Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL
Windows 11 Pro - nový operačný systém spoločnosti Microsoft pre profesionálnych používateľov S novým systémom Windows 11 Pro majú používatelia, ktorí kladú na operačný systém mimoriadne vysoké nároky, k dispozícii množstvo funkcií a...
61,90 € *
MICROSOFT WINDOWS 11 ENTERPRISE MICROSOFT WINDOWS 11 ENTERPRISE
Windows 11 Enterprise - najkomplexnejší operačný systém spoločnosti Microsoft pre profesionálnych používateľov S novým systémom Windows 11 Enterprise získajú väčšie spoločnosti, ktoré kladú mimoriadne vysoké nároky na bezpečnosť...
143,90 € *

Vylepšené zabezpečenie v systémoch Windows 11 Pro a Windows 11 Enterprise podporuje okrem iných bezpečnostných funkcií aj vytváranie skupinových politík na správu používateľov a koncových zariadení, ako aj na riadenie nasadzovania aktualizácií, napr. pomocou služby Windows Update for Business. Len Windows 11 Enterprise Edition ponúka exkluzívne zabezpečenie založené na virtualizácii a integritu kódu chránenú hypervízorom. 

Okrem toho sú edície systému Windows 11 všeobecne prezentované v novom atraktívnom "Float Design" s prepracovaným zobrazením pracovnej plochy, ktoré zlepšuje používateľský zážitok tým, že vykonávanie typických úloh je ešte intuitívnejšie - s mnohými vylepšeniami použiteľnosti, ako je prepracovaná ponuka Štart s centrálnym ovládaním, integrácia tímov do panela úloh, ako aj možnosť zobrazenia "Dark Mode". Koncové zariadenia s dotykovými funkciami navyše profitujú z optimalizovanej použiteľnosti - aj s digitálnym perom - ako aj z vylepšeného rozpoznávania reči.

Dve edície Windows 11 Pro a Windows 11 Enterprise aktuálneho operačného systému Microsoft už nájdete ako použitý softvér v obchode Wiresoft Software Shop - ich veľkou výhodou je nižšia cena v porovnaní s príslušnými novými produktmi. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie v porovnaní s ľahšími edíciami, ako aj rozdiely medzi Windows 11 Pro a Windows 11 Enterprise. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na niektorého z našich pracovníkov. Bezpečne si kúpte systém Windows 11.

Prehľad edícií Windows 11 Pro a Windows 11 Enterprise

Windows 11, nový operačný systém spoločnosti Microsoft pre osobné počítače, notebooky a iné mobilné zariadenia so systémom Windows, sa opäť zameriava na lokálne nezávislú spoluprácu medzi používateľmi a využívanie údajov v cloude. Prirodzene, obzvlášť dôležitú úlohu zohráva bezpečnostný aspekt, ktorý tiež stavia administratívu pred mnohé zložité úlohy.

Vo verziách Windows 11 Pro aj Enterprise môžu používatelia aj správcovia využívať rozšírené funkcie zabezpečenia, ktoré chránia tímovú prácu a prístup k službám prostredníctvom cloudu pred narušiteľmi a zachovávajú integritu údajov. Medzi ne budú pravdepodobne opäť patriť tieto už známe funkcie:

 • Hyper-V - táto vizualizačná technológia spoločnosti Microsoft umožňuje spúšťať iné operačné systémy ako virtuálne počítače. Hlavnými výhodami Hyper-V je nižšie využitie kapacity servera, ako aj vyššia bezpečnosť, pretože všetky virtuálne služby sa môžu vykonávať nezávisle od seba; aplikácie sa dajú lepšie vykonávať aj na starších koncových zariadeniach.
 • BitLocker - táto technológia sa používa na bezpečné šifrovanie pevných diskov, čo má mimoriadny význam najmä pre mobilné koncové zariadenia, ktoré sú často vystavené riziku krádeže alebo straty. Nástroj BitLocker spoľahlivo šifruje citlivé alebo osobné údaje a chráni ich tak pred zneužitím.
 • Kľúče USB a externé pevné disky môžete navyše zašifrovať pomocou nástroja "BitLocker To Go".
 • Windows Sandbox - bez predchádzajúcej inštalácie virtuálneho pevného disku možno túto aplikáciu použiť na spustenie virtualizovanej verzie systému Windows 11 s cieľom otestovať neznáme alebo podozrivé programy oddelene od hostiteľského počítača, a teda v bezpečnom prostredí.
 • Windows Defender Application Guard (WDAG) - pomocou tejto aplikácie možno prehliadač používať aj na surfovanie v akomsi pieskovisku, izolovať nedôveryhodné webové lokality, ako aj neznáme súbory Word, PowerPoint a Excel a v prípade pochybností im zabrániť v prístupe k údajom a aplikáciám vo firme.

