Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Microsoft SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 Standard edition od spoločnosti Microsoft poskytuje všetky výkonné funkcie databázy, reportovania a analýzy, ktoré malé a stredné firmy očakávajú od relačného systému správy databáz....
407,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Standard 2-Core Vďaka zahrnutým databázovým, reportovacím a analytickým funkciám ponúka edícia SQL Server 2017 Standard najmä malým a stredným firmám výkonnú verziu osvedčenej relačnej dátovej platformy...
1 660,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core SQL Server 2017 Enterprise Edition poskytuje väčším organizáciám výkonnú novšiu verziu osvedčenej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá spája všetky dôležité databázové,...
6 711,90 € *

Kúpiť Microsoft SQL Server 2017 - ešte väčšia flexibilita pri správe databáz

 SQL Server vo verzii 2017 od spoločnosti Microsoft ponúka používateľom ešte väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o správu a ochranu údajov. Množstvo možností umožňuje spoločnostiam individuálne zmapovať vlastné požiadavky na databázy. V porovnaní s predchádzajúcou verziou sa zlepšili aj výkonnostné a bezpečnostné štandardy a SQL Server 2017 ponúka mnoho nových funkcií, ako aj optimalizáciu predchádzajúcich funkcií. Používateľom tiež poskytuje veľa možností, napr. pokiaľ ide o vývojové jazyky, vykonávanie - lokálne alebo v cloude -, ako aj používanie rôznych operačných systémov, medzi ktoré patrí aj Linux.

V spoločnosti Wiresoft sú k dispozícii edície SQL Server 2017 Standard - voliteľne dostupné ako CAL alebo 2-jadrové licencie - a Enterprise 2-Core. Nový licenčný model spoločnosti Microsoft podľa jadier ešte presnejšie odráža rozdielne požiadavky menších a väčších spoločností. 

Najdôležitejšie inovácie servera SQL Server 2017 v skratke

So serverom SQL Server 2017 získavajú spoločnosti výkonnú verziu osvedčenej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá poskytuje všetky dôležité funkcie databázy, reportovania a analýzy. Táto edícia servera SQL Server sa preto výborne hodí na splnenie všetkých požiadaviek na moderný a výkonný systém riadenia relačných databáz (RDMS) - ako je to typické pre systémy riadenia tovaru, softvér ERP (Enterprise Resource Planning) a systémy CRM. So serverom SQL Server 2017 môžete využívať poznatky vďaka pokročilým analýzam v databáze pomocou programov Python a R, ako aj interaktívnym vizualizáciám. Okrem toho SQL Server 2017 ponúka aj mnohé vylepšenia a nové funkcie, ako aj zlepšenie výkonu v službách Master Data Services (MDS) a Reporting Services (SSRS) pre SQL Server 2017. Dôležité funkcie v detailoch sú: - Vylepšenie a rozšírenie systému SQL Server 2017:

Nové funkcie databázového stroja

SQL Server 2017 pridáva mnoho nových funkcií databázového stroja vrátane zlepšeného výkonu. Patrí medzi ne možnosť pridávať zostavy CLR do pozitívneho zoznamu. Adaptívne spracovanie dotazov obsahuje tri nové vylepšenia: Adaptívne spájanie, ako aj spätnú väzbu na prideľovanie pamäte v dávkovom režime a prekrývanie vykonávania funkcií hodnôt tabuliek s viacerými príkazmi, čím sa uvoľnia prostriedky procesora. Rovnako nové dynamické zoznamy na správu a automatická optimalizácia databázy zlepšujú výkon; posledná menovaná funkcia poskytuje prehľad o problémoch s výkonom dotazov, navrhuje riešenia a automaticky odstraňuje zistené problémy.

Analytické služby SQL Server (SSAS)

Verzia SQL Server 2017 obsahuje aj mnoho dôležitých nových funkcií v službe SQL Server Analysis Services. Patria medzi ne vylepšenia tabuľkových modelov, napríklad tabuľkový režim ako predvolená možnosť inštalácie. A funkcia Get Data zavádza nové zdroje údajov do Power Query, ktoré podporujú existujúce zdroje údajov v dotazoch M.

Integračné služby SQL Server 2017 (SSIS)

Funkcia Scale Out v SSIS má v SQL Serveri 2017 nové aj zmenené funkcie, ktoré uľahčujú spúšťanie SSIS na viacerých počítačoch. Okrem toho Scale Out master teraz podporuje vysokú dostupnosť a zlepšilo sa aj spracovanie protokolov o vykonávaní Scale Out workers pri výpadku. Okrem toho má teraz katalóg SSIS ďalšiu globálnu vlastnosť na určenie režimu Standard pri nasadzovaní balíkov SSIS. SSIS podporuje aj SQL Server v systéme Linux.

Používanie systému Linux so serverom SQL Server 2017

V edíciách Enterprise a Standard pre SQL Server 2017 môžu používatelia na prístup k SQL Serveru používať aj otvorený operačný systém Linux. Vďaka ovládaču Java Database Connectivity to už nie je problém ani s aplikáciami Java. V prípade linuxových aplikácií, ako aj aplikácií v jazyku C++ sa pripojenie k serveru SQL Server 2017 zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom rozhrania Open Database Connectivity.

SQL Server R Services sa teraz nazýva SQL Server Machine Learning Services

Predchádzajúce služby SQL Server R Services boli vo verzii SQL Server 2017 premenované na SQL Server Machine Learning Services. Dôvodom je podpora jazyka Python - okrem predchádzajúceho programovacieho jazyka R. Služby Machine Learning Services možno v serveri SQL Server 2017 používať na spúšťanie skriptov v jazyku R alebo Python a je možné nainštalovať aj samostatný server Microsoft Machine Learning Server na nasadenie modelov R a Python, ktoré nevyžadujú server SQL Server. Aj vývojári SQL Servera majú teraz prístup ku knižniciam ML a AI pre Python, ktoré sú im k dispozícii v prostredí open source.

Vydania SQL Servera 2017 v spoločnosti Wiresoft

V spoločnosti Wiresoft nájdete edície SQL Server 2017 Enterprise a Standard, pričom druhá z nich je k dispozícii aj s licenciami CAL ako alternatíva k základnej licencii. Zatiaľ čo edícia Standard je správnou voľbou pre základné funkcie správy a business intelligence (BI), ako aj pre pracovné záťaže, ktoré si vyžadujú minimálne IT zdroje, edícia Enterprise je vhodná najmä pre väčšie spoločnosti, pretože ponúka ešte komplexnejší a tiež kritický výkon, ktorý je potrebný pre náročné požiadavky na databázy a BI. SQL Server 2017 Enterprise poskytuje najvyššiu úroveň služieb a výkonu potrebnú pre väčšie a najväčšie pracovné záťaže.

Rozdiely medzi edíciami SQL Server 2017 Standard a Enterprise

Hlavným rozdielom medzi edíciami Standard a Enterpriseservera SQL Server 2017 je, ako už bolo spomenuté, výkon. Preto je SQL Server 2017 Standard postačujúci hlavne pre malé a stredné podniky, zatiaľ čo Enterprise-edícia je vhodná aj pre stredné podniky, ale je určená hlavne na pokrytie potrieb čo najväčších podnikov. V závislosti od edície servera existujú rôzne limity škálovania: Zatiaľ čo pri edícii Enterprise je k dispozícii maximálna výpočtová kapacita využívaná jednou inštanciou, pri edícii Standard je to obmedzené na menej ako 4 sockety alebo 24 jadier, prípadne je v závislosti od aplikácie k dispozícii len obmedzený počet GB.

Okrem toho má edícia Enterprise servera SQL Server 2017 ďalšie funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v serveri SQL Server 2017 Standard: Napríklad SQL Server Enterprise nielenže umožňuje neobmedzenú virtualizáciu a zároveň ponúka výhodu Software Assurance, ale má aj pokročilú vysokú dostupnosť so skupinami dostupnosti Always On, failover na viacerých databázach a čitateľné sekundárne repliky. Okrem toho edícia ponúka Transparent Data Encryption (transparentné šifrovanie údajov), ako aj vykazovanie kompatibility prostredníctvom SQL Server Audit a Advanced Data Integration (pokročilá integrácia údajov) s fuzzy zoskupovaním a vyhľadávaním, ako aj možnosť mobilného vykazovania a KPI.

Rozsiahlejšie funkcie business intelligence v SQL Enterprise 2017 ponúkajú firmám vylepšenia viacrozmerných modelov, tabuľkový model a dolovanie dát, ako aj režim ukladania DirectQuery a prístup k reportovaciemu serveru Power BI. Komplexnejšia integrácia funkcií strojového učenia v porovnaní s edíciou Standard ponúka plný paralelizmus v analytických nástrojoch R a Python a možnosť ich spustenia na grafických procesoroch, ktoré sú k dispozícii aj pre Hadoop/Spark a Linux.

Licenčné modely pre Microsoft SQL Server 2017 v spoločnosti Wiresoft

So serverom SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft zaviedla zmenu tzv. licenčnej metriky, t. j. spôsobu výpočtu potreby licencií. Kým predtým nebolo dôležité, koľko jadier obsahuje procesor, teraz je počet jadier rozhodujúci pri presnom určení potreby licencií. Pri udeľovaní licencií na jadrá sa v súčasnosti zohľadňuje neustále rastúci počet jadier na procesor, ktorý tak dokáže zvládnuť stále vyššie pracovné zaťaženie.

Spoločnosť Microsoft preto ponúka možnosť jadrového licencovania aj pre verziu SQL Server 2017. V závislosti od edície - či ide o SQL Server 2017 Standard alebo Enterprise - máte rôzne možnosti získania vhodných serverových licencií:

V prípade edície SQL Server 2017 Standard máte na výber medzi licencovaním na server/CAL (serverové licencie plus prístupové licencie) a podľa jadier - na to nie sú potrebné žiadne ďalšie prístupové licencie.

V edícii SQL Server 2017 Enterprise už licencovanie na server/CAL spravidla nie je k dispozícii. Licencuje sa výlučne podľa počtu jadier.

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard podľa servera/CAL

Model licencovania podľa servera/CAL je založený na nasledujúcich podmienkach:

Pre každý server, na ktorom sa má spustiť inštancia servera SQL Server, je potrebná licencia Standard server. Okrem toho sa vyžaduje samostatná prístupová licencia (CAL) - ako licencia CAL používateľa alebo zariadenia - pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k licencovanému serveru SQL Server pre túto alebo novšie nainštalovanú verziu servera. To znamená, že s licenciou CAL pre server SQL Server 2019 môžete pristupovať aj k serveru SQL Server 2017.

Ktoré licencovanie Standard edície servera SQL Server 2017 - podľa jadier alebo podľa servera plus CAL - je výhodnejšie, závisí od typického použitia v podniku. V určitých prípadoch je preto výhodnejšie licencovanie podľa servera a CAL ako licencovanie podľa jadier. Napríklad stroj s maximálne 2 procesormi, každý s 8 jadrami, možno licencovať výhodnejšie s verziou SQL Standard Server/CAL.

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard alebo Enterprise podľa jadier

Pre licencovanie servera SQL Server podľa procesorových jadier spoločnosť Microsoft určuje určité definície pre spôsob počítania. Jedna licencia na jadro sa tak vzťahuje na dve jadrá - na rozdiel od minulosti, keď sa za každý procesor účtovala jedna licencia.

Celková licenčná požiadavka teda vyplýva z príslušného počtu jadier na procesor. Štandardne sa na jeden server vyžaduje minimálne osem licencií, pričom na jeden procesor sa licencuje osem jadier. Každé fyzické jadro servera teda vyžaduje vlastnú licenciu na jadro. Spoločnosť Microsoft tu stanovila nasledujúce pravidlá:

Pre každý procesor je potrebných 8 licencií jadier - minimálny počet stanovený spoločnosťou Microsoft. Stroje s menším počtom jadier preto nemôžu byť licencované za nižšiu cenu.

Pre každý server je tiež potrebných minimálne 16 licencií jadier.

Licencie na jadrá potrebné na jeden server sú k dispozícii len ako balíky po 2 kusoch.

Pre licencie založené na jadrách nie sú potrebné žiadne ďalšie licencie CAL.

Licencie Microsoft SQL Server 2017 za nízku cenu u spoločnosti Wiresoft

Bez ohľadu na to, či chcete pokryť svoje licenčné potreby pre Microsoft SQL Server 2017 pomocou Standard- alebo Enterprise-Edition, v spoločnosti Wiresoft získate licencie pre Server/CAL, ako aj 2-Core výhradne ako originálne licenčné práva. Licencie pre SQL Server 2017 sú v spoločnosti Wiresoft obzvlášť výhodné, pretože ponúkame cenové zvýhodnenie prostredníctvom nepoužitých softvérových licencií od európskych spoločností - a to úplne legálne.

Pretože podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sa softvér môže od roku 2012 bez problémov ďalej predávať. Všetky licencie ponúkané spoločnosťou Wiresoft boli vopred skontrolované z hľadiska absolútnej originality a použiteľnosti. Potvrdzujú to mnohí naši nadšení zákazníci. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií na Microsoft SQL Server 2017, kontaktujte nás.