Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10107
 • 9EM-00118
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
247,90 € * 274,90 € * (9,82% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 16 Core 
Zariadenia 1x
Virtuálne počítače 2x
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Edícia Windows Server 2016 Standard ponúka moderný, výkonný Server operačný systém, ktorý je zároveň Cloud-schopný, a tak plne vyhovuje požiadavkám menších spoločností, ktoré prevádzkujú virtualizované prostredia len v malej miere alebo využívajú najmä fyzické Server. V porovnaní s predchádzajúcou verziou ponúka táto edícia mnoho nových funkcií, ktoré okrem iného podporujú aj prechod na prostredie založené na adrese Cloud, ako aj mnoho funkcií, ktoré zaručujú vyššiu stabilitu a bezpečnosť infraštruktúry - prostredníctvom lepšej ochrany proti zlyhaniu siete a úložiska.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16-CORE"

Microsoft Windows Server 2016 Standard 16-Core

Edícia Windows Server 2016 Standard ponúka najmä menším spoločnostiam, ktoré prevádzkujú virtualizované prostredia len v obmedzenej miere alebo využívajú najmä fyzické servery, moderný, výkonný serverový operačný systém, ktorý je schopný pracovať aj v cloude a plne tak spĺňa ich požiadavky. V porovnaní s predchádzajúcou verziou ponúka táto edícia mnoho nových funkcií, ktoré okrem iného podporujú aj prechod na prostredie založené na cloude, ako aj mnoho funkcií, ktoré zabezpečujú vyššiu stabilitu a bezpečnosť infraštruktúry - prostredníctvom lepšej ochrany pred zlyhaním siete a úložiska.

Vďaka známemu rozhraniu systému Windows 10 je správa systému Windows Server 2016 Standard takmer intuitívna. Windows Server 2016 Standard tak ponúka všetky predpoklady na vytváranie komplexných sietí alebo na používanie serverového softvéru pre dátové centrum v spoločnosti na správu IT infraštruktúry, pričom bezpečnosť údajov sa zvyšuje rôznymi rozšíreniami.

Rozhodnutie o kúpe štandardnej edície systému Windows Server 2016 je podmienené najmä potrebou dostupných funkcií alebo možnosťami virtualizácie služieb. Na tento účel už poskytuje mnoho dôležitých funkcií pre menšie spoločnosti na vývoj a prevádzku stabilných hyperkonvergentných infraštruktúr. Na užšie prepojenie lokálnych prostredí s cloudom ponúkajú niektoré praktické funkcie aj služby Microsoft Azure Services.

Aj vo verzii Windows Server 2016 je licencovanie štandardnej edície založené výlučne na jadre: Minimálny počet jadier na server je vždy 16, takže 16-jadrový balík môže byť dostatočným základom pre pohodlné a flexibilné licencovanie.

16-jadrový balík Windows Server 2016 Standard môžete získať od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér. Okrem veľkej výhody nižšej ceny v porovnaní s novým tovarom - ak sa táto verzia ešte ponúka - ponúka použitý softvér rovnaký rozsah funkcií, pokiaľ ide o virtualizačné funkcie, ako aj výkon a komplexnú ochranu údajov a aplikácií. Nasledujúci prehľad poskytuje podrobné informácie o najdôležitejších funkciách systému Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition vrátane platných licenčných podmienok.

Aké funkcie ponúka Windows Server 2016 Standard?

V porovnaní s predchádzajúcou verziou ponúka Windows Server 2016 Standard vyššiu rýchlosť vykonávania aplikácií, lepšie pripojenie ku cloudu a, samozrejme, množstvo nových funkcií pre virtualizáciu serverov a služieb, ktoré tak podporujú prechod na cloudové prostredie. S edíciou Standard Edition je preto možné vytvárať komplexné siete, ktoré sa vyznačujú vyššou stabilitou, ako aj vyššou ochranou infraštruktúr. Pri prevádzke dátového centra na správu IT infraštruktúry firiem sú k dispozícii ďalšie možnosti prideľovania používateľských práv, ako aj nových serverových rolí - vďaka lepšej ochrane v prípade výpadku siete a úložiska je možná bezpečnejšia a efektívnejšia správa celého serverového systému.

