Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL
Kúpiť použité licencie CAL na zariadenia pre Microsoft Windows Server 2012 Aby ste mohli používať obe funkcie dostupné vo verziách systému Microsoft Windows Server 2012 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard...
12,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL
Kúpa použitých licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2012 Aby ste mohli používať funkcie dostupné vo verziách Microsoft Windows Server 2012 aj 2012 R2 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter...
12,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 DEVICE CAL
Kúpa použitej licencie CAL zariadenia pre Microsoft Windows Server 2012 R2 Aby ste mohli používať služby dostupné vo vydaniach Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard a Datacenter, je okrem serverovej licencie potrebná aj príslušná...
12,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 USER CAL
Kúpa použitých licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2012 R2 Aby ste mohli používať funkcie dostupné v systéme Microsoft Windows Server 2012 R2 - ktorý je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter - je...
12,90 € *

Využitie výhod systému Windows Server 2012 / 2012 R2

Windows Server 2012 R2 ponúka celý rad výhod, ktoré ešte lepšie podporujú mobilnú prácu v cloude a správu údajov a používateľov. Patria medzi ne:

Flexibilná tímová práca s licenciou CAL pre Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 ponúka ideálnu serverovú platformu na produktívnu a efektívnu tímovú prácu. Vďaka sprístupneniu príslušných údajov aj pre mobilné zariadenia, ktoré majú príslušnú prístupovú licenciu, a komplexným virtualizačným technológiám rozširuje Windows Server 2012 R2 flexibilnú a zároveň bezpečnú prácu z rôznych miest. Windows Server 2012 R2 zjednodušuje správu dokumentov, ako aj schôdzok a kontaktov, a tým umožňuje plynulý pracovný tok.

Využívajte výhody cloudu so systémom Windows Server 2012 R2

So systémom Windows Server 2012/R2 možno cloudové aplikácie a online služby používať ešte efektívnejšie a produktívnejšie ako predtým. Všetky dôležité sieťové komponenty môžu byť navzájom prepojené - pre optimálny a zároveň bezpečný prenos dát. Vďaka licencii User CAL alebo Device CAL môžu používatelia kedykoľvek pristupovať k funkciám a funkciám servera, ktoré potrebujú pri práci.

Správcovia ušetria čas vďaka automatizovaným funkciám správy a skrátia sa aj prestoje. Pomocou Správcu servera je možné spravovať webový server systému Windows prakticky odkiaľkoľvek a bez straty prehľadu.

Prehľad výhod systému Windows Server 2012 R2

  • Vyššia virtualizácia s Hyper-V prostredníctvom silnejšieho pripojenia ku cloudu
  • Zálohovanie údajov pomocou služby Microsoft Windows Azure v cloude Azure
  • PowerShell 3.0 umožňuje efektívnu správu systémových nastavení
  • SMB 3.0 ponúka ešte rýchlejší prístup k súborom
  • Disky SSD a SATA možno kombinovať do úložných fondov a zdieľať
  • Vyššia dostupnosť vďaka odolnému systému súborov (ReFS)
  • Moderné používateľské rozhranie optimalizované pre dotykové obrazovky
  • Efektívnejší správca úloh prostredníctvom efektívnejších procesov

Licenčný systém spoločnosti Microsoft

Súčasne s vydaním systému Windows Server 2012 R2 a ďalších softvérových edícií pre servery spoločnosť Microsoft aktualizovala svoj licenčný model. V súčasnosti spoločnosť Microsoft v závislosti od edície rozlišuje medzi licencovaním podľa jadier, pre ktoré sa nevyžadujú žiadne ďalšie prístupové licencie, a licencovaním podľa servera a počtu klientskych prístupových licencií (CAL) v závislosti od spoločnosti. Vypočíta sa zo súčtu používateľov alebo koncových zariadení (PC, notebook atď.), ktorým sa má povoliť prístup. Existuje preto možnosť výberu medzi licencovaním jednej osoby alebo jedného zariadenia - nazýva sa User CAL alebo Device CAL.

Licencovanie pomocou licencií CAL nie je k dispozícii pre každú serverovú edíciu; zariadenia alebo používatelia môžu spravidla získať klientske prístupové licencie v závislosti od typu serverového softvéru pre príslušnú štandardnú edíciu (okrem inej možnosti licencovania na základe jadra).

V pozadí tohto licenčného modelu spoločnosti Microsoft je rozdielna škálovateľnosť jednotlivých edícií serverov. To odráža rôzne požiadavky spoločností a organizácií na výkon serverového softvéru, ako aj na rozsah používaných funkcií a vlastností.

Tu vysvetlený variant prideľovania práv pomocou licencií CAL na základe prístupu je pre menšie a stredné podniky výhodnejším riešením - za predpokladu, že využívajú len štandardné alebo základné funkcie serverovej verzie - ako licencovanie podľa jadier, pri ktorom sa ako základ pre výpočet nákladov na licenciu používa výpočtový výkon strojov používaných v podniku.

Zakúpte si licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server edície 2012 a 2012 R2 za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

Na legálne používanie príslušných funkcií a služieb edície Windows Server 2012 alebo Server 2012 R2 (edícia Server 2012 R2 Standard alebo Datacenter je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft) je potrebné zakúpiť príslušný počet licencií na prístup klienta. Licenčný model spoločnosti Microsoft totiž oddeľuje licenciu na implementáciu serverového softvéru od licencie na jeho používanie používateľom alebo koncovým zariadením. Každý používateľ spoločnosti alebo organizácie, ktorý chce mať prístup k funkciám serverového softvéru systému Windows z edícií 2012 a 2012 R2, preto potrebuje licenciu na prístup klienta.

Licencia CAL je vždy jedna licencia, ktorá umožňuje prístup k licencovanej verzii systému Windows Server iba používateľovi alebo koncovému zariadeniu, ktoré je ňou vybavené. Tým sa zabráni iným zariadeniam alebo používateľom, ktorí nemajú príslušnú licenciu CAL, získať prístup k službám a údajom servera. Spoločnosti tak môžu chrániť svoje citlivé údaje najmä pred nepovolanými zamestnancami alebo cudzími osobami. Klientská prístupová licencia preto ponúka aj vyššiu úroveň zabezpečenia.

Rozdiely medzi licenciami CAL na používateľa a licenciami CAL na zariadenie pre systém Windows Server 2016 / 2016 R2

Licenčný model spoločnosti Microsoft rozlišuje medzi licenciami CAL založenými na používateľovi a licenciami CAL založenými na zariadení. Výhodou tohto rozlišovania medzi licenciou na koncové zariadenie a používateľskou licenciou je flexibilné a zároveň na potrebách založené prideľovanie práv v spoločnosti. Po pridelení prístupovej licencie konkrétnemu používateľovi alebo koncovému zariadeniu ju nemožno preniesť na iného používateľa alebo koncové zariadenie. Podobne nie je možné udeliť licenciu na zariadenie s používateľskou licenciou CAL alebo naopak. Na druhej strane je možné oba typy licencií kombinovať pre prístup k serveru Windows vo firme.

V spoločnosti Wiresoft nájdete licencie Client Access pre serverovú verziu 2012 R2, ktorá je tiež dostupná za rozumnú cenu: ako licencie pre používateľov, tak aj individuálne licencie pre zariadenia. Rozhodnutie o uprednostňovanom variante licencie môžu ovplyvniť ďalej opísané faktory.

Používateľská licencia CAL pre Windows Server 2012 a 2012 R2

Jedna (1) licencia User CAL pre Windows Server 2012/R2 poskytuje prístup k funkciám servera presne jednému (1) používateľovi. Licencia na prístup používateľa ku klientovi nie je viazaná presne na jedno zariadenie, ale používateľ s licenciou môže k serveru pristupovať striedavo pomocou rôznych zariadení.

Používateľská licencia CAL má teda tú výhodu, že flexibilne poskytuje prístup k serveru z úplne rôznych miest - stacionárnych alebo mobilných: buď z akéhokoľvek počítača na pracovisku v podniku, ALEBO z akéhokoľvek mobilného koncového zariadenia (napr. notebooku alebo tabletu) - na pracovisku, v domácej kancelárii alebo na inom mieste, ktoré podporuje systém Windows. S licenciou User CAL je preto možné používať verzie systému Windows Server 2012 bez ohľadu na umiestnenie.

Licencia Device CAL pre Windows Server 2012 a 2012 R2

Na druhej strane licencia Device CAL pre Windows Server predstavuje oprávnenie na prístup výlučne súvisiace so zariadením. Namiesto osoby má prístupové práva k serveru Windows Server iba jedno (1) koncové zariadenie. Na type zariadenia opäť nezáleží, pokiaľ je založené na systéme Windows: funkcie systému Windows Server 2012 alebo 2012 R2 možno používať s akýmkoľvek počítačom alebo notebookom alebo tabletom, ktorému boli udelené prístupové práva prostredníctvom licencie Device CAL. Nezáleží na tom, či sa koncové zariadenie používa lokálne, vo firme alebo mobilne. Každý zamestnanec, ktorý k nemu má prístup, môže preto automaticky pristupovať aj k licencovanému serveru s licenciou Device CAL. To je výhodné najmä vtedy, ak sa o jedno koncové zariadenie delí niekoľko používateľov.

Rozhodovanie medzi licenciou CAL zariadenia alebo licenciou CAL používateľa

Pri nákupe licencií pre prístup klientov sa teda rozhodnutie pre typ licencie - Device CAL alebo User CAL - odvíja od prevládajúceho typu používania serverových služieb v spoločnosti s cieľom ušetriť náklady na licencie.

Ak väčšina zamestnancov používa služby servera Windows lokálne z pracovnej stanice v spoločnosti, napríklad v rámci projektov alebo pri práci na zmeny, je lacnejšie vybaviť ich licenciami Device CAL.

Na druhej strane, ak zamestnanci pristupujú k serveru z rôznych koncových zariadení - nielen stacionárnych, ale aj mobilných, v sídle spoločnosti, na cestách a v domácej kancelárii - potom je vybavenie licenciami User CAL výhodnejšie aj z hľadiska ceny.

Za určitých okolností ponúka kombinácia licencií CAL na zariadenia a licencií CAL na používateľa pre systém Windows Server najviac výhod. Ako už bolo spomenuté, formulár CAL sa nedá zmeniť.

Kúpte si licencie CAL na zariadenia a používateľov pre Windows Server 2012 a 2012 R2 za rozumnú cenu v spoločnosti Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft poskytuje komplexné poradenstvo týkajúce sa vašich individuálnych požiadaviek na licencie na prístup používateľov a zariadení a ponúka licencie CAL pre Windows Server 2012 a 2012 R2 ako jednotlivé licencie za mimoriadne výhodné ceny. S nami tak môžete úplne flexibilne pokryť alebo doplniť svoje individuálne požiadavky na licencie CAL pre Windows Server a zároveň ušetriť peniaze. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania pomocou licencií CAL na zariadenia a používateľov pre Microsoft Server 2012 a následnú verziu 2012 R2, kontaktujte nás.

Licencie Microsoft Server Client Access, ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft, sú originálne produkty spoločnosti Microsoft a nepoužité európske verzie licencií CAL pre zariadenia alebo používateľov. Získali sme ich legálne od spoločností a precízne sme skontrolovali ich pravosť. Ako zákazník spoločnosti Wiresoft máte v porovnaní s novými produktmi cenovú výhodu. Mnohí naši zákazníci už využívajú finančné výhody nákupu licencií od spoločnosti Wiresoft. Ak chcete získať ďalšie informácie o našej ponuke licencií CAL pre systémy Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2, ako aj iné edície serverov spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať.