Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10018
 • H30-04073
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
118,90 € * 130,90 € * (9,17% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


MS Project Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tohto softvérového riešenia spoločnosti Microsoft, ktorá pokrýva najrôznejšie typy projektov so všetkými relevantnými komponentmi, na ich presné plánovanie a správu, ako aj dokumentáciu - podľa potreby v rámci rôznych aspektov. Project Professional 2013 tak svojimi integrovanými funkciami a vlastnosťami spĺňa všetky požiadavky na riadenie projektov aj veľkých spoločností a organizácií, ktoré chcú realizovať komplexné úlohy a riadiť všetky zapojené zdroje aj v dlhodobom horizonte.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"

Project 2013 Professional - softvér na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft pre profesionálov v zakúpenej verzii

MS Project Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tohto softvérového riešenia od spoločnosti Microsoft, ktorá pokrýva najrôznejšie typy projektov so všetkými relevantnými komponentmi na ich presné plánovanie a správu, ako aj dokumentáciu - podľa potreby v rôznych aspektoch. Project Professional 2013 so svojimi integrovanými funkciami a vlastnosťami tak spĺňa všetky požiadavky na riadenie projektov aj veľkých spoločností a organizácií, ktoré chcú realizovať komplexné úlohy a riadiť všetky zapojené zdroje aj z dlhodobého hľadiska.

Množstvo praktických nástrojov, ktoré sú rýchlo prístupné cez používateľsky prívetivé rozhranie na pracovnej ploche, mimoriadne uľahčuje začiatok práce so softvérom na riadenie projektov, takže ho môžu rýchlo používať aj neskúsení používatelia; profesionáli ocenia najmä intuitívnu použiteľnosť a rozmanité možnosti zobrazenia.

Nástroje integrované do MS Project Professional 2013 Edition umožňujú diferencované plánovanie a kontrolu zdrojov, čím sa zabráni duplicitnému prideľovaniu a ignorovaniu nevyužitých zdrojov, takže sa ešte lepšie zabezpečí tvorba a dodržiavanie termínov a rozpočtov - na zabezpečenie úspešnej realizácie projektov zadaných v programe Project. Najmä v prípade rozsiahlych projektov sú početné automatizácie dostupné v aplikácii Project 2013 Professional mimoriadne užitočné na to, aby ste hneď od začiatku rozpoznali úzke miesta v zdrojoch a termínoch a predišli im.

Najmä v edícii Professional možno zdroje rozdeľovať pomocou funkcie drag & drop, účinky na jednotlivé oblasti sú okamžite viditeľné, takže je možné dobre naplánovať ďalekosiahle zmeny. Výber medzi rôznymi reprezentáciami projektov, z ktorých každá sa zameriava na jeden aspekt: časové osi so zvýraznením jednotlivých ciest úloh umožňujú lepší prehľad až do jednotlivých detailov.

Súčasťou edície Project 2013 Professional je aj prepojenie so službou Microsoft SharePoint, takže súbor projektu uložený v tejto službe ponúka všetkým členom tímu rýchly prehľad o aktuálnom stave - na efektívnu komunikáciu so všetkými zúčastnenými stranami.

Okrem toho Project 2013 Professional teraz obsahuje aj veľa možností na vyhodnocovanie údajov o projekte vo forme informatívnych správ - nielen o aktuálnom stave, ale aj o dosiahnutých výsledkoch a využití zdrojov - tie sa dajú ďalej používať aj mimo Project 2013 Professional v aplikáciách balíka Office, ako sú Word a PowerPoint.

Pre ktorých používateľov je určená edícia Project Professional 2013?

Profesionálna edícia Project 2013 bola vyvinutá špeciálne pre potreby projektových manažérov v stredne veľkých a najmä veľkých spoločnostiach, ktorí vyvíjajú a riadia aj komplexné projekty, pri ktorých je potrebná obzvlášť diferencovaná prezentácia, napr. preto, že je potrebné riadiť veľké množstvo rôznych zdrojov rôzneho druhu. Funkcia Team Planner, ktorá je tiež exkluzívnou funkciou aplikácie Project Professional 2013, tu ponúka mimoriadne veľa možností - nielen pri tvorbe harmonogramu projektu, ale najmä pri kontrole aktuálneho využitia zdrojov a rozpočtov, takže všetky jednotlivé procesy možno presne zobraziť a zdokumentovať vo forme prehľadov.

Jednu licenciu Microsoft Project 2013 Professional edition ponúka Wiresoft vo forme nákupnej verzie ako použitý softvér, vďaka čomu je jeho cena mimoriadne priaznivá, takže jeho kúpu využije aj mnoho spoločností, ktoré nemajú k dispozícii veľký rozpočet na softvér. Ďalšou výhodou Project 2013 je, že je podporovaný systémom Windows 7, takže na používanie tohto softvéru na riadenie projektov nie je potrebné kupovať modernejší operačný systém.

Okrem tejto edície Project 2013 Professional nájdete v internetovom obchode s použitým softvérom Wiresoft aj ďalšie edície a verzie - a samozrejme aj mnohé ďalšie dôležité aplikácie spoločnosti Microsoft - vždy za výhodných podmienok ako použitý softvér. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie MS Project 2013 a najmä edície Professional.

Exkluzívne funkcie edície Project 2013 Professional

Najmä profesionálna verzia Project 2013 ponúka nasledujúce exkluzívne funkcie alebo rozšírenia funkcií, ktoré umožňujú oveľa diferencovanejšiu prezentáciu projektov vrátane komplexnejšej komunikácie v tíme:

Plánovač tímu

"Plánovač tímu" v aplikácii Microsoft Project ponúka všetkým používateľom komplexný prehľad o aktuálnom stave projektu; môžu okamžite vidieť, kde sa tím nachádza v harmonograme projektu a kde sa vyskytujú úzke miesta. Plánovanie zdrojov je vo verzii Professional oveľa presnejšie, čo umožňuje ešte efektívnejšie využitie pri riadení projektov. Všetky úlohy možno tiež intuitívne priradiť k zdroju pomocou funkcie drag & drop, čím sa automaticky vytvoria príslušné obmedzenia alebo iné efekty v rozvrhu. Okrem toho je preťaženie zdrojov jasne farebne označené.

Každý zdroj v projekte sa zadáva do samostatného riadku. Všetky pridelené úlohy sa zobrazujú v rovnakom riadku vpravo, úlohy týkajúce sa zdrojov, ktoré nemajú definovaný dátum začiatku alebo konca, sa tiež zobrazujú vľavo od svojho názvu. Ďalšie podrobnosti zahŕňajú úlohy, ktoré ešte neboli priradené osobe, dve úlohy priradené tej istej osobe, neplánované alebo nepriradené úlohy a dokončené úlohy. Úlohy je možné deaktivovať a opätovne priradiť aj v aplikácii Project 2013.

Používanie služby SharePoint

Vďaka synchronizácii so službou Microsoft SharePoint môžu projektoví manažéri zdieľať projektové súbory MPP s ostatnými používateľmi služby SharePoint. Členovia tímu tak môžu okamžite vidieť, ktoré úlohy sú im aktuálne pridelené, a zdieľať ich priebeh.

Project Professional 2013 možno používať v spojení so serverom MS SharePoint Server alebo SharePoint Online na vytvorenie plánu projektu v programe Project a jeho synchronizáciu prostredníctvom webovej lokality SharePoint. To umožňuje aktualizovať príslušné zoznamy alebo vytvárať nové zoznamy. Zoznamy úloh môžete kedykoľvek upravovať v aplikácii Project Professional 2013 a synchronizovať ich s webovou lokalitou SharePoint.

Prehľad všeobecných funkcií aplikácie Project 2013 Professional Edition

MS Project 2013 Professional Edition bol navrhnutý tak, aby plánovanie a riadenie projektov akejkoľvek veľkosti bolo čo najprehľadnejšie a najjednoduchšie - a to hneď od začiatku: Centrum projektov integrované do programu Project 2013 preto umožňuje projektovým manažérom, ktorí program používajú prvýkrát alebo zriedkavo, pomerne jednoducho vytvoriť nový projekt: najprv si vyberú najvhodnejší z rozsiahlej sady preddefinovaných šablón a prispôsobia ho podľa ďalších požiadaviek. Je tiež možné importovať údaje alebo informácie z programu Excel.

Alternatívne je možné vytvoriť neštruktúrovaný projektový súbor v aplikácii Project 2013 Professional s Ganttovým diagramom, ktorý je ešte prázdny, alebo otvoriť vhodný starší projekt a znovu použiť jeho štruktúru.

V súčasnosti je k dispozícii množstvo nástrojov na diferencované označovanie príslušných zdrojov alebo ich typov, ktoré sa intuitívne používajú na plánovanie a kontrolu priebehu projektu. Optimalizované rozhranie pracovnej plochy umožňuje kedykoľvek okamžite zaznamenať všetky dôležité informácie, takže projektový manažér má prehľad o dôležitých zložkách v každej fáze.

Prezentácia podľa časového harmonogramu v programe Project 2013 Professional poskytuje prehľadnosť

Základnou súčasťou MS Project 2013 Professional je zobrazenie časovej osi Ganttovho stĺpcového diagramu, ktoré umožňuje projektovým manažérom udržať si prehľad v každej fáze, a to aj pri zložitejšom a dlhodobom plánovaní. Obsahuje prehľad aktuálneho stavu projektu a okrem najdôležitejších úloh zobrazuje aj míľniky - najmä verzia Professional tu ponúka ešte väčšiu hĺbku a podrobnosti. Pomocou ponuky "Cesta úlohy" možno okrem pruhov úloh zvýrazniť aj jednotlivé cesty úloh v Ganttovom grafe. Po kliknutí na jednotlivú úlohu sa súvisiace cesty zobrazia inou farbou, aby sa odlíšili od ostatných úloh.

Komplexná správa všetkých zdrojov v MS Project Professional 2013

Najdôležitejšou úlohou pri riadení projektu je presné plánovanie a využívanie všetkých potrebných zdrojov, na čo je nevyhnutná jasná prezentácia dostupných zdrojov. MS Project Professional 2013 ponúka na tento účel dve rôzne zobrazenia: "Tabuľka zdrojov" a "Informácie o zdrojoch". Okrem toho Project 2013 Professional rozlišuje medzi tromi typmi zdrojov: práca, materiál a náklady.

 • "Práca" zaznamenáva ľudí aj stroje. Príslušný kalendár umožňuje zadávať pracovné hodiny alebo obdobia nedostupnosti a obsahuje aj polia pre hodinové sadzby alebo maximálne jednotky.
 • "Materiál" zaznamenáva materiály relevantné pre projekt a príslušné množstvá.
 • "Náklady" umožňujú samostatné zaznamenávanie jednorazových alebo pravidelných súm.

V aplikácii Project Professional 2013 možno navyše každému typu zdroja priradiť okrem presného označenia aj e-mailovú adresu na komunikáciu - na tento účel možno použiť aj Lync - ako aj vlastné prihlasovacie konto s identifikačným kódom. Voľné textové pole ponúka ďalší priestor na presné pridelenie zdroja, pole "typ rezervácie" tiež rozlišuje medzi pridelenými a plánovanými zdrojmi. Pre rozpočet a materiál sú k dispozícii ďalšie možnosti, ako napríklad "Všeobecný", "Aktívny" alebo "Neaktívny" atď.

Okrem týchto možností presnej identifikácie zdrojov podľa typu ponúka Project 2013 Professional ešte jednu možnosť rozlíšenia, ktorá presahuje rámec jednotlivých projektov: a to medzi zdrojmi, ktoré sú všeobecne dostupné v rámci celej spoločnosti - tieto sa nazývajú "podnikové zdroje" a spravuje ich správca - a takzvanými "lokálnymi zdrojmi" - tie sú dostupné len jednotlivým projektovým manažérom, a pre presnejšie vymedzenie príslušných zručností sú tu "generické zdroje".

Komplexné reportovanie v MS Project Professional 2013

Jednou z typických úloh projektového manažmentu je aj tvorba informačných správ pre všetky rozhodujúce fázy alebo z rôznych hľadísk. Project 2013 Professional tu ponúka veľa možností: Napríklad pri prebiehajúcom projekte možno zdokumentovať aktuálny stav a opísať dôležité fázy alebo prvky, ale aj vytvoriť reprezentáciu celého priebehu projektu po jeho ukončení, ktorá sa použije ako vzor pre budúce podobné úlohy. Na tento účel obsahuje Microsoft Project 2013 vhodné šablóny zostáv a šablóny vo formáte tabuľky pre rôzne typy zostáv vrátane príslušných nástrojov na kreslenie a diagramy, pomocou ktorých možno dokumentovať všetky dôležité základné hodnoty plánu, napr. práce, trvanie, termíny a náklady a - verzia Professional umožňuje aj väčšiu hĺbku a diferenciáciu.

Správy vytvorené pre aktuálny projekt sa automaticky aktualizujú a upravujú, čím poskytujú vždy aktuálne informácie. Project 2013 Professional ponúka na tento účel rozdelené zobrazenie, v ktorom je možné presne sledovať, ako sa príslušná správa mení v reálnom čase.

MS Project Professional 2013 ponúka aj možnosť vytvárať dynamické burndown reporty, ktoré obsahujú nielen základný plán, ale zobrazujú aj fázy v plánovaní, ako aj dokončené fázy a úlohy; integrovaný čiarový diagram na prvý pohľad ukazuje, či sa príslušný plán dodržiava.

Systémové požiadavky pre Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013 je k dispozícii na stiahnutie v 32-bitovej a 64-bitovej verzii. 32-bitové aj 64-bitové verzie edície sú podporované operačnými systémami Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1. Microsoft Project Professional 2013 však nie je kompatibilný s balíkom Microsoft Office 2016! Systémy Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 podporujú Project Professional 2013 len v 64-bitovej verzii. Okrem toho platia tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32-bitový aj 64-bitový
 • Serverové operačné systémy: Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 - iba 64-bitový
 • Procesor: x86- alebo x64-bitový s frekvenciou aspoň 1 GHz a SSE2
 • Pamäť RAM: aspoň 1 GB (32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB
 • Obrazovka: Grafická karta podporujúca DirectX10, rozlíšenie min. 1 024 x 576 pixelov

Kúpiť MS Project 2013 Professional Edition lacno ako použitý softvér na Wiresoft

Profesionálna edícia MS Project 2013 je v internetovom obchode Wiresoft k dispozícii ako licencia pre jedného používateľa - ide o použitý softvér, čo znamená, že jeho cena je výrazne nižšia ako cena porovnateľného nového softvéru - toto označenie však neznamená žiadne obmedzenie rozsahu funkcií, a to nielen preto, že softvér spravidla nepodlieha opotrebovaniu.

Licencia pre jedného používateľa pre verziu Professional programu Project 2013, ktorú spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, je založená na rozpustení hromadnej licencie a jej premene na jednotlivé licencie tohto programu spoločnosti Microsoft, ktoré boli predtým zakúpené a prípadne aj používané spoločnosťou ako také. Rozdelenie objemovej licencie nemá žiadne negatívne účinky, ako napríklad obmedzenie jej použiteľnosti, ani tento postup nepredstavuje právne neprípustný postup; okrem toho všetky licencie na softvér Microsoft Project 2013 a na ostatné programy spoločnosti Microsoft, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako používaný softvér, pochádzajú pôvodne od spoločnosti. To znamená, že aj tu platí platná judikatúra, ktorá jasne objasňuje, že kúpa alebo predaj použitého softvéru je zákonný proces. Túto skutočnosť potvrdili aj rôzne právne záväzné súdne rozhodnutia.

Pre vás ako kupujúceho to znamená, že na jednej strane je spoľahlivo vylúčené možné riziko zodpovednosti a na druhej strane je používaný softvér Wiresoft vďaka kompletnej dokumentácii reťazca kupujúceho a predávajúceho odolný voči auditu. Nákupná verzia MS Project 2013 Professional Edition, ktorú ponúka spoločnosť Wiresoft, ponúka okrem výrazne nižšej predajnej ceny aj výhodu neobmedzenej použiteľnosti: neobsahuje predplatné, ktoré môže byť spojené s ďalšími nákladmi. Nákup softvéru od spoločnosti Wiresoft je preto bezpečný obchod, ktorý vám ponúka len výhody! Okrem toho sa táto staršia verzia Project Professional v bežnom obchode takmer vôbec neponúka.

Okrem mimoriadne výhodnej ceny použitej licencie Project 2013 Professional môžete využívať výhody bezpečného okamžitého stiahnutia vrátane okamžitej aktivácie vašej licencie pomocou priloženého platného zväzkového licenčného kľúča.

S licenciami na použitý softvér od spoločnosti Wiresoft - nielen na MS Project 2013 - môžete ako kupujúci naďalej používať aj staršie vydania programov Microsoft. Okrem toho tu nájdete aj ďalšie exkluzívne aplikácie, ktoré nie sú dostupné pre individuálnych používateľov v bežnom obchode: okrem mnohých programov kompatibilných s MS Project 2013 Professional sú to aj novšie verzie - vrátane operačných systémov Windows. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu MS Project 2013 Professional alebo iného programu spoločnosti Microsoft v ponuke, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie