Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL
Project 2013 Professional - softvér na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft pre profesionálov v zakúpenej verzii MS Project Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tohto softvérového riešenia od spoločnosti Microsoft, ktorá...
118,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD
Project 2013 Standard - osvedčený softvér na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft ako kúpna verzia MS Project Standard 2013 je obľúbená edícia softvérového riešenia spoločnosti Microsoft na evidenciu, plánovanie, ako aj správu a...
105,90 € *

Kúpiť Microsoft Project 2013: Inovatívny projektový manažment Excellence

Microsoft Project 2013 je navrhnutý tak, aby pomáhal projektovým manažérom efektívne plánovať, realizovať a monitorovať ich projekty. Vyniká množstvom funkcií, ktoré z neho robia výkonný nástroj na riadenie projektov.

Sila Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 so sebou prináša množstvo inovatívnych funkcií, ktoré ho odlišujú od jeho predchádzajúcich verzií a iných nástrojov na riadenie projektov:

Moderný, prispôsobiteľný dizajn

Používateľské rozhranie aplikácie Project 2013 bolo dôkladne prepracované a prezentuje sa v modernom štýle systému Windows. Je prispôsobiteľné a umožňuje projektovým manažérom navrhnúť si zobrazenie podľa svojich potrieb.

Tímové úlohy a správa zdrojov

Project 2013 uľahčuje prideľovanie úloh a zdrojov členom tímu. Integrácia so službou SharePoint umožňuje efektívnu tímovú spoluprácu a komunikáciu.

Zjednodušené plánovanie a časový harmonogram

Vďaka novému zobrazeniu časovej osi môžu projektoví manažéri ľahko vizualizovať priebeh projektu a zvýrazniť dôležité míľniky. Vďaka tomu je plánovanie a riadenie času efektívnejšie.

Reportovanie a Business Intelligence

Microsoft Project 2013 ponúka vylepšené funkcie reportovania a business intelligence. Projektoví manažéri môžu vytvárať zmysluplné reporty a sledovať projektové ukazovatele, aby mohli prijímať informované rozhodnutia.

Integrácia cloudu a spolupráca

Bezproblémová integrácia s Microsoft Office 365 umožňuje spoluprácu v cloude. Projektové tímy môžu pristupovať k projektovým údajom odkiaľkoľvek a pracovať na projektoch súčasne.

Výhody aplikácie Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 ponúka širokú škálu výhod, ktoré ocenia podniky aj projektoví manažéri:

Vylepšený prehľad o projekte

Nové zobrazenie časovej osi poskytuje jasný prehľad o priebehu projektu a dôležitých míľnikoch. To uľahčuje komunikáciu o priebehu projektu.

Efektívna tímová spolupráca

Integrácia so službou SharePoint a integrácia s cloudom umožňujú plynulú tímovú spoluprácu bez ohľadu na miesto.

Lepšie rozhodovanie

Vylepšené funkcie reportovania a business intelligence umožňujú projektovým manažérom prijímať informované rozhodnutia na základe projektových metrík a údajov.

Prispôsobiteľnosť a flexibilita

Prispôsobiteľné používateľské rozhranie a flexibilita Project 2013 umožňujú organizáciám prispôsobiť softvér svojim špecifickým potrebám.

Oblasti použitia aplikácie Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2013 sa používa v širokom spektre odvetví a projektov:

Stavebníctvo

V stavebníctve sa Microsoft Project 2013 používa na plánovanie stavebných projektov, riadenie zdrojov a optimalizáciu harmonogramu výstavby. Vizualizácia časového harmonogramu pomáha monitorovať postup výstavby.

Vývoj softvéru

V odvetví IT softvér podporuje plánovanie a realizáciu projektov vývoja softvéru. Efektívne prideľovanie úloh a zdrojov zvyšuje rýchlosť vývoja.

Zdravotníctvo

V zdravotníctve pomáha Microsoft Project 2013 plánovať projekty na implementáciu nových zdravotníckych systémov, zlepšenie starostlivosti o pacientov a dodržiavanie regulačných požiadaviek.

Marketingové kampane

Marketingové tímy používajú softvér na plánovanie marketingových kampaní, prideľovanie zdrojov a sledovanie úspešnosti kampaní. Vizualizácia časovej osi uľahčuje plánovanie marketingových kampaní.

Prečo si vybrať Microsoft Project 2013?

Microsoft Project 2013 ponúka množstvo dôvodov, prečo je preferovanou voľbou pre podniky a projektových manažérov:

Moderný dizajn a jednoduché používanie

Modernizované používateľské rozhranie je intuitívne a prívetivé, čím sa minimalizuje krivka učenia.

Efektívna tímová spolupráca

Integrácia so službou SharePoint a integrácia s cloudom umožňujú bezproblémovú spoluprácu bez ohľadu na miesto.

Lepšie rozhodovanie

Rozšírené možnosti reportovania a business intelligence pomáhajú projektovým manažérom prijímať informované rozhodnutia na základe projektových ukazovateľov a údajov.

Flexibilita a prispôsobiteľnosť

Softvér je možné prispôsobiť špecifickým potrebám organizácie alebo projektu, čo poskytuje flexibilitu pri riadení projektov.

Záver

Microsoft Project 2013 znamená inovatívnu dokonalosť v riadení projektov. Vďaka svojmu modernému používateľskému rozhraniu, vylepšeným funkciám tímovej spolupráce a možnostiam efektívneho plánovania a monitorovania projektov je nepostrádateľným zdrojom informácií pre podniky a projektových manažérov. Softvér poskytuje jasný prehľad o projekte, zlepšuje tímovú prácu a podporuje informované rozhodovanie. Microsoft Project 2013 je odpoveďou na požiadavky moderných postupov riadenia projektov a pomáha firmám dokončiť projekty včas a v rámci rozpočtu.