Správcovia majú v systémoch Windows 11 Pro a Enterprise k dispozícii komplexné funkcie na prideľovanie diferencovaných práv jednotlivým používateľom, ako aj tímom na spoluprácu, napr. s:

 • Skupinové politiky na správu prístupových práv k údajom a zariadeniam prostredníctvom počítačov, ako aj používateľských účtov
 • Konfigurácia aktualizácií - napr. s lehotami na splnenie požiadaviek, ako aj režim FEatures Kiosk, v ktorom každý zamestnanec dostane používateľské konto so samostatnou identitou
 • Aplikácia vzdialenej plochy na vzdialený prístup na pripojenie k počítaču zo vzdialeného miesta
 • Obchod Microsoft Business Store na poskytovanie aplikácií špecializovaným skupinám používateľov

Len systém Windows 11 Enterprise ponúka maximum

Z hľadiska funkčnosti a výkonu ponúka Enterprise Edition systému Windows 11 maximum - exkluzívne funkcie podporujú hybridnú prácu najmä vo väčších firmách a organizáciách. Edícia je k dispozícii v 2 verziách - prispôsobených rôznym veľkostiam a rastúcim bezpečnostným potrebám väčších spoločností a organizácií:

Windows 11 Enterprise E3

Táto edícia obsahuje ešte pokročilejšie funkcie zabezpečenia a kontroly, ako aj funkcie správy ako Windows 11 Pro, napríklad pri poskytovaní operačného systému s riadenými aktualizáciami, ako aj mnohé možnosti správy zariadení a aplikácií, správu tlačiarní bez servera a širšiu ochranu pred najnovšími bezpečnostnými hrozbami.

Windows 11 Enterprise E5

Súčasťou tejto edície systému Windows 11 je exkluzívne Microsoft Defender for Endpoint, ktorý poskytuje najmä väčším podnikom, ktoré používajú zabezpečenie koncových bodov, komplexné riešenie typu "všetko v jednom" s ešte pokročilejšími funkciami správy - s funkciami ako napr:

 • Detekcia a reakcia na ochranu koncových bodov
 • Riadenie bezpečnostných rizík
 • Mobile Threat Defence na odhaľovanie mobilných hrozieb a rizík, ako je napríklad mobilný phishing

Okrem toho Windows 11 Enterprise E5 Edition poskytuje organizáciám kľúčový prehľad o najnovších hrozbách, pričom využíva špeciálne odborné znalosti špičkových bezpečnostných expertov, ako aj pokročilé monitorovanie vrátane analytiky a podpory ochrany koncových bodov v cloude prostredníctvom hodnotenia založeného na rizikách, behaviorálnej ochrany novej generácie a funkčne bohatých rozhraní na programovanie aplikácií (API) na zníženie plochy pre útoky, najmä pre kybernetické hrozby.

Mobile Threat Defense chráni pred polymorfným a metamorfným malvérom, ako aj pred hrozbami bez súborov a hrozbami založenými na súboroch. Funkcie strojového učenia odhaľujú rôzne útoky, ako sú napríklad zero-day exploity. Okrem toho je k dispozícii možnosť izolácie hardvéru počas spúšťania systému a spúšťania aplikácií prostredníctvom miestnych aj vzdialených ovládacích prvkov, ako aj izolácia kontajnera pri používaní prehliadača Microsoft Edge na ochranu pred škodlivými webovými stránkami.

Všeobecné nové funkcie vo Windows 11 Pro a Enterprise - Kúpiť Windows 11

Okrem vyššie uvedených aplikácií, ktoré sú exkluzívne pre edície Windows 11 Pro a Enterprise, ponúka nový operačný systém Windows 11 - ako už bolo spomenuté - aj niekoľko ďalších nových funkcií, ktoré stoja za zmienku a ktoré poskytujú ďalšie zlepšenie používateľského zážitku, najmä vďaka aktualizácii celkového vzhľadu. Uplatnili sa aj nové zásady dizajnu, napríklad:

 • Plávajúci dizajn: Prepracované rozhranie systému Windows 11 sa od starších verzií odlišuje priehľadnými oknami, ako aj plávajúcimi prvkami spolu s novým obrázkom na pozadí, ktorý pripomína vejárovitú látku, čím pracovná plocha získava trojrozmerný vzhľad.
 • Segoe Fluent Icons: Windows 11 s novým operačným systémom prináša aj nové písmo systémových ikon, ktoré má zlepšiť zrozumiteľnosť symbolov a ikon. Segoe Fluent sa pri zobrazovaní glyfov riadi tromi zásadami: Minimálne - glyfy obsahujú len tie detaily, ktoré sú nevyhnutné na sprostredkovanie obsahu; harmonické - glyfy sú založené na jednoduchých geometrických tvaroch a vyvinuté: - glyfy používajú moderné metafory, ktoré sú pre používateľov ľahko zrozumiteľné.
 • Dizajn Sun Valley: Pri revízii kontextovej ponuky sa venovala väčšia pozornosť aj prehľadnosti, čo je viditeľné najmä vďaka všeobecne zaobleným rohom. Animácie pri otváraní okien atď. boli tiež upravené a vyzerajú plynulejšie. Ikony priečinkov aj ikony Prieskumníka boli zmodernizované a nástroje na správu boli premenované na Nástroje systému Windows. Prehliadač Microsoft Edge tiež dostal aktualizovaný dizajn.
 • Tmavý režim je k dispozícii aj v jednotlivých aplikáciách - na sústredenejšiu prácu na obrazovke.

Okrem vizuálnych zmien boli funkčne prepracované aj ponuka Štart a panel úloh, aby sa zlepšila prehľadnosť a systém Windows 11 bol používateľsky prívetivejší:

 • Aktualizovaná ponuka Štart systému Windows 11 už nezobrazuje živé dlaždice známe z predchádzajúcich verzií a u mnohých používateľov neobľúbené, ale je teraz viac orientovaná na vzhľad tabletov a smartfónov; tým sa ďalej sleduje cieľ jednotnejšieho používateľského rozhrania vo všetkých koncových zariadeniach podporujúcich systém Windows a presadzuje sa ešte plynulejší používateľský zážitok.
 • Panel úloh obsahuje nové ikony, teraz je vycentrovaný v spodnej časti obrazovky, ale môže byť zoskupený aj vľavo ako predtým.
 • Okrem toho bola do panela úloh integrovaná komunikačná platforma Teams, ktorá nahradila Skype, ktorý už v systéme Windows 11 nie je k dispozícii. Jedným kliknutím môžu používatelia navzájom chatovať alebo sa zúčastniť videokonferencie.
 • Menej často používané funkcie teraz z ponuky zmizli, takže dôležitejšie funkcie, ktoré sa používajú častejšie, sú viac v centre pozornosti.
 • Infocentrum oddeľuje centrum oznámení od rýchlych nastavení vo verzii Windows 11, čo tiež vedie k väčšej prehľadnosti, a kalendár sa zobrazí po kliknutí na dátum.
 • Na plochu sa vrátili widgety, opäť s panelom správ pre "novinky a zaujímavé témy"; môžete používať aj widgety tretích strán.
 • Pre zariadenia s dotykovým displejom je k dispozícii nový režim tabletu, ktorý je nielen prehľadnejší, pretože má vylepšenú klávesnicu na obrazovke, ale obsahuje aj nové funkcie a dotykové gestá.
 • V systéme Windows 11 možno používať aj aplikácie pre systém Android a prepojiť s nimi smartfón.
 • Medzi ďalšie zaujímavé individuálne funkcie, ktoré sú používateľom k dispozícii aj v systéme Windows 11, patrí nový nástroj na tvorbu snímok obrazovky, ďalšie funkcie kalkulačky, vylepšený režim úspory energie a voliteľne dostupná kolekcia nástrojov Microsoft PowerToys.

Najnovšie informácie o nových funkciách systému Windows 11 vo všeobecnosti, ako aj o špeciálnych funkciách edícií Pro a Enterprise získate od tímu Wiresoft.

Kúpte si Microsoft Windows 11 Editions Pro a Enterprise ako použitý softvér v spoločnosti Wiresoft

Dve nové edície Microsoft Windows 11 Pro a Enterprise sú už v spoločnosti Wiresoft k dispozícii ako použitý softvér za zníženú cenu. Tieto výhody môžete využiť:

 • Kúpite si originálny softvér spoločnosti Microsoft s platným licenčným kľúčom - a žiadne obmedzené použiteľné alebo obmedzené testovacie verzie.
 • Označenie edície systému Windows 11 ako "použitý softvér" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti softvéru.
 • Použitý softvér Windows 11 edície Pro alebo Enterprise bol pred ďalším predajom skontrolovaný spoločnosťou Wiresoft, či je plne použiteľný.
 • Obchodovanie a používanie používaného softvéru spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Windows 11, je legálne, pretože je povolené zákonom.
 • Pri kúpe použitej licencie od spoločnosti Wiresoft vždy získate legálny a zároveň originálny produkt Microsoft Windows 11.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa edícií Microsoft Windows 11 Pro a Enterprise, jednoducho nás kontaktujte v chate, telefonicky alebo e-mailom.