Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10025
 • D87-05962
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
76,90 € * 83,90 € * (8,34% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visio Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tejto verzie programu Visio od spoločnosti Microsoft. Obsahuje nielen podstatne viac šablón na profesionálnu tvorbu diagramov, ale má aj exkluzívne funkcie, ktoré uľahčujú a zjednodušujú aplikáciu: napríklad v programe Visio Professional 2013 možno niektoré typy diagramov prepojiť s tabuľkami programu Excel a údaje možno importovať priamo do tvarov; okrem toho sú často používané stavebné bloky diagramov k dispozícii ešte priamejšie prostredníctvom funkcie Quick Shapes.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

 

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL"

Visio Professional 2013 - kúpte si program spoločnosti Microsoft na rôzne vizualizácie ako použitý softvér

Visio Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tejto verzie programu Visio od spoločnosti Microsoft; obsahuje nielen podstatne viac šablón na profesionálnu tvorbu diagramov, ale má aj exkluzívne funkcie, ktoré aplikáciu uľahčujú a zjednodušujú: napríklad vo Visio Professional 2013 možno niektoré typy diagramov prepojiť s tabuľkami programu Excel a údaje možno importovať priamo do tvarov; okrem toho sú často používané stavebné bloky diagramov k dispozícii ešte priamejšie prostredníctvom funkcie Quick Shapes.

Pomocou aplikácie Visio Professional 2013 môžu používatelia v niekoľkých krokoch vytvárať grafické znázornenia vo veľmi rôznych oblastiach, ktoré zahŕňajú nielen obchodné štruktúry a procesy, ale aj technické procesy a postupy, ako aj plány a vedecké znázornenia. Visio 2013 Professional Edition sa najlepšie používa všade tam, kde je potrebné jasne ilustrovať a vysvetliť zložité problémy a organizácie prostredníctvom grafického znázornenia.

Všetky typy diagramov, ktoré sú k dispozícii vo Visio 2013, sú prehľadne usporiadané v tematicky zoskupených šablónach pre jednotlivé oblasti použitia a možno ich doplniť o príslušné priradené tvary pomocou funkcie drag & drop, ako aj vyplniť textom alebo vizuálne upraviť.

Používatelia programov balíka Office sa tiež rýchlo zorientujú vo Visio 2013 Professional, pretože rozhranie programu na pracovnej ploche je podobne štruktúrované a integrované nástroje sa tu dajú používať rovnako intuitívne, takže diagramy sa dajú ľahko prispôsobovať a upravovať.

Pre ktoré skupiny používateľov je určená edícia Visio 2013 Professional?

Edícia Professional aplikácie MS Visio 2013 ponúka maximum funkcií aj typov diagramov, takže je možné vytvárať sofistikované vizualizácie pre najrôznejšie oblasti použitia - na profesionálnej úrovni, ktorá je potrebná najmä vo veľkých firmách a organizáciách.

Veľkou výhodou programu Visio 2013 Professional, ako aj ostatných edícií je ich veľká kompatibilita s inými aplikáciami spoločnosti Microsoft: pokiaľ ide o operačné systémy, siaha od Windows 7 až po Windows 10. Visio 2013 Professional je preto mimoriadne atraktívne pre tých používateľov, ktorí ešte neprešli na novší operačný systém alebo sa tomuto kroku vyhýbajú, takže v prípade potreby je možné používať softvér Visio vo verzii 2013 aj bez aktualizácie.

Táto profesionálna edícia Microsoft Visio 2013 sa ponúka v obchode so softvérom Wiresoft ako jedna licencia v nákupnej verzii - ide o používaný softvér, ktorý sa vytvorí po rozpustení objemovej licencie. Licencie na použitý softvér od spoločnosti Wiresoft majú v porovnaní s novými produktmi výrazne nižšiu cenu, a preto predstavujú pre mnohé skupiny používateľov cenovo výhodnú možnosť používania softvéru Microsoft, ako je napríklad Visio 2013.

Okrem toho môžu kupujúci v internetovom obchode Wiresoft Software Online Shop nájsť aj mnoho ďalších programov spoločnosti Microsoft, napr. operačné systémy Windows, vo verziách kompatibilných s programom Visio 2013 - ako lacné použité softvérové jednorazové licencie. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie a nástroje aplikácie Visio 2013 Professional Edition.

Exkluzívne vlastnosti a funkcie aplikácie Visio Professional 2013 Edition

Visio 2013 Professional má oveľa väčšiu ponuku šablón diagramov, ako aj mimoriadne praktické funkcie, ktoré ešte viac urýchľujú a zjednodušujú vytváranie a vypĺňanie diagramov:

Rýchle tvary pre často používané tvary

Funkcia Quick-Shape urýchľuje tvorbu diagramov a ponúka tak praktickú podporu používateľom, ktorí často pracujú s aplikáciou Visio 2013 Professional. Pomocou funkcie Quick-Shape môžu meniť poradie tvarov v rámci šablóny a ťahať ich na konkrétne miesto, napr. umiestniť najčastejšie používané tvary na začiatok zoznamu tvarov, aby boli okamžite k dispozícii. Tie sa dajú zobraziť aj prostredníctvom minipásma nástrojov pre tvary podľa kurzora a funkcie Automatické pripojenie.

Import údajov z externých zdrojov do tvarov

Exkluzívne vo verzii Professional aplikácie Visio 2013 je funkcia na import údajov z externého zdroja do jedného alebo viacerých tvarov. Keďže najčastejším externým zdrojom údajov je Excel, je na tento účel k dispozícii funkcia rýchleho importu. Riadok je prepojený s príslušnými údajmi alebo priradený k určitému tvaru. Po importe údajov možno na tento tvar aplikovať tzv. dátovú grafiku, napr. farebné označenia určitých hodnôt alebo štítky. Tie je možné meniť, presúvať alebo aktualizovať importované údaje v nich obsiahnuté.

Alternatívne je možný aj používateľom definovaný import zo zdroja údajov. Importované údaje možno zobraziť v aplikácii Visio 2013 Professional v samostatnom okne "Externé údaje".

Používanie rôznych šablón vo Visio Professional 2013 a ich ďalšie prispôsobenie pomocou tvarov

Edícia Visio Professional 2013 ponúka najširšiu škálu štandardných a špeciálnych diagramov, ktoré sú vhodné na vizualizáciu štruktúr a procesov, ako aj plánov vo väčšine oblastí podnikania. Patrí medzi ne mnoho rôznych typov vývojových diagramov, ktoré možno použiť nielen na reprezentáciu technických procesov a postupov - diagramy toku údajov pre systémové reprezentácie, diagramy toku procesov pre chemické inžinierstvo - ale aj typické obchodné oblasti, ako sú diagramy pracovných tokov a modelovanie obchodných procesov.

Zahrnuté sú aj mnohé diagramy podľa štandardu UML (Unified Modelling Language), ktoré sa používajú najmä pri vývoji softvéru, s diagramami tried a komponentov pre systémové štruktúry a komponenty, diagramy nasadenia a sekvenčné diagramy pre bežiace systémy a ich prvky, ako aj databázový zápis, diagramy prípadov použitia a komunikácie atď.

Všetky šablóny dostupné v aplikácii Visio Professional 2013 možno upravovať pomocou príslušných štandardných tvarov, ako aj pomocou tvarov vytvorených vlastnými silami, a takto vytvorené diagramy možno opäť uložiť ako šablóny.

Ďalšie nové funkcie a vylepšenia vo Visio Professional 2013

Hlavnou výhodou aplikácie Microsoft Visio 2013 Professional je jej vizuálna orientácia na programy balíka Office, vďaka čomu je zobrazenie na pracovnej ploche používateľom okamžite známe. Okrem už spomenutých funkcií Professional ponúka Visio 2013 v porovnaní s predchádzajúcou verziou ďalšie inovácie:

 • Optimalizované šablóny diagramov: V tejto verzii boli doplnené alebo vylepšené najmä šablóny programu Visio 2013 pre databázové diagramy a organizačné schémy, ako aj šablóny pre jednotný modelovací jazyk a pre modelovanie podnikových procesov, a to vrátane štandardných tvarov a zobrazenia časových osí.
 • Nové formátovanie: Diagramy vytvorené v aplikácii Microsoft Visio Professional 2013 možno teraz vybaviť aj novými efektmi, ako sú 3D, farebné gradienty alebo tiene.
 • Funkcia Drag&Drop: Prostredníctvom funkcie Drag&Drop možno aplikáciu Visio 2013 Professional intuitívne používať na import údajov do diagramov alebo na vkladanie diagramov vytvorených v aplikácii Visio 2013 späť do dokumentov Excel, PowerPoint alebo Word.
 • Iné formáty súborov: Okrem prípony .vsdx na ukladanie súborov Visio môže Visio 2013 Professional používať aj prípony vsdm, .vssm, .vssx, .vstm a .vstx.

Štruktúra diagramov dostupných vo Visio 2013 Professional

Visio 2013 Professional je usporiadané a štruktúrované ako stavebnica, takže používatelia sa v ňom rýchlo zorientujú. Existujú tieto 3 úrovne:

Tvary

Tvary predstavujú základné prvky, t. j. zložky, z ktorých sa skladá diagram. Sú zoskupené v šablónach. Pri vytváraní alebo úprave diagramu sa tvar pretiahne ako kópia na nový alebo existujúci výkresový list; na rozdiel od tvarov sa kópie vo Visiu 2013 nazývajú inštancie.

Inštancie alebo skopírované tvary potom môžete upravovať pomocou ich výberových bodov - môžete ich otáčať, meniť ich šírku a výšku alebo ich škálovať, meniť farbu, hrúbku čiary alebo obrys a nakoniec vkladať údaje alebo text.

Tvary

Určitá skupina tvarov sa spája do takzvaných šablón, ktoré zvyčajne tvoria určitý typ diagramu a môžu byť aj viackrát obsiahnuté v rôznych šablónach. To znamená, že v aplikácii Visio 2013 Professional je v každom type diagramu k dispozícii príslušná sada tvarov.

Používanie šablón vo Visio 2013 Professional

Na vytvorenie diagramu môžu používatelia buď otvoriť príslušnú šablónu, ktorá obsahuje vhodný štandardný diagram, a prispôsobiť alebo vyplniť ho, alebo navrhnúť vlastný diagram pomocou dostupných tvarov.

Takéto vlastnoručne vytvorené diagramy, ako aj akékoľvek iné štandardné diagramy upravené v programe Visio 2013 Professional možno uložiť a sú opäť k dispozícii po opätovnom otvorení programu.

Súbory Visio majú vlastnú príponu .vsd, ale možno ich použiť aj v iných programoch Microsoft, napríklad ako súčasť prezentácie v programe PowerPoint. Používatelia by si mali uvedomiť, že súbor vytvorený v programe Visio Professional 2013 nie je kompatibilný s novším programom Office.

Požiadavky na hardvér pre Microsoft Visio 2013 Professional

Microsoft Visio 2013 Professional je k dispozícii v 32-bitovej a 64-bitovej verzii - podľa toho sa na pracovnú pamäť vzťahujú rôzne požiadavky.

Dôležité upozornenie: Verzia Visio 2013 - aj verzia Professional - nie je kompatibilná s balíkom Microsoft Office 2016!

 • Operačné systémy: minimálne Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10 - 32-bitový alebo 64-bitový
 • Serverové operačné systémy: aspoň Windows Server 2003 R2 alebo Windows Server 2008 - 64-bitový
 • Procesor: x64-bit alebo x86-bit, min. 1 GHz a SSE2
 • Pamäť RAM: aspoň 1 GB (32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB voľného miesta
 • Obrazovka: Grafická karta podporujúca DirectX10, rozlíšenie min. 1 024 x 576 pixelov

Visio 2013 Professional Edition - nakupujte lacno ako použitý softvér na Wiresoft

Tento softvér MS Visio 2013 Professional Edition je v internetovom obchode Wiresoft k dispozícii vo forme licencie pre jedného používateľa za mimoriadne výhodnú cenu vo forme použitého softvéru, pretože cena je výrazne nižšia ako pri porovnateľnom novom tovare; navyše v bežnom obchode kupujúci zvyčajne nájdu len najnovšiu verziu softvéru Visio. Často ide o predplatenú verziu s príslušnými zmluvnými záväzkami a aktualizáciami, ktoré sú spoplatnené. Nákupná verzia ponúkaná spoločnosťou Wiresoft preto okrem nižšej nákupnej ceny ponúka aj výhodu neobmedzenej použiteľnosti.

Základné informácie o použitom softvéri od spoločnosti Wiresoft: Tu ponúkaná licencia Visio Professional 2013 Edition pre jedného používateľa pochádza z hromadnej licencie programu Microsoft, ktorá bola prvýkrát zakúpená a často používaná autorizovanou spoločnosťou. V rámci zákonom povoleného ďalšieho predaja alebo nadobudnutia spoločnosťou Wiresoft bol tento softvér rozdelený na jednotlivé licencie, ktoré boli označené ako použitý softvér. Rozpustenie objemovej licencie ani označenie ako "použitý softvér" nemá za následok žiadne obmedzenie funkčného rozsahu alebo použiteľnosti aplikácie Visio 2013 v priebehu času - a to nielen preto, že softvér sa neopotrebúva, ale predovšetkým preto, že opísanými postupmi sa neporušujú žiadne platné predpisy.

Okrem toho všetky ponúkané licencie na použitý softvér, ako je v tomto prípade Professional Edition Microsoft Visio 2013, pochádzajú od spoločností, pre ktoré platí platná judikatúra pre súvisiace obchodné transakcie, v ktorej sa jasne uvádza, že obchod s použitým softvérom je právne povolený. Túto skutočnosť už jednoznačne potvrdili rôzne súdne rozhodnutia, čo pre vás ako kupujúceho znamená, že na jednej strane je spoľahlivo vylúčené riziko zodpovednosti a na druhej strane je softvér, ktorý ste si zakúpili, odolný voči auditu vďaka úplnému preukázaniu všetkých nákupov alebo predajov zo strany spoločnosti Wiresoft.

Ergo: Nákup softvéru s Wiresoftom je pre vás ako zákazníka vždy bezpečný obchod, ktorý vám ponúka len výhody! Pri nákupe použitej softvérovej licencie Visio 2013 Professional - alebo akéhokoľvek iného programu Microsoft - môžete využiť nielen veľkú cenovú výhodu v porovnaní s novým tovarom, ale aj bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu a okamžitej aktivácii licencie pomocou objemového licenčného kľúča, ktorý je platný výlučne pre zakúpenú aplikáciu. Ponuka použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft vám preto dáva možnosť používať takéto exkluzívne edície programov Microsoft.

V obchode Wiresoft Shop s použitým softvérom Microsoft nájdete nielen tento program Visio Professional 2013 Edition, ale aj ďalšie verzie alebo edície tohto programu, ako aj iné aplikácie spoločnosti Microsoft, z ktorých mnohé sú kompatibilné s touto verziou programu, napr. operačné systémy Windows a serverové operačné systémy Windows. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu MS Visio Professional 2013 alebo iného softvéru spoločnosti Microsoft, ktorý je k dispozícii v predajni Wiresoft, jednoducho využite naše kompetentné a priateľské poradenstvo - prostredníctvom chatu, telefónu alebo e-mailu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie