Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10137
 • C5E-01380
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
156,90 € * 172,90 € * (9,25% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licenčný kľúč
Stredná verzia Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visual Studio 2019 Professional od spoločnosti Microsoft je najnovšia verzia osvedčeného IDE (integrovaného vývojového prostredia), ktorá je určená pre náročných programátorov, ako aj malé a stredne veľké vývojárske tímy. Komplexný rozsah funkcií ponúka všetky nástroje na realizáciu novej generácie aplikácií a hier - vrátane Xamarin pre aplikácie založené na systémoch Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS. Ďalšími funkciami, ktoré ešte viac zefektívňujú vývoj, sú Tool CodeLens na zobrazenie použitia jednotlivých fragmentov kódu v riešení bez nutnosti prerušenia práce, IntelliCode na urýchlenie práce pomocou návrhov riešení založených na umelej inteligencii a Visual Studio Live Share, ktoré podporuje tímovú prácu prostredníctvom spolupráce v reálnom čase.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL"

Visual Studio 2019 Professional - všestranný vývojársky softvér ako kúpna verzia

Visual Studio 2019 Professional od Microsoft je najnovšia verzia osvedčeného vývojového prostredia IDE (Integrated Development Environment), ktoré je určené pre náročných programátorov, ako aj malé a stredne veľké vývojárske tímy. Komplexná ponuka funkcií ponúka všetky nástroje na realizáciu novej generácie aplikácií a hier - vrátane Xamarinu pre aplikácie pre Android, macOS, iOS, tvOS a watchOS. Ďalšími funkciami, ktoré ešte viac zefektívňujú vývoj, sú Tool CodeLens na zobrazenie použitia jednotlivých fragmentov kódu v priečinku projektu bez nutnosti prerušenia práce, IntelliCode na urýchlenie práce prostredníctvom návrhov riešení založených na umelej inteligencii a Visual Studio Live Share, ktorý podporuje prácu na Team prostredníctvom spolupráce v reálnom čase. V aplikácii Visual Studio 2019 Professional je vylepšená aj navigácia, refaktorovanie a ladiaci program. Okrem toho integrované vývojové prostredie Visual Studio 2019 Professional podporuje jazyk C#, ako aj staršie jazyky, napríklad C a C++.

Ponuka Visual Studio 2019 Professional Edition ako softvér z druhej ruky na Wiresoft ponúka vývojárom všetky výhody tohto osvedčeného softvéru Microsoft, aby ho mohli sami používať na vlastnom počítači vďaka priaznivej cene ako jednu licenciu.

V internetovom obchode so softvérom Wiresoft nájdete okrem Visual Studio 2019 Professional nájdete aj ďalšie jednotlivé licencie Visual Studio edícií alebo verzií ako zakúpenú verziu, ako aj mnoho ďalších kompatibilných programov Microsoft. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie optimalizácie a nové funkcie stránky Visual Studio 2019 Professional.

Najdôležitejšie informácie na Visual Studio 2019 Professional Edition

Okrem výrazne jednoduchšej navigácie je aktuálna verzia 2019 Visual Studio sa ľahšie používa aj pre vývojárov so zrakovým postihnutím. V porovnaní s predchádzajúcou verziou došlo aj k optimalizácii refaktorovania a k revízii zostavovania a načítania riešení. Debugger - jeden z najdôležitejších programovacích nástrojov  - ponúka aj ďalšie možnosti.

Pracovný postup Git-First s jednoduchším spúšťaním kódu

Nové okno spustenia Visual Studio 2019 teraz ponúka niekoľko možností: Najskôr sa ponúka možnosť klonovania alebo kontroly kódu z úložiska spolu s ďalšími možnosťami otvorenia alebo vytvorenia projektu alebo riešenia. Okrem toho sa modernizované úvodné okno prezentuje v novom modrom dizajne, ktorý sa od predchádzajúcej verzie odlišuje najmä jemnejšími líniami okolo ikon, panelov nástrojov a okien nástrojov. Ponuka bola presunutá do hornej časti titulkového pruhu, aby sa vytvorilo viac miesta pre kód v editore. Tým sa optimalizoval aj pamäťový priestor bez zmeny navigácie v IDE.

