Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10099
 • 228-10817
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
326,90 € * 361,90 € * (9,67% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core -
Minimálne licencie Žiadne
CAL User CAL/Zariadenie CAL
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


SQL Server 2016 Standard  poskytuje organizáciám spoľahlivú, škálovateľnú, hybridnú databázovú platformu na budovanie inteligentných, kritických aplikácií. Táto edícia obsahuje všetky potrebné funkcie a pamäť vrátane vylepšeného zabezpečenia s novými funkciami a dopytovania a analýzy v databáze, ako aj integrácie Hadoop a Cloud, R-analýzy a ďalších funkcií.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"

Microsoft SQL Server 2016 Standard

SQL Server 2016 Standard poskytuje spoločnostiam spoľahlivú, škálovateľnú, hybridnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných, kritických aplikácií, pretože táto edícia obsahuje všetky potrebné funkcie, ako aj zodpovedajúcu pamäťovú kapacitu, vrátane vylepšeného zabezpečenia s novými funkciami, ako aj možnosťami dopytovania a analýz v databáze, integrácie Hadoop a cloudu, analýzy R atď.

Medzi funkcie, ktoré stoja za zmienku, patrí aj výkon v pamäti, pokročilé analytické funkcie, ako aj analýza prevádzkových údajov v reálnom čase a rozšírená oblasť reportovania.

Za zmienku stojí aj podpora JavaScript Object Notation (JSON), ako aj PolyBase pre dotazy Transact-SQL a nové scenáre Hybrid Cloud, s ktorými spoločnosti získajú ešte sofistikovanejšie analýzy údajov pre podrobnejšie výsledky, ktoré možno zobraziť na mnohých koncových zariadeniach prostredníctvom komplexných možností vizualizácie.

SQL Server 2016 Standard edition je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér - cena je nižšia ako cena porovnateľného nového softvéru - pokiaľ je táto verzia SQL Servera stále pravidelne ponúkaná. Túto používanú licenciu SQL Server možno tiež využívať v plnom rozsahu, a tak ponúka maximálnu škálovateľnosť, výkon a zabezpečenie typické pre túto edíciu; to ju robí obzvlášť atraktívnou pre spoločnosti alebo organizácie menšej veľkosti, ktoré používajú zodpovedajúco menšie servery, takže kombinácia serverovej licencie a licencií CAL pre ne predstavuje najekonomickejšie riešenie. Licencovanie tohto použitého servera Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition sa vykonáva podľa oficiálnych podmienok správy licencií spoločnosti Microsoft. Podrobné informácie o nových optimalizáciách a funkciách obsiahnutých v SQL Server 2016 Standard, ako aj o správnom licencovaní nájdete v nasledujúcich častiach.

Nové výhody a funkcie Microsoft SQL Server 2016 Standard

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition podporuje transformáciu kritických podnikových aplikácií na inteligentné aplikácie, ako aj zvýšenú škálovateľnosť až pre 24 jadier a integráciu open source R, ktorá umožňuje pokročilú analýzu. Zamestnanci alebo koncoví používatelia, ktorí majú príslušnú klientsku prístupovú licenciu, môžu využívať komplexné nástroje pre business intelligence a vývoj, ktoré sú k dispozícii aj na použitie v cloude. Nižšie uvádzame stručný opis najdôležitejších nových vlastností a funkcií servera SQL Server verzie 2016:

In-Memory OLTP

Zabudované funkcie in-memory sú zodpovedné za výrazné zvýšenie výkonu pri všetkých pracovných zaťaženiach - čo je porovnateľné s rýchlosťou in-memory OLTP. Okrem toho sú k dispozícii aj ďalšie funkcie, ako napríklad:

 • Úložisko stĺpcov v pamäti a úložisko dotazov
 • Rozšírenie indexu ColumnStore
 • Časové tabuľky na historizáciu a poskytovanie tabuľkových údajov
 • Podpora tabuliek s veľkosťou až 2 TB

Analytické služby SQL Server 2016 (SSAS)

Analytické služby servera SQL Server 2016 ponúkajú okrem iného vyšší výkon a funkcie na vytváranie, filtrovanie a spracovanie databázových modelov tabuliek - vrátane integrácie štatistického jazyka R: skripty R sa tak môžu spúšťať priamo na serveri SQL Server a už sa nemusia exportovať z databázy SQL a následne importovať do jazyka R na analýzu, čo nielen šetrí čas, ale ponúka aj vyššiu bezpečnosť - a tiež:

 • Kontrola konzistencie databázy - na kontrolu konzistencie databázy, aby ste okamžite identifikovali potenciálne problémy s poškodením údajov.
 • Priame živé vyhľadávanie externých údajov podporuje ďalšie zdroje údajov vrátane Azure SQL, Oracle a Teradata.
 • Nové funkcie DAX a služby menného priestoru
 • Revidované objekty správy analytických služieb (AMO) obsahujú Microsoft.AnalysisServices.Core.dll, druhú zostavu.

Integračné služby SQL Server 2016 (SSIS)

Dôležitými funkciami sú podpora skupín dostupnosti Always On, ako aj Always Encrypted a súborového systému Hadoop (HDFS) - a tiež:

 • Inkrementálne poskytovanie balíkov
 • Dostupné názvy stĺpcov pre chyby v toku údajov
 • Nové konektory a
 • Rozsiahle možnosti vlastného zaznamenávania

Hlavné dátové služby (MDS)

Služby základných údajov sa používajú na efektívnu správu súborov základných údajov v organizácii. K dispozícii sú okrem iného tieto možnosti:

 • Údaje možno organizovať vo forme modelov a definovať pravidlá aktualizácie vrátane oprávnenia konkrétnych osôb na ich vykonávanie.
 • Hlavné súbory údajov je možné zverejniť aj pre jednotlivé osoby v programe Excel.
 • Filtrovanie podľa doménových atribútov a synchronizácia entít na zdieľanie medzi modelmi
 • Pracovné postupy schvaľovania prostredníctvom súborov zmien, ako aj nové úrovne pre väčšie zabezpečenie
 • Používateľsky definované indexy na zlepšenie výkonu dotazov

Reportovacie služby (SSRS)

Služba SQL Server Reporting Services pomáha používateľom vytvárať, spravovať a poskytovať mobilné alebo stránkované zostavy.

 • Analytické služby poskytujú analytické údaje zo správ a reportov obchodných služieb, ktoré možno použiť aj pre klientske aplikácie alebo nástroje business intelligence od iných dodávateľov.
 • Reporty je možné generovať z rôznych zdrojov údajov, publikovať v rôznych formátoch a sprístupniť zamestnancom prostredníctvom prehliadača na webovom portáli, e-mailom alebo na mobilnom zariadení.
 • Medzi ďalšie funkcie patrí nový webový portál na podávanie správ s funkciou KPI, ako aj nový vydavateľ špeciálne na vytváranie mobilných správ
 • Nový motor s podporou HTML5 na vykresľovanie správ
 • Nové typy grafov, ako napríklad mapa stromov a Sunburst

Zlepšená bezpečnosť

Pokiaľ ide o bezpečnostné funkcie, Microsoft SQL Server vo verzii 2016 ponúka okrem iného tieto vylepšenia:

 • Funkcia Always Encrypted chráni citlivé údaje, ako sú čísla kreditných kariet, a ukladá ich šifrovane v databáze servera SQL Server. Rôzne roly definujú prístupové práva, pričom napr. administrátori môžu údaje len spravovať, ale nemajú k nim priamy prístup.
 • Zabezpečenie na úrovni riadkov umožňuje implementovať obmedzenia prístupu k jednotlivým riadkom údajov, takže jeden zamestnanec je oprávnený pristupovať len k určitým riadkom údajov.
 • Dynamické maskovanie údajov zjednodušuje kódovanie zabezpečenia aplikácie a zabraňuje neoprávneným používateľom v prístupe k citlivým údajom.

Informácie o maximálnom dostupnom výkone jednotlivých komponentov servera SQL Server 2016 Standard Edition

Nasledujúci prehľad obsahuje rôzne podrobnosti o škálovateľnosti, výkone a funkciách dostupných pre jednotlivé komponenty.

Maximálna škálovateľnosť/veľkosť na inštanciu databázového stroja servera SQL Server

 • Všeobecná výpočtová kapacita: až 4 sockety alebo 24 jadier
 • Výpočtová kapacita pre služby Analysis Services alebo Reporting Services: až 4 sokety alebo 24 jadier
 • Vyrovnávacia pamäť: 128 GB
 • Pracovná pamäť segmentovej vyrovnávacej pamäte stĺpcového úložiska: 32 GB2
 • Veľkosť dát optimalizovaná pre pamäť: 32 GB
 • Pracovná pamäť pre analytické služby: Tabuľkový 16 GB / MOLAP 64 GB
 • Pracovná pamäť pre služby Reporting Services: 64 GB
 • Veľkosť relačnej databázy: 524 PB

Vysoká dostupnosť funkcií databázového stroja servera SQL Server:

 • Podpora jadra servera
 • Odoslanie denníka
 • Zrkadlenie databázy - iba s úplným zabezpečením
 • Zálohovanie kompresie
 • Klaster s funkciou Always On pre prípad zlyhania podporuje 2 uzly
 • Základné skupiny dostupnosti podporujú 2 uzly
 • Poradca pre obnovu databázy a snímka
 • Šifrované zálohovanie, ako aj hybridné zálohovanie v Azure

Škálovateľnosť funkcií databázového stroja servera SQL Server

 • Columnstore
 • In-memory OLTP
 • Stretch databáza
 • Kompresia údajov
 • Trvalá hlavná pamäť
 • Podpora viacerých inštancií
 • Rozdelenie tabuliek a indexov
 • Paralelné spracovanie rozdelených tabuliek
 • Kontajner FILESTREAM
 • Rozšírenie vyrovnávacej pamäte      

Dostupné bezpečnostné funkcie

 • Vždy zašifrované
 • Zabezpečenie na úrovni riadkov
 • Šifrovanie záloh
 • Dynamické maskovanie údajov
 • Monitorovanie servera a databázy
 • Používateľom definované roly
 • Samostatné databázy

Replikácia

 • Sledovanie zmien v serveri SQL Server
 • Replikácia snímok, transakcií a zlučovanie
 • Obnoviteľné predplatné pre transakčnú replikáciu
 • Heterogénni predplatitelia

Nástroje na správu databázového stroja SQL Server vrátane:

 • Objekty správy SQL
 • Správca konfigurácie SQL
 • Nástroj príkazového riadka SQL
 • Distribuované prehrávanie pre administrátorský nástroj, klienta aj kontrolér (1 klient)
 • Profiler SQL a agent servera SQL
 • Poradca pre ladenie databázového motora

Funkcie dátového skladu

 • Vytváranie kociek bez databázy
 • Automatické generovanie schém staging a dátového skladu
 • Zachytenie zmenených údajov
 • StreamInsight

Nástroje na vývoj databázového stroja servera SQL Server

 • Integrácia s aplikáciou Microsoft Visual Studio
 • IntelliSense s jazykmi Transact-SQL a MDX, ako aj nástroje na úpravu MDX, ladenie MDX a návrh MDX
 • Dátové nástroje servera SQL Server

Požiadavky na hardvér a softvér pre SQL 2016 Standard

Nasledujúce špecifikácie predstavujú minimálne požiadavky na inštaláciu MS SQL Server 2016 Edition Standard. Všeobecne platí, že všetky funkcie servera SQL Server 2016 Standard sú podporované v 64-bitovom klientskom operačnom systéme, zatiaľ čo v 32-bitovom klientskom operačnom systéme sú podporované len niektoré funkcie. procesory x86 už nie sú podporované. Okrem toho sa odporúča nainštalovať softvér SQL Server do počítača s formátom súborov NTFS alebo ReFS.

Hardvér

 • Miesto na pevnom disku: aspoň 6 GB - v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server
 • Pamäť: min. 4 GB, s rastúcou veľkosťou databázy by sa mala zvýšiť, aby sa zabezpečil optimálny výkon servera SQL Server 2016
 • Typ procesora: procesor x64 - AMD Opteron alebo Athlon 64, Intel Xeon alebo Pentium IV s podporou EM64T
 • Rýchlosť procesora: min. 1,4 GHz; odporúča sa 2,0 GHz

Softvér

 • Aspoň .NET Framework 4.6 - automaticky sa nainštaluje inštalačný rámec .NET Framework, Master Data Services a replikácia
 • Podporované operačné systémy: Windows Server 2016 Datacenter, Standard a Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard, Essentials a R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard, Essentials a Foundation
 • Inštalácia servera SQL Server 2016 v režime Server Core je podporovaná týmito edíciami systému Windows Server: Windows Server 2016 Standard a Datacenter; Windows Server 2016 Standard a Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard a Datacenter; Windows Server 2012 Standard a Datacenter

Licencovanie servera SQL Server 2016 Standard Edition na server/CAL

Pre SQL Server 2019 Standard Edition je k dispozícii kombinované licencovanie servera a doplnkových klientskych prístupových licencií (CAL) buď pre používateľov, alebo pre koncové zariadenia, takže tieto licencie sa musia zakúpiť samostatne. Licenčné metriky spoločnosti Microsoft poskytujú tieto informácie:

 • Pre každý server (fyzický alebo virtuálny) so serverom SQL Server 2016 Standard Edition je potrebná samostatná serverová licencia.
 • To platí aj pre inštancie servera SQL Server, ktoré sa prevádzkujú v kontajneroch a sú prirovnané k virtuálnym strojom.
 • Pre každého používateľa alebo koncové zariadenie, ktoré má mať prístup k licencovanému serveru SQL Server, je potrebná aj samostatná licencia na prístup klienta (CAL), ktorej verzia je prinajmenšom rovnaká alebo prípadne oprávňuje aj na prístup k vyššej verzii; tieto licencie CAL sa musia zakúpiť samostatne, nie sú softvérom a sú k dispozícii aj z druhej ruky od spoločnosti Wiresoft ako samostatné produkty Microsoft  .

Licencovanie s variantom Server/CAL je vhodné najmä pre tie spoločnosti, ktoré vyžadujú klientske prístupové licencie pre relatívne zvládnuteľný počet používateľov alebo koncových zariadení, takže náklady na licencovanie servera SQL Server sú nižšie ako pri alternatívnom licencovaní na báze jadra.  

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa optimálneho licencovania SQL Servera 2016 Standard, jednoducho nás kontaktujte.

Často kladené otázky týkajúce sa používaného softvéru so serverom SQL Server 2016 Standard Edition

Je dobré vedieť: Pri použitom softvéri od spoločnosti Wiresoft, ako je napríklad licencia pre SQL Server 2016 Standard, si môžete byť istí, že sa svojimi schopnosťami nelíši od porovnateľnej novej serverovej licencie - nielen preto, že softvér sa spravidla neopotrebováva, ale aj z hľadiska jeho právnej použiteľnosti a funkčnosti. Nižšie nájdete všetky odpovede na typické otázky týkajúce sa použitého softvéru pre licencie SQL Server.

Odkiaľ pochádza použitý softvér Wiresoft pre SQL Server 2016 Standard?

Použitý softvér pre SQL Server 2016 Standard, ktorý spoločnosť Wiresoft ponúka v príslušných dostupných edíciách, pochádza od rôznych organizácií alebo spoločností, ktoré kedysi softvér samy zakúpili a z rôznych dôvodov ho ďalej predali spoločnosti Wiresoft - napríklad preto, že obsahuje nadbytočné licencie alebo bol nahradený iným softvérom a už sa nepoužíva. Tieto licencie sú preto označené ako použitý softvér a v zásade sa môžu používať ako nové licencie.

Ponúka použitý softvér pre licenciu SQL Server 2016 Standard aj zabezpečenie kupujúceho?

Áno: Každý použitý softvér spoločnosti Wiresoft - ako napríklad licencia SQL Server 2016 Standard - ponúka zákazníkom rovnaké výhody pri nákupe ako porovnateľný nový serverový softvér: bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po dokončení procesu nákupu a okamžitú aktiváciu licencie prostredníctvom dodaného platného licenčného kľúča.

Je nákup a používanie SQL Servera 2016 Standard legálne s použitým softvérom?

Áno: Pri nákupe použitého softvéru Wiresoft si môžete byť istí, že ako zákazník konáte legálne - to samozrejme platí aj pre jeho skutočné používanie a tiež pre Wiresoft ako poskytovateľa - pretože ponúkaný použitý softvér pochádza z licenčných zásob spoločnosti. Preto sa uplatňuje bežná jurisdikcia, ktorá umožňuje nielen obchodovanie s používaným softvérom spoločnosti Microsoft, ale aj jeho skutočné používanie; rôzne súdne rozhodnutia to už niekoľkokrát potvrdili.

Existujú ďalšie výhody používaného softvéru Wiresoft?

Áno: S použitým softvérom Wiresoft môžu zákazníci doplniť alebo aktualizovať svoje softvérové zásoby za mimoriadne výhodnú cenu, pretože jeho cena je výrazne nižšia ako cena porovnateľného nového softvéru. Spoločnosť Wiresoft ponúka aj mnohé staršie verzie serverových licencií, ktoré už nie sú pravidelne dostupné, takže zákazníci nie sú nútení vykonávať drahšie aktualizácie. Výhodou použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft je aj to, že vďaka kompletnému overeniu všetkých kupujúcich ponúka aj bezpečnosť auditu!

V ponuke použitého softvéru Wiresoft nájdete nielen softvér SQL Server, ako napríklad edíciu Standard 2016 za výhodnú cenu, ale aj alternatívne licencie jadra a iné verzie SQL Server. V portfóliu použitého softvéru spoločnosti Wiresoft nájdete aj mnoho ponúk na ďalšie programy Microsoft - so všetkými vyššie uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania SQL Servera 2016 Standard vrátane licencií CAL alebo inej možnosti licencovania, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie