Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Enterprise SQL Server 2022 Enterprise je najkomplexnejšia nová verzia spoľahlivej relačnej dátovej platformy od Microsoft, ktorá poskytuje spoločnostiam a organizáciám všetky databázové a analytické funkcie a...
11 708,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core SQL Server 2022 Standard od Microsoft je najnovšia verzia tejto spoľahlivej relačnej dátovej platformy, ktorá používateľom poskytuje všetky potrebné databázové a analytické funkcie a funkcie...
3 054,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2022 STANDARD
Microsoft SQL Server 2022 Standard SQL Server 2022 Standard od Microsoft je najnovšia verzia tejto spoľahlivej relačnej dátovej platformy, ktorá používateľom poskytuje všetky potrebné databázové a analytické funkcie a funkcie...
764,90 € *

Dve edície SQL Server 2022 Standard a SQL Server 2022 Enterprise nájdete v obchode Wiresoft Software Shop po oficiálnom dátume vydania ako použitý softvér - a okamžite využijete ich nižšiu cenu v porovnaní s príslušným dostupným novým tovarom.

V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie servera SQL Server 2022, ako aj rozdiely medzi edíciami Standard a Enterprise Edition. Ďalšie informácie vám poskytne niektorý z našich zamestnancov.

Dôležité funkcie servera SQL Server 2022 Standard a Enterprise

Medzi najdôležitejšie funkcie verzie SQL Server 2022 patria opäť ústredné funkcie, ako sú vysoko škálovateľné cloudové služby, ako aj technológia šifrovania údajov Microsoft Always Encrypted, a okrem toho aj možnosť klastrovania údajov. V serveri SQL Server 2022 rozširuje možnosti a oblasti použitia na analýzu a spracovanie veľkého množstva údajov najmä používanie klastrov Big Data, napríklad prostredníctvom inteligentného spracovania vyhľadávacích dotazov a používania kontajnerov vo všetkých základných procesoch.

SQL Server 2022 ponúka aj vysoký štandard ochrany údajov z hľadiska bezpečnosti vďaka funkciám, ako je zrýchlené obnovenie databázy, ako aj klasifikácia údajov počas spoľahlivého monitorovania. Nasledujúci prehľad obsahuje podrobnejšie informácie o jednotlivých funkčných oblastiach.

Big Data Cluster - Kúpiť SQL Server 2022

SQL Server 2022 ponúka všetky predpoklady na výkonnú správu veľkých dát, ktorá je nevyhnutná pri analýze a spracovaní veľkého množstva údajov. Na tento účel táto verzia opäť obsahuje výkonné nástroje na rýchle spracovanie a manipuláciu s údajmi, aby boli k dispozícii firmám pre rôzne aplikácie. Okrem inteligentného spracovania dopytov to zahŕňa aj možnosť presunúť pracovné zaťaženie veľkých dát na server SQL Server namiesto ich lokálnej správy napríklad na platformách založených na technológii Hadoop. SQL Server 2022 Standard a Enterprise okrem toho ponúkajú tieto funkcie:

 • Vstavané konektory, ako aj SQL Server PolyBase na vyhľadávanie v externých databázach, ako sú Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, prípadne Azure Data Lake, bez toho, aby bolo potrebné údaje najprv fyzicky presunúť alebo replikovať
 • Nasadenie škálovateľných klastrov na serveri SQL Server, kontajneroch Spark a HDFS s Kubernetes na paralelné vyhľadávanie, zápis a spracovanie údajov pomocou jazyka Transact-SQL
 • Spúšťanie úloh umelej inteligencie a strojového učenia v úložných pooloch HDFS
 • Nasadenie aplikácií ako kontajnerov, ako aj aplikácií vo forme webových služieb
 • Škálovateľný fond úložiska HDFS Data Lake možno použiť na ukladanie údajov, ako aj na kombinovanie údajov z rôznych externých zdrojov
 • Data mart možno použiť na horizontálne škálovanie klastrov veľkých dát, čím sa zlepší výkonnosť dátovej analýzy
 • Navyše používanie nástrojov umelej inteligencie, ako aj Spark s jazykmi R, Python, Scala a Java

Spoľahlivý výkon servera SQL Server 2022

Pri spracovaní dotazov, ako aj pri ďalších kľúčových operáciách sa SQL Server 2022 vyznačuje obvyklou vysokou škálovateľnosťou a spoľahlivým výkonom, ktorý zabezpečuje jeho vysoká dostupnosť - vrátane podpory jadra servera, serverov s funkciou failover na obnovu po havárii a inštancií klastra s funkciou failover Always On na lepšiu obnovu databázy vrátane šifrovaného zálohovania.