Okrem toho je možné spustiť Windows Server 2016 v jednoduchšej základnej aplikácii - bez grafického rozhrania - čo výrazne zvyšuje výkon pri spustení na staršom hardvéri. Ďalšie vlastnosti štandardnej verzie, ktoré sa týkajú najmä možností virtualizácie, sú vysvetlené nižšie.

Podpora pre kontajnery Windows Server pod Dockerom

V tejto verzii servera Microsoft teraz poskytuje aj kontajnery Windows Server Containers a Hyper-V Containers založené na open source projekte Docker. Okrem iného umožňujú virtualizáciu serverových a cloudových aplikácií tým, že všetky potrebné komponenty sú dostupné prostredníctvom kontajnerového hostiteľa. Zjednodušuje sa tým napríklad nasadzovanie aplikácií.

Nano server v systéme Windows Server 2016

Vďaka serveru Nano Server môžu teraz spoločnosti vytvárať oveľa úspornejšie servery, pretože virtuálny engine ušetrí približne 90 % úložného priestoru. Táto funkcia bola optimalizovaná pre nové kontajnery Windows Server alebo už spomínané rozšírenie Docker. Pomocou neho možno napríklad na serveri vytvoriť virtuálny nano server a potom ho nakonfigurovať ako hostiteľa pre kontajnery Docker. Klastre Hyper-V možno vytvárať aj pomocou serverov Nano. Nano Server možno používať aj na bežné serverové služby, napríklad ako súborový server.

Hyper-V v systéme Windows Server 2016 Standard

Štandardná edícia Windows Server 2016 ponúka virtualizačné práva pre 2 virtuálne počítače alebo 2 kontajnery Hyper-V s maximálnou kapacitou 24 TB RAM. Funkcie Hyper-V, ktoré sú tu k dispozícii, ponúkajú vyššiu škálovateľnosť, ktorá je pre verejné cloudy kľúčová, ako aj niektoré funkcie úložiska, napríklad iniciátor iSCSI a podporu Storage Spaces (ale nie Storage Spaces Direct) na vytvorenie fondu úložiska, ako aj viaccestný vstup/výstup (MPIO) na vyššiu bezpečnosť pri zlyhaní alebo lepšie zabezpečenie záťaže

Odolnosť alebo lepšie vyrovnávanie záťaže medzi pripojeniami s funkciou failover a vyrovnávanie záťaže. Odolnosť úložiska VM zlepšuje dostupnosť aj zvýšením tolerancie voči zlyhaniam systému úložiska.

Serverové aplikácie a komponenty spoločnosti Microsoft dostupné v rámci systému Windows Server 2016 Standard

Medzi kľúčové serverové aplikácie, ktoré možno nainštalovať a používať v systéme Windows Server 2016 Standard, patria:

 • Microsoft SQL Server: Verzie 2016, 2014 a 2012
 • Microsoft System Center: Virtual Machine Manager 2016, Operations Manager 2016 a Data Protection Manager 2016
 • Správca konfigurácie (verzia 1606)
 • SharePoint Server 2016
 • Server Project 2016
 • Exchange Server 2016
 • Hostiteľský integračný server 2016
 • Visual Studio Team Foundation Server 2017
 • Skype for Business Server 2015 a
 • BizTalk Server 2016

Okrem toho sú podporované aj tieto komponenty:

 • .NET Framework 4.6 a 3.5
 • Služba inteligentného prenosu na pozadí (BITS)
 • Šifrovanie jednotky BitLocker a odblokovanie siete
 • BranchCache
 • Klient pre systém NFS
 • Cluster s funkciou Failover
 • Správa zásad skupiny
 • Windows PowerShell

Funkcie systému Windows Server je možné nainštalovať pomocou Správcu servera (alebo prostredia PowerShell).

NIE JE podporovaná vo verzii Standard Edition

 • Podpora monitorovania hostiteľov pre Hyper-V
 • Replika úložiska
 • Softvérovo definované siete (SDN)

V tejto edícii nie sú zahrnuté ani nasledujúce komponenty:

 • Priestory na ukladanie priamo
 • Replika úložiska
 • Tienené virtuálne stroje
 • Nový sieťový zásobník (Protocol Stack)

Používanie systému Windows Server 2016 Standard so službami Microsoft Azure

Vo verzii Windows Server 2016 spoločnosť Microsoft užšie prepojila operačný systém s cloudovou službou Azure. To umožňuje ešte spoľahlivejšie a efektívnejšie vzájomné prepojenie viacerých distribuovaných dátových centier - pre vysoko dostupné, vysoko výkonné servery a klastre - okrem iného pomocou funkcií Cloud Witness a RDS Connection Broker.

Azure ponúka výhodu komplexnej hybridnej infraštruktúry s jednotnými funkciami pre identity, zabezpečenie a správu.

Minimálne požiadavky na softvér a hardvér na inštaláciu a prevádzku systému Windows Server 2016 Standard Edition

Na zabezpečenie bezpečnej prevádzky Windows Server 2016 Standard Edition musí použitý hardvér spĺňať určité minimálne požiadavky uvedené nižšie. Ďalšie požiadavky závisia od konfigurácie systému alebo iných nainštalovaných aplikácií.

 • Miesto na pevnom disku: 32 GB
 • Pamäť (RAM): 512 MB (Server Core a Server Nano) alebo 2 GB pri inštalácii so stolným displejom
 • Systémový oddiel: 32 GB
 • Procesor: 64-bitový
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz
 • Grafická karta: 1 024 x 768 pixelov, podpora Super VGA
 • Sieťová karta: 1 ethernetový adaptér s minimálnou priepustnosťou v rozsahu gigabitov 1x

Licencovanie so 16-jadrovým balíkom Windows Server 2016 Standard

Licencovanie servera s používaným softvérom, ako je Windows Server 2016 Standard Edition, sa riadi platnými licenčnými predpismi spoločnosti Microsoft. V zásade sa tu vyžaduje aspoň 16-jadrový balík, pretože platia pravidlá uvedené nižšie.

Základné licenčné predpisy spoločnosti Microsoft pre Windows Server 2016 Standard Edition

Po vydaní verzie Windows Server 2016 spoločnosť Microsoft zmenila svoj licenčný model. Server s edíciou Standard Edition je teda možné licencovať v podstate len na základe použitého fyzického hardvéru. Platia tieto ustanovenia:

 • Licencia na jeden server sa vždy vzťahuje na 2 fyzické procesorové jadrá.
 • Okrem toho sa vždy berie za základ minimálny počet 8 jadier na procesor - aj keď má použitý hardvér v skutočnosti menej ako 8 jadier.
 • Okrem toho sa predpokladá minimálny počet 2 procesorov na jeden fyzický server.
 • Výsledkom je minimálny počet 16 jadier, čo zodpovedá 16-jadrovému balíku.
 • Okrem toho je možné server s viac ako 16 jadrami licencovať pomocou balíkov pre 2 jadrá systému Windows Server 2016 Standard; tieto balíky sú k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér.
 • Okrem toho musia byť všetci klienti - každý používateľ alebo každé koncové zariadenie -, ktorí pristupujú k systému Windows Server 2016 Standard, vybavení licenciou na prístup klienta (CAL). Tieto licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server 2016 sú k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft za rozumnú cenu ako použitý softvér.

Ďalšie poznámky k prevádzke systému Windows Server 2016 Standard

Inštancie Windows Server 2016 možno prevádzkovať buď v prostredí fyzického operačného systému (1 spustená inštancia), alebo v prostredí virtuálneho operačného systému (2 spustené inštancie).

Ak chcete využiť všetky nové funkcie systému Windows Server 2016, môžete systém Windows Server 2016 nainštalovať aj do virtuálneho počítača na existujúcom hostiteľovi. Niektoré funkcie však najlepšie fungujú na fyzickom hostiteľovi Windows Server 2016 so systémom Hyper-V.

Často kladené otázky týkajúce sa používaného softvéru pre Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition od spoločnosti Wiresoft

16-jadrový balík pre Windows Server 2016 Standard možno vo všeobecnosti používať ako používaný softvér rovnako ako nový 16-jadrový balík - ak sa vôbec ešte ponúka. To sa týka nielen skutočnosti, že softvér sa vo všeobecnosti neopotrebúva, ale predovšetkým toho, že použitý softvér od spoločnosti Wiresoft má rovnaké funkcie ako príslušná nová alebo nepoužívaná serverová licencia. Ďalšie otázky týkajúce sa použitých serverových licencií systému Windows sú zodpovedané nižšie.

Je predaj, kúpa a používanie použitého softvéru, ako je napríklad Windows Server 2016 Standard Software, legálne?

Áno: S použitým softvérom od spoločnosti Wiresoft si môžete byť istí, že pri kúpe použitého balíka Windows Server 2016 Standard 16-core, ako aj pri jeho pravidelnom používaní neporušujete žiadne príslušné zákony. Súčasná judikatúra totiž povoľuje nielen obchodovanie s použitým softvérom spoločnosti Microsoft, ale aj jeho používanie, pokiaľ pochádza z licenčných zásob spoločnosti. To bolo niekoľkokrát potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Odkiaľ pochádza použitý softvér Windows Server 2016 Standard 16-Core?

16-jadrové balíky pre Windows Server 2016 Standard, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, pochádzajú od spoločností, ktoré si ich zvyčajne predtým samy zakúpili, často ich skutočne používali a z rôznych dôvodov (napr. celopodnikové používanie novšej verzie) ich predali spoločnosti Wiresoft. Tieto balíky sú preto v obchode Wiresoft Shop vždy ponúkané ako použitý softvér, aj keď sa dajú používať ako nová licencia.

Existuje zabezpečenie kupujúceho aj pre Windows Server 2016 Standard?

Áno: Bez ohľadu na to, či ide o ponúkaný balík Windows Server 2016 Standard 16-Core Package alebo inú edíciu, všetok používaný softvér Wiresoft vám ponúka rovnaké výhody a bezpečnosť ako nákup nového serverového softvéru. Preto máte obvyklú bezpečnosť kupujúceho prostredníctvom okamžitého stiahnutia softvérového balíka po dokončení procesu platby, ako aj okamžitej aktivácie licencie pomocou platného licenčného kľúča.

Má použitý softvér Wiresoft nejaké ďalšie výhody?

Áno: Zákazníci, ktorí si kupujú použitý softvér Wiresoft, profitujú predovšetkým z jeho nižšej ceny, čo prináša ekonomickú výhodu, že firmy alebo jednotlivci môžu doplniť alebo aktualizovať svoje softvérové zásoby výhodnejšie ako nákupom porovnateľného nového softvéru. Používaný softvér spoločnosti Microsoft od spoločnosti Wiresoft preto môže znížiť aj prevádzkové náklady, pretože ponúka aj bezpečnosť auditu vďaka kompletnej evidencii všetkých kupujúcich!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete nielen 16-jadrový balík Windows Server 2016 Standard, ale aj 2-jadrový balík, s ktorým môžete flexibilne rozšíriť licencie svojho servera Windows. A ak máte vyššie nároky na virtualizáciu, môžete si zaobstarať napríklad aj Windows Server 2016 Datacenter Edition alebo najnovšiu verziu Windows Server 2019. Naše rozsiahle portfólio použitého softvéru zahŕňa aj potrebné licencie na klientsky prístup (CAL), ako aj mnohé ďalšie programy spoločnosti Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami spoločnosti Wiresoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho licencovania systému Windows Server 2016 Standard, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 STANDARD 16-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie