Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10109
 • 9EM-00652
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
325,90 € * 360,90 € * (9,7% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 16 Core 
Zariadenia 1x
Virtuálne počítače 2x
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Licencujte si Windows Server 2019 Standard Edition pohodlne s balíkom 16-Core od spoločnosti Wiresoft! Edícia Standard Windows Server 2019 už pokrýva typické aplikácie menších dátových centier: s dostatočnými možnosťami, pokiaľ ide o virtualizáciu a škálovateľnosť, spoľahlivý výkon, ako aj vysoké bezpečnostné štandardy, ktoré sa vyžadujú pre chránenú prevádzku viacerýchCloud prostredí.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE"

Microsoft Windows Server 2019 Standard 16-Core

Pohodlne si licencujte Windows Server 2019 Standard Edition so 16-Core balíkom od spoločnosti Wiresoft! Štandardná edícia Windows Server 2019 už pokrýva typické možnosti nasadenia menších dátových centier: s dostatočnými možnosťami z hľadiska virtualizácie a škálovateľnosti, spoľahlivého výkonu a vysokých bezpečnostných štandardov, ktoré sú potrebné na chránenú prevádzku multicloudových prostredí.

Windows Server 2019 Standard kombinuje fyzické a virtuálne siete na poskytovanie údajov a aplikácií prostredníctvom cloudových serverov, takže je ideálny na splnenie požiadaviek malých a stredných podnikov v oblasti IT. Je založený na operačnom systéme Windows 10 a obsahuje optimalizácie existujúcich funkcií, ako aj nové výkonné funkcie, takže je pripravený na všetky pracovné zaťaženia.

Pri výbere štandardnej edície systému Windows Server 2019 sú zvyčajne hlavným rozhodujúcim faktorom zahrnuté možnosti virtualizácie. Pre menšie spoločnosti to už poskytuje dôležité základné funkcie, na základe ktorých môžu vyvíjať spoľahlivé infraštruktúry. Windows Server 2019 Standard ponúka úzke prepojenie lokálnych prostredí s cloudom, pričom služby Microsoft Azure ponúkajú ďalšie hybridné funkcie vrátane úrovne zabezpečenia.

Licencovanie edície Standard Edition systému Windows Server 2019 je tiež založené výlučne na jadrách, pričom ako minimálny počet jadier na server sa vždy uplatňuje 16 jadier, takže je možné pohodlne a flexibilne licencovať balík so 16 jadrami ako základ.

V spoločnosti Wiresoft môžete získať 16-jadrový balík Windows Server 2019 Standard ako použitý softvér - jeho veľkou výhodou je výrazne nižšia cena v porovnaní s novým tovarom - s rovnakým rozsahom funkcií, ktoré táto edícia ponúka z hľadiska virtualizácie, ale aj výkonu a ochrany údajov. Nasledujúci prehľad poskytuje podrobné informácie o najdôležitejších funkciách balíkov Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition 16-Core vrátane platných licenčných podmienok.

Porovnanie verzií: Aké funkcie ponúka Windows Server 2019 Standard?

Rozhodnutie o zakúpení štandardnej alebo inej edície systému Windows Server 2019 často závisí od toho, či sú k dispozícii virtualizačné funkcie alebo či sa dajú použiť len v obmedzenom rozsahu: Vo verzii Standard je Hyper-V k dispozícii len v obmedzenom rozsahu, chýbajú tiež virtuálne stroje (VM) so štítom, Storage Spaces Direct a replikácia úložiska, ako aj SDN (Software Defined Networking) a SDS (Software Defined Storage).

Napriek tomu ponúka Windows Server 2019 Standard Edition dostatočné možnosti na prevádzku hybridných sietí vrátane vysokej bezpečnosti dát a aplikácií - mnohé vylepšenia a doplnenia funkcií známych z príslušnej predchádzajúcej verzie prispievajú k vytváraniu softvérovo definovaných hyperkonvergentných (HCI) infraštruktúrnych platforiem na prevádzku multicloudových prostredí; vrátane mnohých výhod pre virtualizáciu serverov a desktopov, okrem jednoduchšej implementácie, škálovania a lepšej spravovateľnosti.

Kľúčové komponenty systému Windows Server 2019 Standard

Windows Server 2019 Edition Standard je určený pre spoločnosti, v ktorých virtualizácia zohráva (stále) menšiu úlohu. Počet virtuálnych počítačov a kontajnerov Hyper-V, ktoré je možné s ním prevádzkovať, je preto obmedzený na 2, limit pamäte RAM je 24 TB.

Okrem toho sú k dispozícii nasledujúce dôležité funkcie na zálohovanie údajov, ako aj na analýzu siete a používanie kontajnerov:

Replika úložiska

Funkcia úložiska Storage Replica je v obmedzenom rozsahu k dispozícii aj v edícii Windows Server 2019 Standard Edition. Storage Replica zabraňuje stratám na úrovni súborového systému a podporuje synchrónnu replikáciu údajov zrkadlením do fyzických lokalít s bezpečným zväzkom na jednej strane a asynchrónnu replikáciu údajov zrkadlením medzi lokalitami prostredníctvom sieťových spojení s vyššou latenciou na strane druhej. Služba Storage Spaces Direct nie je podporovaná.

Prediktívna analýza so systémom Insights

V systéme Windows Server 2019 Standard je k dispozícii funkcia prediktívnej analýzy System Insights, ktorá je podporovaná modelom strojového učenia pre vyššiu efektivitu a ktorú možno použiť na komplexnú analýzu lokálne nasadených serverov z hľadiska ukazovateľov výkonu a udalostí s cieľom získať presné prognózy pre reaktívnu správu inštancií systému Windows Server na základe získaných výsledkov; prediktívna analýza tak môže prispieť k zníženiu náročnosti správy v organizácii, čím sa znížia prevádzkové náklady.

Podpora kontajnerov pre Kubernetes a Linux

Komplexná podpora kontajnerov je k dispozícii aj vo verzii Standard s Windows Server 2019. Kubernetes a Linux sú podporované ešte lepšie ako predtým, napr. kontajnery Linux a Windows spravované pomocou Kubernetes možno používať paralelne. Okrem toho sú pre Kubernetes k dispozícii nové funkcie, ako je napríklad kontajnerová sieť.

Licencia pre štandardnú edíciu umožňuje používať 2 virtuálne počítače (VM), preto je možné používať aj celkovo 2 kontajnery Hyper-V; monitorovanie hostiteľa nie je podporované. Kontajnery systému Windows možno používať v neobmedzenom počte.

Zlepšená ochrana údajov a siete pomocou služieb Microsoft Azure

Vďaka službám Microsoft Azure Services možno v systéme Windows Server 2019 Standard používať hybridné funkcie na bezproblémové prepojenie miestnych dátových centier s cloudom. Azure ponúka špeciálnu výhodu komplexnej hybridnej infraštruktúry, a teda jednotné funkcie pre bezpečnosť, identity a správu. Služby Azure tak ponúkajú nielen lepšiu ochranu miestnych adresárov Active Directory, ale aj jednoduchšiu synchronizáciu a lepšie zálohovanie údajov:

 • Azure Active Directory umožňuje univerzálnu správu a ochranu identít aj vo viacerých prostrediach.
 • Pomocou Azure Arc možno správu Azure a služby Azure rozšíriť na akúkoľvek infraštruktúru.
 • Služby Azure, ako sú Azure Backup, Azure Site Recovery a Azure Monitor, možno ľahko a rýchlo aktivovať prostredníctvom Centra administrátora systému Windows.

Príslušné požiadavky na softvér a hardvér na inštaláciu a prevádzku systému Windows Server 2019 Standard Edition

Ak chcete používať Windows Server 2019 Standard edition, použitý hardvér musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie. Ďalšie požiadavky sa líšia v závislosti od konfigurácie systému a iných nainštalovaných aplikácií.

 • Miesto na pevnom disku: 32 GB
 • Pamäť (RAM): 512 MB
 • Miesto na disku pre zobrazenie pracovnej plochy servera: 2 GB
 • Procesor: 64-bitový
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz
 • Grafická karta: 1 024 x 768 pixelov, podpora Super VGA
 • Sieťová karta: Gigabit Ethernet, 1x

Licencovanie s balíkom Windows Server 2019 Standard 16-Core

Aj v prípade použitého softvéru sa licencovanie servera so systémom Windows Server 2019 Standard Edition vykonáva podľa licenčných predpisov spoločnosti Microsoft. Na to je potrebný aspoň jeden 16-jadrový balík. Naďalej sa uplatňujú tieto ustanovenia.

Všeobecné licenčné podmienky spoločnosti Microsoft pre Windows Server 2019 Standard Edition

Serverový softvér spoločnosti Microsoft, napríklad Windows Server 2019 Standard alebo vyššia edícia, je vo všeobecnosti licencovaný len na základe použitého fyzického hardvéru. Licencia na jeden server pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá. Licenčné predpisy spoločnosti Microsoft tiež vždy predpokladajú minimálny počet 8 jadier na procesor - aj keď má použitý hardvér v skutočnosti menej ako 8 jadier. Okrem toho sú ako minimálny počet pre každý fyzický server nastavené 2 procesory; výsledkom je minimálny počet 16 jadier, čo je presne to, na čo je balík 16 jadier určený. Server, ktorý má viac ako 16 jadier, je možné doplniť o licencie na 2-jadrové balíky k systému Windows Server 2019 Standard, ktoré sú tiež k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér.

Ďalšie licenčné požiadavky pre Hyper-V so systémom Windows Server 2019 Standard

Okrem počtu fyzických jadrových procesorov sa pri udeľovaní licencií zohľadňuje aj počet virtuálnych serverov. Windows Server 2019 vo verzii Standard umožňuje spustiť maximálne dve inštancie Hyper-V na jednu licenciu jadra. Všetky procesory v prostredí Hyper-V, ktoré zodpovedajú fyzickým procesorovým jadrám, musia byť licencované. Ak sú v edícii Standard potrebné ďalšie inštancie Hyper-V, je potrebné prelicencovať všetky aktívne jadrá.

Okrem licencie Windows Server 2019 Standard musia byť všetci klienti - t. j. každý používateľ alebo koncové zariadenie -, ktorí pristupujú k serveru Windows Server, vybavení aj licenciou na prístup klienta (CAL). Licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server 2019 sú k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft za nízke ceny ako použitý softvér.

Často kladené otázky o Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition ako softvéri používanom spoločnosťou Wiresoft

Vo všeobecnosti sa možnosti používania 16-jadrového balíka Windows Server 2019 Standard ponúkaného ako použitý softvér v spoločnosti Wiresoft nelíšia od zodpovedajúcej novej alebo nepoužívanej serverovej licencie - softvér sa vo všeobecnosti nemôže opotrebovať. Často sa však vyskytujú ďalšie otázky týkajúce sa už použitých licencií systému Windows Server, na ktoré nájdete odpovede nižšie.

Odkiaľ pochádza použitý softvér Windows Server 2019 Standard 16-Core?

16-jadrové balíky pre Windows Server 2019 Standard pochádzajú od európskych spoločností, ktoré si ich väčšinou zakúpili ako nové, väčšinou ich aj používali a neskôr ich predali spoločnosti Wiresoft. Pri ich ďalšom zakúpení alebo prostredníctvom ponuky v obchode Wiresoft Shop sa označujú ako použitý softvér, hoci sa môžu používať ako nová licencia.

Je ponuka, ako aj nákup a používanie použitého softvéru, ako je Windows Server 2019 Standard Software, povolené zákonom?

Áno: Ako kupujúci použitého softvéru Wiresoft si môžete byť istí, že nákup príslušného balíka Windows Server 2019 Standard 16-core, ako aj jeho pravidelné používanie, napríklad vo firme, neporušuje žiadne platné zákony. Platná jurisdikcia povoľuje obchodovanie s používaným softvérom spoločnosti Microsoft, ako aj jeho používanie. Túto skutočnosť opakovane potvrdili viaceré súdne rozhodnutia.

Je ochrana kupujúceho k dispozícii aj pre použité 16-jadrové licencie Windows Server 2019 Standard?

Áno: Balíky Windows Server 2019 Standard 16-Core, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, ako aj ďalší použitý softvér Wiresoft, vám ponúkajú rovnaké zabezpečenie a výhody ako pri kúpe nového serverového softvéru. To znamená, že máte tiež istotu kupujúceho prostredníctvom okamžitého stiahnutia softvéru po dokončení nákupu, ako aj okamžitej aktivácie licencie pomocou dodaného licenčného kľúča, ktorý je platný na tento účel.

Aké ďalšie výhody ponúka použitý softvér Wiresoft, napríklad Windows Server 2019 Standard 16-Core?

Kupujúci použitého softvéru Wiresoft majú vďaka nižšej cene aj ekonomickú výhodu, pretože môžu doplniť alebo aktualizovať svoje zásoby softvéru výhodnejšie ako pri kúpe porovnateľného nového tovaru. Používaný softvér spoločnosti Microsoft od spoločnosti Wiresoft tak prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov, pretože vďaka kompletnej evidencii všetkých kupujúcich ponúka bezpečnosť auditu!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete nielen 16-jadrový balík Windows Server 2019 Standard ako lacný používaný softvér, ale aj zodpovedajúci 2-jadrový balík, ak chcete rozšíriť licenciu svojho servera Windows. Ak sa vaše potreby virtualizácie rozrastú, vyberte si Windows Server 2019 Datacenter Edition a potrebné licencie na prístup klienta (CAL). Naše rozsiahle portfólio použitého softvéru zahŕňa aj príslušné predbežné verzie systému Windows Server 2019, ako aj mnohé ďalšie programy spoločnosti Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami spoločnosti Wiresoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho licencovania systému Windows Server 2019 Standard, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie