Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
116,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - napr. licenciu SQL...
116,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
572,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
2 893,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL
5x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
572,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
1 149,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x používateľských licencií CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
2 893,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
1 149,90 € *

Čo ponúka SQL Server 2019?

Nový SQL Server 2019 ponúka ešte vyššiu dostupnosť údajov prostredníctvom dotazov v rekordne krátkom čase, ako aj celý rad aplikácií, napríklad riadenú samoobslužnú službu business intelligence a možnosť interaktívnych vizualizácií údajov, ktoré ďalej zvyšujú efektívnosť vyhodnocovania údajov. To zahŕňa aj poskytovanie cloudových riešení.

Osobitne treba spomenúť klastre na spracovanie veľkých objemov údajov, pomocou ktorých možno poskytovať škálovateľné klastre kontajnerov pre SQL Server, ako aj Spark a HDFS. Ako kontajnerový orchestrátor sa používa open-source riešenie Kubernetes, pomocou ktorého možno poskytovanie kontajnerov škálovať a monitorovať podľa potreby.

Vyhľadávanie externých zdrojov údajov prostredníctvom klastrov Big Data je teda rovnako možné ako využívanie údajov na účely umelej inteligencie, strojového učenia a rôznych iných analytických úloh. Podobne veľké a zároveň kvalitné objemy relačných údajov možno ľahko kombinovať alebo analyzovať pomocou Big Data.

Podobne je možné pomocou serverovej edície 2019 spracúvať nielen štruktúrované, ale aj neštruktúrované súbory údajov a používať aj rozhrania s databázami kompatibilnými so serverom SQL Server, ako je napríklad Oracle. Okrem toho je po prvýkrát možná integrácia jazyka Java so serverom SQL Server 2019. Súčasťou štandardnej verzie sú aj funkcie ako Transparent Data Encryption (TDE), ktorá v reálnom čase šifruje rôzne údaje a súbory denníka, a Accelerated Database Recovery (ADR).

Doplňte svoju potrebu licencií CAL pre SQL Server 2019 pomocou spoločnosti Wiresoft! S licenciou CAL na zariadenie alebo používateľa od spoločnosti Microsoft získate prístup ku komplexným funkciám a službám aktuálnej verzie 2019, ako aj verzie 2016 SQL Server Standard Edition. Výhodné licencie CAL v porovnaní so základnými licenciami využívajú najmä malé a stredné podniky. V súčasnosti môžete nájsť licencie na zariadenia Microsoft, ako aj používateľské licencie pre verziu SQL 2019 Standard.

Prehľad novej edície SQL Server 2019

S edíciou SQL Server 2019 získate komplexné funkcie a služby na spracovanie, ako aj ochranu rozsiahlych objemov údajov prispôsobených dnešnej dobe so súčasnou rýchlou dostupnosťou, najmä ak sú uložené lokálne v rôznych databázových systémoch.

Zamestnanci tak môžu v čo najkratšom čase vykonávať zložité dotazy a hodnotenia, na ktoré majú osobitný nárok. Licencovanie s príslušnou licenciou CAL zabezpečuje citlivé údaje pred neoprávneným prístupom, či už interným alebo externým, čo je v dnešnej dobe komplexných útokov na databázy obzvlášť dôležité.

Ďalšie funkcie v serveri SQL Server 2019

V porovnaní so serverom SQL Server 2016 ponúka verzia 2019 v štandardnej edícii ďalšie funkcie a vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spracovanie, virtualizáciu a ochranu kritických a zložitých objemov dát.

Teraz môžete vyhľadávať rozsiahle zásoby údajov obsiahnuté v dátových silách bez toho, aby ste museli príslušné údaje najprv presunúť alebo replikovať. Inteligentné databázové funkcie vás podporia pri aktualizácii databázy servera SQL - či už na pracovisku alebo v cloude. Riziko nekompatibility aplikácií sa minimalizuje, ak nie eliminuje, certifikáciou kompatibility databáz.

SQL Server 2019 poskytuje aj vstavané funkcie na klasifikáciu a ochranu údajov, monitorovanie, identifikáciu a upozorňovanie na podozrivé akcie. Okrem toho môžete nielen šifrovať dôverné údaje, ale aj vykonávať rozsiahle výpočty. Správcovia majú možnosť aktivovať prístup k údajom definovaný používateľom prostredníctvom rolí.

Najdôležitejšie novinky verzie SQL Server 2019

Vďaka nasledujúcim inováciám je spracovanie, virtualizácia a ochrana citlivých údajov vo vašej spoločnosti ešte komplexnejšia ako doteraz. Využijete aj špeciálne výhody používania technológií umelej inteligencie. Úlohy umelej inteligencie a strojového učenia sa môžu použiť napríklad pri vyhľadávaní údajov.

Klastre veľkých dát

Big Data klastre teraz umožňujú kombinovať štruktúrované aj neštruktúrované údaje pomocou rámca Apache Spark a HDFS (Hadoop Distributed File System) na získanie nových informácií.

To umožňuje používateľom nasadiť škálovateľné klastre kontajnerov SQL Server, HDFS a Spark, ktoré sú k dispozícii v systéme Kubernetes.

Pomocou klastrov SQL Server Big Data môžete spúšťať úlohy umelej inteligencie a strojového učenia na údajoch uložených v úložných fondoch HDFS a dátových fondoch.

App provisioning umožňuje poskytovať aplikácie ako kontajnery. Tieto aplikácie možno použiť ako webové služby, aby bolo možné pristupovať k údajom uloženým v klastri veľkých dát.

Virtualizácia databázy v serveri SQL Server 2019

Údaje uložené v iných databázach, ako je HDFS, Oracle alebo v rôznych službách Azure, možno teraz ľahko vyhľadávať pomocou virtualizácie databáz bez toho, aby ste ich museli najprv replikovať alebo presúvať. SQL Server 2019 v tejto edícii zavádza nové konektory k zdrojom údajov.

Inteligentné spracovanie dotazov (IQP)

Inteligentné spracovanie dotazov (IQP) zvyšuje výkonnosť dotazov a urýchľuje procesy bez dodatočných zmien v aplikáciách.

In-Memory OLTP (online transakčné spracovanie)

In-memory databáza s online transakčným spracovaním poskytuje dôležité funkcie na konfiguráciu trvalej pamäte a optimalizáciu pamäte pre metadáta tempdb, čo zlepšuje výkon aj pri kritických pracovných zaťaženiach.

Vždy šifrované so zabezpečenými enklávami

Always Encrypted chráni citlivé údaje zákazníkov pomocou zabezpečených enkláv. Databázy na serveri SQL Server je teraz možné ukladať úplne zašifrované. Prístup k týmto údajom má len klient a vlastník týchto údajov.

Rozšírenia jazyka SQL Server

So serverom SQL Server 2019 spoločnosť Microsoft po prvýkrát umožňuje používať kód Java v systéme na správu databáz.

ADR - Zrýchlené obnovenie databázy

Rýchlejšia obnova databáz - ADR (Accelerated Database Recovery) - tiež výrazne zlepšuje dostupnosť databáz, čo je výhodné najmä pri časovo náročných transakciách.

Aké licencie CAL sú k dispozícii pre SQL 2019? Informácie o licenčnom systéme spoločnosti Microsoft

Licenčný systém spoločnosti Microsoft je do veľkej miery založený na licenciách CAL - Client Access Licences. Tým sa oddeľuje používanie (licencia) softvéru od jeho implementácie v podniku. Aby ste mohli využívať služby Microsoft SQL Server Standard 2019 Version, potrebujete (okrem inej možnosti licencovania jadier) príslušný počet licencií CAL.

Licencia CAL udeľuje prístup k serveru SQL iba oprávneným používateľom. Tretím stranám, ktoré nemajú príslušnú prístupovú licenciu, je tak odopretý prístup k serveru, čo však zároveň znamená dodatočné zabezpečenie a ochranu citlivých údajov pred neoprávneným prístupom.

Rozdiel medzi licenciami User CAL a Device CAL pre SQL Server Standard

Wiresoft ponúka nasledujúce licencie Client Access pre SQL Server Standard verzie 2019 pre malé a stredné podniky: User CAL a Device CAL - licencia používateľa a licencia zariadenia. Nižšie uvádzame zhrnutie hlavných rozdielov medzi týmito dvoma možnosťami licencií.

Používateľská licencia CAL servera SQL Server

Licencia Microsoft User CAL pre SQL oprávňuje konkrétneho používateľa na prístup k aktuálnej verzii servera SQL Server. Používateľská licencia CAL preto nie je viazaná na konkrétne zariadenie, ale môže sa používať napríklad z počítača na pracovisku ALEBO z notebooku alebo iného koncového zariadenia na cestách alebo v domácej kancelárii. Používateľské licencie umožňujú mimoriadne flexibilné používanie servera SQL Server.

Licencia SQL Server Device CAL

Na druhej strane licencia Microsoft Device CAL je licencia viazaná na zariadenie, t. j. na prístup k serveru SQL je oprávnený len jeden počítač, napríklad počítač vo vašej spoločnosti ALEBO notebook alebo iné koncové zariadenie, napríklad tablet. Každý autorizovaný používateľ má prístup k serveru SQL Server pre toto licencované zariadenie. Nie je potrebné udeľovať licencie jednotlivým používateľom.

Ktorý typ alebo kombinácia dvoch verzií CAL je pre vašu spoločnosť najvhodnejší, sa samozrejme môže líšiť od prípadu k prípadu. Počet zamestnancov a preferovaný spôsob používania vo vašej spoločnosti zohrávajú úlohu:

Ak vaši zamestnanci pristupujú k serveru Windows SQL Server hlavne na vlastnej pracovnej stanici, najvhodnejším typom licencie je licencia Device CAL. Ak zamestnanci pristupujú k serveru SQL flexibilne z rôznych zariadení alebo pracovných staníc (mobilných, stacionárnych), potom najviac využijete licencie User CAL.

Kúpte si licencie SQL Server 2019 CAL za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

V spoločnosti Wiresoft nájdete licencie CAL na zariadenia alebo používateľov pre Microsoft SQL Server verzie 2019 za mimoriadne nízke ceny. Týmto spôsobom môžete pokryť alebo rozšíriť potrebu príslušných licencií servera SQL Server. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií pre Microsoft SQL Server Standard, neváhajte nás kontaktovať. Vytvoríme pre vás individuálnu a cenovo výhodnú kombináciu CAL.

Či už ide o licenciu zariadenia SQL alebo používateľa: Všetky naše licenčné produkty Microsoft sú originálne a pochádzajú z európskeho regiónu. V spoločnosti Wiresoft profitujete z nákupu nepoužívaných softvérových licencií, ktoré sme pre vás získali od iných spoločností a skontrolovali ich pravosť - mnohí naši zákazníci to potvrdili. Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke licencií SQL Server CAL, neváhajte nás kontaktovať: