Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Enterprise 2-Core SQL Server 2017 Enterprise Edition poskytuje väčším organizáciám výkonnú novšiu verziu osvedčenej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá spája všetky dôležité databázové,...
7 456,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2017 Standard 2-Core Vďaka zahrnutým databázovým, reportovacím a analytickým funkciám ponúka edícia SQL Server 2017 Standard najmä malým a stredným firmám výkonnú verziu osvedčenej relačnej dátovej platformy...
1 844,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Microsoft SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 Standard edition od spoločnosti Microsoft poskytuje všetky výkonné funkcie databázy, reportovania a analýzy, ktoré malé a stredné firmy očakávajú od relačného systému správy databáz....
451,90 € *

Prehľad najdôležitejších inovácií servera SQL Server 2017

So serverom SQL Server 2017 získajú spoločnosti výkonnú verziu osvedčenej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá poskytuje všetky dôležité funkcie databázy, reportovania a analýzy. Táto edícia servera SQL Server sa preto výborne hodí na splnenie všetkých požiadaviek na moderný a výkonný systém riadenia relačných databáz (RDMS) - ako je to typické pre systémy riadenia tovaru, softvér ERP (Enterprise Resource Planning) a systémy CRM. So serverom SQL Server 2017 môžete využívať poznatky prostredníctvom pokročilých analýz v databáze pomocou programov Python a R, ako aj interaktívnych vizualizácií. Okrem toho SQL Server 2017 ponúka aj mnohé vylepšenia a nové funkcie, ako aj zlepšenie výkonu v službách Master Data Services (MDS) a Reporting Services (SSRS) pre SQL Server 2017. Podrobnejšie informácie o dôležitých funkciách:

Nové funkcie databázového stroja

SQL Server 2017 pridáva mnoho nových funkcií databázového stroja vrátane zlepšeného výkonu. Patrí medzi ne možnosť pridávať zostavy CLR do pozitívneho zoznamu. Adaptívne spracovanie dotazov zahŕňa tri nové vylepšenia: Adaptívne spájanie, ako aj spätná väzba na prideľovanie pamäte v dávkovom režime a prekrývanie vykonávania funkcií hodnôt tabuliek s viacerými príkazmi, čím sa uvoľňujú zdroje CPU. Podobne nové dynamické zoznamy na správu a automatická optimalizácia databázy zlepšujú výkon; posledná z nich poskytuje prehľad o problémoch s výkonom dotazov, navrhuje riešenia a automaticky odstraňuje zistené problémy.

Analytické služby servera SQL Server (SSAS)

Verzia SQL Server 2017 obsahuje aj mnoho dôležitých nových funkcií v službe SQL Server Analysis Services. Patria medzi ne vylepšenia tabuľkových modelov, napríklad tabuľkový režim ako predvolená možnosť inštalácie. A aplikácia Get Data zavádza do programu Power Query nové zdroje údajov, ktoré podporujú existujúce zdroje údajov v dotazoch M.

Integračné služby SQL Server 2017 (SSIS)

Funkcia Scale Out v SSIS má v SQL Serveri 2017 nové aj zmenené funkcie, ktoré uľahčujú spúšťanie SSIS na viacerých počítačoch. Okrem toho hlavný modul Scale Out teraz podporuje vysokú dostupnosť a zlepšilo sa aj spracovanie protokolov o vykonávaní pracovníkov Scale Out v prípade zlyhania. Okrem toho má teraz katalóg SSIS ďalšiu globálnu vlastnosť na určenie predvoleného režimu pri nasadzovaní balíkov SSIS. SSIS podporuje aj SQL Server v systéme Linux.

Používanie systému Linux so serverom SQL Server 2017

Vo verziách Enterprise alebo Standard pre SQL Server 2017 môžu používatelia na prístup k serveru SQL Server používať aj otvorený operačný systém Linux. Vďaka ovládaču Java Database Connectivity to už nie je problém ani v aplikáciách Java. V prípade aplikácií pre Linux aj C++ sa pripojenie k serveru SQL Server 2017 zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom rozhrania Open Database Connectivity.

Služba SQL Server R Services sa teraz nazýva SQL Server Machine Learning Services

Predchádzajúce služby SQL Server R Services boli vo verzii SQL Server 2017 premenované na SQL Server Machine Learning Services. Dôvodom je podpora jazyka Python - okrem predchádzajúceho programovacieho jazyka R. V serveri SQL Server 2017 je možné používať služby strojového učenia na spúšťanie skriptov R alebo Python a je možné nainštalovať aj samostatný server Microsoft Machine Learning Server na nasadenie modelov R a Python, ktoré nevyžadujú server SQL Server. Vývojári servera SQL Server majú teraz k dispozícii aj knižnice ML a AI pre Python v prostredí open source.

Vydania servera SQL Server 2017 v spoločnosti Wiresoft

V ponuke spoločnosti Wiresoft nájdete edície SQL Server 2017 Enterprise aj Standard, pričom druhá z nich je k dispozícii aj s licenciami CAL ako alternatíva k licencii Core. Zatiaľ čo edícia Standard je správnou voľbou pre základné funkcie správy a business intelligence (BI), ako aj pre pracovné zaťaženie, ktoré si vyžaduje minimálne IT zdroje, edícia Enterprise je vhodná najmä pre väčšie spoločnosti, pretože ponúka ešte komplexnejší a tiež kritický výkon, ako si vyžadujú náročné požiadavky na databázy a BI. SQL Server 2017 Enterprise tu poskytuje najvyššiu úroveň služieb a výkonu, ako sa vyžaduje pri väčších a najväčších pracovných zaťaženiach.

Rozdiely medzi vydaniami SQL Server 2017 Standard a Enterprise

Hlavným rozdielom medzi edíciami Standard a Enterprise servera SQL Server 2017 je, ako už bolo spomenuté, výkon. SQL Server 2017 Standard preto postačuje najmä malým a stredným firmám, zatiaľ čo verzia Enterprise je vhodná aj pre stredne veľké firmy, ale je určená najmä na pokrytie potrieb rovnako veľkých firiem. Preto existujú rôzne limity škálovania v závislosti od edície servera: Zatiaľ čo v prípade edície Enterprise je k dispozícii maximálna výpočtová kapacita využívaná jednou inštanciou, v prípade edície Standard je táto kapacita obmedzená na menej ako 4 sokety alebo 24 jadier, prípadne je v závislosti od aplikácie k dispozícii len obmedzený počet GB.

Okrem toho má edícia Enterprise servera SQL Server 2017 ďalšie funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v SQL Serveri 2017 Standard: Napríklad SQL Server Enterprise nielenže umožňuje neobmedzenú virtualizáciu a zároveň ponúka zľavu na Software Assurance, ale má aj rozšírenú vysokú dostupnosť so skupinami dostupnosti Always On, failover na viacerých databázach a čitateľné sekundárne repliky. Okrem toho edícia ponúka transparentné šifrovanie údajov, ako aj vykazovanie kompatibility prostredníctvom auditu SQL Server a pokročilú integráciu údajov s fuzzy zoskupovaním a vyhľadávaním, ako aj mobilné vykazovanie a funkcie KPI.

Rozsiahlejšie funkcie business intelligence v SQL Enterprise 2017 ponúkajú firmám vylepšenia viacrozmerných modelov, tabuľkového modelu a dolovania dát, ako aj režim ukladania DirectQuery a prístup k serveru reportov Power BI. Komplexnejšia integrácia funkcií strojového učenia v porovnaní so štandardnou edíciou ponúka plný paralelizmus v analytických nástrojoch R a Python a možnosť spustiť ich na grafických procesoroch, ktoré sú k dispozícii aj pre Hadoop/Spark a Linux.

Licenčné modely pre Microsoft SQL Server 2017 v spoločnosti Wiresoft

So serverom SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft zaviedla zmenu tzv. licenčnej metriky, teda metódy, podľa ktorej sa vypočítava potreba licencií. Zatiaľ čo predtým nebolo dôležité, koľko jadier procesor obsahuje, teraz je počet jadier rozhodujúci pre presné určenie licenčnej požiadavky. Licencovanie jadier zohľadňuje v súčasnosti neustále rastúci počet jadier na procesor, ktorý tak dokáže zvládnuť stále vyššie pracovné zaťaženie.

Spoločnosť Microsoft preto ponúka aj možnosť základnej licencie pre verziu SQL Server 2017. V závislosti od edície - či ide o SQL Server 2017 Standard alebo Enterprise - máte rôzne možnosti získania vhodných serverových licencií:

V prípade edície SQL Server 2017 Standard máte na výber medzi licencovaním podľa servera/CAL (serverové licencie plus prístupové licencie) a podľa jadier - na to nie sú potrebné žiadne ďalšie prístupové licencie.

edícii SQL Server 2017 Enterprise Edition už vo všeobecnosti nie je k dispozícii licencovanie na server/CAL. Licencia sa udeľuje výlučne podľa počtu jadier.

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard podľa servera/CAL

Licenčný model servera/CAL je založený na nasledujúcich podmienkach:

Pre každý server, na ktorom sa má spustiť inštancia servera SQL Server, je potrebná štandardná serverová licencia. Okrem toho sa pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k licencovanému serveru SQL Server, vyžaduje samostatná licencia na prístup (CAL) - ako licencia CAL používateľa alebo zariadenia - pre túto alebo novšie nainštalovanú verziu servera. To znamená, že s licenciou CAL pre server SQL Server 2019 môžete mať prístup aj k serveru SQL Server 2017.

Ktoré licencovanie štandardnej edície SQL Servera 2017 - podľa jadier alebo podľa servera plus CALS - je výhodnejšie, závisí od typického použitia v spoločnosti. V niektorých prípadoch je preto výhodnejšie licencovanie podľa servera/CAL ako licencovanie podľa jadier. Napríklad počítač s maximálne 2 procesormi s 8 jadrami môže byť licencovaný lacnejšie s verziou SQL Standard Server/CAL.

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard alebo Enterprise podľa jadier

Pri licencovaní servera SQL Server podľa jadier procesora spoločnosť Microsoft špecifikuje určité definície pre metódu počítania. Jedna licencia jadra teda platí pre dve jadrá - na rozdiel od minulosti, keď sa za každý procesor platila jedna licencia.

Celková požiadavka na licenciu teda vyplýva z príslušného počtu jadier na procesor. V predvolenom nastavení sa na jeden server vyžaduje najmenej osem licencií, pričom na jeden procesor sa licencuje osem jadier. Každé fyzické jadro servera teda vyžaduje vlastnú licenciu jadra. Spoločnosť Microsoft tu stanovila nasledujúce pravidlá:

Pre každý procesor je potrebných 8 licencií jadier - minimálny počet stanovený spoločnosťou Microsoft. Stroje s menším počtom jadier preto nemôžu byť licencované za nižšiu cenu.

Pre každý server je tiež potrebných najmenej 16 licencií jadra.

Základné licencie potrebné na server sú k dispozícii len ako balíky po 2 kusoch.

Pre licencie založené na jadre nie sú potrebné žiadne ďalšie licencie CAL.

Licencia Microsoft SQL Server 2017 za nízku cenu na Wiresoft

Či už chcete pokryť svoje licenčné potreby pre Microsoft SQL Server 2017 s edíciou Standard alebo Enterprise, v spoločnosti Wiresoft dostanete licencie pre Server/CAL, ako aj 2-Core výlučne ako originálne licenčné práva. Licencie pre SQL Server 2017 sú v spoločnosti Wiresoft obzvlášť výhodné, pretože ponúkame cenové zvýhodnenie prostredníctvom nepoužívaných softvérových licencií od európskych spoločností - a to úplne legálne.

Podľa rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sa totiž softvér môže od roku 2012 bez problémov ďalej predávať. Všetky licencie ponúkané spoločnosťou Wiresoft boli vopred skontrolované z hľadiska absolútnej originality a použiteľnosti. Potvrdzujú to mnohí naši nadšení zákazníci. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa licencovania Microsoft SQL Server 2017nás neváhajte kontaktovať.