Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD
Microsoft SQL Server 2022 Standard SQL Server 2022 Standard od Microsoft je najnovšia verzia tejto spoľahlivej relačnej dátovej platformy, ktorá používateľom poskytuje všetky potrebné databázové a analytické funkcie a funkcie...
620,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core SQL Server 2022 Standard od Microsoft je najnovšia verzia tejto spoľahlivej relačnej dátovej platformy, ktorá používateľom poskytuje všetky potrebné databázové a analytické funkcie a funkcie...
2 475,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Enterprise SQL Server 2022 Enterprise je najkomplexnejšia nová verzia spoľahlivej relačnej dátovej platformy od Microsoft, ktorá poskytuje spoločnostiam a organizáciám všetky databázové a analytické funkcie a...
9 485,90 € *

Kúpiť SQL Server 2022

SQL Server 2022 poskytuje spoločnostiam najnovšiu verziu spoľahlivého relačného databázového systému spoločnosti Microsoft, s ktorým možno rýchlo a spoľahlivo spracovať veľké množstvo údajov a sprístupniť ich pre rôzne aplikácie, najmä v cloude.

Na tento účel poskytuje SQL Server 2022 vo verziách Standard a Enterprise všetky funkcie na analýzu a reportovanie potrebné na správu veľkých dát vrátane škálovateľných klastrov veľkých dát - aby plne vyhovoval typickým požiadavkám najmä systémov plánovania podnikových zdrojov a CRM, doplnené o komplexné bezpečnostné funkcie na rýchlu obnovu dát a systémov aj v prípade výpadku servera.

So serverom SQL Server 2022 firmy využívajú vysoko výkonný systém správy relačných databáz, ktorý už v edícii Standard ponúka komplexný súbor funkcií správy dát v databáze business intelligence na poskytovanie lokálne dostupných, ako aj cloudových aplikácií.

Najmä v edícii SQL Server 2022 Enterprise je k dispozícii aj riešenie vysokej dostupnosti AlwaysOn, ako aj ďalšie exkluzívne funkcie, napríklad inteligentné spracovanie dotazov a zrýchlené obnovenie databázy, ktoré spĺňajú aj tie najvyššie nároky na inteligentnú správu údajov.

Obe edície, SQL Server 2022 Standard a SQL Server 2022 Enterprise, nájdete v predajni Wiresoft Software Shop po dátume oficiálneho vydania ako použitý softvér - a okamžite využijete ich nižšiu cenu v porovnaní s dostupným novým produktom.

V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie servera SQL Server 2022, ako aj rozdiely medzi edíciami Standard a Enterprise. Ďalšie informácie vám poskytne niektorý z našich pracovníkov.

SQL Server 2022 - dôležité funkcie Standard a Enterprise

Medzi najdôležitejšie funkcie verzie SQL Server 2022 opäť patria centrálne funkcie, ako sú vysoko škálovateľné cloudové služby, ako aj technológia šifrovania dát Microsoft Always Encrypted, navyše s možnosťou klastrovania dát. V SQL Serveri 2022 rozširuje možnosti a oblasti použitia pri analýze a spracovaní veľkého množstva údajov najmä využitie klastrov Big Data, napríklad prostredníctvom inteligentného spracovania vyhľadávacích dotazov a využitia kontajnerov vo všetkých základných procesoch.

Z hľadiska bezpečnosti ponúka SQL Server 2022 aj vysokú Standard ochranu údajov pomocou funkcií, ako je zrýchlená obnova databázy, ako aj klasifikácia údajov pri spoľahlivom monitorovaní. Nasledujúci prehľad poskytuje podrobnejšie informácie o jednotlivých funkčných oblastiach.

SQL Server 2022 - Big Data Cluster

SQL Server 2022 ponúka všetky predpoklady na výkonnú správu veľkých dát, ktorá je nevyhnutná pri analýze a spracovaní veľkého množstva údajov. Na tento účel táto verzia opäť obsahuje výkonné nástroje na rýchle spracovanie a manipuláciu s údajmi s cieľom sprístupniť ich firmám pre rôzne aplikácie. Okrem inteligentného spracovania dopytov sem patrí aj možnosť presunúť pracovné záťaže Big Data na server SQL Server namiesto ich lokálnej správy napríklad na platformách založených na Hadoop. SQL Server 2022 Standard a Enterprise okrem toho ponúkajú nasledujúce funkcie:

 • Integrované konektory, ako aj SQL Server PolyBase na vyhľadávanie v externých databázach, ako sú Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, prípadne aj Azure Data Lake, bez toho, aby bolo potrebné údaje najprv fyzicky presunúť alebo replikovať
 • Nasadenie škálovateľných klastrov na SQL Server, Spark a HDFS kontajnerov s Kubernetes na paralelné dopytovanie, ako aj zápis a spracovanie údajov pomocou Transact-SQL
 • Spúšťanie úloh umelej inteligencie a strojového učenia v úložných pooloch HDFS
 • Nasadenie aplikácií ako kontajnerov, ako aj aplikácií vo forme webových služieb
 • Škálovateľný fond úložiska HDFS Data Lake možno použiť na ukladanie údajov, ako aj na ich kombinovanie z rôznych externých zdrojov
 • Data Mart možno použiť na horizontálne škálovanie klastrov veľkých dát, čím sa zvýši výkonnosť analýzy dát
 • Plus využitie nástrojov umelej inteligencie, ako aj Spark s jazykmi R, Python, Scala a Java

SQL Server 2022 - spoľahlivý výkon

Na spracovanie dopytov, ako aj na ďalšie kľúčové operácie sa SQL Server 2022 vyznačuje obvyklou vysokou škálovateľnosťou a spoľahlivým výkonom, ktorý zabezpečuje jeho vysoká dostupnosť - vrátane podpory serverového jadra, serverov s funkciou failover na obnovu po havárii a inštancií klastra s funkciou failover Always On na lepšiu obnovu databázy vrátane šifrovaného zálohovania.

Pre veľké objektové binárne súbory sú k dispozícii aj funkcie ako Columnstore a In-Memory Database s In-Memory OLTP1, hybridný buffer pool a perzistentná pamäť na optimalizáciu výkonu, najmä pre kritické pracovné zaťaženia. SQL Server 2022 podporuje paralelné spracovanie rozdelených tabuliek a kontajnerov s viacerými tokmi súborov s funkciami ako Stretch Database, rozdelenie tabuliek a indexov a kompresiu údajov, a to až do 50 inštancií.

Kúpiť SQL Server 2022 - Vylepšená bezpečnosť

Bezpečnostný aspekt v relačnom databázovom systéme stále zohráva dôležitú úlohu najmä pri spracovaní a dostupnosti veľkého množstva údajov, aby sa zabránilo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k nim. V serveri SQL Server 2022 je funkcia Always Encrypted účinnou funkciou, ktorá chráni citlivé údaje pomocou zabezpečených enkláv a podporuje aj bezpečné vykonávanie typických procesov.

Zabezpečené databázové stĺpce možno použiť na definovanie hranice dôveryhodnosti pre klientske aplikácie na strane servera tak, aby k nim nemal prístup ani server SQL Server, ani iné databázy alebo správca systému. Operácie, ktoré si vyžadujú použitie dôverných údajov v otvorenom texte, sa tak môžu vykonávať bezpečnejšie.

Medzi ďalšie funkcie zabezpečenia patrí transparentné šifrovanie databázy s rozšíriteľnou správou kľúčov, ako aj zabezpečenie na úrovni riadkov a dynamické maskovanie údajov spolu s vlastnou správou rolí.

SQL Server 2022 Enterprise Edition - exkluzívne funkcie a vlastnosti

V porovnaní s edíciou Standard servera SQL Server 2022 ponúka edícia Enterprise výrazné plus z hľadiska škálovateľnosti funkcií aj dodatočných vlastností na spracovanie veľkých objemov dát.

MS SQL Server 2022 - škálovateľnosť a vysoká dostupnosť

Z hľadiska škálovateľnosti sa očakáva, že SQL Server 2022 Enterprise poskytne maximum operačného systému alebo pamäte RAM a databázového stroja SQL Server na inštanciu alebo funkciu s doterajšou maximálnou veľkosťou relačnej databázy 524 PB:

 • Analytické služby
 • Reportovacie služby
 • Buffer pool Hlavná pamäť
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore
 • Veľkosť údajov optimalizovaná pre pamäť

Škálovanie je k dispozícii pre zoskupené aj nezoskupené stĺpcové indexy, in-memory OLTP, pamäťovo optimalizované tempdb metadáta s podporou perzistentnej pamäte, Stretch Database a Service Broker, čo je rámec na posielanie správ v rámci databáz a medzi nimi a na vývoj vysoko škálovateľných aplikácií s asynchrónnou komunikáciou. Škálovanie je k dispozícii aj s rozdelením tabuliek a indexov, dávkovým režimom pre rowstore, oneskorenou kompiláciou premenných tabuliek a inlinovaním používateľsky definovaných skalárnych funkcií.

Medzi funkcie vysokej dostupnosti servera SQL Server 2022 Enterprise patrí podpora jadra servera, rýchla obnova online stránok a súborov, zrkadlenie databázy a kompresia záloh. Vďaka inštanciám klastra Always On s funkciou failover a dostupnosti Always On, ako aj základným skupinám dostupnosti možno udržiavať viacero sekundárnych databáz bez zdieľaného úložiska. Okrem toho je možné pridávať úložisko za chodu systému.

SQL Server 2022 Enterprise - Ďalšie exkluzívne funkcie

Okrem zvýšenej škálovateľnosti sú v SQL Server 2022 Enterprise Edition k dispozícii nasledujúce dôležité funkcie na zvýšenie výkonu:

 • Inteligentné spracovanie dotazov (IQP) označuje súbor optimalizovaných procesov na rýchle spracovanie dotazov na veľké súbory údajov. Napríklad funkcia APPROX_COUNT_DISTINCT(výraz) môže poskytovať výrazne rýchlejšie výsledky vo veľkých tabuľkách veľkých dát; zatiaľ čo funkcia Table Variable Deferred Compilation (Odložená kompilácia premennej tabuľky) používa skutočný počet riadkov pre premennú tabuľky namiesto predvolenej hodnoty 1 pre lepší výkon. Ďalej funkcia Scalar UDF Inlining zahŕňa volania používateľsky definovaných funkcií do hlavného dotazu a dávkový režim na úložisku riadkov (BMOR) môže znížiť využitie procesora.
 • Inteligentný výkon sa týka viacerých zlepšení rýchlosti vykonávania databázových operácií.
 • Štandardná aktivácia Lightweight Query Profiling Infrastructure umožňuje rýchlo získať informácie o počte riadkov a informácie o využívaní vstupno-výstupných operácií
 • Zrýchlené obnovenie databázy (Accelerated Database Recovery, ADR) zabezpečuje rýchlejšie obnovenie databázy, napr. po reštarte, alebo zrýchlený návrat k pôvodnému stavu pri dlhodobých transakciách.
 • Big Data Cluster (BDC) v SQL Server 2022 je kontajnerový klaster na báze Linuxu v systéme Kubernetes alebo Azure Kubernetes Services (AKS) pozostávajúci zo servera SQL Server a Apache Spark s úložiskom v distribuovanom súborovom systéme Hadoop (HDFS) s využitím rôznych poskytovateľov úložísk.
 • Zabezpečené enklávy umožňujú spracúvanie šifrovaných údajov v otvorenom texte v oddelenej čiernej skrinke na databázovom serveri.
 • Funkcia Database Snapshot (Snímka databázy) vytvára snímku databázy, napríklad na zdokumentovanie jej stavu; Last Query Plan Statistics (Štatistika posledného plánu dopytov) tiež poskytuje prehľad o aktuálnych dopytoch.

SQL Server 2022 - Licencovanie edícií Standard a Enterprise

Licencovanie verzie SQL Server 2022 bude pravdepodobne opäť v súlade s obvyklými ustanoveniami špecifikovanými správou licencií spoločnosti Microsoft: V prípade edície Standard je na výber medzi licencovaním na základe jadra a kombináciou licencie servera a Client Access License pre používateľov alebo koncové zariadenia; edíciu Enterprise je možné licencovať len na základe jadra. Tieto pravidlá platia aj pri nákupe použitého softvéru pre SQL Server 2022.

 • Pri licencovaní servera SQL Server 2022 na základe jadra je potrebné zakúpiť licenciu jadra servera SQL Server pre každý virtuálny procesor virtuálneho počítača alebo kontajnera. Spoločnosť Microsoft vždy stanovuje minimálne 4 licencie jadra na virtuálny počítač/kontajner.
 • Okrem počtu fyzicky dostupných procesorov jadra sa teda zohľadňuje aj počet virtuálnych serverov.
 • Jedna licencia SQL Server 2022 pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá.

Okrem toho sa na výpočet kapacity servera vzťahujú ďalšie predpisy, ktoré sa dozviete od zamestnanca spoločnosti Wiresoft e-mailom alebo priamo v chate či telefonicky.

 • Pri licencovaní servera SQL Server 2022 Standard kombináciou serverovej licencie a licencie pre klientsky prístup musí byť každý používateľ alebo koncové zariadenie, ktoré pristupuje k serveru SQL Server, okrem serverovej licencie vybavené aj vlastnou licenciou CAL.

Licencie klientskeho prístupu pre používateľov alebo koncové zariadenia pre server SQL Server 2022 sú k dispozícii aj ako použitý softvér od spoločnosti Wiresoft.