Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core Dvojjadrová edícia SQL Server 2016 Standard poskytuje podnikom spoľahlivú škálovateľnú, ako aj hybridnú relačnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných aplikácií pre počítače, servery a...
1 696,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD
Microsoft SQL Server 2016 Standard SQL Server 2016 Standard poskytuje spoločnostiam spoľahlivú, škálovateľnú, hybridnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných, kritických aplikácií, pretože táto edícia obsahuje všetky potrebné...
361,90 € *

Dôležité výhody a funkcie verzie Microsoft SQL Server 2016 v skratke

 • Integrácia Stretch Databases poskytuje rozšírenú podporu cloudu prepojením lokálnych prostredí a cloudu, ako aj možnosť ukladať údaje OLTP v Microsoft Azure
 • Nová technológia Always Encrypted pomáha chrániť firemné údaje - lokálne aj v cloude
 • In-memory OLTP zlepšuje výkon pri získavaní údajov vďaka viac ako 100-krát rýchlejším dopytom a až 30-krát rýchlejšiemu spracovaniu transakcií
 • Podporované sú bežné riešenia OLAP (online analytické spracovanie)
 • Programovací jazyk R sa dá použiť na štatistické analýzy s pokročilou analytikou
 • Vyššie zabezpečenie prostredníctvom funkcií, ako sú Always Encrypted, Dynamic Data Masking a Row-Level Security (RLS)
 • Maximalizácia výkonu servera SQL pomocou jazyka T-SQL (Transact-SQL)
 • PolyBase zjednodušuje spracovanie relačných a nerelačných údajov v dotazoch Transact-SQL
 • Business Intelligence je k dispozícii pre všetky mobilné zariadenia vrátane smartfónov so systémami Android a iOS, aby bolo možné publikovať reporty v aplikácii Excel 2016 a intuitívne ich pochopiť prostredníctvom bohatých vizualizácií
 • Pokročilé Business Intelligence s SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • V prostredí Microsoft Azure sú k dispozícii hybridné scenáre zálohovania vrátane vysokej dostupnosti a obnovy miestnych databáz vrátane ukladania aktívnych sekundárnych replik v skupinách dostupnosti Always On s prístupom len na čítanie

Výhody a služby Microsoft SQL Server 2016 v skratke

Microsoft SQL Server 2016 je ďalšia verzia inteligentnej a spoľahlivej dátovej platformy, ktorá podporuje produktívnu tímovú prácu. So serverom SQL Server 2016 Standard môžete transformovať rôzne kritické obchodné aplikácie na inteligentné aplikácie. V tomto prípade už verzia Standard Edition 2016 ponúka okrem optimalizovanej dostupnosti až pre 24 jadier aj vyššiu škálovateľnosť. Okrem toho integrácia s otvoreným zdrojovým kódom R umožňuje rozšírené možnosti analýzy.

Windows SQL Server 2016 tak poskytuje komplexnú databázu business intelligence na správu a analýzu údajov. Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí majú buď licenciu na klientsky prístup, alebo sú oprávnení na prístup k databáze ako takej v prípade dvojjadrového licencovania, môžu spúšťať rôzne typické podnikové aplikácie.

Správcovia ocenia efektívnu správu databáz, pretože SQL Server 2016 si vyžaduje len minimálne zdroje IT. Okrem toho serverová verzia podporuje celý rad vývojových nástrojov, ktoré sú určené nielen na lokálne použitie, ale aj na použitie v cloude. Za zmienku stoja najmä tieto nové vlastnosti a funkcie verzie SQL Server 2016:

SQL Server 2016 ponúka ešte vyšší výkon

Okrem mnohých ďalších funkcií má verzia 2016 softvéru Microsoft SQL Server aj optimalizovaný výkon vrátane mnohých flexibilných možností nasadenia. To zabezpečujú aj integrované funkcie v pamäti, ktoré ponúkajú výrazné zvýšenie výkonu pre všetky pracovné zaťaženia - a to rýchlosťou porovnateľnou s in-memory OLTP. Okrem toho existujú ďalšie

Funkcie, ktoré tiež zvyšujú výkon SQL Servera 2016, ako napríklad In-Memory Columnstore a Query Store, ako aj Temporal Tables, integrovaná podpora historizácie a súčasného poskytovania údajov tabuliek.

Služby R pre Microsoft SQL Server

Integráciou nových služieb SQL Server R Services spoločnosť Microsoft sprístupňuje štatistický jazyk R aj pre SQL Server 2016. Používatelia, ktorí majú licenciu na klientsky prístup, tak môžu spúšťať skripty R priamo na serveri SQL namiesto toho, aby najprv exportovali všetky údaje pre analýzu z databázy SQL a potom ich importovali do R, ako to bolo predtým. Služby R preto nielen šetria drahocenný čas, ale ponúkajú aj vyššiu bezpečnosť, pretože citlivé údaje sa už nemusia prenášať.

Služby základných údajov pre efektívnu správu základných údajov

Nástroj Master Data Services (MDS) v serveri SQL Server 2016 umožňuje efektívnu správu súborov hlavných údajov spoločnosti alebo organizácie. Pomocou MDS možno údaje nielen organizovať vo forme modelov, ale možno definovať aj pravidlá aktualizácie vrátane oprávnenia osôb, ktoré môžu tieto údaje aktualizovať. Súbor základných údajov možno sprístupniť aj konkrétnym osobám v programe Excel.

Reporting Services (SSRS) na poskytovanie správ

SSRS - SQL Server Reporting Services - podporuje vytváranie a správu vrátane poskytovania mobilných a stránkovaných zostáv pomocou rôznych nástrojov a služieb. Analytické služby poskytujú analytické údaje zo správ Reporting a Business Services a môžu sa používať aj pre klientske aplikácie alebo nástroje Business Intelligence od iných poskytovateľov. Okrem toho funkcie Reporting Services umožňujú používateľovi vytvárať zostavy z rôznych zdrojov údajov vrátane ich publikovania v rôznych formátoch. Zamestnanci si ich môžu prečítať prostredníctvom prehliadača na webovom portáli, e-mailom alebo dokonca na mobilnom zariadení.

Vyššia úroveň zabezpečenia

Verzia Microsoft SQL Server 2016 ponúka aj niekoľko dôležitých vylepšení z hľadiska zabezpečenia:

S funkciou Always Encrypted sú obzvlášť citlivé údaje, ako napríklad čísla kreditných kariet alebo občianskych preukazov, chránené a šifrované a uložené v databáze Azure SQL alebo SQL Server. Funkcia Always Encrypted umožňuje rozlišovať medzi používateľmi, ktorí sú oprávnení prezerať tieto údaje, a používateľmi, ktorí ich môžu len spravovať, ale nemajú k nim prístup.

Na druhej strane, zabezpečenie na úrovni riadkov (Row-Level Security - RLS) umožňuje implementovať presné obmedzenia prístupu pre jednotlivé riadky údajov. RLS tak upravuje, že určitý zamestnanec môže pristupovať len k presne tým dátovým riadkom, na ktoré má oprávnenie.

Dynamické maskovanie údajov (DDM) zjednodušuje bezpečnostné kódovanie v aplikáciách; DDM zabraňuje neoprávneným používateľom v prístupe k dôverným údajom ich maskovaním.

SQL Server 2016 Standard Edition k dispozícii od spoločnosti Wiresoft

Wiresoft ponúka SQL Server 2016 Edition Standard za výhodnú cenu v dvoch variantoch 2-jadrovej licencie, ako aj Server/CAL. Zohľadňuje to rozdielne potreby spoločností a inštitúcií, pokiaľ ide o škálovateľnosť služieb SQL na základe výkonu servera.

Licenčný model spoločnosti Microsoft pre SQL Server 2016

S verziou SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft mení aj takzvanú licenčnú metriku: vypočítava počet licencií potrebných pre server, s ktorým sa používa softvér SQL. Zatiaľ čo v predchádzajúcich verziách serverov Microsoft nebolo dôležité, koľko jadier je k dispozícii v procesore, teraz je tento počet základom pre určenie licenčných požiadaviek - v závislosti od príslušnej edície servera. Licencovanie jadier zohľadňuje zvyšujúci sa výkon procesorov v dôsledku neustále sa zvyšujúceho počtu nainštalovaných jadier, čo znamená, že je možné spracovať stále väčšie pracovné zaťaženie.

Pre verziu SQL Server 2016 ponúka spoločnosť Microsoft okrem dodatočnej licencie na 2 jadrá aj licenciu na server/kalkulačku pre verziu Standard Edition, ktorá je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft. To znamená, že aj menšie spoločnosti majú možnosť využívať výkon a virtualizačné funkcie servera SQL Server 2016 Standard, ak výkon ich servera umožňuje licencovanie pomocou lacnejšej alternatívy Server & CAL.

To, či je pre spoločnosť výhodnejšie licencovať štandardnú edíciu servera SQL Server 2016 podľa jadier ako licencovanie podľa servera a licencií CAL, závisí od príslušného použitia v spoločnosti a závisí napríklad od počtu zamestnancov a stupňa virtualizácie služieb. Je možné aj opačné riešenie, a to, že licencie Server/CAL sú nákladovo efektívnejšou možnosťou. Stroj s maximálne 2 procesormi s 8 jadrami možno licencovať lacnejšie s verziou SQL 2016 Server/CAL, ak je skutočná potreba cloudových služieb atď. nižšia.

Licencia pre SQL Server 2016 na server/CAL

Licencia spoločnosti Microsoft na server/CAL sa skladá z týchto komponentov:

Každý server, na ktorom má byť spustená edícia SQL Server 2016 Standard, si v podstate vyžaduje vlastnú serverovú licenciu. Aby zamestnanci mohli využívať všetky služby a funkcie servera, je potrebné doplniť licenciu servera o ďalšie licencie klientskeho prístupu - CAL. Pre každého používateľa alebo koncové zariadenie je potrebná samostatná prístupová licencia - ako licencia CAL používateľa alebo zariadenia.

Licencia pre SQL Server 2016 na 2 jadrá

Pri licencovaní servera SQL Server 2016 na základe procesorových jadier spoločnosť Microsoft definuje spôsob počítania podľa nasledujúcich kritérií: Jedna licencia jadra sa vzťahuje na dve jadrá - na rozdiel od predchádzajúceho výpočtu, ktorý odhadoval jednu licenciu na procesor.

Celková požiadavka na licenciu pre SQL Server 2016 sa teda teraz počíta z počtu jadier na procesor.

Je však potrebné vziať do úvahy, že spoločnosť Microsoft zaviedla nasledujúce pravidlo: Pre každý server je potrebných najmenej 16 licencií na jadro, t. j. 8 balíkov licencií na 2 jadrá. Dôvodom je, že spoločnosť Microsoft všeobecne nastavila tento počet ako najnižší počet jadier. To znamená, že motory so skutočným nižším počtom jadier stále nemôžu byť licencované za nižšiu cenu. Na rozdiel od licencií s balíkom Server/CAL však nie sú potrebné žiadne ďalšie licencie CAL.

Kúpte si licencie pre Microsoft SQL Server 2016 za nízku cenu v spoločnosti Wiresoft

V závislosti od toho, či si želáte zakúpiť licencie pre Microsoft SQL Server 2016 s 2-jadrovými produktmi alebo Server/CAL, v spoločnosti Wiresoft dostanete oba balíky licencií ako originálne licencie Microsoft - a za mimoriadne výhodnú cenu. Ponúkame vám totiž cenové zvýhodnenie prostredníctvom predaja nepoužívaných softvérových licencií, ktoré európske spoločnosti získali úplne legálne naším prostredníctvom. Podľa právoplatného rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sa softvérové produkty, ako sú serverové licencie, môžu ďalej predávať. Preto si môžete byť istí, že si od spoločnosti Wiresoft zakúpite plne použiteľný balík licencií, pričom všetky licencie sme vopred dôkladne skontrolovali. Mnohí nadšení zákazníci už využívajú našu ponuku licencií. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií pre Microsoft SQL Server 2016, kontaktujte nás.