Pre veľké objektové binárne súbory sú k dispozícii aj funkcie ako stĺpcová databáza a databáza v pamäti s OLTP1 v pamäti, hybridný fond vyrovnávacej pamäte a trvalá pamäť na optimalizáciu výkonu, najmä pre kritické pracovné zaťaženia; SQL Server 2022 podporuje paralelné spracovanie rozdelených tabuliek a viacerých kontajnerov súborového prúdu až s 50 inštanciami, s funkciami ako rozťahovanie databázy, rozdelenie tabuliek a indexov a kompresia údajov.

Vylepšené zabezpečenie - Kúpiť SQL Server 2022

Bezpečnostný aspekt v relačnom databázovom systéme stále zohráva dôležitú úlohu pri spracovaní, ako aj dostupnosti obzvlášť veľkého množstva údajov, aby sa zabránilo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k nim. V serveri SQL Server 2022 je funkcia Always Encrypted účinnou funkciou, ktorá chráni citlivé údaje pomocou zabezpečených enkláv a podporuje aj bezpečné vykonávanie typických procesov.

Zabezpečené stĺpce databázy možno použiť na definovanie hranice dôveryhodnosti pre klientske aplikácie na strane servera takým spôsobom, aby k nim nemal prístup ani server SQL Server, ani iné databázy alebo správca systému. Operácie, ktoré si vyžadujú použitie dôverných údajov v otvorenom texte, sa tak môžu vykonávať bezpečnejšie.

Medzi ďalšie funkcie zabezpečenia patrí transparentné šifrovanie databázy s rozšíriteľnou správou kľúčov, ako aj zabezpečenie na úrovni riadkov a dynamické maskovanie údajov, navyše s vlastnou správou rolí.

Exkluzívne funkcie a vlastnosti servera SQL Server 2022 Enterprise Edition

V porovnaní so štandardnou edíciou servera SQL Server 2022 ponúka edícia Enterprise výrazné výhody, pokiaľ ide o škálovateľnosť funkcií aj ďalšie funkcie na spracovanie veľkých objemov údajov.

Škálovateľnosť a vysoká dostupnosť

Z hľadiska škálovateľnosti sa očakáva, že SQL Server 2022 Enterprise poskytne maximum operačného systému alebo pamäte RAM a databázového stroja SQL Server na inštanciu alebo funkciu s maximálnou veľkosťou relačnej databázy 524 PB k dnešnému dňu:

 • Analytické služby
 • Spravodajské služby
 • Vyrovnávacia pamäť Hlavná pamäť
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore
 • Veľkosť údajov optimalizovaná pre pamäť

Škálovanie je k dispozícii pre zoskupené aj nezoskupené stĺpcové indexy, in-memory OLTP, pamäťovo optimalizované metadáta tempdb s podporou trvalej pamäte, Stretch Database a Service Broker, čo je rámec na posielanie správ v rámci databáz a medzi nimi a na vývoj vysoko škálovateľných aplikácií s asynchrónnou komunikáciou. Škálovanie je k dispozícii aj s rozdelením tabuliek a indexov, dávkovým režimom pre rowstore, oneskorenou kompiláciou premenných tabuliek a inlinovaním používateľsky definovaných skalárnych funkcií.

Medzi funkcie vysokej dostupnosti servera SQL Server 2022 Enterprise patrí podpora jadra servera, rýchle online obnovenie stránok a súborov, zrkadlenie databázy a kompresia záloh. S inštanciami clustera Always On failover, ako aj so skupinami dostupnosti Always On a základnej dostupnosti možno udržiavať viacero sekundárnych databáz bez zdieľaného úložiska. Okrem toho možno úložisko pridávať aj počas behu systému.

Ďalšie exkluzívne funkcie - Kúpiť SQL Server 2022 Enterprise

Okrem zvýšenej škálovateľnosti sú v SQL Serveri 2022 Enterprise Edition k dispozícii tieto kľúčové funkcie zvyšujúce výkon:

