Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL
Microsoft SQL Server 2008 Standard CAL SQL Server 2008 Standard je ideálny systém správy databáz, pomocou ktorého môžete spoľahlivo a bezpečne spravovať všetky údaje vo vašej spoločnosti. Na prístup k serveru Windows SQL Server...
29,90 € *

Funkcie Business Intelligence v serveri Microsoft SQL Server 2008

Nasledujúce nástroje BI sú k dispozícii v serveri SQL Server 2008 s licenciou klientskeho prístupu:

SSAS v SQL Serveri 2008

Analytické služby servera SQL Server tvoria základ pre zmysluplnú analýzu a rýchle spracovanie všetkých údajov dôležitých pre podnikanie. Pomocou doplnku PowerPivot pre Excel 2010 je možné importovať veľké množstvo údajov priamo z dátového skladu, analyzovať ich a následne prehľadne zobraziť podľa príslušných aspektov pomocou online analytického spracovania (OLAP). Vyhľadávanie polí s názvami a pomenovanými množstvami je v programe PowerPivot rovnako možné ako vyhľadávanie vzťahov medzi tabuľkami, ktoré nie sú navzájom prepojené. Analýzy PowerPivot možno sprístupniť aj ostatným zamestnancom ako zostavy v knižniciach dokumentov SharePoint.

SSIS

Osvedčené integračné služby SQL Server Integration Services poskytujú tri dôležité prvky pre aplikácie Business Intelligence aj vo verzii SQL 2008: Okrem analýzy sú to aj integrácia a reporting, ktoré spolu tvoria predpoklad pre všetky procesy ETL - na tento účel majú používatelia s CAL k dispozícii široké portfólio nástrojov pre dátové sklady.

SSRS

Služba SQL Server Reporting Services bola rozšírená o niekoľko funkcií: textové polia je teraz možné otáčať až o 270 stupňov a v údajoch a skupinách tabuliek sú teraz povolené zlomy strán.

MDS

Služby Master Data Services sú novým nástrojom v serveri SQL Server 2008. Pomocou MDS možno centrálne spravovať údaje a zároveň ich chráneným spôsobom sprístupňovať rôznym aplikáciám vrátane citlivých údajov o zákazníkoch a účtoch, ktoré sú potrebné na transakcie.

Sprostredkovateľ služieb

Sprostredkovateľ služieb pre SQL Server 2008 ponúka používateľom optimalizované možnosti CAL na distribúciu serverového zaťaženia medzi viaceré databázy. Poskytuje tiež nové možnosti radenia do frontu, čím uľahčuje komunikáciu medzi rôznymi databázami.

StreamInsight

StreamInsight v SQL Serveri 2008 umožňuje kontrolu a spracovanie nepretržitých dátových tokov v reálnom čase. StreamInsight podporuje technológiu CEP (Complex Event Processing), ktorá sa používa najmä v online maloobchode na spracovanie informácií o kreditných kartách, ale aj v logistike a monitorovaní siete.

Report Builder V3.0

Nový nástroj Report Builder V3.0 pre SQL Server 2008 R2 optimalizuje aktualizované zobrazenie zostáv a grafov počas spracovania, ktoré bolo doplnené o nové typy údajov v geoinformačných systémoch. Prostredníctvom služby SharePoint možno teraz jednotlivé oblasti publikovať aj ako webový obsah.

Licenčný model spoločnosti Microsoft s licenciami CAL pre server SQL Server 2008

Okrem možnosti licencovať SQL Server 2008 na základe počtu fyzických a virtuálnych procesorov používaných v prostredí operačného systému existuje v prípade niektorých edícií, ako je SQL Standard, alternatíva zakúpiť si najprv samostatnú serverovú licenciu na inštaláciu softvéru SQL a doplniť ju zodpovedajúcim počtom klientskych prístupových licencií, ktoré oprávňujú zamestnancov používať služby SQL, ako aj údaje, ktoré sú v nich spravované.

S licenciou SQL Server 2008 CAL môžete získať prístup k nasledujúcim vydaniam servera SQL Server 2008 (vrátane predbežných verzií): Standard, Enterprise, SBS, ktoré sú k dispozícii aj ako serverové licencie za výhodnú cenu od spoločnosti Wiresoft.

Licenciu na SQL Server 2008 získate obzvlášť výhodne vďaka kombinácii serverovej licencie a licencií na klientsky prístup

Licenčný model CAL pre SQL Server 2008 ponúka ekonomickú výhodu najmä pre spoločnosti a inštitúcie s menším počtom zamestnancov pristupujúcich k údajom a službám servera. Licencovanie na procesor totiž poskytuje výhodu len pri väčšom počte klientov, pretože tu neexistuje horná hranica. Na druhej strane, pri licenciách SQL CAL si zakúpite len toľko jednotlivých licencií, koľko ich vaša spoločnosť skutočne potrebuje. So spoločnosťou Wiresoft si tu môžete prispôsobiť alebo rozšíriť potrebu licencií CAL za rozumnú cenu. Vyhnete sa tak zbytočným nákladom spôsobeným nepoužívanými licenciami a vaši zamestnanci budú mať vždy správne licencie. So štandardnou licenciou CAL zároveň môžete využívať základné funkcie servera SQL Server 2008.

Licencovanie servera/CAL pre SQL Server 2008 - krok za krokom

Predtým, ako sa rozhodnete zakúpiť jeden z dvoch typov licencií pre SQL Server 2008, mali by ste si ujasniť, aká veľká je skutočná potreba vašej spoločnosti na licencie pre prístup klientov. Dôvodom je, že nie je možné neskôr prepínať medzi dvoma licenčnými modelmi "Pro Processor" a "Server/CAL".

