Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Microsoft Project 2021 Professional - nová profesionálna verzia osvedčeného softvéru na riadenie projektov Spoločnosť Microsoft vydala aktuálnu verziu všestranného softvéru Project 2021 Professional, ktorý je nepostrádateľný ako systém...
472,90 € *
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
MS Project 2021 Standard - najnovšia verzia softvéru na riadenie projektov ako kúpna verzia Project 2021 Standard je najnovšia verzia všestranného softvéru na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft, ktorý je určený predovšetkým pre...
325,90 € *

Edície Project 2021 Standard a Professional nájdete ako použitý softvér v predajni Wiresoft Software Shop ihneď po oficiálnom vydaní - v porovnaní s príslušným novým produktom budete môcť využiť ich nižšiu cenu. V nasledujúcom texte sa dozviete o všetkých doteraz známych nových funkciách a vlastnostiach aplikácie Project 2021 a získate informácie o rozdieloch medzi edíciami Standard a Professional.

Ak chcete získať najnovšie informácie o MS Project 2021, jednoducho kontaktujte niektorého z našich zamestnancov. Zistíte tiež, ktoré ďalšie aplikácie spoločnosti Microsoft dostupné v spoločnosti Wiresoft sú kompatibilné s programom Project 2021, ktoré sú k dispozícii aj ako použitý softvér.

Pre ktoré cieľové skupiny je MS Project 2021 určený?

Microsoft Project 2021 bol vyvinutý pre začiatočníkov aj profesionálov v oblasti riadenia projektov, ktorí v závislosti od úrovne svojich znalostí buď používajú vlastné šablóny pri plánovaní nových projektov, alebo vytvárajú nové plány projektov od začiatku na základe neutrálneho, prázdneho Ganttovho diagramu, alebo využívajú veľký výber šablón pre typy projektov, ktoré už obsahujú všetky typické komponenty. Údaje obsiahnuté v súboroch aplikácií Excel, Word, Outlook alebo PowerPoint, ako aj zoznamy úloh možno importovať do aplikácie Project so zachovaním formátovania a osnovy, čo znižuje nároky na úpravu.

V závislosti od edície MS Project 2021 - kúpiť Standard alebo Professional - majú používatelia ďalšie možnosti používania alebo synchronizácie s externými zdrojmi údajov.

Vizuálne sa MS Project 2021 Buy na rozdiel od predchádzajúcej verzie prezentuje ešte prehľadnejším rozhraním pracovnej plochy, ktoré uľahčuje prístup k často používaným funkciám. Vylepšený používateľský komfort dopĺňajú "tmavosivé" a "biele" vzory známe z balíka MS Office, ktoré umožňujú sústredenejšiu prácu na obrazovke vďaka redukcii farieb.

Maximalizujte úspech projektu s - Kúpiť MS Project 2021

Či už ide o začínajúce podniky, malé a stredné podniky alebo veľké spoločnosti - profesionálne riadenie projektov uľahčuje plánovanie úspechov a minimalizuje riziká - rozsah úloh vždy v zásade zahŕňa nasledujúce prvky, ktoré sa môžu ďalej diferencovať alebo dopĺňať v závislosti od zložitosti:

 • Vytvorenie plánu projektu vrátane plánu postupu
 • Definícia zdrojov a účastníkov
 • Stanovenie míľnikov až do dosiahnutia cieľa
 • Monitorovanie a kontrola priebehu projektu, ako aj dostupnosti kapacít
 • Podávanie správ počas prebiehajúceho projektu, ako aj po jeho ukončení na účely dokumentácie

Medzi typické úlohy, ktoré sa dajú ľahšie dokončiť pomocou MS Project 2021, patria:

 • Dynamické plánovanie projektu: Projektové plány MS Project možno použiť na dynamické, a teda flexibilné plánovanie projektového úsilia, trvania projektu a rozmiestnenia účastníkov. Zobrazenie časovej osi uľahčuje dodržiavanie termínov v jednotlivých obchodoch.
 • Využívanie business intelligence pre komplexné projekty: V závislosti od nainštalovanej verzie MS Project Edition možno Power BI použiť aj na vytvorenie interaktívnych informačných panelov, ktoré zobrazujú nielen celkový stav projektu, ale poskytujú aj podrobné informácie o jednotlivých oblastiach projektu. To umožňuje lepšie posúdiť riziká a v prípade potreby včas naplánovať núdzové opatrenia.
 • Vyvíjať inovatívne riešenia: Pomocou MS Project 2021 je možné automatizovať pracovné postupy, ako aj jednotlivé riešenia, napr. pre mobilné zariadenia, a tie je možné používať aj v cloude.
 • Plánovanie rozpočtu: Vďaka komplexnej kontrole zdrojov a kapacít možno včas rozpoznať úzke miesta a explóziu nákladov, a tak im lepšie predchádzať.
 • Spätná väzba k projektu: Vďaka integrovaným nástrojom spätnej väzby môžu účastníci projektu využiť svoje špecifické know-how na vypracovanie návrhov riešení a vzájomnú koordináciu s cieľom spoločne zabezpečiť plánované dokončenie a úspech projektu. K tomu môžu prispieť aj rýchlo generované správy o pokroku a správy z predchádzajúcich projektov.

Na všetky tieto úlohy poskytuje Project 2021 vo verziách Standard aj Professional komplexné nástroje na zaznamenávanie a komplexné mapovanie a kontrolu všetkých procesov a zložiek zapojených do riadenia projektov. Súčasná verzia MS Project tak ponúka používateľom tieto základné výhody:

 • Vytvárajte projekty rýchlo a jednoducho: S praktickými šablónami MS Project 2021 môžu aj začiatočníci úspešne plánovať a koordinovať úlohy. Na tento účel si môžu vybrať z mnohých šablón, ktoré sú založené na osvedčených postupoch v odvetví a ktoré sa dajú individuálne prispôsobiť namiesto toho, aby museli vytvárať plán riadenia projektu od začiatku. Okrem osvedčených štandardných šablón, ako sú Ganttove diagramy, je v aplikácii Project 2021 k dispozícii mnoho ďalších typov, napríklad sieťové diagramy alebo vývojové diagramy.
 • Jasnejšie riadenie projektov: Výkonné nástroje na riadenie projektov ponúkajú všetky predpoklady na podrobné riadenie aj náročných projektov vo všetkých čiastkových oblastiach a remeslách, ako aj na ich kontrolu vo všetkých jednotlivých fázach, pričom si vždy zachovávajú prehľad o všetkých vzájomných väzbách. Na tento účel MS Project 2021 poskytuje rôzne možnosti zobrazenia, napr. zobrazenia vo forme formulárov, tabuliek alebo stĺpcov na zvýraznenie určitých aspektov projektu, doplnené o rôzne filtre, pomocou ktorých možno prehľadne zobraziť jednotlivé úlohy a zdroje - vrátane ich prepojení a priradenia k iným fázam alebo projektom.
 • Jednoduchšia spolupráca v tíme: Aj pri lokálne rozmiestnených členoch projektu používajú všetci účastníci rovnakú verziu plánu spolu s MS Project 2021 a majú tak neustále prehľad o všetkých aktuálnych udalostiach a príslušných zodpovednostiach. Spoločná výmena skúseností tiež zvyšuje efektívnosť pri realizácii súčasných a budúcich úloh. Členovia tímu majú prístup k informáciám aj vo forme správ.

Dôležité funkcie v MS Project 2021

Okrem uvedených základných funkcií má MS Project 2021 Standard aj Professional ďalšie osvedčené funkcie, ktoré ich buď dopĺňajú, napr. pri správe zdrojov a tvorbe správ, alebo poskytujú ďalšie funkcie, napr. na riadenie portfólia:

Riadenie portfólia

Správa portfólia je jednou z najdôležitejších súčastí MS Project 2021, pretože umožňuje evidovať nielen jeden projekt, ale všetky projekty a sledovať ich priebeh. Projektoví manažéri tak majú neustále prehľad o všetkých aktuálnych stavoch - ak projekt nepokračuje podľa plánu, môžu okamžite reagovať a prijať protiopatrenia. Najčastejšie sa tu vyskytujú úlohy, ktoré ešte nie sú dokončené podľa harmonogramu, a náklady, ktoré sú mimo rozpočtu. Najmä keď sú tieto nežiaduce udalosti ovplyvnené inými projektmi, pretože plánované zdroje sa stanú nedostatočnými alebo nedostupnými, aktuálny stav je možné okamžite zviditeľniť v MS Project 2021 prostredníctvom nezávislej aktualizácie jediným kliknutím a rozpoznať kritické situácie.

Prostredníctvom prepojenia MS Project 2021 buy s Power BI sú k dispozícii aj podrobné možnosti zobrazenia pre správu rozpočtu s ohľadom na analýzu, ako aj návrhy na zlepšenie.

Štruktúrovanie a prepojenie jednotlivých projektových úloh

MS Project 2021 rozlišuje pri zadávaní a kontrole projektu štyri typy činností alebo typy aktivít, ktoré sú založené na plánovacom vzorci, v ktorom sú navzájom prepojené tri hodnoty práce, trvania a jednotiek pridelenia:

 • Pevné jednotky
 • Pevná práca
 • Pevné trvanie
 • Kontrola činnosti

MS Project 2021 poskytuje na tento účel masku, pomocou ktorej možno kontrolovať rôzne úlohy:

 • Úlohy je možné importovať do stĺpcového diagramu vrátane súčasného pridania viacerých úloh, ako aj priradenia príslušných zdrojov a vzťahov.
 • Všetky úlohy môžete navzájom prepojiť buď prostredníctvom rozbaľovacej ponuky, alebo v tabuľke úloh v poli "spoločný názov úlohy".
 • Pre každú časovú os je možné nastaviť samostatný dátum začiatku a konca a časové osi môžu byť špeciálne označené, čo zabezpečí väčšiu prehľadnosť prepojených úloh.
 • Jednotlivé úlohy v rámci projektu možno hierarchicky zoradiť podľa dôležitosti - táto funkcia je praktická najmä pri zložitejších harmonogramoch projektov, pretože jednotlivé zmeny sa automaticky aplikujú na všetky prepojené úlohy.
 • Podobne je možné jednotlivé úlohy navzájom prepojiť a vizualizovať ich vzťah.

Riadenie zdrojov

Správa zdrojov v MS Project 2021 v zásade rozlišuje tri typy zdrojov: "práca", "materiál" a "náklady". To umožňuje detailné, prehľadnejšie, a teda efektívnejšie plánovanie a riadenie všetkých zdrojov naplánovaných pre projekt. Prostredníctvom fondu zdrojov ich možno centrálne riadiť na účely plánovania naprieč projektmi a jasne priradiť k jednotlivým činnostiam; možno tak predísť obmedzeniam, pokiaľ ide o ich časovú dostupnosť, ako aj možným rizikám v prípade preťaženia pracovnej sily, ako aj v prípade prekročenia limitov nákladov.

Generovanie správ - Kúpiť MS Project 2021

Vytváranie zmysluplných správ o projekte je dôležitým aspektom - aj agilného riadenia projektov - a tu MS Project ponúka mnoho možností, ako informatívne vizualizovať údaje o projekte v závislosti od účelu použitia. To platí nielen pre stav prebiehajúceho projektu, ale aj pre správy o dokončených úlohách. Získané poznatky a osvedčené postupy možno zdieľať s ostatnými členmi tímu alebo partnermi. Program Project 2021 poskytuje širokú škálu šablón zostáv pre najbežnejšie typy projektov, ktoré možno ďalej rozšíriť o obrázky alebo grafiku atď. Zostavy možno vytvárať v rôznych formátoch. Vytvorené správy môžete sprístupniť ostatným vo formátoch .PDF, .XPS, .CSV, .XML.

Exkluzívne funkcie MS Project 2021 Professional Edition

Okrem vyššie uvedených funkcií má MS Project 2021 Professional Edition aj nasledujúce exkluzívne funkcie, ktoré sú dôležité najmä pre riadenie projektov vo veľkých organizáciách a spoločnostiach:

 • Vylepšená prehľadnosť v programe Teamplanner
 • Ďalšie šablóny a nástroje na plánovanie na zvýšenie produktivity
 • Voliteľná spolupráca s MS SharePoint a MS Project Server
 • Voliteľné používanie služby Project Online

Najnovšie informácie o MS Project 2021 Professional Edition získate od zástupcu spoločnosti Wiresoft.

Kúpte si MS Project 2021 v edíciách a Professional od spoločnosti Wiresoft ako používaný softvér spoločnosti Microsoft

Edície a Professional Microsoft Project 2021 sú od oficiálneho vydania k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér za výhodné ceny. Tieto výhody môžete využiť:

 • Obchodovanie a používanie používaného softvéru spoločnosti Microsoft, ako je napríklad kúpa MS Project 2021, je legálne, a teda povolené zákonom.
 • Označenie edície Microsoft Project 2021 - Standard alebo Professional - spoločnosťou Wiresoft ako "používaný softvér" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tohto softvéru MS Project.
 • Pri kúpe edície Project 2021 od spoločnosti Wiresoft si kupujete originálny, plne funkčný softvér spoločnosti Microsoft - nie skúšobnú verziu s obmedzeným použitím alebo časovým obmedzením.
 • Použitý softvér, napríklad jedna z edícií Project 2021 - Standard alebo Professional, bol pred ďalším predajom tiež testovaný spoločnosťou Wiresoft na úplnú použiteľnosť.
 • Pri kúpe použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft vždy získate legálny a originálny produkt Microsoft Project 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa edície Microsoft Project 2021 alebo iného používaného softvéru Microsoft, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom chatu, telefonicky alebo e-mailom.