 • Inteligentné spracovanie dotazov (IQP) sa vzťahuje na súbor optimalizovaných procesov na rýchle spracovanie dotazov na veľké súbory údajov. Napríklad funkcia APPROX_COUNT_DISTINCT(expression) môže poskytnúť výrazne rýchlejšie výsledky vo veľkých tabuľkách Big Data, zatiaľ čo funkcia Table Variable Deferred Compilation používa skutočný počet riadkov pre premennú tabuľky namiesto predvolenej hodnoty 1, čo zvyšuje výkon. Okrem toho funkcia Scalar UDF Inlining zahŕňa volania používateľsky definovaných funkcií do hlavného dotazu a dávkový režim na úložisku riadkov (BMOR) môže znížiť využitie CPU.
 • Inteligentný výkon sa týka viacerých zlepšení rýchlosti vykonávania databázových operácií.
 • Predvolená aktivácia infraštruktúry Lightweight Query Profiling Infrastructure umožňuje rýchlo získať informácie o počte riadkov a informácie o využívaní I/O
 • Zrýchlené obnovenie databázy (Accelerated Database Recovery - ADR) zabezpečuje rýchlejšie obnovenie databázy, napr. po reštarte, alebo zrýchlené vrátenie späť pri dlhodobých transakciách.
 • Big Data Cluster (BDC) v SQL Serveri 2022 je kontajnerový klaster založený na Linuxe v systéme Kubernetes alebo Azure Kubernetes Services (AKS), ktorý pozostáva zo servera SQL Server a Apache Spark s úložiskom v distribuovanom súborovom systéme Hadoop (HDFS) s použitím rôznych poskytovateľov úložísk.
 • Zabezpečené enklávy umožňujú spracúvanie zašifrovaných údajov v otvorenom texte v oddelenej čiernej skrinke na databázovom serveri.
 • Funkcia Snímka databázy vytvorí snímku databázy, napríklad na zdokumentovanie jej stavu; funkcia Štatistika posledného plánu dopytov tiež poskytuje prehľad aktuálnych dopytov.

Licencovanie edícií SQL Server 2022 Standard a Enterprise

Licencovanie verzie SQL Server 2022 bude pravdepodobne opäť v súlade s bežnými ustanoveniami stanovenými správou licencií spoločnosti Microsoft: V prípade edície Standard je možné vybrať si medzi licencovaním na základe jadra a kombináciou serverovej licencie a licencie na klientsky prístup pre používateľov alebo koncové zariadenia; edícia Enterprise môže byť licencovaná len na základe jadra. Tieto pravidlá platia aj pri nákupe použitého softvéru pre SQL Server 2022.

 • Pri licencovaní SQL Servera 2022 na základe jadra je potrebné zakúpiť licenciu SQL Server Core pre každý virtuálny procesor virtuálneho počítača alebo kontajnera. Spoločnosť Microsoft vždy stanovuje minimálne 4 licencie jadra na virtuálny počítač/kontajner.
 • Okrem počtu fyzicky dostupných jadrových procesorov sa teda berie do úvahy aj počet virtuálnych serverov.
 • Jedna licencia SQL Server 2022 pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá.

Okrem toho sa na výpočet kapacity servera vzťahujú ďalšie predpisy, ktoré vám poskytne zamestnanec spoločnosti Wiresoft e-mailom alebo priamo v chate či telefonicky.

 • Pri licencovaní servera SQL Server 2022 Standard s kombináciou serverovej licencie a licencie na prístup klienta musí mať každý používateľ alebo koncové zariadenie, ktoré pristupuje k serveru SQL Server, okrem serverovej licencie aj vlastnú licenciu CAL.

Licencie klientskeho prístupu pre používateľov alebo koncové zariadenia pre SQL Server 2022 sú k dispozícii aj ako použitý softvér od spoločnosti Wiresoft.

Kúpte si SQL Server 2022 edície Standard a Enterprise ako použitý softvér od spoločnosti Wiresoft

Dve nové edície SQL Server 2022 - Standard a Enterprise - sú od oficiálneho vydania k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér za výhodné ceny. Tieto výhody využijete:

 • Obchodovanie a používanie Microsoft SQL Server 2022 Edition ako použitého softvéru je legálne, pretože je povolené zákonom.
 • Pri kúpe použitej licencie od spoločnosti Wiresoft teda získate legálny a originálny produkt Microsoft SQL Server 2022.
 • Tento produkt je vybavený platným licenčným kľúčom - nejedná sa o testovaciu verziu SQL Server 2022, ktorú možno používať len obmedzený čas.
 • Označenie SQL Server 2022 Edition ako "použitý softvér" spoločnosti Microsoft tiež neznamená, že existujú nejaké obmedzenia funkčnosti softvéru.
 • Spoločnosť Wiresoft pred ďalším predajom otestovala použitý softvér SQL Server 2022 Editions Standard a Enterprise na plnú použiteľnosť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa licencie Microsoft SQL Server 2022 Edition alebo Client Access, kontaktujte nás prostredníctvom chatu, telefonicky alebo e-mailom.