Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2019 Standard Microsoft Exchange Server 2019 Standard je nová verzia osvedčenej a výkonnej platformy na zasielanie správ, ktorá sa používa na centralizovanú správu e-mailovej prevádzky, kontaktov a úloh, ako aj...
345,90 € *
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2019 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise je aktualizovaná verzia bezpečnej a výkonnej platformy na zasielanie správ, ktorá sa používa najmä vo väčších spoločnostiach na centrálnu správu...
2 029,90 € *

Microsoft Exchange Server 2019 - efektívna platforma na zasielanie správ pre firmy a organizácie

Microsoft Exchange Server je osvedčená platforma na zasielanie správ na správu e-mailov a diferencované plánovanie. Ponúka menším aj väčším firmám a inštitúciám komplexné nástroje pre používateľsky definované, flexibilné aplikácie na spoluprácu a zasielanie správ.
Nový Microsoft Exchange Server 2019 rozširuje a vylepšuje rozsah funkcií predchádzajúcich verzií. Aktuálna verzia Exchange Servera kladie ešte väčší dôraz na bezpečnú e-mailovú prevádzku a ponúka aj komplexné možnosti koordinácie schôdzok, plnenia úloh a spoľahlivú správu kontaktov.
Microsoft Exchange Server 2019 možno používať so všetkými bežnými webovými prehliadačmi, ako sú Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 11 alebo Microsoft Edge.

Microsoft Exchange Server 2019 je k dispozícii v dvoch verziách: Standard a Enterprise. Microsoft Exchange Server 2019 Standard je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám poštových schránok malých a stredných podnikov a podporuje jednu až päť databáz poštových schránok.
Microsoft Exchange Server 2019 Enterprise je ideálny pre veľké podniky, ktoré zvyčajne vyžadujú väčší počet databáz poštových schránok. Edícia Enterprise podporuje jednu až sto databáz poštových schránok.

viac informácií "

Osvedčené výhody so serverom Microsoft Exchange Server 2019

Pomocou takzvanej roly poštového servera Exchange Server spája transportné cesty, ako sú Exchange Transport, Mailbox Transport Submission, Mailbox Transport Delivery a Frontend Transport, čím výrazne zvyšuje výkon procesora.

Efektívna správa a organizácia e-mailov, schôdzok a úloh

Inteligentná schránka zabezpečuje vyššiu produktivitu a efektivitu zamestnancov. Vďaka možnosti personalizácie a rozsiahlej funkcii vyhľadávania možno rýchlo nájsť nielen e-maily, ale aj kontakty, stretnutia, ako aj úlohy. S Microsoft Exchange Server 2019 Standard tak máte všetky dôležité údaje na dosah ruky. Osvedčený e-mailový klientsky program Microsoft Outlook vám ponúka známe rozhranie systému Windows.

Zabezpečenie s jadrom systému Windows Server 2019

Windows Server Exchange 2019 beží na jadre Windows Server 2019 Core a ponúka tak najspoľahlivejšiu a tiež najdôveryhodnejšiu platformu pre vašu infraštruktúru správ. Efektívnejšie využívanie dostupných systémových zdrojov, ako sú procesorové jadrá, pamäť a úložisko, zvyšuje produktivitu. Vďaka použitiu najnovších šifrovacích a hashovacích algoritmov je ochrana vašich údajov ešte lepšia. Správa rutinných úloh sa stáva ešte jednoduchšou. A aplikácia Outlook Mobile poskytuje bezpečný mobilný prístup k službe Exchange Online na cestách.

Prehľad najdôležitejších inovácií servera Microsoft Exchange 2019

Nové a vylepšené technológie, funkcie a služby v najnovších edíciách Windows Server teraz lepšie pomáhajú používateľom a organizáciám presunúť ťažisko ich práce z komunikácie na spoluprácu. Výsledkom je, že Exchange Server 2019 pomáha znižovať aj celkové náklady na vlastníctvo - nasadením aplikácií Exchange Serveru v lokálnom prostredí aj v cloude.

Dopĺňa to vyšší výkon, zvýšená bezpečnosť pri ochrane pred útočníkmi a rozšírené možnosti správy pre správcov serverov.

Exchange Server 2019 beží na jadre systému Windows Server 2019, vďaka čomu je jednou z najbezpečnejších a najspoľahlivejších platforiem pre infraštruktúru zasielania správ vo vašej organizácii.

Z inovácií v Microsoft Exchange Server 2019 profitujú koncoví používatelia aj správcovia:

Meta Cache Database (MCDB)

Exchange 2019 ponúka organizáciám možnosť používať Meta Cache Database pri prevádzke vlastného fyzického servera s diskami SSD. Tento automatický skript zálohuje metainformácie, ako je štruktúra priečinkov poštovej schránky, a urýchľuje prístup aj vyhľadávanie. Okrem toho umožňuje správcom vytvoriť priestor pre viac používateľov v inštancii servera. Používanie MCDB tak prispieva k zníženiu nákladov.

Dynamická databázová vyrovnávacia pamäť (DDC)

Dynamická databázová vyrovnávacia pamäť v serveri Exchange 2019 umožňuje dynamicky prispôsobovať kapacitu úložiska príslušnej situácii. To znamená, že dostupná kapacita úložiska sa dá lepšie využiť, aj keď sa mení počet aktívnych databáz, a server Exchange má tiež vyššiu rýchlosť.

Vyhľadávací index

V serveri Exchange Server 2019 bol vyhľadávací index úplne reorganizovaný. Zatiaľ čo v predchádzajúcich verziách bol predtým oddelený od databázy poštovej schránky, teraz sa nachádza priamo v nej. Táto inovácia má dve rozhodujúce výhody: Na jednej strane sa výrazne zjednodušila správa a na druhej strane sa zvýšila rýchlosť vyhľadávania.

Jadro systému Windows Server

Vďaka jadru Windows Server Core umožňuje Exchange Server Edition všetkým správcom zjednodušiť štandardnú verziu serverového systému. Jednoduchší dizajn uľahčuje konfiguráciu a nepotrebné služby, ktoré spotrebúvajú zdroje, možno neutralizovať. Okrem toho systém Windows Server Core ponúka aj vyššiu bezpečnosť, pretože na jednej strane má menej bodov útoku pre narušiteľov a na druhej strane sa výrazne znižuje nebezpečenstvo zavedenia chýb ohrozujúcich bezpečnosť.

Pravidlá prístupu klientov

Vďaka pravidlám klientskeho prístupu poskytuje nová verzia Exchange správcom rozšírené možnosti obmedzenia prístupu do konfiguračnej oblasti serverov. To sa týka nielen samotného Centra administrácie, ale aj prostredia PowerShell, ktoré je zodpovedné za konfiguráciu, správu a automatizáciu systémov.

Správcovia môžu pomocou aktuálnych pravidiel klientskeho prístupu kontrolovať pripojenie k serveru Exchange na základe adresy IP, určitého typu overovania a vlastností používateľa - aj v závislosti od krajiny alebo regiónu - a v prípade potreby ho zablokovať priamo cez server bez toho, aby sa museli spoliehať na firewall. Podobne môžu pomocou pravidiel klientskeho prístupu povoliť definovaným používateľom používať PowerShell na určitý čas.

Rozšírenia kalendára

S verziou Exchange 2019 profituje koncový používateľ najmä z nových praktických funkcií, ktoré sa týkajú kalendára, tu predovšetkým organizácie schôdzok:

  • Predvolený dátum ukončenia. Táto funkcia sa týka organizácie opakujúcich sa schôdzok do primeraného počtu.
  • Funkcia Nepreposielať. Táto funkcia umožňuje organizátorovi zabrániť účastníkom schôdzky v preposielaní požiadaviek iným príjemcom.
  • Vylepšená správa kalendára. Táto funkcia umožňuje správcom zrušiť schôdzky organizované osobou, ktorá napríklad odchádza na dovolenku alebo opustila spoločnosť.
  • Konfigurácia správ mimo kancelárie teraz zahŕňa tri ďalšie možnosti: Zablokovať vlastný kalendár na určitý čas; Odmietnuť všetky žiadosti o schôdzku odoslané počas určitého časového obdobia; Odmietnuť všetky žiadosti o schôdzku odoslané počas tohto časového obdobia.
  • Kalendár - cmdlet Remove-CalendarEvents: Umožňuje správcom zrušiť schôdzky organizované používateľom, ktorý opustil spoločnosť.
  • Pridelenie oprávnenia zástupcu prostredníctvom prostredia PowerShell: Táto funkcia umožňuje správcom prideliť oprávnenia zástupcu.
  • Internacionalizácia e-mailových adries (EAI): Táto funkcia umožňuje preposielanie alebo prenos e-mailových adries obsahujúcich iné ako anglické znaky.

Zlepšená spolupráca na dokumentoch

Nová verzia servera obsahuje aj možnosť nahrávania a ukladania súborov do služby OneDrive for Business, pričom v zozname naposledy použitých súborov sa zohľadňujú miestne aj online súbory.

Funkcie, ktoré už nie sú podporované v aplikácii Exchange 2019

V novej serverovej verzii už nie sú podporované ani niektoré staré známe funkcie predchádzajúcich verzií Exchange.

Zjednotené zasielanie správ

V Exchange Server 2019 už spoločnosť Microsoft neponúka službu Unified Messaging (UM). Namiesto nej je teraz k dispozícii služba Skype for Business, ktorá má porovnateľný rozsah funkcií. Podniky ju potom môžu využiť na prechod na cloudovú hlasovú poštu.

Protokol TLS

Verzia 2019 podporuje protokol TLS až od verzie 1.2 a ponúka tak vyššiu bezpečnosť pomocou šifrovacieho protokolu.

Systémové požiadavky pre Windows Exchange Server 2019

Úspešná inštalácia servera Exchange Server 2019 si vyžaduje určité sieťové, hardvérové, softvérové a klientske požiadavky. Okrem toho môže byť potrebné zohľadniť aj určité scenáre koexistencie s predchádzajúcimi verziami systému Exchange, aby sa umožnila bezproblémová prevádzka.

Na komunikáciu s klientom sa odporúča používať aplikáciu Microsoft Outlook. Okrem prehliadačov Internet Explorer 11 a Microsoft Edge sú podporované aj prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Safari.

Hardvérové požiadavky na server Exchange Server 2019

Aby ste mohli bez problémov používať novú verziu servera Exchange, počítač by mal mať 64-bitové procesory od spoločnosti Intel alebo AMD, ako aj 200 MB voľného miesta na systémovom disku; okrem toho sa vyžaduje 500 MB voľnej pamäte na disku s databázou frontu správ.

Scenáre koexistencie podporované aplikáciou Exchange 2019

Exchange 2019 čiastočne podporuje staršie verzie Exchange, napríklad hybridné nasadenia so všetkými klientmi Office 365 aktualizovanými na najnovšiu verziu Office 365. Sprievodca hybridnou konfiguráciou (Hybrid Configuration Wizard, HCW) zo servera Exchange 2013, ktorý sa používa na hybridnú konfiguráciu, je prevedený na cloudovú aplikáciu.

Ďalej sú podporované tieto menné priestory DNS (Domain Name System): priľahlé; nepriľahlé; oddelené, ako aj jednodielne domény.

Ktoré verzie systému Windows Exchange Server 2019 sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft?

Microsoft Exchange Server 2019 je od spoločnosti Wiresoft k dispozícii v týchto dvoch verziách: Standard a Enterprise. 

Windows Exchange Server 2019 Standard Edition

Edícia Standard je navrhnutá tak, aby spĺňala potreby poštových schránok malých a stredných podnikov a domácich používateľov. Podporuje až päť databáz poštových schránok a zároveň poskytuje množstvo praktických funkcií pri správe a organizácii tímovej spolupráce.

Windows Exchange Server 2019 Enterprise Edition

Edícia Enterprise je ideálna pre veľké podniky, ktoré potrebujú väčší počet databáz poštových schránok. Podporuje až 100 databáz poštových schránok. Tento softvér groupware a e-mailového servera ponúka optimálnu produktivitu: všetci zamestnanci môžu súčasne pristupovať k všetkým dostupným údajom, spravovať ich a upravovať. Kompletná e-mailová prevádzka vrátane správy schôdzok sa organizuje bez námahy. Verzia Exchange Server 2019 Enterpreis je určená pre firmy, univerzity, ako aj školy a orgány verejnej správy.

Flexibilné licencovanie systému Windows Exchange Server 2019

Licenciu na Microsoft Exchange Server 2019 Standard môžete používať ako serverové riešenie vo vlastnom dátovom centre aj prostredníctvom cloudu. Spoločnosť Microsoft vám v každom prípade poskytne vhodné hostiteľské riešenie. Na licencovanie môžete použiť príslušnú online službu od spoločnosti Microsoft alebo vlastný server.

Pri zakúpení servera Microsoft Exchange Server 2019 nedostanete od spoločnosti Wiresoft fyzický nosič dát, ale súpravu licencií MLK (Single User Medialess License Kit). Po úspešnej inštalácii sa potom zaregistrujete online na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Licenciu na Microsoft Exchange Server 2019 potom môžete používať bez časového obmedzenia.

Všetky údaje potrebné na registráciu vám radi poskytneme pri kúpe. Ak chcete používať klientsky softvér Standard Outlook, musíte si ho v prípade potreby objednať samostatne. Samozrejme, môžete používať aj program Outlook na webe, ktorý je súčasťou edície. V tomto prípade môžete využívať výhody pravidelných aktualizácií softvéru a zostať vždy aktuálny.

Či už ide o licenciu Microsoft Exchange Server Standard alebo Enterprise: Všetky produkty spoločnosti Microsoft dostupné v spoločnosti Wiresoft obsahujú výlučne originálne licenčné práva z európskeho regiónu. Spoločnosť Wiresoft ponúka na predaj softvérové licencie zakúpené spoločnosťami, ale predtým nepoužívané - a to úplne legálne. Všetky licencie boli spoločnosťou Wiresoft skontrolované z hľadiska pravosti a funkčnosti. Potvrdzujú to mnohí naši nadšení zákazníci. Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.