Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10152
 • 7NQ-01564
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
1 842,90 € * 2 046,90 € * (9,97% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 2 Core 
Minimálne licencie 4 Core Pro Server
CAL Nevyžaduje sa
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Edícia SQL Server 2019 Standard 2-Core  je v súčasnosti najaktuálnejšou verziou celosvetovo používanej spoľahlivej relačnej dátovej platformy od Microsoft; pretože poskytuje všetky v súčasnosti dôležité databázové, reportovacie a analytické funkcie, ktoré sú potrebné v modernej spoločnosti, ktorá používa napríklad systémy na riadenie tovaru, softvér ERP alebo systémy CRM atď. a musí sa môcť spoľahnúť na výkonný relačný databázový Management systém (RDMS), ktorý dokáže splniť všetky tieto požiadavky a je zároveň Cloud-schopný.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core

Edícia SQL Server 2019 Standard 2-Core je v súčasnosti najaktuálnejšou verziou spoľahlivej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá sa používa na celom svete, pretože poskytuje všetky aktuálne dôležité databázové, reportovacie a analytické funkcie potrebné v modernej spoločnosti, ktorá využíva napríklad systémy na riadenie tovaru, softvér ERP alebo systémy CRM atď. a musí sa spoľahnúť na výkonný systém riadenia relačných databáz (RDMS), ktorý dokáže splniť všetky tieto požiadavky a je schopný pracovať aj v cloude.

SQL Server Standard Edition 2-Core poskytuje základnú databázu pre správu údajov a business intelligence, s ktorou môžu najmä malé a stredné podniky spoľahlivo prevádzkovať typické podnikové aplikácie. Edícia Standard ponúka na tento účel rôzne vývojové nástroje, ktoré sú určené na lokálne použitie aj do cloudu, a umožňuje efektívnu správu databázy vďaka minimálnej potrebe IT zdrojov.

Medzi dôležité integrované funkcie patria vysoko škálovateľné cloudové služby, ako aj Always Encrypted so zabezpečenými enklávami a rozšíriteľnosť vrátane integrácie jazyka Java. Komplexná integrácia distribuovaného súborového systému Hadoop (HDFS) s Apache Spark, ako aj s ďalšími analytickými nástrojmi plne podporovanými spoločnosťou Microsoft, zjednodušuje správu vašich komplexných údajov vo forme klastrov veľkých dát v SQL Server 2019 Standard. Okrem toho sa vo všetkých procesoch - od vývoja až po produkciu - používajú kontajnery pre celý dátový fond.

Okrem toho táto edícia servera SQL Server umožňuje rozbiť dátové silá bez toho, aby bolo potrebné údaje najprv presunúť alebo replikovať. Certifikácia kompatibility databázy zabraňuje nekompatibilite aplikácií a umožňuje aktualizovať databázu SQL Server nielen lokálne, ale aj na periférii a v cloude.

Z hľadiska zabezpečenia a dodržiavania predpisov máte k dispozícii aj integrované funkcie na klasifikáciu a ochranu údajov: SQL Server 2019 ich spoľahlivo monitoruje a upozorňuje na podozrivé aktivity.

Licencovanie na základe jadra - opísané tu - je možné aj pre SQL Server 2019 Standard Edition, čo je obzvlášť atraktívne pre väčšie spoločnosti alebo organizácie s primerane výkonnejšími servermi, pre ktoré preto nie je možné použiť serverovú licenciu/CAL variant.

V spoločnosti Wiresoft nájdete SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition ako plne funkčný použitý softvér za výrazne nižšiu cenu v porovnaní s novým softvérom - zároveň ponúka všetky známe výhody z hľadiska funkčnosti, výkonu a zabezpečenia. Podrobné informácie o nových funkciách softvéru SQL Server 2019 Standard 2-Core, ako aj o licenčných podmienkach spoločnosti Microsoft pre softvér SQL Server nájdete v nasledujúcom prehľade.

Čo je nové v SQL Server 2019 Standard 2-Core? Porovnanie s predchádzajúcou verziou SQL Server 2019 Standard

Verzia SQL Server 2019 Standard sa v porovnaní so svojím predchodcom vyznačuje nielen rozšírením funkcií a vlastností a vyšším výkonom, ako aj lepšou škálovateľnosťou, ale aj pridaním celého radu inovatívnych funkcií - okrem iného o nové analytické nástroje, ktoré dokážu rýchlo a spoľahlivo spracovať a vyhodnotiť aj veľké množstvo údajov, ako je to typické pre Big Data Management, aby boli komplexne k dispozícii pre príslušné podnikové aplikácie.

So štandardným 2-jadrovým serverom SQL Server 2019 môžete teraz presunúť pracovné zaťaženie veľkých dát do servera SQL Server - predtým bola možná len správa na iných lokálnych platformách založených na technológii Hadoop.

Podobne je teraz možné vyhľadávať údaje v externých databázach, ako sú Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, ako aj Azure Data Lake, pomocou zabudovaných konektorov bez toho, aby bolo potrebné údaje najprv fyzicky presunúť alebo replikovať.

Okrem toho sú v SQL Server 2019 Standard 2-Core k dispozícii aj funkcie ako inteligentné spracovanie dotazov a zrýchlené obnovenie databázy, čo vedie k obrovskému nárastu výkonu. Ďalšie funkcie sú opísané v nasledujúcom prehľade.

Prehľad inovatívnych funkcií 2-jadrového servera SQL Server 2019 Standard

Medzi obzvlášť pozoruhodné funkcie SQL Server 2019 Standard 2-Core na komplexné spracovanie údajov patrí okrem zhlukovania údajov aj monitorovanie ich systematického zaznamenávania počas protokolovania a meraní, ako aj inteligentné spracovanie vyhľadávacích dotazov. Najmä klastre veľkých dát rozširujú využitie dát mnohými spôsobmi.

Virtualizácia údajov pomocou klastra Big Data Cluster

Najmä vďaka integrácii klastrov Big Data do servera SQL Server 2019 Standard 2-Core je teraz k dispozícii celý rad možností na používanie, analýzu a poskytovanie veľkého množstva údajov:

 • Big Data Clusters umožňuje nasadenie škálovateľných klastrov kontajnerov SQL Server, Spark a HDFS na báze Kubernetes. Tie tiež bežia paralelne, takže údaje z jazyka Transact-SQL alebo Spark sa môžu čítať, zapisovať a spracovávať súčasne.
 • SQL Server PolyBase umožňuje dotazovanie na dátové silá externých zdrojov údajov bez toho, aby bolo potrebné údaje najprv presunúť alebo skopírovať.
 • Dátové jazerá v SQL Server 2019 Standard: Škálovateľný fond úložiska HDFS možno použiť na ukladanie veľkých objemov dát z rôznych externých zdrojov. Po ich uložení ako klastrov veľkých dát možno údaje analyzovať a tiež kombinovať s relačnými údajmi.
 • Data Mart poskytuje horizontálne škálovanie klastrov SQL Server Big Data, čím zlepšuje výkon pri analýze údajov. To umožňuje aj ukladanie údajov z viacerých zdrojov do medzipamäte prostredníctvom uzlov dátového fondu.
 • Úlohy umelej inteligencie a strojového učenia možno teraz spúšťať na klastroch SQL Server Big Data v úložných pooloch HDFS.
 • Spark a jeho integrované nástroje umelej inteligencie možno okrem iného používať s jazykmi R, Python, Scala a Java.
 • Poskytovanie aplikácií umožňuje poskytovať aplikácie v klastroch SQL Server Big Data ako kontajnery a aplikácie vo forme webových služieb. Tie tak môžu pristupovať k údajom uloženým v klastri veľkých dát.

Vylepšený výkon SQL Server 2019 Standard 2-Core

Pre škálovateľnosť a výkonnosť určitých funkcií, ako aj vysokú dostupnosť platia pre SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition okrem iného tieto špecifikácie:

 • Inteligentná databáza zlepšuje výkonnosť dotazov pomocou viacerých databázových funkcií, ako je napríklad inteligentné spracovanie dotazov, bez toho, aby bolo potrebné upravovať aplikácie. To zahŕňa oneskorenú kompiláciu tabuľkových premenných, ako aj inlinovanie používateľom definovaných skalárnych funkcií a vnorené vykonávanie s tabuľkovými hodnotovými funkciami.
 • Rôzne funkcie in-memory databázy s in-memory OLTP1, hybridným bufferpoolom a rozšírením bufferpoolu, ako aj podpora perzistentnej pamäte a pamäťovo optimalizované tempdb metadáta - zlepšujú výkon pre kritické pracovné zaťaženia.
 • Navyše vyššia škálovateľnosť a výkon vďaka stĺpcovému úložisku, veľkým binárnym objektom v zoskupených indexoch stĺpcového úložiska, databáze v pamäti a podpore trvalej pamäte, rozťahovacej databáze, podpore až 50 inštancií, rozdeleniu tabuliek a indexov a kompresii údajov, paralelnému spracovaniu rozdelených tabuliek a kontajnerom s viacerými tokmi súborov.
 • Vysoká dostupnosť s podporou jadra servera, odosielanie protokolov, zrkadlenie a snímkovanie databáz, kompresia záloh, inštancie clusteru Always on-failover, server s funkciou failover na obnovu po havárii a vylepšená obnova databáz a šifrované zálohovanie.
 • Always Encrypted nielenže chráni citlivé údaje zákazníkov pomocou zabezpečených enkláv, ale umožňuje aj vykonávanie zložitejších operácií na zabezpečených stĺpcoch databázy. Tie tiež rozširujú hranicu dôveryhodnosti z klientskych aplikácií na stranu servera bez toho, aby k nim mal prístup server SQL Server, operačný systém, databázy alebo správca systému, čo umožňuje bezpečné vykonávanie operácií s citlivými údajmi v otvorenom texte.
 • Zabezpečenie na úrovni riadkov s dynamickým maskovaním údajov, transparentným šifrovaním databázy a rozšíriteľnou správou kľúčov, ako aj klasifikáciou a monitorovaním údajov a rolami definovanými používateľom.

Limity škálovania servera SQL Server 2019 Standard 2-Core Edition:

Nasledujúce informácie sa týkajú predovšetkým edície Standard.

Maximálna výpočtová kapacita, ktorú môže využívať jedna inštancia servera SQL Server 2019 Standard:

 • Databázový stroj SQL Server: menej ako 4 sokety alebo 24 jadier
 • Analytické alebo reportovacie služby: menej ako 4 sokety alebo 24 jadier

Maximálna pamäť, ktorú môže využívať jedna inštancia databázového stroja servera SQL Server:

 • Vyrovnávacia pamäť: 128 GB
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore: 32 GB
 • Služba vykazovania: 64 GB
 • Analytické služby: 16 GB2 (tabuľkové) alebo 32 GB (MOLAP)

Maximálna veľkosť relačnej databázy pre SQL Server 2019 vo verzii Standard:

 • 524 PB

Licencovanie servera SQL Server 2019 Standard podľa jadier servera

Pre edíciu SQL Server 2019 Standard je voliteľne k dispozícii základné licencovanie, ktoré spoločnosť Microsoft zaviedla s verziou servera 2016. Na rozdiel od starších verzií, v ktorých bol počet jadier procesora pre licencovanie irelevantný, sa tu teraz uplatňuje iná licenčná metrika: Pri licencovaní na základe jadier tvorí počet jadier základ pre určenie licenčnej požiadavky pri príslušných 2-jadrových balíkoch. Na rozdiel od minulosti, keď bola potrebná len jedna licencia na procesor, je možné licencovať dve jadrá s jednou licenciou na jadro.

Celková požiadavka na licenciu pre server teda vyplýva z jeho maximálneho počtu jadier, pričom každé fyzické jadro servera vyžaduje vlastnú licenciu. Minimálny počet licencií na server je v zásade 8; spoločnosť Microsoft preto definovala nasledujúce podmienky:

 • 1. Každý fyzický procesor má minimálne 8 jadier.
 • 2. Každý fyzický server má minimálne 16 jadier.
 • 3. Všetky fyzické a aktívne jadrá sú licencované podľa podmienok 1 a 2.
 • 4. Základné licencie pre SQL Server 2019 Standard sú vždy k dispozícii ako balíky po 2 kusoch.

Požiadavky na softvér a hardvér na spustenie 2-jadrového servera SQL Server 2019 Standard

Aby bolo možné používať SQL Server 2019 Standard vo vhodnom operačnom prostredí, musia byť splnené nasledujúce požiadavky na softvér a hardvér:

 • Podporované operačné systémy: minimálne Windows 10, Windows Server 2019, 2012 R2
 • Miesto na pevnom disku: najmenej 6 GB - v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server
 • Pracovná pamäť: aspoň 4 GB
 • Grafika: Grafická karta Super VGA s minimálnym rozlíšením 800x600 pixelov
 • Typ procesora: procesor x64 - AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s Intel EM64T, Intel Pentium IV s EM64T
 • Rýchlosť procesora: minimálne 1,4 GHz - odporúčaná: 2,0 GHz alebo vyššia

Často kladené otázky o Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core ako softvér používaný spoločnosťou Wiresoft

Použitý softvér pre SQL Server 2019 Standard 2-Core, ktorý ponúka spoločnosť Wiresoft, sa z hľadiska použiteľnosti nelíši od novej licencie servera - aj preto, že softvér sa neopotrebúva. Typické otázky týkajúce sa použitých licencií SQL Server sú:

Odkiaľ pochádza použitá licencia SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Použitý licenčný softvér SQL Server 2019 Standard 2-Core ponúkaný v obchode Wiresoft pochádza od spoločností, ktoré ho zvyčajne zakúpili ako nový a ďalej ho predali spoločnosti Wiresoft. Pri ďalšom predaji alebo ponuke v obchode Wiresoft je tento softvér označený ako použitý, ale môže sa používať ako nová licencia.

Existuje zabezpečenie kupujúceho pre použité licencie SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Áno: Použitý softvér Wiresoft pre SQL Server 2019 Standard 2-Core ponúka zákazníkom rovnaké výhody ako pri kúpe porovnateľného nového serverového softvéru: bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po dokončení nákupu a okamžitej aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Je nákup a používanie použitého softvéru SQL Server 2019 Standard 2-Core legálne?

Áno: V spoločnosti Wiresoft môžete veriť, že pre zákazníkov nie je len nákup SQL Server 2019 Standard 2-Core ako použitého softvéru, ale aj jeho skutočné používanie v rozpore so zákonmi, pretože: Tento ponúkaný softvér pochádza z licenčných zásob spoločnosti. Je to dôležité, pretože platná jurisdikcia umožňuje nielen obchodovanie s používaným softvérom spoločnosti Microsoft, ale aj jeho používanie; tieto skutočnosti už boli niekoľkokrát potvrdené rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Aké ďalšie výhody má použitý softvér SQL Server 2019 Standard 2-Core?

Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft má pre našich zákazníkov tú ekonomickú výhodu, že im umožňuje oveľa lacnejšie aktualizovať svoje softvérové zásoby, aby boli aktuálne. To sa odráža aj v prevádzkových nákladoch, pretože použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ponúka aj bezpečnosť auditu vďaka kompletnému overeniu všetkých kupujúcich!

V spoločnosti Wiresoft nájdete nielen edíciu SQL Server 2019 Standard 2-Core ako lacný použitý softvér, ale aj edíciu Standard s licenciou Server/CAL, ako aj ďalšie edície SQL Server 2019, okrem starších verzií Microsoft SQL Server; široké portfólio použitého softvéru spoločnosti Wiresoft zahŕňa aj mnoho ďalších programov Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencie na základe jadra servera SQL Server 2019 Standard alebo akejkoľvek inej edície, neváhajte využiť naše odborné poradenstvo prostredníctvom chatu alebo e-mailu či telefónu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie