Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 PROFESSIONAL MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 PROFESSIONAL
Microsoft Visual Studio Professional 2015 Microsoft Visual Studio Professional 2015 (integrované vývojové prostredie s rôznymi vysokoúrovňovými jazykmi) Visual Studio Professional 2015 - pre bezproblémovú prevádzku Pomocou vývojového...
103,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 ENTERPRISE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 ENTERPRISE
Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 (integrované vývojové prostredie s rôznymi vysokoúrovňovými jazykmi) Visual Studio Enterprise 2015 - pre bezproblémové fungovanie Pomocou vývojového prostredia môžete nielen vytvárať programy a...
145,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PROFESSIONAL MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PROFESSIONAL
Visual Studio Professional 2017 - všetko na profesionálnu tvorbu programov v zakúpenej verzii S aplikáciou Visual Studio 2017 vo verzii Professional majú používatelia k dispozícii všetko na vytváranie aplikácií a programov - od vývoja...
130,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 ENTERPRISE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 ENTERPRISE
Visual Studio 2017 Enterprise - edícia pre náročných vývojárov ako kúpna verzia V podnikovej edícii Visual Studio 2017 majú používatelia k dispozícii širokú škálu výkonných funkcií na vývoj aplikácií pre každú oblasť na najbežnejších...
1 567,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL
Visual Studio 2019 Professional - všestranný vývojársky softvér ako kúpna verzia Visual Studio 2019 Professional od Microsoft je najnovšia verzia osvedčeného vývojového prostredia IDE (Integrated Development Environment), ktoré je určené...
172,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 ENTERPRISE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 ENTERPRISE
Maximalizujte produktivitu vývojárov s aplikáciou Visual Studio 2019 Enterprise - k dispozícii na zakúpenie Visual Studio je osvedčené integrované vývojové prostredie spoločnosti Microsoft na navrhovanie a nasadzovanie komplexných...
1 916,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 PROFESSIONAL MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 PROFESSIONAL
Visual Studio 2022 Professional - všestranný vývojársky softvér ako kúpna verzia Visual Studio 2022 Professional od spoločnosti Microsoft je najnovšia verzia osvedčeného IDE (integrovaného vývojového prostredia), ktorá je určená pre...
397,90 € *
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE
Maximálna produktivita vývojárov s Visual Studio 2022 Enterprise - ako zakúpená verzia Visual Studio je osvedčené integrované vývojové prostredie spoločnosti Microsoft na navrhovanie a nasadzovanie komplexných podnikových aplikácií v...
2 614,90 € *

Visual Studio 2019

MS Visual Studio 2019 je v súčasnosti najnovšia verzia integrovaného vývojového prostredia (IDE) pre Windows a je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft v dvoch edíciách Professional a Enterprise pre Windows. Visual Studio 2019 ponúka množstvo funkcií a nástrojov na realizáciu hier a aplikácií - s Xamarinom aj pre aplikácie pre macOS, podporované od Windows 8.1.

Okrem praktických funkcií, ako je Code Cleanup na automatické preformátovanie zdrojového kódu, funkcia Live Share na spoluprácu vo väčších tímoch v reálnom čase na rovnakej báze zdrojového kódu vrátane ladenia, ponúka Visual Studio 2019 aj vykresľovanie PMA (Per-Monitor-Aware) na správne škálovanie počas vykresľovania, ako aj rôzne kontajnerové nástroje vrátane Kubernetes s podporou cloudových služieb Azure.

Okrem toho Visual Studio Professional a Enterprise pre Windows obsahuje aj mnohé vylepšenia existujúcich funkcií, napríklad v navigácii, ktorá bola zjednodušená, refaktorovaní, revízii zostavovania a načítania riešení, ako aj v debuggeri, ktorý teraz ponúka viac možností. Okrem starších programovacích jazykov, ako sú C a C++, podporuje Visual Studio 2019 aj jazyk C# a mnohé ďalšie.

Najdôležitejšie funkcie edície Visual Studio 2019 Professional:

 • Nové úvodné okno v prehľadnejšom dizajne
 • Pracovný postup Git-first vrátane možnosti klonovania alebo kontroly kódu z úložiska
 • Optimalizácia úložného priestoru bez zmeny navigácie v IDE
 • Predchádzajúca stromová štruktúra bola nahradená vyhľadávacím poľom s rôznymi výkonnými funkciami vyhľadávania a filtrovania - napr. podľa jazyka, platformy a typu projektu
 • Nový fuzzy vyhľadávací algoritmus zahŕňa pravopisné chyby alebo ešte prirodzenejší jazyk
 • IntelliCode s umelou inteligenciou pre IntelliSense, formátovanie kódu a odvodzovanie pravidiel formátu na ďalšie zvýšenie produktivity vývoja - aj pre C++ a XAML, ako aj TypeScript/JavaScript a Javu
 • CodeLens, exkluzívny nástroj v aplikáciách Visual Studio Professional a Enterprise 2019, zobrazuje všetky zmeny kódu a históriu kódu s odkazmi, čo umožňuje skontrolovať zmeny pred ich zlúčením s kódom
 • Indikátory kódu pre kód v jazykoch C# a Visual Basic ukazujú, ktorý člen tímu vykonal zmeny v kóde

Exkluzívne funkcie v aplikácii Visual Studio 2019 Enterprise

Okrem nástrojov, ktoré sú už integrované vo verzii Pro, obsahujeVisual Studio 2019 aj množstvo ďalších funkcií, ktoré verzia Pro neobsahuje:

 • Snímkové ladenie vytvorí snímku aktívneho vykonávania aplikácie a zobrazí aktuálny stav zdrojového kódu a premenných
 • Okrem toho funkcia Time Travel Debugging počas ladenia vzdialene zaznamenáva webové aplikácie spustené na virtuálnom počítači Azure
 • Live Unit Testing je nástroj špeciálne určený na testovanie projektov .NET Framework alebo .NET Core na pozadí počas písania kódu vrátane dynamického testovania pri zmene kódu a vizualizácie v reálnom čase s pokrytím kódu
 • IntelliTrace pre jazyky C#, Visual Basic a C++ zaznamenáva interakcie, ako sú prístupy k systému, registru alebo databáze atď., v rámci programového kódu počas ladenia; je tiež možné prechádzať späť a dopredu na jednotlivé medzistanice

Visual Studio 2017

Integrované vývojové prostredie Visual Studio 2017 od spoločnosti Microsoft je v súčasnosti predposlednou verziou tohto profesionálneho softvéru pre Windows na tvorbu aplikácií aj programov - so všetkými potrebnými nástrojmi od vývoja kódu cez ladenie a kontrolu verzií až po finálne vydanie. Visual Studio 2017 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako používaný softvér vo verziách Professional a Enterprise a je podporované zo systému Windows 7 alebo Windows Server 2012 R2.

Visual Studio 2017 podporuje jazyky C a C++, ako aj ich varianty, napríklad C#, Apple Metal, iOS, JavaScript, Python a ďalšie webové jazyky. Pre každý integrovaný jazyk ponúka Visual Studio aj živú podporu pri písaní kódu, ako aj účinné funkcie ladenia, ktorých funkcie šetria čas počas vývoja aplikácie. Vývojári napríklad v rýchlom zobrazení okamžite vidia, kde sa nachádzajú v štruktúre kódu, živá analýza už počas zadávania v centrálnom zozname uvádza chyby, ako aj problémy so zostavovaním a kompiláciou atď. a tiež problémy jednotlivých jazykov špecifické pre danú doménu.

Najdôležitejšie funkcie edície Visual Studio 2017 Professional:

Výhody aplikácie Visual Studio 2017 Professional sú zrejmé už počas inštalácie, pretože voliteľne možno nainštalovať iba základný editor alebo aj editor na písanie kódu v jazyku Python, desktopových aplikácií .NET alebo hier založených na Unity. Okrem toho je čas spustenia systému, ako aj začiatok relácie a načítanie riešení oveľa rýchlejší.

Visual Studio Enterprise 2017 sa vyznačuje aj veľkým výberom podporovaných jazykov: Okrem už spomínaných jazykov C, C++, C#, Java alebo JavaScript a Python sú samozrejme zahrnuté aj Visual Basic, TypeScript, HTML a CSS, ASP.NET Core, ASP.NET Razor, F#, PHP a Objective-C atď., vrátane mnohých optimalizácií.

Ďalšie funkcie edície Visual Studio 2017 Professional:

 • Integrácia Xamarin Mobile Development na vývoj mobilných aplikácií pre Windows, Android aj iOS - podporované funkcie: Xamarin Forms Previewer so živým náhľadom, Xamarin.Forms, Xamarin Profiler a Xamarin Test Recorder
 • IntelliSense automaticky dopĺňa rozhrania API pri ich zadávaní a upozorňuje na problémy pomocou tooltipov vrátane rýchleho prístupu k členom, menným priestorom, úryvkom kódu a ďalším informáciám
 • CodeLens umožňuje prechádzať na jednotlivé funkcie bez toho, aby ste museli opustiť kód, a okrem všetkých zmien v kóde zobrazuje v editore aj príslušné vývojárske a úspešné testy
 • Nové refaktorizácie, napr. konverzia If- na Switch-statements, pridávanie parametrov, ako aj prepisovanie

Exkluzívne funkcie v aplikácii Visual Studio 2017 Enterprise

Okrem už uvedených funkcií obsahuje Enterprise Edition aplikácie Visual Studio 2017 ďalšie funkcie v jednotlivých nástrojoch, ako aj niektoré ďalšie nástroje; ponúka tiež podporu pre väčšie tímy vývojárov, aby mohli spoločne riešiť programátorské úlohy.

Exkluzívne funkcie edície Visual Studio 2017 Enterprise:

 • Live Unit Testing pre projekty v jazykoch C# a Visual Basic založené na .NET Core a .NET Framework poskytuje testovanie jednotiek v reálnom čase počas úpravy kódu vrátane pokrytia kódu so zobrazením testovaných riadkov kódu (tiež v reálnom čase) a podpory rámcov, ako sú xUnit, NUnit a MSTest
 • IntelliTrace pre C#, C++ a Visual Basic umožňuje sledovanie histórie vykonávania kódu, vrátane ladenia krok za krokom pre C# s funkciami "Events" a "Snapshots", ako aj "Step back" a "Step forward" počas navigácie

Visual Studio 2015

Verzia 2015 integrovaného vývojárskeho prostredia spoločnosti Microsoft je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako jedna licencia vo verzii Professional Edition alebo Enterprise Edition pre systém Windows. Obsahuje širokú škálu programovacích jazykov vrátane klasických jazykov, ako je C+ atď., ale aj Apache Cordova na vývoj hybridných aplikácií v prehliadači, podporu HTML a JavaScript, ako aj Xamarin pre telefóny so systémami Android, Windows a iOS.

To zahŕňa aj komplexný súbor funkcií, ktoré umožňujú vyvíjať aplikácie pre takmer všetky platformy. Okrem iného sú integrované efektívne funkcie na ladenie a jednoduchú navigáciu v kóde, ďalšie nástroje, ako napríklad IntelliSens, podporujú programovanie nezávisle od príslušného použitého jazyka - prehľadne zjednotené na užívateľsky prívetivom zobrazení na pracovnej ploche.

Visual Studio 2015 funguje od systému Windows 7 SP1 po Windows 10, ako aj od Windows Server 2008 R2 SP1.

Dôležité funkcie edície Visual Studio 2015 Professional

S aplikáciou Visual Studio Professional 2015 sa môžete plne sústrediť na vývoj, pretože v editore Visual Studio je k dispozícii "žiarovka", funkcia produktivity, ktorá okamžite upozorní na chyby atď. v kóde.

Ďalšie funkcie edície Visual Studio 2015 Professional:

 • Rozšírené možnosti vývoja, okrem iného vďaka vylepšeniam v jazyku C++, ako aj vďaka nástroju Blend, vlastnému nástroju spoločnosti Microsoft na navrhovanie rozhraní desktopových aplikácií a tiež na vývoj multiplatformných alebo multiplatformných prostredí pre spustenie JavaScriptu založených na otvorenom zdroji
 • Platforma kompilátora Roslyn .NET na analýzu kódu v jazykoch C# a Visual Basic,
 • Webový rámec ASP.NET v.Next
 • Podpora nástrojov Apache Cordova, C++ a Xamarin na vývoj mobilných aplikácií a
 • Aktualizácie pre VB.NET, C#, C++, TypeScript a F#

Funkcie edície Visual Studio 2017 Enterprise

V porovnaní s edíciou Professional ponúka Visual Studio Enterprise 2015 Edition rozšírené funkcie, komplexnejšiu tímovú podporu, ako aj niektoré exkluzívne funkcie, ktoré ešte efektívnejšie podporujú programovanie a testovanie kódu v mnohých vývojárskych jazykoch.

Špeciálne funkcie edície Visual Studio 2015 Enterprise:

 • Vylepšený Prieskumník tímov uľahčuje prideľovanie úloh konkrétnym tímom a koordinuje všetky pracovné kroky; to umožňuje spoľahlivejšie dodržiavať najmä termíny
 • Funkcia IntelliTrace umožňuje ladenie priebehu interakcií a ponúka aj rôzne ukazovatele výkonu         
 • Integrovaná je aj analýza obrazu pamäte .NET, prideľovanie kódu s integráciou ladiaceho programu, ako aj rôzne nástroje na testovanie záťaže a výkonu
 • Microsoft Fakes poskytuje testovanie komponentov izolovaním kódu, aby bolo možné nájsť chyby v teste; pomocou podkladov (stubs) alebo podložiek (shims) je možné testovať kód, keď ostatné časti aplikácie ešte nefungujú
 • Diagramy aktivít a prípadov použitia v súlade s UML 2.0, ako aj diagramy tried, sekvencií a komponentov

Všetky výhody nákupu MS Visual Studio ako použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft v skratke

Vyššie uvedené verzie a edície MS Visual Studio sú už od Wiresoftu k dispozícii ako licencie pre jedného používateľa v nákupnej verzii, t. j. bez obvyklých povinností predplatného - pri kúpe takýchto aplikácií Microsoft ako použitého softvéru môžete využívať všetky tieto výhody:

 • Edície MS Visual Studio - Professional a Enterprise 2015 - ako použitý softvér v spoločnosti Wiresoft sú výrazne lacnejšie ako porovnateľný nový softvér, pričom softvér nepodlieha opotrebovaniu
 • Nákupné verzie MS Visual Studio ponúkané spoločnosťou Wiresoft nezahŕňajú žiadnu povinnosť predplatného s aktualizáciami a možno ich používať neobmedzene dlho
 • Využite veľký výber v spoločnosti Wiresoft, pretože okrem najnovšej verzie MS Visual Studio v obchode so softvérom vždy nájdete aj staršie verzie aplikácií
 • Vzhľadom na rôzne hardvérové požiadavky v závislosti od verzie Visual Studia si určite nájdete presne taký softvér, ktorý vyhovuje vášmu existujúcemu hardvéru alebo operačnému systému!
 • Spoločnosť Wiresoft ponúka aj exkluzívne edície Visual Studia, napríklad Enterprise, ako licencie pre jedného používateľa - ako používaný softvér mimo objemovej licencie
 • Všetky edície Visual Studia od spoločnosti Wiresoft sú vždy originálnym softvérom spoločnosti Microsoft a majú rovnaký rozsah funkcií
 • Všetky použité softvérové licencie MS Visual Studio ponúkané spoločnosťou Wiresoft obsahujú kompletný doklad o pôvodných zdrojoch alebo kupujúcich
 • Použitý softvér MS Visual Studio od spoločnosti Wiresoft je preto odolný voči auditu
 • Pri nákupe použitého softvéru môžete využiť aj kompetentné a priateľské poradenstvo - e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu