Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10479
 • 7JQ-00261
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
9 485,90 € * 10 538,90 € * (9,99% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core
Minimálne licencie 4 Core Pro Server
CAL Nevyžaduje sa
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


SQL Server 2022 Enterprise je najkomplexnejšia nová verzia spoľahlivej relačnej dátovej platformy od Microsoft, ktorá poskytuje spoločnostiam a organizáciám všetky databázové a analytické funkcie a funkcie reportovania potrebné pre systémy plánovania podnikových zdrojov a CRM a používanie softvéru ERP. Na všetky tieto typické úlohy poskytuje SQL Server 2022 Enterprise silný, výkonný, Cloud-schopný relačný databázový Management systém, ktorý sa vďaka vysokej škálovateľnosti flexibilne prispôsobuje rastúcim výzvam.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2022 Enterprise

SQL Server 2022 Enterprise je najkomplexnejšia nová verzia spoľahlivej relačnej dátovej platformy od Microsoft, ktorá poskytuje spoločnostiam a organizáciám všetky databázové a analytické funkcie a funkcie reportovania potrebné pre systémy plánovania podnikových zdrojov a CRM a používanie softvéru ERP. Na všetky tieto typické úlohy poskytuje SQL Server 2022 Enterprise silný, výkonný systém riadenia relačných databáz s podporou Cloud, ktorý sa vďaka vysokej škálovateľnosti flexibilne prispôsobuje rastúcim výzvam.

Edícia SQL Server 2022 Enterprise ponúka okrem iného riešenie vysokej dostupnosti AlwaysOn, ako aj využitie klastrov Big Data vrátane poskytovania komplexných komunikačných rozhraní, ako aj komplexné zabezpečenie a ochranu dát a ich integrity a mnoho ďalších funkcií, ktoré umožňujú ich komplexnú analýzu a poskytovanie pre aplikácie aj na Cloud.

Nový softvér SQL Server 2022 Enterprise Edition, ktorý oznámila spoločnosť Microsoft, je už po oficiálnom vydaní k dispozícii ako použitý softvér na adrese Wiresoft - so všetkými svojimi výhodami v oblasti škálovateľnosti, vysokej dostupnosti, ako aj výkonu a bezpečnosti - a za výrazne nižšiu cenu ako nový softvér. Očakáva sa, že nová edícia SQL Server 2022 Enterprise Edition bude k dispozícii len ako Core-based licensing in.

Nasledujúci prehľad poskytuje podrobné informácie o funkciách SQL Server 2022 Enterprise známych z predchádzajúcej verzie, ako aj o platných licenčných podmienkach Microsoft pre softvér SQL Server.

SQL Server 2022 Enterprise - Prehľad najdôležitejších funkcií

Nová edícia SQL Server 2022 Enterprise sa opäť vyznačuje vysokou spoľahlivosťou a dostupnosťou, ako aj vykonávaním dotazov v rekordne krátkom čase, ktorých efektivitu ďalej zvyšuje riadené samoobslužné vyhľadávanie údajov a interaktívna vizualizácia údajov. SQL Server 2022 Enterprise sa pritom opäť spolieha na osvedčené vlastnosti v oblasti škálovateľnosti, vysokej dostupnosti, ako aj výkonu dotazov.

Vďaka SQL Server 2022 Enterprise je možné spracovať aj záznamy neštruktúrovaných údajov, rozhrania s databázami, ako je Oracle, ako aj integrácia Javy rozširujú rozsah aplikácie tak, aby spĺňala všetky typické požiadavky na správu veľkých objemov údajov vrátane rozšírených bezpečnostných funkcií na ochranu citlivých údajov  

Prostredníctvom integrácie Java Runtime možno kód v jazyku Java použiť aj pre systém správy databáz, aby sa mohol vykonávať priamo skompilovaný v SQL Server. Pomocou Secure Enclaves možno údaje z adresy Client do DBMS zašifrovať tak, aby ich nemohli zobraziť ani správcovia databázy.

SQL Server 2022 Enterprise - Škálovateľnosť a vysoká dostupnosť

Pokiaľ ide o škálovateľnosť inštancie alebo funkcie SQL Server 2022 Enterprise Pro , očakáva sa, že operačný systém alebo operačná pamäť RAM a databázový stroj SQL Server budú k dispozícii s maximálnou veľkosťou relačnej databázy 524 PB k dnešnému dňu, a to nielen z hľadiska výpočtovej kapacity vo všeobecnosti, ale aj z hľadiska:

 • Analýza Services a podávanie správ Services
 • Pamäť pre vyrovnávaciu pamäť
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore
 • Veľkosť údajov optimalizovaná pre pamäť

Škálovateľnosť systému riadenia relačných databáz je okrem iného k dispozícii pre:

 • Zoskupené alebo nezoskupené indexy stĺpcového skladu
 • OLTP v pamäti, metadáta tempdb optimalizované pre pamäť a podpora trvalej pamäte
 • Stretch databáza
 • Service Broker na vývoj vysoko škálovateľných aplikácií s asynchrónnou komunikáciou. Service Broker je navrhnutý ako rámec, napr. na posielanie správ v rámci databázy alebo z jednej databázy do druhej, a je tiež škálovateľný.
 • Rozdelenie tabuliek a indexov
 • Automatická optimalizácia, dávkový režim pre rowstore, oneskorená kompilácia tabuľkových premenných, ako aj inlining pre používateľom definované skalárne funkcie v inteligentných databázach

Vysoká dostupnosť RDBMS je okrem iného k dispozícii vďaka:

 • Server Core-Podpora
 • Zrkadlenie databázy
 • Kompresia záloh a vytváranie snímok databázy
 • Always On failover cluster instances a Always On availability, ako aj základné skupiny dostupnosti - s týmto riešením vysokej dostupnosti spolu so službou Windows cluster je možné udržiavať aj viacero sekundárnych databáz bez potreby zdieľaného úložiska ako pri failover clusteri.
 • Failover-Server na obnovu po havárii, ako aj optimalizovanú obnovu databáz
 • Rýchle obnovenie online stránok a online súborov
 • Pridávanie pamäte počas behu systému

Okrem toho SQL Server 2022 Enterprise Edition opäť ponúka mnoho funkcií na zlepšenie výkonu vrátane:

 • Inteligentné spracovanie dotazov na rýchle spracovanie veľkého množstva údajov
 • Inteligentný výkon na zrýchlené vykonávanie databázových operácií
 • Štandardná aktivácia infraštruktúry ľahkého profilovania dotazov
 • Zrýchlené obnovenie databázy na rýchlejšie obnovenie databázy, napr. po reštarte

Okrem toho je možné použiť funkciu Snímka databázy na vytvorenie snímky databázy na zdokumentovanie jej stavu pre správu a funkciu Štatistika posledného plánu dopytu na zobrazenie aktuálnych vykonaných dopytov.

SQL Server 2022 Enterprise - Big Data Cluster

Na komplexnú správu veľkých objemov dát poskytuje SQL Server 2022 Enterprise opäť výkonné analytické nástroje, ako napríklad inteligentné spracovanie dotazov, na spoľahlivé a rýchle spracovanie veľkých objemov dát vrátane ich sprístupnenia pre rôzne aplikácie vo firmách. Pracovnú záťaž veľkých dát možno tiež presunúť do SQL Server a externé databázy, ako sú Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS a Azure Data Lake, možno vyhľadávať priamo pomocou integrovaných konektorov alebo SQL Server PolyBase.

Pomocou klastrov na spracovanie veľkých objemov údajov možno pomocou systému Kubernetes zabezpečiť aj škálovateľné klastre kontajnerov SQL Server, Spark a HDFS; pomocou jazyka Transact-SQL je možné paralelné zadávanie dopytov, ako aj zápis a spracovanie údajov, a tiež vykonávanie úloh umelej inteligencie a strojového učenia v úložných pooloch HDFS. Pomocou škálovateľného nástroja HDFS Data Lake je možné analyzovať údaje z rôznych externých zdrojov, kombinovať ich s relačnými údajmi a ukladať ich. Data Mart zlepšuje výkonnosť dátových analýz prostredníctvom horizontálneho škálovania klastrov veľkých dát a okrem nástrojov umelej inteligencie možno použiť napríklad aj Spark, R, Python, Scala a Java.

Príslušné aplikácie sa môžu používať ako kontajnery aj ako aplikácie vo forme webových služieb, ktoré na tento účel pristupujú k údajom uloženým v klastri veľkých dát.

SQL Server 2022 Enterprise - Bezpečnosť

Pri spracovaní a sprístupňovaní veľkých dát zohráva dôležitú úlohu aj ich bezpečnosť, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu, najmä ku kritickým údajom. Napríklad v SQL Server 2022 Enterprise sú chránené funkciou Always Encrypted, ktorá ich šifruje pomocou zabezpečených enkláv v klientskych aplikáciách, pričom šifrovacie kľúče sa neodovzdávajú databázovému stroju (databáze SQL alebo serveru SQL). Systém Always Encrypted tak rozlišuje medzi používateľmi, ktorí tieto údaje vlastnia a môžu si ich prezerať, a tými, ktorí ich spravujú, ale nemali by k nim mať prístup. Okrem toho funkcia Always Encrypted umožňuje databázovému stroju spracovávať rôzne dotazy na zašifrované údaje pri zachovaní ich dôvernosti.

SQL Server 2022 Enterprise - Licencovanie

Očakáva sa, že nová edícia SQL Server 2022 Enterprise bude opäť používať Core-licenciu definovanú Microsoft, na rozdiel od minulosti, keď jadrá nehrali úlohu pri licencovaní starších verzií SQL Server. Pri súčasnom licencovaní založenom na stránke Core je počet jadier východiskovým bodom pre výpočet požiadaviek na licenciu. V predchádzajúcej verzii SQL Server 2022 Enterprise bolo možné licencovať dve jadrá tu Pro Core -Licence. Očakáva sa preto, že licencie Core pre SQL Server 2022 Enterprise budú opäť k dispozícii ako dvojjadrové balíky.

Podľa metriky licencií Microsoft vyplýva celková požiadavka na licencie pre Server z maximálneho počtu jadier, pričom každý fyzický Core server vyžaduje vlastnú licenciu. Vo všeobecnosti Microsoft stanovuje 8 licencií ako minimálnu Pro Server , pričom celkovo platia tieto podmienky:

 • Pre 1 fyzický procesor sa počíta s najmenej 8 jadrami.
 • Pre 1 fyzický procesor Server sa počíta s najmenej 16 jadrami.

Všetky fyzické a aktívne jadrá sú teda licencované podľa týchto dvoch podmienok.

Okrem toho budú pre SQL Server 2022 Enterprise pravdepodobne opäť platiť predchádzajúce limity škálovania. Maximálna výpočtová kapacita, ktorú môže využívať jedna inštancia SQL Server Enterprise , je:

 • SQL Server-databázový stroj: menej ako 4 sokety alebo 24 jadier
 • Analýza alebo hlásenie Services: menej ako 4 zásuvky alebo 24 jadier

Maximálny objem pamäte, ktorý môže využívať jedna inštancia databázového stroja SQL Server, bol obmedzený na:

 • Vyrovnávacia pamäť: 128 GB
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore: 32 GB
 • Nahlasovanie Services: 64 GB
 • Analýza Services: 16 GB (tabuľkové) alebo 32 GB (MOLAP)

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o aktuálnych podmienkach licencovania SQL Server, obráťte sa na pracovníka na adrese Wiresoft.

SQL Server 2022 Enterprise - Požiadavky na hardvér 

Aby bolo možné používať Microsoft SQL Server 2022 Enterprise vo vhodnom hardvérovom prostredí, bude toto prostredie pravdepodobne musieť spĺňať nasledujúce požiadavky - upozorňujeme, že od októbra 2021 nie sú k dispozícii žiadne oficiálne alebo prípadne odchylné informácie z Microsoft, takže skutočné minimálne požiadavky sa môžu líšiť od nižšie uvedených. Viac aktuálnych informácií vám poskytne pracovník na adrese Wiresoft.

 • Operačné systémy: aspoň Windows 10 alebo Windows Server 2019, prípadne novšie
 • Miesto na pevnom disku: minimálne 6 GB - prípadne viac v závislosti od nainštalovaných komponentov SQL Server
 • Pracovná pamäť: aspoň 4 GB
 • Grafika: Grafická karta Super VGA s rozlíšením aspoň 800x600 pixelov
 • Typ procesora: procesor x64
 • Rýchlosť procesora: min. 1,4 GHz - odporúčaná: 2,0 GHz alebo vyššia

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa nákupu Microsoft SQL Server 2022 Enterprise ako použitého softvéru alebo inej edície, ako aj starších verzií SQL Server a iného softvéru Microsoft nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu. 

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie