Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10452
 • 9EA-00122
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
241,90 € * 267,90 € * (9,71% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 2 Core 
Zariadenia 1x
Virtuálne počítače Vyžaduje základnú licenciu
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Právo na používanie


Windows Server 2016 2 ponúka všetky predpoklady na to, aby plne vyhovel požiadavkám veľkých organizácií a spoločností na vysoký stupeň virtualizácie s ohľadom na použité a poskytované ; je to verzia 10. Balík 16 tvorí základ pre licencie s edíciou . Datacenter Core Server Services Server Windows Core Server Datacenter

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa výrobku, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2-CORE"

Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 2-Core

Windows Server 2016 Datacenter ponúka všetky požiadavky na úplné splnenie požiadaviek veľkých organizácií a spoločností na vysoký stupeň virtualizácie s ohľadom na používané servery a poskytované služby; je to serverová verzia systému Windows 10. Balík 2 jadier tvorí základ pre serverové licencie s edíciou Datacenter.

Najdôležitejšie fakty o Microsoft Windows Server 2016 Datacenter v skratke

So systémom Windows Server 2016 Datacenter získajú spoločnosti spoľahlivý serverový operačný systém s mnohými výkonnými technológiami a funkciami, ktoré podporujú virtualizáciu aplikácií. V porovnaní s predchádzajúcou verziou ponúka táto verzia Datacenter Edition mnoho vylepšení a optimalizácií, ako aj mnoho nových exkluzívnych funkcií, ktoré tiež zabezpečujú lepšiu bezpečnosť sieťových infraštruktúr vďaka vyššej stabilite, ako aj optimalizovanej ochrane proti poruchám atď. Vďaka známemu rozhraniu systému Windows 10 je používanie systému Windows Server 2016 Datacenter takmer intuitívne.

Čo ponúka Windows Server 2016 Datacenter Edition?

Hlavným rozhodovacím kritériom pri kúpe Windows Server 2016 Datacenter Edition je stále rastúca potreba virtualizácie na vývoj a prevádzku komplexných hyperkonvergentných infraštruktúr. Preto táto edícia Datacenter Edition poskytuje mnoho exkluzívnych funkcií, ktoré môžu využívať spoločnosti s mnohými virtuálnymi systémami a vysokými požiadavkami na IT popri veľkom pracovnom zaťažení. Patria medzi ne Storage Spaces Direct (S2D) a Storage Replica, Shielded Virtual Machines (Shielded VM), Software Defined Networking (SDN) a nový Protocol Stack, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

V systéme Windows Server 2016 Datacenter sú k dispozícii aj služby Microsoft Azure Services, ktoré umožňujú ešte užšie prepojenie lokálnych prostredí s cloudom pomocou ďalších praktických funkcií.

Licencovanie edície Windows Server 2016 Datacenter s použitým softvérom

Po vydaní verzie Windows Server 2016 je licencovanie edície Datacenter založené len na jadre: Pre každý server sa predpokladá minimálny počet 16 jadier; ďalšie jadrá je možné licencovať aj pomocou príslušných balíkov pre 2 jadrá - viac informácií nižšie.

Spoločnosť Wiresoft ponúka tento 16-jadrový balík pre Windows Server 2016 Datacenter ako použitý softvér. V porovnaní s novými produktmi kupujúci profitujú predovšetkým z ich nižšej ceny - bez obmedzení v rozsahu funkcií, napr. pri používaní virtuálnych strojov alebo výkone - a táto staršia verzia servera sa už zvyčajne neponúka ako nová. Podrobné informácie o funkčnom rozsahu Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition, ako aj presné licenčné podmienky nájdete v nasledujúcom prehľade.

Windows Server 2016 Datacenter Edition - všetky výhody a exkluzívne funkcie

So systémom Windows Server 2016 Datacenter Edition získajú veľké spoločnosti, ktoré vyvíjajú a nasadzujú vysoko virtualizované prostredia alebo hyperkonvergované infraštruktúry, výkonný serverový softvér, ktorý spĺňa všetky požiadavky. Integrované funkcie a vlastnosti využívajú inovatívne technológie spoločnosti Microsoft na zabezpečenie stabilných a spoľahlivých aplikácií.

Datacenter Edition je presvedčivá nielen v oblasti siete, ale ponúka aj mnoho výhod v oblasti zabezpečenia a ukladania údajov. Má tak potrebnú flexibilitu na prispôsobenie zložitejších IT infraštruktúr v spoločnostiach súčasným a budúcim obchodným požiadavkám digitálneho veku. Umožňuje tak nasadenie nákladovo efektívnejšieho virtuálneho úložiska, webových a aplikačných platforiem a softvérovo definovaných sietí (SDN), ktoré dopĺňa zlepšenie správy a automatizácie serverov a zabezpečenia a prístupu k údajom.

V systéme Windows Server 2016 Datacenter podporuje vytváranie stabilných sieťových štruktúr, ktoré lepšie odolávajú väčšiemu zaťaženiu a poruchám, mnoho exkluzívnych funkcií vrátane: Shielded Virtual Machines, Storage Spaces Direct a Software Defined Networking (SDN), ako aj Storage Replica a nový sieťový zásobník (Protocol Stack), doplnené o inovácie pre failover clustering v Hyper-V, ktoré sú tu predstavené.

Tienené virtuálne počítače (Shielded VMs)

Tienené virtuálne stroje poskytujú vysokú úroveň ochrany v sieťach pred krádežou alebo zneužitím kritických údajov používaných v kritických podnikových aplikáciách, napríklad pri ich outsourcingu do verejného cloudu. Strážené virtuálne počítače používajú na tento účel chránenú sieť, ktorá sa skladá zo služby Host Guardian Service (HGS) a chránených hostiteľov.

Softvérovo definované siete (SDN)

Pomocou softvérovo definovaných sietí možno centrálne konfigurovať a dynamicky spravovať fyzické (napr. smerovače, prepínače) aj virtuálne sieťové zariadenia (napr. brány). SDN sa dá použiť aj na zabezpečenie sietí a zrýchlenie poskytovania pracovných záťaží a softvérovo definované siete sa dajú použiť aj na definovanie a škálovanie politík na riadenie fyzických aj virtuálnych sietí.

Priestory úložiska Direct (S2D)

S2D alebo Storage Spaces Direct umožňuje spojiť ukladanie dát na rôznych miestnych serveroch Windows do virtuálneho úložného klastra. S2D uľahčuje vytváranie a správu škálovateľných, vysoko dostupných softvérovo definovaných systémov ukladania dát.

Replika úložiska

Okrem S2D sa replika úložiska v systéme Windows Server 2016 Datacenter používa na minimalizáciu výpadkov s pripravenosťou na havárie a prakticky vylučuje stratu údajov na úrovni súborového systému. Storage Replica podporuje synchrónnu replikáciu, pri ktorej sa údaje zrkadlia vo fyzických lokalitách so zväzkami zabezpečenými proti výpadku, aj asynchrónnu replikáciu, pri ktorej sa údaje zrkadlia medzi lokalitami prostredníctvom regionálnych oblastí pomocou sieťových prepojení s vyššou latenciou.

Ďalšie bezpečnostné funkcie

Vďaka novým vrstvám zabezpečenia, ktoré sú k dispozícii v systéme Windows Server 2016, sa hrozby pre IT štruktúry v spoločnosti identifikujú ešte lepšie a okamžite sa iniciujú vhodné protiopatrenia. Zvýšila sa aj ochrana virtuálnych počítačov, okrem iného prostredníctvom optimalizovaného riadenia prístupu a integrácie viacerých vrstiev ochrany, čím sa znížilo bezpečnostné riziko.

Zvýšenú bezpečnosť v edícii Datacenter Server zabezpečuje aj prístup Microsoft Zero Trust prostredníctvom oddelenia hostiteľa a virtuálneho počítača, pričom zdroje používané v zdieľaných prostrediach sú chránené chránenými virtuálnymi počítačmi. Služba Microsoft Host Guardian identifikuje dôveryhodné hostiteľské počítače a prostredníctvom správy Just in Time a Just Enough možno definovať pravidlá na obmedzenie prístupu správcu.

Ďalšie funkcie Windows Server 2016 Datacenter Edition

V porovnaní s predchádzajúcou verziou ponúka Windows Server 2016 Datacenter ešte viac možností virtualizácie aplikácií vďaka lepšej integrácii kontajnerov. Tie sú doplnené ďalšími funkciami, ako sú Nano Server a Azure Services, ktoré sú tiež stručne opísané.

Okrem toho je používanie systému Windows Server 2016 Datacenter ako dátového centra na správu IT infraštruktúr optimalizované okrem iného aj vďaka novým dostupným serverovým rolám a ďalším možnostiam prideľovania používateľských práv. Windows Server 2016 Datacenter je možné spustiť aj v redukovanej aplikácii jadra, aby sa zvýšil výkon na staršom hardvéri tým, že sa nezobrazí grafické rozhranie pracovnej plochy.

Možnosti virtualizácie pomocou Hyper-V

Edícia Datacenter systému Windows Server 2016 obsahuje virtualizačné práva pre neobmedzený počet virtuálnych počítačov a kontajnerov Hyper-V. Funkcie úložiska dostupné v Hyper-V zahŕňajú iSCSI initiator na používanie protokolu SCSI cez sieť IP, vyššie spomenutý Storage Spaces Direct, viaccestný I/O (MPIO) na zvýšenie odolnosti prostredníctvom lepšieho vyrovnávania záťaže a VM Storage Resiliency na zlepšenie dostupnosti klastrov Hyper-V prostredníctvom zvýšenej tolerancie zlyhania systému úložiska.

Podpora pre kontajnery Windows Server pod Dockerom

Microsoft Windows Server 2016 podporuje kontajnery Windows Server Containers alebo Hyper-V založené na open source softvéri Docker, čo uľahčuje nasadzovanie serverových a cloudových aplikácií prostredníctvom kontajnerovej virtualizácie vrátane jednoduchšieho nasadenia.

Nano server v systéme Windows Server 2016

Nano Server je vzdialene spravovaný serverový operačný systém, ktorý umožňuje vytvárať oveľa úspornejšie servery, pretože použitie virtuálneho enginu môže ušetriť až 90 % úložného priestoru v podnikovej serverovej štruktúre. Nano Server je optimalizovaný pre kontajnery Windows Server Containers alebo Docker, a preto ho možno nakonfigurovať na hosťovanie kontajnerov Docker - okrem toho sa dá používať aj na klasické serverové služby, ako sú napríklad súborové servery.

Používanie služieb Microsoft Azure so systémom Windows Server 2016 Datacenter

Vo verzii Windows Server 2016 ponúka ešte užšie prepojenie medzi operačným systémom a cloudovými službami Microsoft Azure s cieľom ešte efektívnejšie a spoľahlivejšie prepojiť distribuované dátové centrá do vysoko výkonných a vysoko dostupných serverov a clustrov. Veľkou výhodou Azure je poskytovanie homogénnej hybridnej infraštruktúry vrátane bezpečnostných prvkov a správy.

Prehľad ďalších serverových aplikácií a komponentov spoločnosti Microsoft, ktoré možno používať so systémom Windows Server 2016 Datacenter

V nasledujúcom prehľade nájdete výber serverových aplikácií a komponentov, ktoré sú k dispozícii so systémom Windows Server 2016 Datacenter Edition; možno ich nainštalovať pomocou Správcu servera alebo prostredia PowerShell.

Aplikácie vrátane:

 • Microsoft SQL Server: Verzia 2016, 2014 až 2012
 • Microsoft System Center: Správca virtuálnych počítačov 2016, Správca ochrany údajov 2016, Správca operácií 2016
 • Správca konfigurácie (1606)
 • SharePoint Server 2016
 • Exchange Server 2016
 • Server Project 2016
 • Hostiteľský integračný server 2016
 • Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Skype for Business Server 2015 a
 • BizTalk Server 2016

Výber podporovaných komponentov:

 • .NET Framework 4.6 a 3.5
 • PowerShell
 • Šifrovanie jednotky BitLocker a odblokovanie siete
 • BranchCache
 • Služba inteligentného prenosu na pozadí (BITS)
 • Klient pre systém NFS (sieťový súborový systém)
 • Cluster s funkciou Failover
 • Správa zásad skupiny

Minimálne požiadavky na softvér a hardvér na inštaláciu a prevádzku systému Windows Server 2016 Datacenter Edition

Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky systému Windows Server 2016 Datacenter Edition musí použitý hardvér spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie. Ďalšie požiadavky závisia od konfigurácie systému alebo iných nainštalovaných aplikácií.

 • Miesto na pevnom disku: 32 GB
 • Pracovná pamäť (RAM): 512 MB
 • Inštalácia so stolným displejom: 2 GB
 • Systémový oddiel: 32 GB
 • Procesor: 64 bitov
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz
 • Grafická karta: 1 024 x 768 pixelov, Super VGA
 • Sieťová karta: 1 ethernetový adaptér s minimálnou priepustnosťou v rozsahu gigabitov 1x

Licencovanie servera so 16-jadrovým balíkom Windows Server 2016 Datacenter

Pri licencovaní servera s použitým softvérom Windows Server 2016 Datacenter Edition je potrebné dodržiavať obvyklé predpísané licenčné predpisy spoločnosti Microsoft. Pre každú základnú licenciu servera je potrebný aspoň jeden 16-jadrový balík a je potrebné dodržiavať pokyny uvedené nižšie.

Ustanovenia licenčnej príručky spoločnosti Microsoft pre licencovanie systému Windows Server 2016

S vydaním verzie Windows Server 2016 spoločnosť Microsoft od základu aktualizovala aj svoj licenčný model. Počet jadier použitého fyzického hardvéru je teraz základom pre výpočet počtu licencií pre server s edíciou Datacenter. Platia tieto ustanovenia:

 • Licencia na jeden server pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá.
 • Vždy sa uplatňuje minimálny počet 8 jadier na procesor - aj keď má existujúci hardvér menej ako 8 jadier.
 • Minimálny počet procesorov na fyzický server je 2.
 • Preto je vždy stanovený minimálny počet 16 jadier, ktoré sú licencované s príslušným 16-jadrovým balíkom.
 • Ak má server viac ako 16 jadier, možno ich dodatočne licencovať pomocou balíkov pre 2 jadrá.
 • Okrem toho je potrebné, aby bol každý klient - bez ohľadu na to, či ide o používateľa alebo koncové zariadenie - vybavený aj platnou licenciou na prístup klienta (CAL) na prístup do dátového centra systému Windows Server 2016. Licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server 2016 sú k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér.

Okrem toho verzia Windows Server 2016 obsahuje právo na downgrade pre používanie príslušných starších verzií Windows Server.

Práva na používanie systému Windows Server 2016 Datacenter v prostredí virtuálneho operačného systému

V inštanciách Datacenter Edition systému Windows Server 2016 je možné prevádzkovať 1 spustenú inštanciu vo fyzickom prostredí operačného systému - na rozdiel od toho je v prostredí virtuálneho operačného systému neobmedzený počet inštancií.

Za predpokladu, že boli licencované všetky fyzické jadrá servera, obsahuje edícia Datacenter systému Windows Server 2016 neobmedzené práva na virtualizáciu: na licencovanom serveri tak možno spustiť ľubovoľný počet prostredí operačného systému a ľubovoľný počet kontajnerov Hyper-V.

Často kladené otázky o softvéri používanom spoločnosťou Wiresoft Microsoft Windows Server 2016 Datacenter Edition ako

Vo všeobecnosti platí, že na rozdiel od hardvéru sa softvér neopotrebúva a pri použitom softvéri od spoločnosti Wiresoft si môžete byť istí, že ponúka rovnaké funkcie a práva ako nová licencia servera. Preto je možné licencovať serverové jadrá s použitým 16-jadrovým balíkom Windows Server 2016 Datacenter rovnako ako s novým balíkom. Odpovede na všetky ostatné bežné otázky týkajúce sa funkcií a práv na používanie použitých licencií Windows Server nájdete tu:

Existujú nejaké právne problémy pri predaji alebo kúpe, ako aj pri používaní použitého softvéru spoločnosti Microsoft, napríklad balíka Windows Server 2016 16-Core Package?

Pri použitom softvéri Wiresoft si ako zákazník môžete byť istí, že nákup balíka Windows Server 2016 Datacenter 16-Core Package ani jeho oficiálne používanie neporušuje žiadne platné zákony. Súčasná judikatúra povoľuje obchodovanie s použitým softvérom spoločnosti Microsoft, ako aj jeho používanie, ak pochádza z licenčných zásob spoločnosti, ako je to v prípade použitého softvéru Wiresoft. Túto skutočnosť opakovane jasne potvrdili aj rôzne súdne rozhodnutia.

Odkiaľ pochádza použitý softvér pre 16-jadrový balík Windows Server 2016 Datacenter od spoločnosti Wiresoft?

16-jadrové balíky pre Windows Server 2016 Datacenter, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, pochádzajú, ako už bolo vysvetlené vyššie, od rôznych spoločností, ktoré si zvyčajne softvér zakúpili samy a väčšinou ho aj skutočne používali a neskôr ho predali spoločnosti Wiresoft. Častým dôvodom predaja je prechod na novšiu verziu softvéru alebo používanie serverového hardvéru s menším počtom jadier, takže v dôsledku toho sú k dispozícii nadbytočné serverové licencie. 16-jadrové balíky sú v obchode Wiresoft Shop vždy ponúkané ako použitý softvér, aj keď sú nepoužívané a môžu byť použité ako nová licencia.

Existuje zabezpečenie kupujúceho s používaným softvérom Windows Server 2016 Datacenter?

Balík Windows Server 2016 Datacenter 16-Core alebo akýkoľvek iný používaný softvér spoločnosti Wiresoft vám ako zákazníkovi ponúka obvyklú bezpečnosť kupujúceho - na jednej strane prostredníctvom okamžitého stiahnutia softvérového balíka po dokončení procesu platby a na druhej strane prostredníctvom okamžitej aktivácie licencie pomocou platného licenčného kľúča - rovnako ako pri novom softvéri.

Má použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ďalšiu výhodu?

Áno, a je ich niekoľko: Zákazníci spoločnosti Wiresoft majú v prvom rade výhodu nižšej ceny pri nákupe použitého softvéru; to umožňuje spoločnostiam alebo organizáciám buď ekonomickejšie doplniť svoje softvérové zásoby, alebo ich aktualizovať na najnovšiu verziu ako pri novom softvéri. Na druhej strane staršie serverové programy Microsoft sa už takmer neponúkajú alebo sa už neponúkajú ako nové, čo sa stáva problémom pri dodatočnom licencovaní, ak sa chcete vyhnúť aktualizácii. Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft preto môže prispieť aj k zníženiu prevádzkových nákladov, pretože ponúka aj bezpečnosť auditu vďaka kompletnej evidencii všetkých kupujúcich!

V obchode Wiresoft Software Shop preto nájdete nielen 16-jadrový balík Windows Server 2016 Datacenter Edition, ale aj 16-jadrový balík pre ostatné edície a novšie verzie Windows Server, ako aj 2-jadrové balíky pre základné licencie vášho Windows Servera. Ak chcete používať najnovšie technológie spoločnosti Microsoft na virtualizáciu, môžete si vybrať vyššiu verziu Windows Server 2019 Datacenter Edition, ktorá je k dispozícii aj z druhej ruky od spoločnosti Wiresoft. V našom portfóliu použitého softvéru nájdete okrem mnohých ďalších programov Microsoft aj absolútne potrebné licencie klientskeho prístupu (CAL) so všetkými uvedenými výhodami spoločnosti Wiresoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho licencovania systému Windows Server 2016 Datacenter so 16-jadrovými balíkmi, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 DATACENTER 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie