskytovať databázy pre SQL Server - rovnako jednoducho ako pomocou Visual Studia.

Služby servera SQL Server 2014 pre efektívnu tímovú prácu

Serverový systém Microsoft SQL 2014 sa skladá z piatich komponentov, takzvaných Microsoft Services, ktoré spoločne tvoria základ pre používanie funkcií a správu údajov a používateľov:

  • Databázový stroj - používa sa na spracovanie, ukladanie a ukladanie, ako aj na replikáciu alebo poskytovanie údajov
  • Analytické služby - tie okrem iného umožňujú vykonávanie dotazov OLAP (Online Analytical Processing) v rámci analýz trendov, prognóz predaja a aplikácií na dolovanie údajov
  • Reportovacie služby - na vytváranie a poskytovanie reportov v rôznych formách: maticových, grafických alebo úplne voľných
  • Integračné služby - tieto nástroje uľahčujú presun, kopírovanie alebo transformáciu údajov
  • Služby základných údajov (Master Data Services - MDS) - umožňujú efektívnu a bezpečnú správu domén, zákazníkov, účtov a produktov a zabezpečujú transakcie

Hardvérové požiadavky na inštaláciu a prevádzku servera Microsoft SQL Server 2014 Standard Edition

Na bezproblémovú inštaláciu a prevádzku servera Microsoft SQL Server verzie 2014 je potrebné splniť nasledujúce minimálne požiadavky:

  • Pamäť: minimálne 1 GB RAM, odporúčaná veľkosť je 4 GB alebo viac
  • Procesor: minimálne 1 GHz pre 32-bitové systémy alebo 1,4 GHz pre 64-bitové systémy, odporúča sa 2 GHz
  • Miesto na pevnom disku: minimálne 6 GB, v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server môže byť potrebné viac
  • Operačný systém: Windows Server 2012 alebo 2012 R2 v 32-bitovej alebo 64-bitovej verzii

Licencovanie Windows SQL Server 2014 Standard Edition s licenciami CAL od spoločnosti Wiresoft

Ak sa rozhodnete zakúpiť verziu Standard Edition servera SQL Server 2014, v spoločnosti Wiresoft nájdete okrem serverovej licencie aj potrebné licencie na klientsky prístup - ako licencie CAL pre používateľov aj licencie CAL pre zariadenia. Zakúpením štandardnej edície Microsoft SQL Server 2014 si vyberiete plne funkčný relačný databázový systém, ktorého funkcie sú plne určené pre mnohé aplikácie strednej úrovne, ako aj pre ukladanie údajov dátových mariet.

Aktuálny licenčný model spoločnosti Microsoft pre SQL Server 2014 Standard s licenciami CAL

Pre verziu SQL Server 2014 platí aktuálna licenčná metrika spoločnosti Microsoft, ktorá definuje rôzne možnosti licencovania v závislosti od edície servera, aby bolo možné používať funkcie SQL.

V predbežnej verzii servera SQL 2014 spoločnosť Microsoft zmenila metódu výpočtu

Serverové licencie. Zatiaľ čo dovtedy počet jadier procesora nehral žiadnu úlohu, teraz tvorí základ pre definovanie licencií pre príslušné edície servera SQL Server. Je to preto, že stále rastúci počet jadier zvyšuje výkon procesorov, ktoré tak môžu vykonávať stále vyššie pracovné zaťaženie. Licencovanie jadra tak teraz zohľadňuje aj vyšší výkon.

V štandardnej edícii servera SQL Server verzie 2014 je licencovanie na server/CAL stále k dispozícii ako možnosť - okrem licencovania na 2 jadrá. Spoločnosti a organizácie, ktorých servery spĺňajú nižšie požiadavky na výkon a virtualizáciu, tak môžu využívať všetky výhody vrátane cloudových funkcií servera SQL Server 2014 Standard za nízku cenu s licenciou servera a licenciou CAL.

Ak chcete zabezpečiť, aby licencie CAL pre SQL Server 2014 Standard Edition pokryli potreby vašej spoločnosti v oblasti služieb a funkcií, odporúčame určiť vaše obvyklé požiadavky na pracovné zaťaženie a cloudové služby. Svoju úlohu zohráva aj počet zamestnancov pristupujúcich k serveru. Licenčný model Server/CAL je ideálny, ak je známy počet klientov pristupujúcich k systému SQL Server. Týmto spôsobom je možné použiť aj licencie CAL pre zariadenia alebo používateľov, aby sa splnili vaše individuálne požiadavky na IT systém bežiaci pod SQL 2014.

Nasledujúce vysvetlenia vám tiež pomôžu vypočítať správnu požiadavku na licencie CAL pre server SQL Server 2014. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa najvýhodnejšej konfigurácie pre vás s licenciami na prístup klientov, obráťte sa na nás a my vám poradíme.

Licencovanie servera SQL Server 2014 Standard s licenciami pre prístup klientov

Pri licencovaní jednotlivých používateľov alebo zariadení sa rozhodnete pre flexibilné a zároveň ekonomické riešenie bez ďalších nákladov, ako sú napríklad doplnky od iných výrobcov, pretože licencia Microsoft CAL vás oprávňuje používať všetky funkcie servera dostupné pre verziu Standard Edition bez toho, aby ste sa museli vzdať výkonu softvéru SQL Server.

Zloženie licencií servera/CAL pre SQL Server 2014 Standard

Licencovanie servera pomocou licencií CAL oddeľuje implementáciu softvéru servera od používania služieb servera SQL Server 2014 používateľom. V prípade edície Standard pozostáva z licencie servera komponentov a licencií na prístup klienta (CAL). Na prevádzku so serverom SQL Server Edition 2014 Standard preto server najprv potrebuje vlastnú licenciu - tú za výhodnú cenu ponúka aj spoločnosť Wiresoft. Táto serverová licencia zahŕňa len administrátorské práva, ktoré neoprávňujú zamestnanca používať služby a funkcie servera. Na tento účel musí mať zamestnanec vlastnú licenciu na prístup ku klientovi. K dispozícii sú tieto možnosti: buď ako CAL pre presne jedného používateľa, alebo ako CAL pre presne jedno koncové zariadenie, alebo ako CAL zariadenia. Obe prístupové licencie sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft za špeciálnu cenu. Bez jednej z týchto dvoch licencií CAL nemôžu vaši zamestnanci používať funkcie servera SQL Server 2014 a údaje, ktoré sú s ním spravované.

Rozdiely medzi licenciami User CAL a Device CAL pre server SQL Server 2014

Výhodou výberu medzi licenciou User CAL a licenciou Device CAL pre server Windows SQL Server je veľmi flexibilné licencovanie. Na jednej strane licenčný model spoločnosti Microsoft odráža dva rôzne typy používania služieb servera SQL Server: Súvisí s používateľom alebo zariadením. Licencia zariadenia má iné prístupové práva ako licencia používateľa.

Na druhej strane sú licencie CAL k dispozícii ako jednotlivé licencie. To znamená, že si musíte zakúpiť len toľko licencií CAL, koľko skutočne potrebujete, a neskôr môžete svoje požiadavky na licencie jednoducho doplniť. Máte možnosť kombinovať oba typy prístupových licencií samostatne. Vybavenie oboma licenciami CAL je obzvlášť užitočné, ak sa v spoločnosti bežne používajú rôzne typy pracovných staníc - viac informácií nájdete nižšie.

Rozdelenie na dva typy prístupu klienta tiež znamená, že licenciu User CAL nemožno použiť ako licenciu Device CAL - alebo naopak. Podobne po vydaní licencie ju nemožno preniesť na iné koncové zariadenie alebo iného používateľa.

Používanie zariadenia CAL

Licencia Device CAL pre Microsoft SQL Server 2014 licencuje jedno (1) veľmi špecifické koncové zariadenie bez ohľadu na to, či ide o stolový počítač, notebook alebo tablet, alebo mobilný telefón. Pomocou tohto zariadenia môže každý zamestnanec, ktorý má oprávnenie na jeho používanie, pristupovať aj ku všetkým službám a údajom servera SQL Server 2014. Licencovanie pomocou licencií Device CAL je vhodné najmä pre pracovné stanice, ktoré sú k dispozícii rôznym zamestnancom v podniku, napr. pri práci na zmeny.

Používanie licencie na prístup používateľa

Na druhej strane licencia User CAL oprávňuje jedného (1) presne definovaného používateľa (zamestnanca) na prístup k službám SQL Server 2014. Na rozdiel od aplikácie Device CAL je táto

Používateľ potom môže pristupovať k údajom a službám servera pomocou akéhokoľvek koncového zariadenia kompatibilného so systémom Windows - bez ohľadu na to, či ide o stolný počítač, prenosný počítač, mobilné zariadenie atď. - odkiaľkoľvek. Používateľ CAL tak ponúka výhody zamestnancom, ktorí striedavo využívajú rôzne pracoviská a nepracujú len v sídle svojej spoločnosti, ale napríklad aj v teréne alebo v domácej kancelárii či na cestách.

Microsoft SQL Server 2014 za rozumnú cenu s licenciami CAL v spoločnosti Wiresoft

V spoločnosti Wiresoft získate licencie CAL na zariadenia a používateľov pre SQL Server 2014 Standard-Edition ako originálne licencie Microsoft za mimoriadne výhodnú koncovú cenu. Tak ako mnohí naši predchádzajúci spokojní zákazníci, aj vy môžete využiť cenové zvýhodnenie, ktoré vám spoločnosť Wiresoft poskytuje pre tieto a ďalšie licencie na prístup k softvéru Microsoft. Dostanete od nás nepoužité licencie na produkty Microsoft, ktoré pochádzajú od európskych spoločností, a preto sú 100 % použiteľné. Spoločnosť Wiresoft získala tieto

získala tieto licencie úplne legálne a dôkladne skontrolovala ich pravosť. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora je tak povolené predávať alebo kupovať softvérové produkty, ako sú napríklad licencie CAL pre servery. Preto si môžete byť istí, že pri nákupe od spoločnosti Wiresoft kupujete plne použiteľný balík licencií. Naše odborné poradenstvo môžete využiť aj v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej licencie. Jednoducho nás kontaktujte.