Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD
Microsoft SQL Server 2016 Standard SQL Server 2016 Standard poskytuje spoločnostiam spoľahlivú, škálovateľnú, hybridnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných, kritických aplikácií, pretože táto edícia obsahuje všetky potrebné...
326,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core Dvojjadrová edícia SQL Server 2016 Standard poskytuje podnikom spoľahlivú škálovateľnú, ako aj hybridnú relačnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných aplikácií pre počítače, servery a...
1 527,90 € *

Microsoft SQL Server 2016 - na flexibilnú správu databáz

V porovnaní so staršími verziami prichádza verzia 2016 databázového systému Microsoft SQL so zaujímavým radom inovácií, ktoré sa týkajú predovšetkým oblastí bezpečnosti, výkonu a vysokej dostupnosti. Dôležitú úlohu zohráva aj spracovanie veľkých, komplexných objemov dát - kľúčové slovo "Big Data". Okrem integrovaného výkonu v pamäti, pokročilých analytických funkcií a analýzy prevádzkových údajov v reálnom čase treba spomenúť aj rozšírenú oblasť reportovania.

Ďalšími dôležitými funkciami v SQL Server 2016 sú podpora JavaScript Object Notation (JSON) na jednoduchú výmenu údajov, ako aj PolyBase na spracovanie dotazov Transact-SQL. V neposlednom rade táto verzia servera ponúka aj nové scenáre hybridného cloudu. Spoločnosti tak získajú ešte podrobnejšie výsledky prostredníctvom sofistikovaných analýz údajov, ktoré možno zobraziť pomocou komplexných vizualizácií na mnohých koncových zariadeniach.

Edícia SQL Server 2016 Standard je k dispozícii v ponuke spoločnosti Wiresoft - buď ako licencia na server/CAL, alebo na 2 jadrá. Oba varianty licenčného modelu Microsoft zohľadňujú rôznu škálovateľnosť funkcií servera - podľa rôznych požiadaviek menších alebo väčších spoločností a organizácií

Dôležité výhody a funkcie servera Microsoft SQL Server vo verzii 2016 v skratke

 • Integrácia Stretch Databases poskytuje rozšírenú podporu cloudu prepojením lokálnych prostredí a cloudu, ako aj možnosť ukladať údaje OLTP v službe Microsoft Azure
 • Nová technológia Always Encrypted pomáha chrániť podnikové údaje - lokálne aj v cloude
 • In-memory OLTP zlepšuje výkonnosť zberu dát vďaka viac ako 100-krát rýchlejším dopytom a až 30-krát rýchlejšiemu spracovaniu transakcií
 • Podporované sú bežné riešenia OLAP (online analytické spracovanie)
 • Programovací jazyk R možno použiť na štatistické analýzy s pokročilými analytickými funkciami
 • Vyššie zabezpečenie prostredníctvom funkcií, ako sú Always Encrypted (Vždy šifrované), Dynamic Data Masking (Dynamické maskovanie údajov) a Row-Level Security (RLS)
 • Maximalizácia výkonu servera SQL pomocou jazyka T-SQL (Transact-SQL)
 • PolyBase zjednodušuje spracovanie relačných a nerelačných údajov v dotazoch Transact-SQL
 • Business Intelligence je k dispozícii pre všetky mobilné zariadenia vrátane smartfónov so systémami Android a iOS na publikovanie zostáv v aplikácii Excel 2016 na intuitívne pochopenie prostredníctvom bohatých vizualizácií
 • Pokročilé Business Intelligence so službou SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Hybridné scenáre sú k dispozícii v Microsoft Azure na zálohovanie vrátane vysokej dostupnosti a obnovy lokálnych databáz vrátane ukladania aktívnych sekundárnych replik v skupinách dostupnosti Always On s prístupom len na čítanie

Prehľad výhod a služieb so serverom Microsoft SQL Server 2016

Microsoft SQL Server 2016 je ďalšia verzia inteligentnej a spoľahlivej dátovej platformy, ktorá podporuje produktívnu tímovú prácu. So serverom SQL Server 2016 Standard môžete transformovať rôzne kritické obchodné aplikácie na inteligentné aplikácie. Tu už edícia 2016 Standard ponúka okrem optimalizovanej dostupnosti až pre 24 jadier aj vyššiu škálovateľnosť. Okrem toho integrácia s open-source R umožňuje rozšírené možnosti analýzy.

Windows SQL Server 2016 tak poskytuje komplexnú databázu business intelligence na správu a analýzu údajov. Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí majú buď licenciu na klientsky prístup, alebo sú oprávnení na prístup k databáze ako takej v prípade 2-jadrovej licencie, môžu spúšťať rôzne typické podnikové aplikácie.

Administrátori ocenia efektívnu správu databázy, pretože SQL Server 2016 si vyžaduje len minimálne IT zdroje. Serverová verzia navyše podporuje celý rad vývojových nástrojov, ktoré sú určené nielen na lokálne použitie, ale aj na použitie v cloude. Za zmienku stoja najmä nasledujúce nové vlastnosti a funkcie verzie SQL Server 2016:

SQL Server 2016 ponúka ešte vyšší výkon

Okrem mnohých ďalších funkcií má verzia 2016 softvéru Microsoft SQL Server aj optimalizovaný výkon vrátane mnohých flexibilných možností nasadenia. Ten zabezpečujú aj integrované funkcie v pamäti, ktoré ponúkajú výrazné zvýšenie výkonu pre všetky pracovné zaťaženia - a to rýchlosťou porovnateľnou s in-memory OLTP. Okrem toho sú k dispozícii ďalšie

Funkcie, ktoré tiež zvyšujú výkon SQL Servera 2016, napríklad In-Memory Columnstore a Query Store, ako aj Temporal Tables, integrovaná podpora historizácie a súčasného poskytovania údajov v tabuľkách.

Služby R pre Microsoft SQL Server

Integráciou nových služieb SQL Server R Services spoločnosť Microsoft sprístupňuje štatistický jazyk R aj pre SQL Server 2016. Používatelia, ktorí majú licenciu na klientsky prístup, tak môžu spúšťať skripty R priamo na serveri SQL Server namiesto toho, aby najprv exportovali všetky údaje pre analýzu z databázy SQL a potom ich importovali do R, ako to bolo predtým. Služby R preto nielen šetria drahocenný čas, ale ponúkajú aj vyššiu bezpečnosť, pretože už nie je potrebné prenášať citlivé údaje.

Služby základných údajov na efektívnu správu základných údajov

Nástroj Master Data Services (MDS) v serveri SQL Server 2016 umožňuje efektívnu správu súborov kmeňových údajov spoločnosti alebo organizácie. Pomocou služby MDS možno údaje nielen organizovať vo forme modelov, ale aj definovať pravidlá aktualizácie vrátane oprávnenia osôb, ktoré budú môcť tieto údaje aktualizovať. Súbor kmeňových údajov možno tiež sprístupniť konkrétnym osobám v programe Excel.

Reportovacie služby (SSRS) na poskytovanie zostáv

SSRS - SQL Server Reporting Services - podporujú vytváranie a správu vrátane poskytovania mobilných a stránkovaných zostáv pomocou rôznych nástrojov a služieb. Analytické služby (Analysis Services) poskytujú analytické údaje zo správ Reporting a Business Services a možno ich použiť aj pre klientske aplikácie alebo nástroje Business Intelligence od iných poskytovateľov. Okrem toho funkcie Reporting Services umožňujú používateľovi vytvárať zostavy z rôznych zdrojov údajov vrátane ich publikovania v rôznych formátoch. Zamestnanci ich môžu čítať prostredníctvom prehliadača na webovom portáli, e-mailom alebo dokonca na mobilnom zariadení.

Vyššia úroveň zabezpečenia

Microsoft SQL Server vo verzii 2016 ponúka aj niekoľko dôležitých vylepšení z hľadiska bezpečnosti:

Vďaka funkcii Always Encrypted sú obzvlášť citlivé údaje, ako napríklad čísla kreditných kariet alebo občianskych preukazov, chránené a šifrované a uložené v databáze Azure SQL alebo SQL Server. Always Encrypted umožňuje rozlišovať medzi používateľmi, ktorí sú oprávnení tieto údaje prezerať, a tými, ktorí ich môžu len spravovať, ale nemajú k nim prístup.

Zabezpečenie na úrovni riadkov (Row-Level Security - RLS) na druhej strane umožňuje zaviesť presné obmedzenia prístupu pre jednotlivé riadky údajov. RLS tak upravuje, že určitý zamestnanec môže pristupovať len k presne tým riadkom údajov, na ktoré má oprávnenie.

Dynamické maskovanie údajov (DDM) zjednodušuje kódovanie zabezpečenia v aplikáciách; DDM zabraňuje neoprávneným používateľom v prístupe k dôverným údajom ich maskovaním.

SQL Server 2016 Standard edícia dostupná od spoločnosti Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft ponúka edíciu SQL Server 2016 Standard za výhodnú cenu v dvoch variantoch 2-jadrovej licencie a Server/CAL. Zohľadňuje tak rozdielne potreby firiem a inštitúcií, pokiaľ ide o škálovateľnosť služieb SQL na základe výkonu servera.

Licenčný model spoločnosti Microsoft pre SQL Server 2016

S verziou SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft mení aj takzvanú licenčnú metriku: vypočítava počet licencií potrebných pre server, s ktorým sa softvér SQL používa. Kým predtým pri predchádzajúcich verziách serverov Microsoft nebolo dôležité, koľko jadier je k dispozícii v procesore, teraz je tento počet základom pre určenie licenčnej požiadavky - v závislosti od príslušnej edície servera. Licencovanie jadier zohľadňuje rastúci výkon procesorov v dôsledku stále sa zvyšujúceho počtu nainštalovaných jadier, čo znamená, že je možné spracovať stále väčšie pracovné zaťaženie.

V prípade verzie SQL Server 2016 ponúka spoločnosť Microsoft okrem dodatočného licencovania na 2 jadrá aj licencie na server/CAL pre edíciu Standard, ktorá je k dispozícii v spoločnosti Wiresoft. To znamená, že aj menšie spoločnosti majú možnosť využívať výkon a virtualizačné funkcie servera SQL Server 2016 Standard, ak výkon ich servera umožňuje licencovanie pomocou lacnejšej alternatívy Server & CAL.

To, či je licencovanie Standard Edition SQL Server 2016 podľa jadier pre firmu výhodnejšie ako licencovanie Server plus CAL, závisí od príslušného využitia vo firme a závisí napríklad od počtu zamestnancov a stupňa virtualizácie služieb. Je možné aj opačné riešenie, že licencovanie Server/CAL je cenovo výhodnejšia možnosť. Stroj s maximálne 2 procesormi, každý s 8 jadrami, môže byť licencovaný lacnejšie s verziou SQL 2016 Server/CAL za predpokladu, že skutočná potreba cloudových služieb atď. je nižšia.

Licencia pre SQL Server 2016 na server/CAL

Licencia spoločnosti Microsoft na server/CAL sa skladá z týchto komponentov:

Každý server, na ktorom sa má spustiť edícia SQL Server 2016 Standard, si v zásade vyžaduje vlastnú serverovú licenciu. Aby zamestnanci mohli využívať všetky služby a funkcie servera, je potrebné serverovú licenciu doplniť o ďalšie licencie klientskeho prístupu - CAL. Pre každého používateľa alebo koncové zariadenie je potrebná samostatná prístupová licencia - ako CAL pre používateľa alebo zariadenie.

Licencia pre SQL Server 2016 na 2 jadrá

Pri licencovaní servera SQL Server 2016 na základe procesorových jadier spoločnosť Microsoft definuje spôsob počítania podľa nasledujúcich kritérií: Jedna licencia na jadro sa vzťahuje na dve jadrá - na rozdiel od predchádzajúceho výpočtu, ktorý počítal s jednou licenciou na procesor.

Celková požiadavka na licenciu pre SQL Server 2016 sa teda teraz počíta z počtu jadier na procesor.

Je však potrebné vziať do úvahy, že spoločnosť Microsoft zaviedla nasledujúce pravidlo: Pre každý server je potrebných najmenej 16 licencií na jadrá, t. j. 8 balíkov licencií na 2 jadrá. Dôvodom je, že spoločnosť Microsoft všeobecne stanovila tento počet ako najnižší počet jadier. To znamená, že motory so skutočným nižším počtom jadier ešte nemôžu byť licencované za nižšiu cenu. Na rozdiel od licencovania s balíkom Server/CAL však nie sú potrebné žiadne ďalšie licencie CAL.

Kúpte si licencie pre Microsoft SQL Server 2016 za nízku cenu v spoločnosti Wiresoft

V závislosti od toho, či si chcete zakúpiť licencie pre Microsoft SQL Server 2016 s produktmi 2 jadrá alebo Server/CAL, v spoločnosti Wiresoft získate oba licenčné balíky ako originálne licencie Microsoft - a to za mimoriadne výhodnú cenu. Ponúkame vám totiž cenové zvýhodnenie vďaka predaju nepoužitých softvérových licencií, ktoré európske spoločnosti získali absolútne legálne naším prostredníctvom. Podľa právoplatného rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sa softvérové produkty, ako sú serverové licencie, môžu ďalej predávať. Preto si môžete byť istí, že si od spoločnosti Wiresoft zakúpite plne použiteľný balík licencií, všetky licencie sme vopred dôkladne skontrolovali. Našu ponuku licencií už využíva mnoho nadšených zákazníkov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií pre Microsoft SQL Server 2016, kontaktujte nás.