Podobne bol prepracovaný aj predchádzajúci dialóg, v ktorom už neexistuje predchádzajúca stromová štruktúra a nahradilo ju vyhľadávacie pole s rôznymi výkonnými funkciami vyhľadávania a filtrovania - napr. podľa jazyka, platformy a typu projektu - na vyhľadávanie vhodných šablón. Vyhľadávanie možno použiť na príkazy, možnosti a ponuky a tiež na inštalovateľné komponenty; okrem výsledkov vyhľadávania príkazov sa zobrazia aj príslušné kombinácie klávesov. Výsledky sa zobrazujú dynamicky počas písania. Novo integrované použitie fuzzy vyhľadávacieho algoritmu zohľadňuje aj pravopisné chyby alebo prirodzenejší jazyk.

IntelliCode s podporou AI na Visual Studio 2019 Professional

Nový IntelliCode je ďalším vývojom bývalého automatického dokončovania IntelliSense v Visual Studio a ponúka niekoľko funkcií s podporou umelej inteligencie, ako je kontextový IntelliSense, formátovanie kódu a odvodzovanie formátovacích pravidiel, ktoré ďalej zvyšujú produktivitu vývoja. Na rozdiel od IntelliSense, ktorý zobrazoval vlastnosti a metódy ako abecedný zoznam, IntelliCode ich zobrazuje podľa najpravdepodobnejších kandidátskych výsledkov, ktoré sú označené hviezdičkou. Vývojári používajúci jazyk C# môžu použiť IntelliCode aj na kód, ktorý sami vytvorili, a tak sa ho naučiť, zatiaľ čo ostatné odporúčania vychádzajú z domény Microsoft s otvoreným zdrojovým kódom. Na stránke Visual Studio 2019 Professional možno odporúčania na báze umelej inteligencie IntelliSense použiť aj pre ďalšie dva jazyky: C++ a XAML a TypeScript/JavaScript a Java, ktoré boli pridané do kódu Visual Studio .

CodeLens na Visual Studio 2019 Professional

CodeLens výrazne urýchľuje prácu vývojárov s Visual Studio 2019 Professional, pretože nástroj pracuje nezávisle paralelne bez nutnosti zatvoriť editor. CodeLens identifikuje všetky zmeny v časti kódu, ako aj históriu kódu, pričom

Odkazy na príslušné časti kódu a zmeny, prehľady kódu, prepojené chyby atď. Pred zlúčením zmien s kódom je možné ich skontrolovať a zistiť, ako ho ovplyvnia. Indikátory kódu pre kódy C# a Visual Basic na úrovni prvkov tiež ukazujú, ktorý člen tímu vykonal zmeny v kóde. CodeLense je exkluzívna funkcia

Visual Studio 2019 Professional alebo Enterprise edition.

Visual Studio Zdieľanie naživo

Funkcia Live Share integrovaná do stránky Visual Studio 2019 Professional umožňuje až 30 vývojárom spolupracovať v reálnom čase na rovnakej báze zdrojového kódu, ktorá je zdieľaná vrátane kontextu. Je to možné, pretože Visual Studio Live Share prenáša iba strom súborov a kontextové informácie. Každý člen Team tak môže pracovať na zdrojovom kóde nezávisle od hostiteľa v známom pracovnom prostredí. Okrem iného sú tu integrované aj funkcie umelej inteligencie na zlepšenie kvality kódu. Spoločné ladenie je možné aj pomocou služby Visual Studio Live Share.

Ďalšie funkcie Visual Studio 2019 Professional

Okrem toho Visual Studio 2019 Professional mnoho ďalších praktických funkcií:

Refaktorovanie na Visual Studio 2019 Professional

Na stránkeVisual Studio 2019 Professional sú pre jazyk C# k dispozícii nové refaktorovania, ktoré ešte viac uľahčujú organizáciu kódu: Členovia môžu byť presunutí do rozhrania alebo základnej triedy a priestory názvov môžu byť upravené tak, aby zodpovedali štruktúre priečinkov. Vhodné návrhy sa zobrazujú v tzv. žiarovke.

Čistenie kódu

Code Cleanup je funkcia na automatické preformátovanie zdrojového kódu v aplikácii Visual Studio 2019, zobrazuje sa ako metla pod editorom zdrojového kódu. Nastavenia formátu kódu možno definovať pomocou súboru EditorConfig buď len pre konkrétny projekt, alebo aj pre celý kód prostredníctvom možností v textovom editore. Na čistenie kódových súborov v jazyku C# ponúka Visual Studio 2019 Professional v editore samostatné tlačidlo "Čistenie kódu". Okrem toho môže stránka User definovať hodnoty pre preferencie a závažnosť pre každé nastavenie formátu kódu pre každý riadok samostatne, pričom pre závažnosť sú k dispozícii možnosti "Len refaktorovanie", "Návrh", "Upozornenie" alebo "Chyba". Nápovedy alebo návrhy, ktoré sa v každom prípade zobrazia, možno nielen zobraziť jediným kliknutím, ale aj okamžite realizovať, pričom často sa vyskytujúce opravy možno tiež uložiť ako profil.

Ladenie na stránke Visual Studio 2019

Debugger funguje na stránke Visual Studio 2019 Professional nielenže pracuje dvojnásobnou rýchlosťou ako predtým; znížila sa aj spotreba pamäte pri ladení aplikácií C++ mimo procesu. Ak chcete identifikovať objekty podľa ich vlastností, stačí v okne ladiaceho programu presunúť kurzor na konkrétnu vlastnosť a kliknúť na ikonu kolíka, aby sa zobrazili príslušné informácie. Body prerušenia údajov sú teraz k dispozícii na stránke Visual Studio 2019 pre aplikácie .NET Core, a nie iba pre C++ ako predtým. Prerušia vykonávanie kódu hneď, ako sa zmení hodnota vlastnosti konkrétneho objektu, bez ohľadu na pozíciu.

Xamarin pre mobilný vývoj

Aplikácie vytvorené pomocou Xamarinu pre Android, iOS a Windows majú natívny vzhľad, a preto sú mimoriadne obľúbené. Xamarin v Visual Studio 2019 obsahuje nielen rýchlejšie časy kompilácie a nasadenia pre Android, ale teraz aj editor vlastností pre Xamarin.Forms XAML a optimalizovaný Xamarin.Forms Previewer.

Vykresľovanie PMA (Per-Monitor-Aware)

Usertúto funkciu by mali oceniť najmä tí, ktorí pri vývoji alebo práci radi používajú viacero monitorov Remote: Doteraz spôsobovalo používanie monitorov s rôznym rozlíšením pri vývoji rôzne problémy, napríklad vykresľovanie sa zvyčajne vykonávalo v nesprávnom mierke alebo sa samotná stránka Visual Studio zobrazovala rozmazane. Visual Studio 2019 Professional teraz ponúka vykresľovanie s podporou PMA, čo okrem iného znamená, že softvér vykresľuje správne bez ohľadu na príslušné faktory škálovania. Minimálnou požiadavkou je aktualizácia Windows 10 (v1803, RS4) alebo .NET Framework 4.8 RTM.

Nástroje na kontajnery na Visual Studio 2019 Professional

Pri využívaní podpory služieb Azure-Cloud môžu vývojári okrem iného využívať aj nástroje na vývoj s kontajnermi obsiahnuté v Visual Studio , ktoré výrazne zjednodušujú tvorbu, ako aj ladenie a nasadenie. Visual Studio 2019 Professional tu ponúka aj podporu Docker a Kubernetes za predpokladu, že koncový bod má Docker Desktop, ako aj potrebné pracovné záťaže pre webový vývoj, nástroje Azure a vývojové nástroje .NET Core. Stránka

Podpora Kubernetes umožňuje pripojenie medzi lokálnym projektom a klastrom Kubernetes v rámci Azure Kubernetes Service (AKS).

Systémové požiadavky pre Visual Studio 2019 Professional

Nasledujúce podrobné požiadavky nie sú len všeobecnými predpokladmi pre inštaláciu Visual Studio 2019 Professional, ale tiež opisujú požiadavky, aby bolo možné používať určité funkcie Visual Studio 2019 Professional; na to môžu byť potrebné práva správcu.

Podporované operačné systémy

V zásade sa pri inštalácii Visual Studio 2019 Professional odporúča 64-bitová verzia, pričom za minimálne požiadavky sa považujú nasledujúce špecifikácie:

 • Windows 10, Windows 11,( Home , Professional, vzdelávanie a podnikanie) / Windows Server 2019 /2022
 • Windows Server 2019: Standard, Datacenter
 • Windows Server 2016: Standard, Datacenter
 • Windows 8.1 (od aktualizácie 2919355): Core, Professional a Enterprise
 • Windows Server 2012 R2 (od aktualizácie 2919355): Základné informácie, Standard, Datacenter
 • Windows 7 (SP1 vrátane najnovších aktualizácií): Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate

Požiadavky na hardvér (minimálne)

 • Procesor: 1,8 GHz; Quad-Core
 • Pamäť: 2 GB RAM; odporúča sa 8 GB RAM (min. 2,5 GB pri spustení na virtuálnom počítači)
 • Miesto na pevnom disku: 800 MB, typické inštalácie vyžadujú 20 - 50 GB voľného miesta (až 210 GB v závislosti od nainštalovaných funkcií)
 • Rýchlosť pevného disku: odporúča sa inštalácia na SSD disk
 • Grafická karta: 1 280 x 720, odporúča sa 1 366 x 768 alebo viac

Ďalšie požiadavky (výber)

 • Inštalácia Visual Studio 2019: .NET Framework 4.5.2
 • Používate .NET Framework 4.7.2, táto verzia sa nainštaluje počas inštalácie
 • Rôzne scenáre súvisiace s internetom: Vyžaduje sa Internet Explorer 11 alebo Microsoft Edge
 • Emulátor Hyper-V: 64-bitový operačný systém, Client-Hyper-V, preklad adries druhej úrovne (SLAT)
 • Xamarin.Android: 64-bitová verzia Windows, 64-bitová Java Development Kit (JDK)
 • Vývoj univerzálnych aplikácií Windows: Windows 10 (cez príkazový riadok: Windows Server 2019, Windows Server 2016 a Windows Server 2012 R2)
 • Vývoj mobilných aplikácií s C++, JavaScript alebo .NET pod Windows 7 SP1: PowerShell 3.0

Visual Studio 2019 Professional kúpiť lacno jednotlivo na Wiresoft v internetovom obchode

Stránka Visual Studio 2019 Softvér Professional je k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft ako jedna licencia za mimoriadne výhodnú cenu ako tzv. použitý softvér.

Licencia Visual Studio 2019 Professional Edition ponúkaná na predaj je bývalá Visual Studio objemová licencia spoločnosti, ktorá bola zrušená a pri ďalšom predaji ako taká prevedená na jednotlivé licencie, čím bola označená ako použitý softvér. Takéto licencie ponúkané na Wiresoft Microsoft Visual Studio 2019 Professional pochádzajú len od spoločností so sídlom v Európe, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ. Rozdelenie ani označenie tohto softvéru Visual Studio 2019 Professional ako používaného softvéru neznamená žiadne obmedzenia týkajúce sa jeho funkčnosti.

Nákup softvéru na stránke Wiresoft je pre vás vždy bezpečným nákupom! Licencia Visual Studio 2019 k dispozícii v obchode Wiresoft Professional má nielen absolútne priaznivú cenu, ale ponúka aj bezpečnosť pri nákupe vďaka okamžitému stiahnutiu a aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Každý nákup Visual Studio 2019 Professional alebo iný program Microsoft ako použitý softvér v obchode so softvérom Wiresoft nepredstavuje pre našich zákazníkov právny problém, pretože obchodovanie s takýmto použitým softvérom je právne povolené, čo jednoznačne potvrdili mnohé súdne rozhodnutia.

Jednotlivé licencie používaného softvéru, napríklad Visual Studio 2019 Professional Edícia ponúka kupujúcim cenovo výhodnú alternatívu k bežným ponukám na používanie exkluzívnych programových edícií. Využite aj vy našu ponuku softvérových produktov za nízke ceny na Microsoft!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete nielen Visual Studio 2019 Professional Edition, ale aj ďalšie verzie Visual Studio ako aj mnoho ďalších programov Microsoft ako použitý softvér na okamžité stiahnutie. Otázky týkajúce sa Visual Studio 2019 Professional alebo iný program Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2019 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie