Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 16-CORE
Microsoft Windows Server 2022 Standard - vyššie zabezpečenie sietí Windows Server 2022 Standard je nový serverový operačný systém od spoločnosti Microsoft. Je založený na systéme Windows 10 a ponúka ešte väčšie zabezpečenie a možnosti...
577,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Microsoft Windows Server 2022 Standard 2-Core Flexibilne doplňte svoje licenčné požiadavky pre Windows Server 2022 Standard pomocou 2-jadrových balíkov od spoločnosti Wiresoft! Štandardná edícia Windows Server 2022 bola vyvinutá...
72,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER 2-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER 2-CORE
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 2-Core Doplňte svoje licenčné potreby pre Windows Server 2022 Datacenter s 2-Core balíkmi od spoločnosti Wiresoft! Edícia Datacenter systému Windows Server 2022 je špeciálne navrhnutá na použitie...
390,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER 16-CORE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER 16-CORE
Microsoft Windows Server 2022 Datacenter - vylepšené zabezpečenie pre veľké siete Windows Server 2022 Datacenter je nový serverový operačný systém spoločnosti Microsoft určený najmä pre väčšie spoločnosti. Táto verzia serverového...
3 238,90 € *

Štandardná edícia Windows Server 2022 už mnohým menším dátovým centrám ponúka komplexné funkcie, ako aj dostatočné možnosti virtualizácie služieb pre ich potreby, ktoré sú doplnené o lepšiu škálovateľnosť a ďalšie optimalizácie výkonu - v kombinácii s účinnými bezpečnostnými funkciami na spoľahlivú ochranu dát a aplikácií v multicloudových prostrediach.

S edíciou Datacenter Edition systému Windows Server 2022 majú najmä zložitejšie dátové centrá veľkých organizácií a spoločností rozšírené možnosti virtualizácie aplikácií a dát vrátane ešte väčšej škálovateľnosti, ako aj ďalších bezpečnostných funkcií.

Dve edície Windows Server 2022 Standard a Windows Server 2022 Datacenter si teraz môžete kúpiť v obchode Wiresoft Software Shop ako použitý softvér - a využiť ich nižšiu cenu v porovnaní s príslušným dostupným novým produktom.

Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie systému Windows Server 2022, ako aj rozdiely medzi edíciami Standard a Datacenter Edition. Ďalšie informácie vám poskytne niektorý z našich zamestnancov.

Prehľad edícií Windows Server 2022 Standard a Datacenter

Podobne ako jeho predchodca, aj aktuálna verzia serverového operačného systému Microsoft Windows Server 2022 bude pravdepodobne založená na systéme Windows 10 - so známym rozhraním pracovnej plochy, ktoré používateľom uľahčuje orientáciu, a so všetkými funkciami dostupnými na známom mieste. Okrem toho získajú od spoločnosti Microsoft 10-ročnú podporu produktu vo forme podpory a aktualizácií pre edície Microsoft Server 2022.

V edícii Windows Server 2022 Buy sa okrem zásadných optimalizácií v oboch edíciách pozornosť opäť sústreďuje na oblasti zabezpečenia a ochrany dát, výkonu a virtualizácie. Funkcie dostupné v edícii Standard Edition sú zahrnuté aj v edícii Datacenter Edition a sú v nej doplnené alebo rozšírené.

Bezpečnostné funkcie - Kúpiť Windows Server 2022

Windows Server 2022 ponúka viacvrstvové zabezpečenie pre štandardné a dátové centrá na komplexnú ochranu dát a služieb vrátane ich dostupnosti, napr. pomocou týchto funkcií:

 • V zásade je povolená najnovšia verzia protokolu TLS 1.3, ako aj protokol HTTPS, aby sa zabezpečilo bezpečné pripojenie pri šifrovaní údajov a bezpečný komunikačný kanál medzi dvoma koncovými bodmi. Pomocou protokolu HTTPS, Secure DNS a DoH (DNS-over-HTTPS) sa dopyty DNS šifrujú, aby sa zabránilo manipulácii s údajmi DNS a odpočúvaniu.
 • Server Message Block (SMB) teraz automaticky používa štandardy AES-256-GCM a AES-256-CCM na šifrovanie údajov hneď po nadviazaní spojenia s iným počítačom, ak tento počítač tiež podporuje tento štandard.
 • Šifrovanie pomocou SMB Direct, ako aj RDMA (Remote Direct Memory Access) zároveň ponúka vyššiu šírku pásma s nižšou latenciou pre priame úložisko, repliku úložiska, Hyper-V a SQL Server.
 • Modul Trusted Platform Module 2.0 poskytuje bezpečné hardvérové úložisko kryptografických kľúčov a údajov, ktoré sa používa aj pri šifrovaní diskov BitLocker - vrátane overovania integrity systému, ako aj dôveryhodnosti kódu pri spustení systému Windows Server 2022.
 • Zabezpečené jadro serverových procesorov ponúka ochranu firmvéru pomocou technológie DRTM (Dynamic Root of Trust for Measurement), ktorá overuje operácie spúšťania a izolovaný prístup ovládačov do pamäte prostredníctvom ochrany DMA (Direct Memory Access), ako aj podporu integrity kódu podľa štandardov VBS (virtualizačné zabezpečenie) a HVCI (zabezpečenie založené na hypervízoroch).
 • VBS poskytuje najmä zabezpečenú oblasť pamäte izolovanú od operačného systému, ktorá chráni server pred určitými rizikami, ako sú napríklad riziká vyskytujúce sa pri ťažbe kryptomien. Pomocou funkcie Credential Guard sa prihlasovacie údaje používateľa tiež ukladajú do virtuálneho kontajnera, ku ktorému operačný systém nemá priamy prístup.
 • Clustre s funkciou Failover umožňujú aj podrobné riadenie šifrovania CSV (Cluster Shared Volumes) a SBL (Storage Bus Layer).

Funkcie migrácie a ukladania v systéme Windows Server 2022

Migrácia dátových zväzkov a úložísk a ich poskytovanie tiež predstavuje základnú funkčnú oblasť v systéme Windows Server 2022. Optimalizovaný Storage Migration Server Orchestrator poskytuje rozšírené možnosti, napr. na migráciu miestnych používateľov alebo skupín na server Windows a medzi clustermi s funkciou failover a úložiskom, možno zahrnúť aj servery Linux, ako aj servery NetApp CIFS alebo NetApp Factory Application Server (FAS).

Kontajnerové služby v systéme Windows Server 2022

Používanie kontajnerov systému Windows v serveri Windows Server teraz ponúka optimalizovanú kompatibilitu aplikácií, ako aj ich výkon, a navyše vylepšenia najmä pri používaní služby Kubernetes. Napríklad čas spustenia kontajnerov systému Windows sa skrátil o 30 % znížením veľkosti ich obrazu až o 40 %, čím sa zlepšil aj ich výkon. Podobne bolo aktualizované aj Centrum administrácie systému Windows, ktoré uľahčuje vytváranie kontajnerov pre aplikácie .NET. Okrem toho sa výrazne zjednodušila konfigurácia uzlov, IPv6, ako aj implementácia sieťových politík pri používaní Kubernetes.

Ďalšie funkcie výkonu a virtualizácie - Kúpiť Windows Server 2022

Používatelia môžu využívať aj mnohé ďalšie funkcie systému Windows Server 2022 Standard aj Datacenter, ktoré tiež zvyšujú celkový výkon serverového operačného systému:

 • Pri oprave pamäte majú používatelia väčšiu kontrolu nad synchronizáciou údajov vďaka prispôsobiteľnej rýchlosti. Dostupné zdroje môžu byť pridelené buď na opravu kópií údajov (odolnosť), alebo na vykonávanie aktívnych pracovných úloh (výkon). To tiež umožňuje flexibilnejšie a efektívnejšie riadenie klastrov.
 • Výkon čítania a zápisu sa zlepšil tým, že sa umožnilo pripojenie pomalších médií, ako sú HDD, k rýchlejším médiám, ako sú NVMe alebo SSD, ako aj k úložiskám na samostatných serveroch na zbernici cache úložiska.
 • Vďaka dostupnej kompresii SMB možno súbory prenášať rýchlo aj v rušných sieťach bez toho, aby sa museli najprv ručne komprimovať.
 • Použitím protokolu TCP HyStart++ sa zlepšil výkon protokolu TCP (Transmission Control Protocol), čím sa znížila strata paketov
 • RACK (Recent ACKnowledgment) znižuje Retransmit TimeOuts (RTO) počas retransmisií

V oblasti virtualizácie je Windows Server:

 • Optimalizácie pre virtuálne prepínače v Hyper-V s RSC (Receive Segment Coalescing), pakety v sieti hypervízora sa tak spájajú a spracúvajú ako väčšie segmenty. RSC tak znižuje počet cyklov CPU a zlepšuje výkonnosť sieťovej dátovej prevádzky.
 • Vďaka podpore vnorenej virtualizácie na procesoroch AMD ponúka Windows Server 2022 viac možností, ako spustiť Hyper-V na virtuálnom počítači Hyper-V.

Okrem toho je teraz v systéme Windows Server 2022 predvolene k dispozícii prehliadač Microsoft Edge, ktorý nahrádza Internet Explorer; prehliadač Edge je založený na otvorenom zdroji Chromium, a preto ponúka vyššiu bezpečnosť.

Exkluzívne funkcie edície Windows Server 2022 Datacenter

Len Windows Server 2022 Datacenter Edition ponúka okrem uvedených funkcií celé portfólio ďalších funkcií navyše, ako aj podporu pre Shielded Virtual Machines na vytváranie vysoko zabezpečených virtualizačných infraštruktúr s Hyper-V, vrátane neobmedzeného počtu virtuálnych počítačov a jedného hostiteľa Hyper-V na licenciu, ako aj:

 • Softvérovo definované siete (SDN)
 • Softvérovo definované úložisko (SDS)
 • Priestory úložiska Direct (SSD)
 • Neobmedzená replika úložiska - na synchrónnu aj asynchrónnu replikáciu zväzkov medzi servermi alebo klastrami počas obnovy po havárii
 • Hyperkonvergovaná infraštruktúra - na softvérovo definovanú konsolidáciu výpočtových, úložných a sieťových funkcií v klastri
 • Virtuálne prostredie operačného systému (OSE)

Licencovanie Windows Server 2022 Edition Standard a Datacenter

Licencovanie verzie Windows Server 2022 bude pravdepodobne opäť založené na známej licenčnej schéme založenej na jadre, ako aj na kombinácii serverovej licencie a licencie na prístup klienta pre verziu Standard Edition a výlučne na licencii založenej na jadre pre verziu Datacenter Edition.

Aj keď si Windows Server 2022 kúpite ako použitý softvér, licencie sa vždy udeľujú v súlade s licenčnými podmienkami spoločnosti Microsoft, ktoré v prípade licencií založených na jadrách, ktoré sú k dispozícii výlučne pre edíciu Datacenter, používajú ako kritérium na výpočet licenčných požiadaviek počet jadier. Preto sa uplatňujú tieto ustanovenia:

 • Príslušný softvér Windows Server 2022 je licencovaný na základe skutočne používaného fyzického hardvéru. Okrem počtu fyzicky dostupných jadrových procesorov sa zohľadňuje aj počet virtuálnych serverov.
 • Platí teda nasledovné: Jedna licencia Windows Server 2022 pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá.
 • Za základ sa vždy berie minimálny počet 8 jadier na procesor - aj keď má skutočne existujúci hardvér menej ako 8 jadier.
 • Na jeden fyzický server sa vždy používajú minimálne 2 procesory.
 • Výsledkom je minimálny počet 16 jadier.
 • V prípade serverového hardvéru s viac ako 16 jadrami musia byť všetky ďalšie jadrá licencované s ďalšími balíkmi Windows Server 2022.

Pri licencovaní systému Windows Server 2022 s kombináciou serverovej licencie a licencie na prístup klienta, ktorá je k dispozícii pre edíciu Standard, musí byť každý používateľ alebo koncové zariadenie, ktoré pristupuje k serveru Windows, vybavené vlastnou licenciou CAL používateľa alebo zariadenia. To sa týka aj licencovania vzdialeného prístupu pre Windows Server 2022.

Ďalšie informácie, najmä o licenciách Client Access a najmä o inštanciách Hyper-V pre Windows Server 2022, vám poskytne pracovník spoločnosti Wiresoft. Príslušný používateľ alebo zariadenie, ako aj licencie RDS CAL pre Windows Server 2022 sú tiež k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér.

Kúpte si Windows Server 2022 edície Standard a Datacenter ako použitý softvér spoločnosti Microsoft v spoločnosti Wiresoft

Dve nové edície Windows Server 2022 - Standard a Datacenter - sú už v spoločnosti Wiresoft k dispozícii ako použitý softvér za výhodné ceny. Tieto výhody môžete využiť:

 • Pri kúpe edície Windows Server 2022 dostanete originálny softvér spoločnosti Microsoft s platným licenčným kľúčom - bez časovo obmedzených testovacích verzií.
 • Označenie Windows Server 2022 Edition ako "používaný softvér" neznamená žiadne obmedzenia týkajúce sa funkčnosti softvéru.
 • Použitý softvér Windows Server 2022 edícií Standard a Datacenter bol pred ďalším predajom testovaný spoločnosťou Wiresoft na plnú použiteľnosť.
 • Obchodovanie a používanie používaného softvéru spoločnosti Microsoft s edíciou Windows Server 2022 je legálne, pretože je povolené zákonom.
 • Kúpou použitej licencie od spoločnosti Wiresoft získate vždy legálny a zároveň originálny produkt Microsoft Windows Server 2022.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa licencie Microsoft Windows Server 2022 Edition alebo Client Access, jednoducho nás kontaktujte v chate, telefonicky alebo e-mailom.*