Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10086
 • 6VC-03224
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
44,90 € * 48,90 € * (8,18% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x User CAL
Systém  Server so systémom Windows
CAL RDS User CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server Kompatibilný


Používatelia potrebujú Licenciu na prístup klienta (CAL), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im umožňuje prístup k programom Windows v podnikovej sieti vrátane súborov odkiaľkoľvek. Jednou z možností je User CAL pre RDS, ktorá ich sprístupňuje konkrétnemu používateľovi v rámci relácie vzdialenej plochy. Licencie RDS User CAL od spoločnosti Wiresoft ponúkajú cenovo výhodnú alternatívu k bežným poskytovateľom licencií, pretože ide o používaný softvér, ktorý ponúka rovnaké funkcie.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL"

Licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér

Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im umožňuje prístup k programom systému Windows v podnikovej sieti vrátane súborov odkiaľkoľvek. Jednou z možností je licencia User CAL pre službu RDS, ktorá ju sprístupní konkrétnemu používateľovi ako súčasť relácie vzdialenej plochy. Licencie RDS User CAL od spoločnosti Wiresoft predstavujú lacnú alternatívu k bežným poskytovateľom licencií, pretože ide o používaný softvér, ktorý ponúka rovnaké funkcie.

Aké sú výhody licencií Windows RDS CAL 2019?

Služby vzdialenej plochy (RDS) sú z čisto technického hľadiska špecifickou serverovou rolou v systéme Windows Server 2019, ktorá sa predtým nazývala terminálové služby. RDS umožňuje oprávneným používateľom prístup k programom systému Windows na príslušnom serveri systému Windows prostredníctvom hostiteľa vo forme relácie vzdialenej plochy. Používatelia s príslušnou prístupovou licenciou (User CAL) k nim môžu pristupovať buď lokálne prostredníctvom podnikovej siete, alebo vzdialene cez internet.

Služby vzdialenej plochy systému Windows predstavujú pre správcov efektívny spôsob poskytovania a správy softvéru vo firemnom prostredí vrátane oprávnených používateľov. Softvérové programy sa nemusia inštalovať do každého koncového zariadenia, pretože sú namiesto toho ľahko dostupné na centrálnom úložisku - serveri. To uľahčuje ich kontrolu a aktualizáciu. Úsilie potrebné na údržbu a zabezpečenie pracovných staníc sa tak výrazne znižuje.

Výhody licencií CAL na vzdialenú plochu pre používateľov

Na druhej strane, používatelia majú vďaka licencii RDS CAL prospech zo štandardizovaného pracovného prostredia systému Windows, čo sa pri licencii User CAL prejavuje najmä tým, že každé koncové zariadenie má jednotnú pracovnú plochu vrátane údajov - bez ohľadu na to, či sa nachádza v sídle spoločnosti, na cestách, u zákazníka alebo v domácej kancelárii. Okrem toho vďaka službe vzdialenej plochy môžu využívať výkon servera aj v prípade, že koncové zariadenie, ktoré používajú, má slabší hardvér. Pri použití Hyper-V môžu používať aj virtuálny počítač.

Keď používateľ s licenciou User CAL pristupuje k určitému programu počas relácie vzdialenej plochy s hostiteľom, program sa spustí na serveri. Každý používateľ má určité práva a zobrazuje sa mu len jeho vlastná relácia, nezávisle od pripojení ostatných klientov.

Kompatibilita verzií licencií CAL pre službu Vzdialená plocha pre systém Windows Server

Používateľský preukaz CAL pre zamestnanca s oprávnením na prístup (resp Zariadenie CAL) musí byť kompatibilný s verziou servera Windows, aby sa k nemu dalo pripojiť na reláciu. Licencia 2019 RDS User CAL teda môže pristupovať buď k systému Windows Server 2019, alebo k staršej verzii servera (downgrade), ale nie k žiadnej budúcej vyššej verzii servera.

Prehľad služieb vzdialenej plochy pre Windows Server 2019

RDS pre Windows Server 2019 sa podrobne skladá z nasledujúcich komponentov, ktoré umožňujú používateľovi s licenciou na klientsky prístup používať aplikácie a služby prostredníctvom nich:

Hostiteľ relácie vzdialenej plochy

Hostiteľ relácie vzdialenej plochy - známy aj ako Hostiteľ relácie RD - obsahuje všetky pracovné plochy alebo aplikácie, ktoré sú sprístupnené používateľovi s licenciou CAL na základe relácie. Môžete k nim pristupovať prostredníctvom klienta vzdialenej plochy alebo webového klienta.

Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche

Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche alebo RD spravuje všetky pripojenia k vzdialenej ploche - s pracovnými plochami aj so vzdialenými aplikáciami. Ak sa spojenie počas relácie stratí, sprostredkovateľ pripojenia RD ho obnoví so správnym hostiteľským serverom relácie RD.

Brána vzdialenej plochy

Prostredníctvom služby Brána vzdialenej plochy môže používateľ so svojou licenciou User CAL vo verejnej sieti pristupovať k pracovnej ploche systému Windows alebo k aplikáciám, ktoré sú hostiteľom cloudových služieb Microsoft Azure.

Webový prístup pre RD

Webový prístup pre vzdialenú plochu poskytuje prístup k pracovným plochám alebo aplikáciám prostredníctvom webového portálu spustením klientskej aplikácie Microsoft Remote Desktop príslušného koncového zariadenia. Webový prístup pre RD poskytuje aj možnosť publikovať pracovné plochy alebo aplikácie len pre konkrétnych používateľov alebo skupiny.

Licencovanie vzdialenej plochy

Licencovanie RD upravuje používanie licencií pri poskytovaní služieb vzdialenej plochy. V závislosti od toho, či sa používateľ alebo koncové zariadenie pripojí k serveru Licencovanie vzdialenej plochy, sprístupní sa konkrétna licencia RDS CAL a vytvorí sa spojenie medzi hostiteľským serverom relácie RD a používanými pracovnými plochami alebo aplikáciami.

Porovnanie licencií CAL používateľa a licencií CAL zariadenia pre službu Vzdialená plocha v systéme Windows Server 2019

Systém licencií na používanie servera od spoločnosti Microsoft je založený na licenciách klientskeho prístupu, skrátene CAL. Implementácia serverového softvéru sa preto vykonáva nezávisle od jeho používania s príslušnou prístupovou licenciou. Licencie CAL pre služby vzdialenej plochy zabezpečujú, že k serveru majú prístup len autorizovaní používatelia, čo okrem diferencovanej správy prístupu podľa používateľa prostredníctvom správy servera znamená aj dodatočné zabezpečenie, pretože cudzí používatelia nemajú prístup k službám ani údajom.

Spoločnosť Microsoft poskytuje dva rôzne typy licencií CAL pre službu Vzdialená plocha 2019:

 • Používateľské licencie CAL, ak je používateľovi poskytnuté prístupové právo, a
 • Device CALs, ak je v centre pozornosti koncové zariadenie (PC, notebook, tablet, mobil).

Špeciálne funkcie licencie User CAL pre službu Vzdialená plocha 2019

Licencia User CAL je v zásade určená výlučne pre jedného vyhradeného používateľa a je registrovaná na jeho meno. Licencia User CAL potom udeľuje tomuto používateľovi právo na prístup k serveru hostiteľa počas relácií Vzdialenej plochy z neobmedzeného počtu klientskych počítačov alebo iných zariadení, ale iba z jedného v danom čase. Používateľ tak môže voľným výberom koncového zariadenia prepínať medzi stolným počítačom vo firme, mobilným telefónom alebo tabletom atď. na cestách a koncovým zariadením v domácej kancelárii a používať tak svoje registrované konto prostredníctvom servera Windows.

Licencie RDS CAL na používateľa nie sú vynútiteľné prostredníctvom licencovania vzdialenej plochy. To znamená, že klientske pripojenia sa uskutočňujú bez ohľadu na počet licencií CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha nainštalovaných na licenčnom serveri. Pre každého používateľa však musí byť k dispozícii platná licencia User CAL. Preto je potrebné zaznamenať presný počet licencií CAL používateľov používaných v spoločnosti a podľa toho nainštalovať na server dostatočný počet prístupových licencií, aby mal každý používateľ k dispozícii licenciu CAL z tohto fondu. Túto úlohu má na starosti správca licencií vzdialenej plochy.

Prehľad všetkých funkcií licencií User CAL pre službu RDS

 • Licencie CAL sú priradené konkrétnemu používateľovi v službe Active Directory - nie zariadeniu
 • Licencie CALpoužívateľa služby RDS nie sú dočasne k dispozícii a nemožno ich odvolať
 • Licenčný server sleduje každého používateľa licencie CAL
 • V rámci tímu ich však nemožno sledovať
 • Počet definovaných licencií CAL používateľa môže byť tiež preťažený - v rozpore s licenčnou zmluvou na vzdialenú plochu

Záver

Ktorý typ licencií CAL ponúka viac výhod pre služby vzdialených počítačov v organizácii, sa líši od prípadu k prípadu. Rozhodnutie o určitej forme licencovania prístupu ku klientovi preto závisí na jednej strane od počtu zamestnancov a na druhej strane od ich preferovaného spôsobu práce: Pre zamestnancov, ktorí flexibilne pristupujú k serveru Windows Server na rôznych zariadeniach a pracovných staniciach - interných a externých, ako aj mobilných - napr. aj vo vlaku, v domácej kancelárii alebo na cestách, je lepšou voľbou licencia RDS User CAL.

Kúpte si licencie User CAL pre službu Vzdialená plocha 2019 od spoločnosti Microsoft za rozumnú cenu ako jednotlivé licencie v našom online obchode Wiresoft

Užívateľské licencie CAL pre RDS systému Windows Server 2019 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft za mimoriadne výhodnú cenu ako použitý softvér, a to už od jednej licencie.

Čo znamená použitý softvér licencií CAL používateľa služby Vzdialená plocha?

Licencie User CAL pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2019, ktoré sa tu ponúkajú na predaj, sú súčasťou príslušnej objemovej licencie zakúpenej spoločnosťou. Nepotrebné individuálne prístupové licencie pre používateľov alebo celú objemovú licenciu zakúpila spoločnosť Wiresoft a tá bola rozpustená a premenená na individuálne klientske prístupové licencie pre.

Z dôvodu ďalšieho predaja alebo rozdelenia sú tieto programy označené ako použitý softvér. Toto označenie však neznamená žiadne opotrebovanie funkcií RDS User CAL, ani žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o použiteľnosť alebo trvanie funkcií RDS.

Aké zabezpečenie ponúka používaný softvér licencií CAL používateľov služby Vzdialená plocha?

Nákup použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft je vždy bezpečný nákup! Dokonca aj jedna licencia CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 od spoločnosti Microsoft v obchode Wiresoft Shop má nielen absolútne výhodnú cenu v porovnaní s porovnateľným novým tovarom, ale ponúka aj bezpečnosť vďaka okamžitému stiahnutiu a aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Všetky licencie Microsoft User CAL pre Windows Server 2019 ponúkané spoločnosťou Wiresoft pochádzajú len zo zásob licencií spoločností a podnikov so sídlom v Európe, pre ktoré platia právne predpisy EÚ. Nákup licencií User CAL alebo iných licencií na program Microsoft ako použitého softvéru, ako aj ich používanie preto nepredstavuje pre zákazníkov právny problém, pretože obchodovanie s použitým softvérom, ako aj jeho používanie je v celej EÚ právne povolené, čo bolo opakovane jasne potvrdené mnohými súdnymi rozhodnutiami.

Vaše výhody s používaným softvérom pre licencie User CAL pre službu Vzdialená plocha

Možnosť zakúpiť si licencie CAL pre jedného používateľa, ako aj väčší počet licencií CAL pre RDS systému Windows Server 2019 alebo aj iné licencie CAL ako použitý softvér od spoločnosti Wiresoft, je pre vás ako zákazníka nielen lacnejšou alternatívou k bežným ponukám licencií na systém Windows Server, ale ponúka vám aj možnosť zakúpiť si licencie CAL pre staršie verzie systému Windows Server. To znamená, že môžete naďalej používať existujúcu zostavu serverov vrátane ostatných programov spoločnosti Microsoft bez toho, aby ste sa museli obávať problémov s kompatibilitou. Využite našu výhodnú ponuku na licencie Microsoft RDS CAL pre Windows Server a ďalšie softvérové produkty ako použitý softvér!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete licencie User CAL pre Windows Server 2019, ako aj licencie Device CAL a licencie Client Access pre službu Vzdialená plocha pre staršie verzie Windows Server - ako aj mnoho ďalších programov Microsoft Server ako použitý softvér na okamžité stiahnutie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií User RDS CAL pre Windows Server 2019 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 USER CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.