Ak ste sa rozhodli pre často lacnejší variant licencovania servera a licencií CAL, je dôležité poznamenať, že v tomto prípade je firemný server licencovaný oddelene od používateľov, ktorí k nemu majú pristupovať. Licencia servera obsahuje aj dve licencie CAL, ktoré však oprávňujú iba správcov na správu licenčného servera a vykonávanie typických úloh IT. Neumožňujú však zamestnancom používať nainštalované služby SQL Services. Na to potrebujú už spomínané licencie CAL, ktoré sú voliteľne k dispozícii ako licencia CAL zariadenia alebo licencia CAL používateľa.

Licencia SQL CAL je potrebná aj vtedy, ak sa k serveru SQL nepristupuje priamo, ale slúži ako databáza pre iné serverové aplikácie, napríklad SharePoint Server alebo Office Project Server.

Licencie User CAL a Device CAL pre SQL Server 2008 - rozdiely

Licencie na prístup klienta sú - ako už bolo stručne spomenuté - k dispozícii v dvoch typoch: ako licencia User CAL, ktorá oprávňuje presne jedného zamestnanca na prístup k serveru SQL Server, a ako licencia Device CAL, ktorá oprávňuje presne jedno koncové zariadenie s operačným systémom Windows. Prísne vzaté, licenčný model spoločnosti Microsoft považuje tieto dva typy licencií za rôzne typy licencií, aj keď sa s nimi dajú používať rovnaké funkcie servera SQL Server. Je potrebné poznamenať nasledovné:

  • Licenciu User CAL nemožno po vydaní licencie použiť ako licenciu Device CAL a naopak.
  • Rovnako nie je možné preniesť (licencovať) licenciu pridelenú používateľovi alebo zariadeniu na iného používateľa alebo iné zariadenie - výnimka:
  • Prechod z licencie CAL zariadenia na licenciu CAL používateľa (alebo naopak) je možný, ak má licencia SQL licenciu Software Assurance, a to len v čase obnovenia licencie Software Assurance (alebo licenčnej zmluvy Volume License Agreement).
  • Licenciu CAL používateľa alebo zariadenia možno použiť len na prístup k serveru spoločnosti. Neoprávňuje používateľa prihlásiť sa na server inej spoločnosti.
  • Licencie CAL zariadenia a licencie CAL používateľa je možné kombinovať, a tak v jednom prostredí súbežne používať obidve klientske prístupové licencie.

Nižšie je uvedený stručný opis príslušných výhod licencií na prístup používateľa a zariadenia.

Používateľská licencia CAL pre server SQL Server 2008

Licencia Standard User CAL umožňuje presne jednému definovanému používateľovi prístup k službám servera SQL Server 2008 a k údajom, ktoré sú v nich spravované. Prístup je možný cez akékoľvek koncové zariadenie kompatibilné so systémom Windows, okrem bežného stolného počítača alebo notebooku napríklad aj cez tablet alebo mobilný telefón. Licencia User CAL teda zahŕňa možnosť, že prístup k serveru SQL Server nie je lokálne viazaný, a preto je možný aj mimo umiestnenia servera vo firme - napr. v domácej kancelárii alebo na cestách. User-CAL preto ponúka výhody pre tých zamestnancov, ktorí nepoužívajú pevnú pracovnú stanicu alebo často používajú rôzne koncové zariadenia.

Licencia Device CAL pre server SQL Server 2008

V prípade licencie Standard Device CAL má jedno koncové zariadenie licenciu na používanie služieb servera SQL Server. Jedinou požiadavkou je, aby zariadenie bolo kompatibilné so systémom Windows a malo prístup na internet. To znamená, že licenciu Device CAL možno udeliť nielen stolovému počítaču, ale aj notebooku, tabletu alebo smartfónu. Každý zamestnanec spoločnosti, ktorý je oprávnený používať toto licencované zariadenie, tak môže získať prístup k serveru SQL Server 2008. Licencovanie pomocou licencie Device CAL je praktické najmä vtedy, ak vhodne vybavenú pracovnú stanicu používajú striedavo rôzni zamestnanci, ako je to bežné napríklad pri práci na zmeny alebo pri určitých projektoch.

Vaše licencie so štandardnými licenciami CAL pre Microsoft SQL Server 2008 v spoločnosti Wiresoft

Či už chcete doplniť alebo pokryť svoje licenčné potreby pre SQL Server 2008 pomocou licencií CAL - spoločnosť Wiresoft vám ponúka príslušné licencie SQL Device CAL, ako aj User CAL ako mimoriadne lacné jednotlivé licencie. Výhodou zakúpenia licencie od spoločnosti Wiresoft je nižšia cena v porovnaní s novými licenciami CAL - s rovnakým rozsahom funkcií - a zároveň získate originálne prístupové licencie Microsoft, ktoré pochádzajú od európskych spoločností a sú 100 % použiteľné.

Všetky licencie CAL, ktoré sú k dispozícii v obchode Wiresoft, boli pred predajom dôkladne skontrolované z hľadiska pravosti, aby ste si ako zákazník mohli byť istí, že kupujete plne funkčný softvérový produkt. Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora je nákup a ďalší predaj softvérových produktov, ako aj licencií na serverové verzie od spoločnosti Microsoft legálne povolený.

Licenčná ponuka spoločnosti Wiresoft vám umožňuje mimoriadne úsporné licencovanie: namiesto balíkov licencií si kúpite len presný počet licencií klientskeho prístupu, ktoré skutočne potrebujete pre svoju spoločnosť na používanie servera SQL Server 2008. Môžete sa tiež spoľahnúť na naše odborné poradenstvo, ktoré už využilo mnoho našich predchádzajúcich zákazníkov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prispôsobených licencií pre server SQL Server, jednoducho nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky, prípadne s nami môžete chatovať.