Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

  • SW10069
  • R18-04281
  • Trvalo platný
  • Všetky jazyky
  • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
12,90 € *

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x používateľská licencia CAL
Systém  Server so systémom Windows 
CAL Používateľ CAL
Rozsah dodávky Právo na používanie
Trvanie Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server nie je kompatibilný(zobraziť RDS CAL )


Aby ste mohli používať funkcie dostupné vo verziách Microsoft Windows Server 2012 aj 2012 R2 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter - je okrem jednej z dvoch serverových licencií na používateľa potrebná aj licencia na prístup klienta: Windows Server 2012 User CAL. Registrovanému používateľovi udelí príslušné prístupové práva, a to aj pre systém Windows Server 2012 R2, ktoré potom môže používať na akomkoľvek koncovom zariadení kompatibilnom so systémom Windows.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa výrobku, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"

Kúpa použitých licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2012

Aby ste mohli používať funkcie dostupné vo verziách Microsoft Windows Server 2012 aj 2012 R2 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter - je okrem jednej z dvoch serverových licencií na používateľa potrebná aj licencia na prístup klienta: Windows Server 2012 User CAL. Registrovanému používateľovi udelí príslušné prístupové práva aj pre Windows Server 2012 R2, ktoré potom môže používať na ľubovoľnom koncovom zariadení s podporou systému Windows.

Správa licencií spoločnosti Microsoft oddeľuje serverovú licenciu pre Windows Server 2012 od licencie pre prístup klienta, takže práva na používanie je potrebné zakúpiť dodatočne vo forme licencie User CAL. Prístup k funkciám servera Windows majú len používatelia zaregistrovaní prostredníctvom tohto nástroja.

Najmä licenciu Windows Server 2012 User CAL možno použiť aj na využívanie funkcií servera vybaveného licenciou Windows Server 2012 R2. Licencie User CAL pre Windows Server 2012 ponúka spoločnosť Wiresoft za rozumnú cenu ako použitý softvér. Tieto použité licencie na prístup k softvéru sa svojou funkčnosťou nelíšia od príslušných nepoužitých licencií v rámci programu objemových licencií spoločnosti Microsoft, ktoré sa v ňom už tiež neponúkajú. Okrem toho je možné zakúpiť už použité licencie User CAL z jednej klientskej prístupovej licencie - na flexibilné licencovanie podľa potrieb zamestnancov, ktorí stále používajú Windows Server 2012 alebo R2.

Používanie všetkých funkcií systému Windows Server 2012 s použitou licenciou User CAL

Licencie User CAL, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako používaný softvér pre verziu Windows Server 2012, možno v plnom rozsahu použiť pre nástupcu systému Windows Server 2008 R2, takže údaje sú teraz dostupné aj v cloude prostredníctvom vhodného koncového zariadenia.

Aké funkcie sú k dispozícii s licenciou User CAL pre Windows Server 2012 vo verziách Datacenter a Standard?

Microsoft Windows Server 2012 je nástupcom Windows Server 2008 R2 a serverovej verzie Windows 8. Medzi najdôležitejšie novinky patrí kompletná revízia správcu úloh, spustené aplikácie sú teraz rozdelené do kategórií, neaktívne sú zastavené pre lepší výkon. Windows Server 2012 ponúka v štandardnej verzii a vo verzii pre dátové centrá aktualizovanú verziu virtualizačnej platformy Hyper-V pre škálovateľné a rozšíriteľné virtuálne prepínače; vo verzii 2012 R2 s funkciami, ako je zavádzanie virtuálnych počítačov UEFI, automatická aktivácia systému Windows vo virtuálnych počítačoch 2. generácie, tiež s rýchlejšou živou migráciou a možnosťou rozšírenia na viacero lokalít. Nový súborový systém ReFS dopĺňa systém NTFS a používa sa najmä na ukladanie na súborových serveroch. Podpora SMB 3 umožňuje rýchlejší a stabilnejší prístup k zdieľaným súborom a zahŕňa aj

V zásade sú podporované funkcie zrýchlenia, ako je RDMA alebo použitie viacerých paralelných spojení TCP medzi klientom a serverom (SMB Multichannel). Dynamické riadenie prístupu reguluje prístup k súborom navyše k bezpečnostným zásadám služby Active Directory. Prostredie PowerShell 3.0 ponúka okrem iného konfiguráciu prostredníctvom webového prehliadača a priame spúšťanie aplikácií Windows Workflow Foundation pomocou webového prístupu.

Medzi inovácie systému Windows Server 2012 patrí aj rozšírenie odolného súborového systému (REFS) pre súborové servery, živá migrácia dátového úložiska a pomocou funkcie Hyper-V Replica aj distribúcia virtuálnych serverov na niekoľko hostiteľov.

Licencie User CAL pre Windows Server 2012 možno použiť aj pre Windows Server 2012 R2

Na rozdiel od iných licencií pre klientsky prístup k systému Windows Server možno licenciu User CAL pre Windows Server 2012 použiť aj pre ďalšiu vyššiu verziu Windows Server 2012 R2, ktorá ponúka ďalšie vylepšenia a rozšírenia.

Spoločnosť Wiresoft ponúka serverové verzie v edíciách Standard a Datacenter; tie sa líšia rôznym stupňom virtualizácie, ale sú rovnaké z hľadiska rozsahu funkcií.

Licenčný systém spoločnosti Microsoft s licenciami CAL

Po vydaní systému Windows Server 2012 spoločnosť Microsoft upravila aj svoj licenčný model. V závislosti od edície môže byť server licencovaný buď na jadrá - v takom prípade nie sú potrebné žiadne ďalšie licencie CAL pre používateľov - alebo na server ako taký plus požadovaný počet klientskych prístupových licencií (CAL). Najmä pre malé a stredné podniky je model licencovania prístupu pomocou licencií CAL často výhodnejším riešením.

Ktoré typy licencií CAL sú k dispozícii pre vydania Windows Server 2012 Standard a Datacenter?

Pre systém Windows Server 2012 existujú dva typy licencií CAL pre klientsky prístup:

  • Používateľská licencia CAL pre Windows Server 2012 - pre jedného používateľa
  • Licencia Device CAL pre Windows Server 2012 - pre jedno koncové zariadenie (napr. počítač, notebook, tablet)

Licencia servera je teda doplnená buď licenciami CAL používateľa, alebo licenciami CAL zariadenia, pričom prvé z nich udeľujú používateľovi príslušné prístupové práva, zatiaľ čo druhé oprávňujú koncové zariadenie používať funkcie systému Windows Server. Obe licencie CAL neobsahujú žiadny iný softvér okrem prístupových práv pre prostredie klient/server systému Windows Server 2012/R2.

Aké sú rozdiely medzi licenciami User CAL a Device CAL pre Windows Server 2012?

Licencie User CAL a Device CAL pre Windows Server 2012 sa od seba líšia len spôsobom, akým sa uskutočňuje autorizácia prístupu k serveru Windows Server: Prostredníctvom licencie User CAL je konkrétna osoba oprávnená na prístup k službám a údajom servera; používateľ pritom môže so svojím osobným účtom striedavo používať úplne iné koncové zariadenia, a teda nezávisle od miesta, za predpokladu, že tieto zariadenia podporujú systém Windows a sú vybavené kompatibilnou verziou operačného systému Windows.

Tento používateľ môže napríklad používať stacionárny počítač na pracovisku alebo notebook či tablet na cestách a počítač, ktorý má k dispozícii tam, alebo súkromný notebook v domácej kancelárii. Na druhej strane, v pracovnej situácii, keď niekoľko používateľov používa jedno a to isté registrované koncové zariadenie, je praktickejšie používať CAL pre koncové zariadenia.

Licencovanie klientskeho prístupu pomocou licencií User CAL môže byť výhodnejšie najmä vtedy, ak väčšina zamestnancov v spoločnosti pracuje na mobilnej báze a kontroluje svoju elektronickú poštu alebo pristupuje k údajom na serveri atď. z príslušného vybraného koncového zariadenia.

Cenové zvýhodnenie a dostupnosť použitých licencií CAL pre Windows Server 2012 Standard a Datacenter

Použité licencie CAL pre používateľov sú pre mnohé spoločnosti a organizácie nielen ekonomickým spôsobom, ako vybaviť svojich zamestnancov licenciou na prístup k serveru Windows Server 2012, ale staršie verzie licencií CAL už spoločnosť Microsoft a predajcovia neponúkajú ako nové, takže použitý softvér je riešením, ak sa staršie verzie servera stále používajú.

V nasledujúcom prehľade sú zhrnuté všetky výhody a špeciálne funkcie používaného softvéru CAL.

Aký je rozsah použitia používanej licencie User CAL pre Windows Server 2012 vo verziách Standard a Datacenter?

V závislosti od toho, či je systém Windows Server 2012 nainštalovaný vo verzii Standard alebo Datacenter Edition, sú v licencii User CAL k dispozícii rôzne možnosti škálovania: Ak sa edícia Datacenter systému Windows Server 2012 alebo R2 používa s licenciou User CAL pre edíciu Standard, čo je v zásade možné, k dispozícii sú len jej typické funkcie. Ak sa na prístup k systému Windows Server 2012/R2 v edícii Standard použije licencia User CAL pre edíciu Datacenter, ktorá má rozšírený rozsah funkcií a vlastností, k dispozícii sú len jej funkcie.

Dodržiavanie kompatibility verzií licencií User CAL pre systém Windows Server 2012

S licenciou User CAL pre Windows Server 2012 má registrovaný používateľ práva na používanie Windows Server 2012, ako aj ďalšej vyššej verzie 2012 R2, ale nemá k dispozícii prístupové práva pre vyššie verzie servera, ako je napríklad 2016 (upgrade). Možno však použiť aj staršie verzie systému Windows Server 2008 alebo 2008 R2 (downgrade).

Pred zakúpením licencií User CAL pre Windows Server 2012 sa preto odporúča skontrolovať kompatibilitu medzi existujúcou licenciou Windows Server a licenciou pre prístup klienta.

Čo by sa ešte malo zohľadniť pri používaných licenciách CAL pre systém Windows Server 2012?

Pre použité licencie User CAL platí aj toto: Po zaregistrovaní používateľa s licenciou User Client Access Licence for Windows Server 2012 už nie je možné túto licenciu User CAL preniesť na iného používateľa. Okrem toho je v zásade vylúčené zmeniť typ CAL a použiť User CAL ako Device CAL s cieľom zaregistrovať koncové zariadenie.

Cieľom týchto obmedzení správy licencií Microsoft je zabrániť neoprávnenému prístupu k systému Windows Server 2012; údaje a bezpečnosť komunikácie v rámci spoločnosti sú tak lepšie chránené, pretože neoprávnení používatelia bez licencie CAL nemajú prístup k službám a údajom servera.

Záver o používaných licenciách CAL pre Microsoft Windows Server 2012

To, ktorý typ klientskych prístupových licencií ponúka nielen flexibilnejšie možnosti používania, ale predstavuje aj cenovo výhodnejšie licencie, sa líši od spoločnosti k spoločnosti. Rozhodujúci je počet licencovaných zamestnancov aj počet koncových zariadení používaných na prístup k serveru Windows Server: Licencovanie pomocou licencií User CAL ponúka viac výhod, ak väčšina používateľov používa na prístup k serveru Windows Server 2012 rôzne koncové zariadenia a prípadne aj lokálne nezávisle.

Znalosť typických pracovných postupov je preto dôležitým predpokladom pre nákup použitých licencií CAL. V opísanom príklade je licencovanie pomocou licencií User CAL lacnejšie, pretože je potrebné zakúpiť menej klientskych prístupových licencií. Ďalšie informácie vám poskytne tím spoločnosti Wiresoft.

Použité licencie CAL pre Microsoft Windows Server 2012 od spoločnosti Wiresoft

Použité licencie User CAL pre Windows Server 2012 sú k dispozícii aj jednotlivo v internetovom obchode Wiresoft Online Shop, pretože sa na ne nevzťahujú obvyklé predpisy spoločnosti Microsoft o rozsahu licencií; inak použitý softvér neponúka žiadne nevýhody ani obmedzenia v porovnaní s novými licenciami - pretože softvér sa v zásade nemôže opotrebovať.

Odkiaľ pochádza použitý softvér User CAL pre Windows Server 2012 od spoločnosti Wiresoft?

Použité licencie User CAL pre Windows Server 2012, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, sú originálne licencie z licenčného programu spoločnosti Microsoft a sú súčasťou licencie User Volume Licence pre Windows Server 2012, ktorú najprv zakúpila spoločnosť, ktorá ju potom predala spoločnosti Wiresoft. Celé objemové licencie možno rozdeliť na jednotlivé licencie, výsledné licencie CAL pre jedného používateľa sa označujú ako použitý softvér a možno ich použiť ako novú licenciu na registráciu používateľa.

Zabezpečenie kupujúceho pomocou používaného softvéru, ako sú licencie User CAL pre Windows Server 2012

Ponuka predplateného softvéru spoločnosti Wiresoft pre licencie User CAL pre Windows Server 2012 a iné licencie CAL poskytuje našim zákazníkom rovnaké výhody ako nové licencie: Používané licencie User CAL preto zahŕňajú obvyklú bezpečnosť kupujúceho s okamžitým stiahnutím po dokončení nákupu a okamžitou aktiváciou licencie pomocou objemového licenčného kľúča platného na tento účel.

Sú nákup a používanie použitých licencií CAL pre systém Windows Server 2012 legálne?

Zákazníci spoločnosti Wiresoft si môžu byť istí, že pri nákupe alebo používaní použitých licencií User CAL pre systém Windows Server 2012 neporušujú žiadne právne predpisy. Je to preto, lebo licencie na prístup klientov, ktoré sú k dispozícii v obchode Wiresoft Shop - napríklad použité licencie User CAL pre Windows Server 2012 - pochádzajú z licenčných zásob spoločností. Z tohto dôvodu sa platná jurisdikcia vzťahuje aj na obchodovanie s použitými licenciami User CAL, ktoré nielen výslovne povoľuje predaj, ale aj nákup a používanie licencií Microsoft User CAL vo forme použitého softvéru; to bolo niekoľkokrát potvrdené rôznymi súdnymi rozhodnutiami. Okrem toho použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ponúka aj bezpečnosť auditu vďaka úplnému preukázaniu všetkých kupujúcich!

Prehľad všetkých výhod používaných licencií CAL pre systém Windows Server 2012

Wiresoft používaný softvér User CAL pre Windows Server 2012 je nielen mimoriadne výhodný, ale v porovnaní s ponukou CAL mnohých iných poskytovateľov softvéru Microsoft ponúka aj tú výhodu, že okrem aktuálnych prístupových licencií je v obchode k dispozícii aj mnoho starších verzií - to platí aj pre ostatné klientské prístupové licencie a serverové licencie Microsoft.

Použité licencie CAL od spoločnosti Wiresoft tak ponúkajú možnosť pridať aj starší softvér; môžete sa tak vyhnúť problémom s kompatibilitou, napríklad pri paralelnom používaní rôznych verzií softvéru, čo tiež znižuje náklady na nákup nového hardvéru.

Licencovanie pomocou použitých licencií CAL od spoločnosti Wiresoft eliminuje bežne používanú licenčnú škálu, takže si kúpite len presne toľko prístupových licencií, koľko skutočne potrebujete - na prispôsobenie licencií podľa skutočného používania služieb Windows Server.

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete licencie User CAL pre edície systému Windows Server 2012, ako aj príslušné licencie Device CAL ako použitý softvér. Ponuka použitého softvéru Wiresoft zahŕňa aj mnoho ďalších softvérových programov Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií User CAL pre MS Windows Server 2012 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 USER CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie