Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10021
 • H30-05830
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
319,90 € * 354,90 € * (9,86% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Project 2019 Professional je všestranný, osvedčený systém na riadenie projektov pre väčšie spoločnosti a organizácie, ktorý obsahuje širokú škálu praktických obchodných funkcií na plánovanie, riadenie a kontrolu projektov. Typické požiadavky Enterprise na riadenie projektov (EPM) zahŕňajú riadenie požiadaviek, viacerých projektov a portfólia, ako aj riadenie rizík a dokumentov, centrálne plánovanie zdrojov, sledovanie času, správu prístupov a výkazníctvo prostredníctvom servera Microsoft SQL Server. Preto bol Project 2019 Professional navrhnutý aj pre bezproblémovú kompatibilitu s mnohými ďalšími aplikáciami a cloudovými službami spoločnosti Microsoft.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"

MS Project 2019 Professional - softvér na riadenie projektov ako kúpna verzia

Project 2019 Professional je všestranný, osvedčený systém riadenia projektov pre väčšie spoločnosti a organizácie, ktorý obsahuje širokú škálu praktických obchodných funkcií na plánovanie, kontrolu a monitorovanie projektov. Typické požiadavky na riadenie podnikových projektov (EPM) zahŕňajú riadenie požiadaviek, viacerých projektov a portfólia, ako aj riadenie rizík a dokumentov, centrálne plánovanie zdrojov, sledovanie času, riadenie prístupu a podávanie správ prostredníctvom Microsoft SQL Server. Výsledkom je, že Project 2019 Professional bol navrhnutý aj pre bezproblémovú kompatibilitu s mnohými ďalšími aplikáciami a cloudovými službami spoločnosti Microsoft.

Pomocou aplikácie Project 2019 Professional možno riadiť typické skupiny procesov podľa štandardu PMI pre začatie, ako aj plánovanie, monitorovanie, kontrolu a realizáciu a ukončenie projektov. V tomto procese sa hľadajú odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré sú potrebné na úspešné dosiahnutie cieľa projektu a ktorých zodpovedanie patrí v dnešnom každodennom podnikaní k rozhodujúcim konkurenčným faktorom, ako napríklad typ potrebnej práce, potrebný rozsah, ako aj časové využitie zdrojov a informácie o ich využití, potrebné alebo chýbajúce kompetencie a kapacity, skutočné úsilie, ako aj rozpočet a náklady.

Microsoft Project 2019 Professional je zvyčajne dostupný len v obchodnej sieti ako hromadná licencia, ale v spoločnosti Wiresoft je táto edícia k dispozícii aj na zakúpenie ako jednotlivá licencia vo forme použitého softvéru. To ponúka mnohým menším spoločnostiam ekonomickú príležitosť používať tento profesionálny softvér spoločnosti Microsoft. V internetovom obchode Wiresoft Software nájdete Project 2019 Professional, ako aj jednotlivé licencie iných edícií alebo verzií MS Project 2019 v podobe zakúpenej verzie, ako aj ďalšie programy spoločnosti Microsoft, ktoré dopĺňajú komplexné využitie MS Project. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie optimalizácie a nové funkcie edície Project 2019 Professional.

Exkluzívne funkcie edície Project 2019 Professional

V porovnaní s edíciou Standard ponúka edícia Professional aplikácie MS Project 2019 viacero exkluzívnych funkcií, ktoré sú pri riadení projektov dôležité najmä pre väčšie spoločnosti: Project 2019 Professional napríklad spolupracuje aj so službami Skype for Business, MS SharePoint a Project Server, čo umožňuje komplexnejšiu komunikáciu ako doteraz; edíciu možno používať aj v spojení so serverom Project Server a Project Online. Okrem toho už mnohé integrované šablóny a typické nástroje na plánovanie pomáhajú zvyšovať produktivitu tímov. Verzia Professional obsahuje aj ďalšie zobrazenia, ako napríklad plánovač tímu, ktorý umožňuje lepší prehľad.

Zlepšené riadenie portfólia

MS Project 2019 Professional sa vyznačuje aj vylepšenou správou portfólia, aby ste mali vždy prehľad, najmä pri mnohých projektoch. Projektoví manažéri tak okamžite zistia, či projekt prebieha podľa plánu, alebo či je potrebná podpora. Ďalšie zobrazenia pre správu rozpočtu, ako aj harmonogramov poskytujú lepší štrukturálny prehľad počas riadenia a bezproblémová integrácia do Power BI poskytuje analytické funkcie vrátane návrhov riešení v kritických situáciách.

Komplexné riadenie zdrojov

Nástroje integrované v aplikácii Project 2019 Professional ešte viac sprehľadňujú správu a plánovanie zdrojov. Typické typy zdrojov, ako sú "práca", "materiál" a "náklady", možno vypočítať a ešte lepšie využiť na ich vytvorenie v zásobníku zdrojov a priradenie k jednotlivým úlohám, najmä pri plánovaní naprieč projektmi, a tiež na zohľadnenie časových obmedzení a možného preťaženia. Vďaka prehľadnému zaznamenávaniu úloh a času možno všetky úlohy aktualizovať lokálne a nezávisle a vedúci tímu vždy poznajú aktuálny stav prostredníctvom cesty úloh vyznačenej v Ganttovom grafe. Na tento účel ponúka kontextové používateľské rozhranie možnosť cielene organizovať a spájať úlohy a vytvárať príslušné časové harmonogramy.

Komunikácia v reálnom čase

Integrácia aplikácie Skype for Business, ako aj okamžitých správ umožňuje komunikáciu v reálnom čase, vďaka čomu je tímová spolupráca ešte efektívnejšia. Ich aktiváciou priamo v pláne projektu sa všetky zdroje projektu skonsolidujú v jednom zobrazení.

Čo je ešte nové v MS Project Professional 2019? - Najdôležitejšie funkcie

Project 2019 sa oproti predchádzajúcej verzii líši aj vizuálne: novým, atraktívnym a prehľadnejším rozhraním na ploche. Za tým sa skrývajú rôzne optimalizácie existujúcich funkcií, ako aj niektoré nové funkcie, ktoré podporujú používateľov najmä prostredníctvom nových, prispôsobiteľných reportov na vizualizáciu projektových údajov, lepšej tímovej komunikácie vďaka integrovaným funkciám Lync, ako aj jednoduchšieho sledovania v Ganttových diagramoch, aktuálne štandardného zobrazenia nových projektov v MS Project Professional 2019 pri vizualizácii úloh a ich vzťahov, ako aj harmonogramu.

Začnite rýchlo s novými projektmi

Vytvorenie projektu niekoľkými kliknutiami: Project 2019 ponúka na tento účel portfólio preddefinovaných šablón a je možné začať aj s prázdnym Ganttovým diagramom; údaje možno importovať aj z programu Excel alebo prostredníctvom služby SharePoint. Na vizualizáciu údajov o projekte vo forme správ je priamo v aplikácii Project 2019 k dispozícii nová sada šablón typických správ, ktoré možno doplniť o obrázky a diagramy, ale aj animácie, aby bolo možné zdieľať informácie o stave projektu s ostatnými členmi tímu.

V MS Project Professional 2019 sú k dispozícii najmä štandardné burndown reporty, ktoré sú dôležitou súčasťou agilného riadenia projektov, najmä Scrum, na porovnanie plánovanej, zostávajúcej, ako aj dokončenej práce.

Prepojenie úloh prostredníctvom rozbaľovacieho menu

Prepojenie úloh v MS Project Professional 2019 je teraz ešte jednoduchšie ako v predchádzajúcej verzii: namiesto toho, aby ste museli poznať ID úlohy, na ktorú sa má vytvoriť prepojenie, stačí teraz vybrať príslušnú bunku v stĺpci "Predchodca" a potom kliknúť na šípku smerujúcu nadol, ktorá sa zobrazí. Okamžite sa zobrazí zoznam všetkých činností v tomto projekte. Keďže hierarchia úloh aj poradie presne zodpovedajú projektu, používatelia musia prejsť len na príslušnú úlohu a potom aktivovať príslušné zaškrtávacie políčko. Činnosť rovnakého typu možno vybrať aj v stĺpci "Nástupca" prostredníctvom zobrazeného rozbaľovacieho zoznamu.

Používanie poľa "Názov kolektívnej úlohy"

Ak chcete nájsť konkrétnu úlohu vo väčšom zozname v celkovom pláne projektu, môžete v aplikácii MS Project Professional 2019 použiť pole "Súhrnný názov úlohy". Obsahuje názvy všetkých kolektívnych úloh, ktoré sú priradené k jednotlivým úlohám. S cieľom zlepšiť prehľadnosť štruktúry projektu zobrazením názvov bezprostredných kolektívnych úloh priradených k príslušným prideleným zdrojom možno do oblasti tabuľky v zobrazení "Zdroj: Využitie" pridať pole "Názov kolektívnej úlohy", ktoré je určené len na čítanie.

Lišty časovej osi so štítkami a indikáciou priebehu úlohy

MS Project Professional 2019 ešte viac uľahčuje informovanie o priebehu projektu: Na lištu časovej osi je teraz možné pridať štítok, čo uľahčuje jej pochopenie. Priebeh úloh sa teraz môže zobrazovať aj priamo na príslušných úlohách, čo zlepšuje zobrazovanie plánov, ako aj úloh, na ktorých sa v aktuálnom čase pracuje, po uvoľnení stavu.

Prístupnosť v projekte 2019

Okrem toho (nielen) verzia Project 2019 Professional obsahuje ďalšie optimalizácie prístupnosti pre používateľov so zdravotným postihnutím. Mnohé funkcie prístupnosti sú už integrované v aplikácii Project 2019 a nie je potrebné ich aktivovať samostatne. Tlačidlo "Zoom" možno napríklad použiť na nastavenie stupňa škálovania zobrazenia stĺpcov tak, aby sa stĺpce zobrazovali so zväčšeným časovým oknom. Tlačidlá na páse ponuky možno tiež zväčšiť, aby boli lepšie viditeľné. Ako alternatívu k funkcii "Zoom" môžete použiť aj funkciu "Screen Magnifier". Rovnako možno upraviť farbu textu a vytvoriť vlastnú paletu farieb, ako aj zmeniť typ a veľkosť písma.

Základné funkcie v MS Project 2019 sú dostupné aj prostredníctvom klávesnice. Microsoft Active Accessibility (MSAA) sa používa ako vstupná pomôcka pre klávesnicu na zobrazovanie informácií. Okrem toho je možné niektoré oblasti v MS Project 2019 Professional ovládať aj prostredníctvom rozpoznávania reči v systéme Windows alebo čítať nahlas prostredníctvom rečového výstupu.

Kontrola pravopisu automaticky opravuje typické pravopisné a tlačiarenské chyby a rôzne položky v stĺpci môžu byť tiež automaticky doplnené. Často používané zložité procesy možno automatizovať pomocou makier, čo spravidla urýchľuje prácu na projekte.

Hardvérové a iné požiadavky na Microsoft Project 2019 Professional

Keďže Project Server 2019 Professional je servisná aplikácia v SharePoint Server 2019, edícia Professional môže byť aktivovaná len pre verziu Enterprise MS SharePoint Server 2019 Základný jazyk sa automaticky prispôsobí obom aplikáciám - Project Server 2019 aj SharePoint Server 2019. Okrem toho platia tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 10, Windows Server 2019
 • Procesor: min. 1,6 GHz, dvojjadrový
 • RAM: 2 GB RAM (32 bitov) alebo 4 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: 4 GB
 • Rozlíšenie obrazovky: 1 280 x 768 pixelov
 • Grafická karta: pre hardvérovú akceleráciu grafiky aspoň DirectX 9 s WDDM 2.0 alebo vyšším pre Windows 10
 • Prehliadač: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox v aktuálnych verziách
 • verzia .NET: pre niektoré funkcie sa vyžaduje minimálne verzia .NET 3.5 alebo 4.6

Kúpte si MS Project 2019 Professional Edition ako jednu licenciu za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

Softvér MS Project 2019 Professional je v internetovom obchode Wiresoft ponúkaný ako jedna licencia za nižšiu cenu ako "nové" programy ako tzv. použitý softvér. Táto licencia MS Project 2019 Professional Edition je objemová licencia MS Project Professional spoločnosti, ktorá bola predajom zrušená a prevedená na jednotlivé licencie; v dôsledku toho sa potom označuje ako použitý softvér alebo použitý softvér. Všetky licencie Microsoft Project 2019 Professional a ďalšie licencie ponúkané spoločnosťou Wiresoft pochádzajú od spoločností so sídlom v Európe, a preto podliehajú právnym predpisom platným v EÚ. V tomto dokumente sa uvádza, že obchod s použitým softvérom je právne povolený, čo jasne potvrdzujú mnohé súdne rozhodnutia. Nákup MS Project 2019 Professional alebo iného programu spoločnosti Microsoft ako použitého softvéru v predajni Wiresoft Software Shop preto pre vás nepredstavuje žiadny právny problém. Okrem toho rozdelenie objemovej licencie ani označenie tohto softvéru MS Project 2019 Professional ako používaného softvéru neznamená žiadne obmedzenia týkajúce sa jeho funkčnosti.

Každý nákup softvéru je preto pre vás v spoločnosti Wiresoft vždy bezpečný! Výsledkom je, že licencia MS Project 2019 Professional, ktorá je k dispozícii v obchode Wiresoft, má nielen absolútne nízku cenu, ale ponúka vám aj bezpečnosť pri nákupe prostredníctvom okamžitého stiahnutia, ako aj okamžitej aktivácie licencie pomocou priloženého platného licenčného kľúča. Nákup jednotlivých licencií na používaný softvér, ako je MS Project 2019 Professional Edition, v predajni Wiresoft Software Shop ponúka našim zákazníkom cenovo výhodnú alternatívu k iným ponukám tohto softvéru, a tým aj možnosť používať exkluzívne edície programov spoločnosti Microsoft.

Okrem MS Project 2019 Professional Edition nájdete v obchode Wiresoft Software Shop aj ďalšie verzie MS Project, ako aj iné aplikácie spoločnosti Microsoft, napríklad kompatibilné verzie SQL Servera, ako použitý softvér na okamžité stiahnutie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Project 2019 Professional alebo niektorého z ďalších ponúkaných programov spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2019 PROFESSIONAL"
13.5.2019

Guter Verkäufer

absolut TOP!

Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie