Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10447
 • H30-05939
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
426,90 € * 472,90 € * (9,73% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Microsoft vydal aktuálnu verziu všestranného softvéru Project 2021 Professional, ktorý je nepostrádateľný ako systém riadenia projektov najmä pre väčšie spoločnosti a organizácie: ponúka množstvo praktických podnikových funkcií na plánovanie, kontrolu a monitorovanie projektov, a spĺňa tak typické požiadavky Enterprise riadenia projektov (EPM), ako aj požiadaviek, riadenia viacerých projektov a portfólia. Project 2021 Professional poskytuje aj cenné služby v oblasti riadenia rizík a dokumentov, ako aj v oblasti centrálneho plánovania zdrojov a evidencie času a riadenia prístupu; v neposlednom rade je prakticky nepostrádateľný pre komplexný reporting prostredníctvom Microsoft SQL Server. Nová verzia Project 2021 Professional bola tiež optimalizovaná pre bezproblémovú kompatibilitu s mnohými ďalšími aplikáciami Microsoft, ako aj s cloudovými službami.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL"

Microsoft Project 2021 Professional - nová profesionálna verzia osvedčeného softvéru na riadenie projektov

Spoločnosť Microsoft vydala aktuálnu verziu všestranného softvéru Project 2021 Professional, ktorý je nepostrádateľný ako systém na riadenie projektov najmä pre väčšie spoločnosti a organizácie: ponúka množstvo praktických podnikových funkcií na plánovanie, kontrolu a monitorovanie projektov, a tak spĺňa typické požiadavky na riadenie podnikových projektov (EPM), ako aj na riadenie požiadaviek, viacerých projektov a portfólia projektov. Project 2021 Professional poskytuje aj cenné služby v oblasti riadenia rizík a dokumentov, ako aj v oblasti centrálneho plánovania zdrojov a evidencie času a riadenia prístupu; v neposlednom rade je prakticky nepostrádateľný pre komplexné reportovanie prostredníctvom Microsoft SQL Server. Nová verzia Project 2021 Professional bola tiež optimalizovaná pre bezproblémovú kompatibilitu s mnohými ďalšími aplikáciami spoločnosti Microsoft, ako aj s cloudovými službami.

Podobne ako jeho predchodca, aj MS Project 2021 slúži na iniciovanie, plánovanie, monitorovanie, kontrolu, realizáciu a úspešné ukončenie projektov  a typických skupín procesov v súlade so štandardom PMI. Spĺňa tak všetky dôležité a potrebné požiadavky na úspešné dosiahnutie cieľov projektu a ponúka aj možnosti analýzy a rozdelenia rozhodujúcich konkurenčných faktorov spoločností: Okrem plánovania zdrojov z hľadiska rozsahu, ako aj časovej náročnosti a rozdelenia potrebných úloh možno poskytnúť aj presné informácie o využití, požadovaných kapacitách alebo kompetenciách, ako aj o skutočnom úsilí vo vzťahu k nákladom a rozpočtu.

Microsoft Project 2021 Professional už nájdete v internetovom obchode Wiresoft Software Shop ako použitý softvér v trvalej verzii alebo nákupnú licenciu - za nižšiu cenu ako nový tovar. Najlepšie je ihneď kontaktovať náš tím a zistiť, kedy si budete môcť stiahnuť novú verziu Project, ako aj ďalšie edície Microsoft Project 2021. V nasledujúcom prehľade sú uvedené všetky už známe funkcie tejto edície vrátane exkluzívnych funkcií, ktoré sú vám k dispozícii len vo verzii Professional.

Exkluzívne funkcie v edícii MS Project 2021 Professional

Verzia MS Project 2021 Professional sa od verzie Standard líši tým, že ponúka rôzne exkluzívne funkcie, ktoré sú dôležité najmä pre riadenie projektov vo väčších spoločnostiach: Project 2021 Professional spolupracuje aj s MS SharePoint a MS Project Server pre komplexnejšiu komunikáciu a existuje aj možnosť používať softvér v spojení s Project Online. Mnohé existujúce šablóny a často používané plánovacie nástroje zvyšujú produktivitu tímov. Plánovač tímu navyše ponúka vylepšený prehľad.

Komplexné riadenie portfólia

Vylepšená správa portfólia v MS Project 2021 Professional pomáha, najmä pri mnohých projektoch, mať vždy prehľad a rýchlo rozpoznať, či prebiehajú podľa plánu, alebo dochádza k oneskoreniu. Diferencované zobrazenie plánov vrátane správy rozpočtu poskytuje rozhodovacím orgánom komplexný prehľad. Okrem toho bezproblémová integrácia do Power BI poskytuje funkcie analýzy v kritických situáciách, ktoré zahŕňajú aj návrhy riešení.

Jasnejšie riadenie zdrojov

MS Project 2021 Professional obsahuje výkonné nástroje na ešte prehľadnejšie plánovanie a riadenie podnikových zdrojov. Najmä klasické typy zdrojov, ako sú "práca", "materiál" a "náklady", sa s nimi dajú ešte lepšie vypočítať a efektívne využiť. Na účely plánovania naprieč projektmi ich možno zaznamenať do fondu zdrojov a priradiť ku konkrétnym jednotlivým úlohám. Do úvahy sa berú aj časové obmedzenia a potenciálne preťaženie. Prehľadné zobrazenie v evidencii úloh a času umožňuje aktualizovať všetky jednotlivé fázy nezávisle; okrem toho príslušná cesta úlohy vyznačená v Ganttovom grafe vždy zobrazuje aktuálny stav. Prostredníctvom kontextového používateľského rozhrania možno všetky úlohy organizovať jednotlivo a v prípade potreby ich navzájom prepojiť, pričom možno vytvárať aj časové harmonogramy.

Ďalšie dôležité funkcie v MS Project Professional 2021

MS Project Professional 2021 má čo ponúknuť aj po vizuálnej stránke: Prehľadné zobrazenie na pracovnej ploche uľahčuje prístup k mnohým funkciám, ktoré tiež optimalizujú jednoduchšie sledovanie projektu pomocou Ganttových diagramov, kontrolu a vizualizáciu procesov vo vzťahu k harmonogramom a pomocou prispôsobiteľných zostáv vizualizáciu údajov o projekte, čím sa zlepšuje komunikácia v tíme a pracovné postupy.

Rýchle vytvorenie projektu

Nový projekt môžete vytvoriť v aplikácii Project 2021 Professional niekoľkými kliknutiami: Na tento účel možno použiť preddefinované šablóny, ako aj prázdny Ganttov diagram. Existujúce údaje možno importovať z aplikácie Excel alebo SharePoint.

Aby bolo možné vizualizovať údaje o projekte vo forme správ a zdieľať tak informácie o stave projektu s ostatnými členmi tímu, sú tu k dispozícii aj sady šablón pre typické správy, ktoré je možné ďalej doplniť o obrázky, diagramy a animácie.

Exkluzívne v MS Project Professional 2021 sú tu k dispozícii aj šablóny štandardných zostáv, ktoré sa používajú v agilnom riadení projektov, najmä v Scrume, aby bolo možné porovnať plánované s dokončenými a otvorenými fázami projektu.

Na časovej osi sa zobrazuje priebeh jednotlivých úloh

MS Project Professional 2021 obsahuje možnosť označovať stĺpce časovej osi, aby boli pre ostatných zrozumiteľnejšie, a tak ešte lepšie informovať o priebehu projektu: Priebeh úloh sa tak môže zobrazovať priamo na jednotlivých úlohách, čím sa zlepší informačný obsah plánov vrátane aktuálneho stavu.

Používanie kolektívnych úloh pri vyhľadávaní

V MS Project Professional 2021 uľahčuje pole "názov kolektívnej úlohy" vo väčšom zozname v rámci celkového plánu projektu vyhľadávanie konkrétnej úlohy, pretože obsahuje názvy všetkých kolektívnych úloh, ktoré sú priradené k príslušným úlohám. Prehľadnosť štruktúry projektu možno zlepšiť aj zobrazením názvov bezprostredných kolektívnych úloh priradených k príslušným zdrojom; okrem toho možno do oblasti tabuľky v zobrazení "Zdroj: Využitie" pridať pole "Názov kolektívnej úlohy", ktoré je určené len na čítanie.

Jednoduché prepojenie úloh

V MS Project Professional 2021 sa dajú jednotlivé úlohy navzájom mimoriadne ľahko prepojiť. Kým predtým bolo na vytvorenie prepojenia potrebné poznať ID úlohy, teraz stačí vybrať príslušnú bunku v stĺpci "Predchodca" a pomocou zobrazenej šípky zobraziť zoznam všetkých úloh pre daný projekt. Hierarchia úloh zodpovedá aj definovanej postupnosti v projekte, takže používatelia musia prejsť len na hľadanú úlohu a aktivovať príslušné zaškrtávacie políčko. Podobne možno na tento účel použiť aj stĺpec "Nástupca".

Prístupnosť v MS Project 2021 Professional

Edícia Project 2021 Professional obsahuje aj množstvo optimalizácií prístupnosti, ktoré uľahčujú vlastnú prácu používateľa aj komunikáciu s kolegami s hendikepom. V MS Project 2021 sú už predvolene aktivované mnohé funkcie sprístupnenia: napr. v zobrazení stĺpcov je možné pomocou tlačidla "Zoom" nastaviť stupeň zväčšenia tak, aby sa časové okno stĺpca zobrazilo väčšie. To isté platí aj pre tlačidlá na páse ponuky, ktoré možno zväčšiť, aby sa lepšie rozpoznali symboly a funkcie. Analogicky k funkcii "Zoom" môžete na zväčšenie zobrazenia použiť funkciu "Screen Magnifier". Na zvýšenie kontrastu možno upraviť aj farbu textu a vytvoriť preň používateľom definovanú paletu farieb, ako aj zmeniť veľkosť písma a font.

Všetky základné funkcie v MS Project 2021 možno vyvolať aj pomocou klávesových skratiek. Microsoft Active Accessibility (MSAA) sa tu používa ako vstupná pomôcka a na zobrazovanie informácií. Niektoré oblasti v aplikácii Project 2021 Professional možno ovládať aj pomocou rozpoznávania reči v systéme Windows alebo ich možno čítať prostredníctvom rečového výstupu.

Aktivovaná kontrola pravopisu nielenže automaticky opravuje pravopisné a typografické chyby, ale dokáže aj automaticky dopĺňať rôzne položky v stĺpci. Často používané, dokonca aj zložité procesy možno automatizovať pomocou makier, aby sa urýchlilo vykonávanie štandardných úloh v projekte.

Požiadavky na hardvér pre Microsoft Project 2021 Professional

Keďže MS Project Server Professional je servisná aplikácia servera SharePoint spoločnosti Microsoft, verziu Professional Edition 2021 možno pravdepodobne aktivovať len pre verziu Enterprise príslušného servera MS SharePoint Server. Základný jazyk sa rovnako ako predtým automaticky prispôsobí obom aplikáciám.

Okrem toho sa očakáva, že sa budú uplatňovať tieto minimálne požiadavky; v závislosti od používania ďalších aplikácií alebo programov môže byť potrebné zohľadniť ďalšie požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 10, Windows Server 2019/2021
 • Procesor: min. 1,6 GHz, dvojjadrový (32 alebo 64 bitov)
 • RAM: 2 GB RAM (32 bitov) alebo 4 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: 4 GB
 • Rozlíšenie obrazovky: 1 280 x 768 pixelov
 • Grafická karta: DirectX 10

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na tím spoločnosti Wiresoft.

Kúpte si Microsoft Project 2021 Professional v obchode so softvérom Wiresoft

Nový MS Project 2021 Professional Edition je už dostupný v spoločnosti Wiresoft ako použitá jednotlivá licencia - to znamená, že cena je nižšia ako pri novom softvéri. Pri nákupe použitého softvéru Microsoft Project 2021 Professional v spoločnosti Wiresoft môžete vždy využiť nasledujúce výhody:

 • Okamžite po zakúpení máte aplikáciu MS Project 2021 Professional k dispozícii prostredníctvom elektronického doručenia softvéru (ESD).
 • MS Project 2021 Professional, ako aj všetky ostatné použité licencie Microsoft ponúkané na predaj v spoločnosti Wiresoft nie sú ani obmedzene platné, ani len obmedzene testovacie verzie, ani neobsahujú už aktivovaný licenčný kľúč, ale ide o softvérový produkt autorizovaný len pre vás.
 • Dostanete jednu licenciu MS Project 2021 Professional, ktorú predtým zakúpila a ďalej predala jedna európska spoločnosť. Pri ďalšom predaji je táto licencia MS Project 2021 Professional označená ako použitá bez toho, aby "used" znamenalo akékoľvek obmedzenia funkčnosti softvéru Project.
 • Ak už pôvodný kupujúci mal tento softvér Microsoft Project nainštalovaný, bol pri predaji spoločnosti Wiresoft opäť vymazaný, takže príslušná softvérová licencia je opäť 100 % voľne dostupná.
 • Všetky takéto použité licencie zakúpené od spoločnosti Wiresoft sme pred predajom skontrolovali aj z hľadiska ich plnej použiteľnosti.
 • Právnym základom ďalšieho predaja použitého softvéru Microsoft Project je platný zákon, ktorý povoľuje predaj a kúpu, ako aj používanie tohto softvéru.
 • Preto si pri kúpe licencie od spoločnosti Wiresoft môžete byť istí, že kupujete a používate legálny a originálny produkt spoločnosti Microsoft pre Project 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nákupu licencie Microsoft Project 2021 Professional ako používaného softvéru alebo inej edície MS Project 2021, ako aj starších verzií MS Project alebo iného softvéru Microsoft, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2021 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie