Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2014 ENTERPRISE
SQL Server 2014 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 poskytuje informačnú platformu s podporou cloudu, ktorá pomáha organizáciám uvoľniť prelomové poznatky v rámci celej organizácie a rýchlo vytvárať riešenia a šíriť údaje lokálne aj vo...
4 774,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2014 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2014 STANDARD
SQL Server 2014 Standard Microsoft SQL Server 2014 je významná verzia produktu s mnohými novými funkciami: Spoľahlivosť pre kritické obchodné aplikácie s vyššou dostupnosťou, bleskovo rýchle dotazy a pokročilé funkcie zabezpečenia pre...
357,90 € *

Efektívna práca so službami servera SQL Server 2014

Systém SQL Server sa skladá z niekoľkých komponentov, ktoré spoločnosť Microsoft nazýva Services a ktoré uľahčujú komplexné používanie funkcií aj správu. Server SQL Server 2014 obsahuje tieto serverové komponenty:

  • Databázový motor
  • Analytické služby
  • Spravodajské služby
  • Integračné služby
  • Služby hlavných údajov

Databázový engine servera SQL Server

Databázový stroj alebo databázový modul servera SQL Server poskytuje základné funkcie pre server SQL Server 2014. Patrí sem spracovanie, ako aj ukladanie, replikácia a zálohovanie údajov. Tento databázový modul obsahuje aj rôzne nástroje na správu a poskytovanie relačných a XML údajov, ako aj server DQS (Data Quality Services), ktorý tiež spolupracuje s integračnými službami.

Analytické služby

Táto analytická súčasť Microsoft SQL Server 2014 Standard poskytuje celý rad nástrojov, pomocou ktorých môžu používatelia vytvárať a spravovať dopyty OLAP (Online Analytical Processing) - napr. na analýzy trendov, prognózy predaja, rozpočtové výpočty alebo finančné správy. Patria sem aj aplikácie na dolovanie údajov na štatistické výpočty s cieľom identifikovať trendy alebo vzory v analyzovaných údajoch.

Spravodajské služby

Služby Reporting Services v serveri SQL Server 2014 umožňujú vytvárať zostavy v rôznych formách: buď vo forme matice, grafu alebo vo voľnej forme. Tieto správy možno tiež ľahko a efektívne spravovať a nasadzovať. Reportovacie služby poskytujú aj rozšíriteľnú platformu na vývoj vlastných reportovacích aplikácií.

Integračné služby

Prostredníctvom integračných služieb (SSIS) poskytuje SQL Server 2014 skupinu grafických nástrojov, ako aj programovateľných objektov, ktoré sa používajú na presun, kopírovanie alebo transformáciu údajov. Vďaka pevne stanoveným rolám, ktoré sú k dispozícii v databáze katalógu SSIS, sú integračné služby veľkým uľahčením najmä pre administrátorov.

Služby hlavných údajov

Služby hlavných údajov (Master Data Services, skrátene MDS) poskytujú efektívne a bezpečné riešenie na správu domén, ako aj zákazníkov, účtov a produktov, pričom zabezpečujú bezpečnosť transakcií. Na tento účel možno pomocou verzií údajov MDS spravovať hierarchie, ako aj obchodné pravidlá. Špeciálny doplnok pre aplikáciu Excel podporuje aj služby Master Data Services.

Dôležité inovácie v serveri SQL Server 2014 - pre optimalizovanú analýzu údajov

Microsoft SQL Server 2014 poskytuje používateľom informačnú platformu schopnú pracovať v cloude, ktorá ponúka množstvo dôležitých nástrojov a funkcií, pomocou ktorých môžu spoločnosti poskytovať spoľahlivé riešenia a aplikácie aj pre cloud. Patria medzi ne funkcie OLTP v pamäti, ako aj Column Store Index a StreamInsight, ktoré podporujú aj stratégiu hybridného cloudu so službou SQL Azure, ktorá je podrobnejšie opísaná nižšie.

Dátové nástroje servera SQL Server pre Business Intelligence

Ďalšími novinkami v SQL Serveri 2014 sú okrem vysokej dostupnosti a škálovateľnosti aj nové dátové nástroje SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT). Šablóny projektov BI podporujú okrem služieb Analysis Services, Integration Services a Reporting Services aj Visual Studio 2013.

Technológia In-Memory s OLTP vo verzii Enterprise

V novej verzii SQL stojí za zmienku najmä integrovaný in-memory OLTP - Online Transaction Processing - vo verzii Enterprise Edition. Táto funkcia - oznámená spoločnosťou Microsoft ako "Project Hekaton" - je skutočným turbom, ktoré prispieva k výraznému zvýšeniu výkonu servera SQL Server 2014. Ide o in-memory databázu, ktorá podporuje pracovné zaťaženie OLTP integrované do servera Microsoft SQL Server 2014. In-memory OLTP dopĺňa možnosti in-memory, ktoré sú už k dispozícii pre dátové sklady a business intelligence.

Možnosti OLTP s rezidentnou pamäťou, ktoré sú k dispozícii v systéme Hekaton, zvyšujú výkon aplikácií SQL Server bez potreby ďalšej optimalizácie. Hekaton je k dispozícii len vo verzii Enterprise, takže spoločnosti, ktoré oceňujú rýchly výkon, by si mali vybrať túto verziu.

Pamäťovo optimalizované indexy xVelocity ColumnStore a skupiny dostupnosti AlwaysOn

Iba v edícii Enterprise sú k dispozícii aj aktualizovateľné indexy ColumnStore, pomocou ktorých možno ukladať, spravovať a vyhľadávať údaje vo formáte založenom na stĺpcoch.

V neposlednom rade ponúka SQL Server 2014 aj skupiny dostupnosti AlwaysOn, ktoré podporujú až 8 sekundárnych replik vrátane 2 synchrónnych sekundárnych replik.

Microsoft SQL Server 2014 - Systémové požiadavky

Pamäť: min. 1 GB RAM, odporúča sa 4 GB alebo viac

Procesor: min. 1 GHz pre 32-bitové systémy alebo 1,4 GHz pre 64-bitové systémy, odporúča sa 2 GHz

Miesto na pevnom disku: min. 6 GB, tiež v závislosti od nainštalovaných komponentov SQL Server 2014

Operačný systém: Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 v 32-bitovej a 64-bitovej verzii

Edície a licencie Windows SQL Server 2014 na stránkach spoločnosti Wiresoft

SQL Server 2014 ponúka spoločnosť Wiresoft v dvoch hlavných edíciách, ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám organizácií a jednotlivcov na funkcie a výkon:

  • Verzia SQL Server 2014 Enterprise Edition je vhodná najmä pre kritické aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon v pamäti, ako aj zabezpečenie pri zachovaní vysokej dostupnosti.
  • Štandardná edícia servera SQL Server 2014 už ponúka komplexné funkcie pre aplikácie strednej vrstvy a ukladanie údajov dátových skladov (data marts).

Nový licenčný model spoločnosti Microsoft pre SQL Server 2014

Nová tzv. licenčná metrika od spoločnosti Microsoft sa vzťahuje aj na verziu SQL Server 2014.

To v závislosti od príslušnej edície servera definuje, ktoré možnosti licencovania sú ponúkané na používanie softvéru SQL.

V starších verziách serverov Microsoft predtým nezáležalo na tom, koľko jadier má procesor. Teraz je však ich počet základom pre definovanie licenčných požiadaviek pre určité edície servera SQL Server. Dôvodom je zvýšený počet jadier, ktorý ďalej zvyšuje výkon procesorov, a tým aj rastúce pracovné zaťaženie. Licencovanie jadra tak istým spôsobom zodpovedá vyššiemu škálovaniu výkonu.

Štandardná edícia servera SQL Server verzie 2014 je na rozdiel od iných edícií, ako napríklad Enterprise, k dispozícii nielen ako dvojjadrová licencia, ale aj s licenciou na server/kalkulačku. Microsoft tak zohľadňuje nižšie nároky menších a stredných firiem na výkon a škálovateľnosť služieb. Takto môžu využívať aj výkon a cloudové funkcie servera SQL Server 2014 a vrátiť sa k zvyčajne lacnejšej alternatíve licencovania pomocou licencií Server & CAL.

Aby ste zistili, ktorá forma licencie pre SQL Server 2014 Standard Edition je pre vašu spoločnosť alebo organizáciu najvhodnejšia, mali by ste preto určiť a analyzovať typické pracovné zaťaženie a na základe toho vybrať vhodnú edíciu alebo v prípade Standard správnu formu licencie. To závisí aj od počtu vašich zamestnancov a požadovanej virtualizácie služieb. Hoci je v tomto prípade často cenovo výhodnejšou možnosťou licencovanie servera/CAL, v niektorých prípadoch môže byť výhodné zvoliť si licencovanie podľa jadier. Nižšie nájdete stručné vysvetlenie dvoch možností licencovania pre SQL Server 2014. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa najvýhodnejšej formy pre vašu spoločnosť alebo požiadavky, neváhajte nás kontaktovať a poradiť sa.

Licencovanie verzie SQL Server 2014 s 2-jadrovými balíkmi

Podľa spoločnosti Microsoft je licencovanie jadra servera SQL Server 2014 založené na nasledujúcich kritériách: Licencia na jedno jadro platí vždy pre dve jadrá - namiesto jednej licencie na procesor ako v minulosti. Spoločnosť Microsoft však zaviedla dodatočné kritérium, takže jediný počet jadier na procesor nezodpovedá počtu požadovaných licencií jadier; platí skôr toto: Minimálny počet jadier je vždy 16 bez ohľadu na to, či je motor vybavený menším počtom jadier.

Preto si musíte vždy zakúpiť aspoň 16 licencií jadier, t. j. 8 balíkov licencií pre 2 jadrá. Ďalšie licencie vo forme licencií CAL sa potom nevyžadujú. Motory s nižším počtom jadier ako 16 preto nemôžu byť licencované za nižšiu cenu.

Licencovanie servera/CAL pre SQL Server 2014 Standard

Pri licencovaní pomocou serverovej licencie a klientskych prístupových licencií (CAL) sú potrebné tieto dve zložky: Server najprv potrebuje vlastnú licenciu pre SQL Server Edition 2014 Standard. To zahŕňa aj práva správcu, ale aby zamestnanec mohol používať služby a funkcie servera, musí mať ďalšiu licenciu na prístup klienta. Tu si môžete vybrať medzi licenciou CAL pre používateľa alebo pre koncové zariadenie - nazýva sa User alebo Device CAL. Obe sú k dispozícii aj v spoločnosti Wiresoft za špeciálnu cenu.

Microsoft SQL Server 2014 za výhodnú cenu na Wiresoft

V spoločnosti Wiresoft môžete získať SQL Server 2014 vo verziách Standard aj Enterprise ako originálne licencie spoločnosti Microsoft. Využívate najmä cenové zvýhodnenie, ktoré vám spoločnosť Wiresoft poskytuje pre tieto a ďalšie licencie softvéru Microsoft. Všetky ponúkané produkty Microsoft sú nepoužité licencie, ktoré pochádzajú od európskych spoločností, dajú sa používať na 100 % - a boli nami získané úplne legálne. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora je totiž povolený ďalší predaj alebo nákup softvérových produktov, ako sú napríklad serverové licencie. To znamená, že si môžete byť istí, že kupujete plne použiteľný balík licencií od spoločnosti Wiresoft, ktorého pravosť sme dôkladne skontrolovali. Mnoho zákazníkov dôveruje ponuke licencií Wiresoft a odbornému poradenstvu, ktoré poskytujeme. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétneho licencovania pre Microsoft SQL Server 2014, neváhajte nás kontaktovať.