Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL pre Microsoft SQL Server 2022 Na prístup k novej verzii SQL Server 2022 potrebujú používatelia s určitými edíciami alebo formami licencií licenciu Client Access , napr. vo forme User CAL . Len s takouto licenciou majú k...
177,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Pomocou Device CAL môžu používatelia pristupovať k funkciám a Services spoľahlivej relačnej dátovej platforme z Microsoft poskytovanej v novom softvéri SQL Server 2022 pre určité edície - napríklad...
177,90 € *

SQL Server 2022 - Dôležité funkcie Standard a Enterprise

Medzi najdôležitejšie vlastnosti verzie SQL Server 2022 patria okrem možnosti klastrovania údajov opäť ústredné funkcie, ako sú vysoko škálovateľné služby Cloud a technológia šifrovania údajov Microsoft Always Encrypted. Využitie klastrov veľkých dát v SQL Server 2022 rozširuje najmä možnosti a oblasti použitia na analýzu a spracovanie veľkého množstva dát, napr. prostredníctvom inteligentného spracovania vyhľadávacích dotazov a využívania kontajnerov vo všetkých základných procesoch.

Z hľadiska bezpečnosti ponúka SQL Server 2022 aj vysokú Standard ochranu údajov s funkciami, ako je zrýchlené obnovenie databázy, ako aj klasifikácia údajov počas spoľahlivého monitorovania. Nasledujúci prehľad obsahuje podrobnejšie informácie o jednotlivých funkčných oblastiach.

SQL Server 2022 - Klaster veľkých dát

SQL Server 2022 ponúka všetky predpoklady na výkonnú správu veľkých dát, ktorá je nevyhnutná pri analýze a spracovaní veľkého množstva údajov. Na tento účel táto verzia opäť obsahuje výkonné nástroje na rýchle spracovanie a manipuláciu s údajmi, aby boli k dispozícii firmám pre rôzne aplikácie. Okrem inteligentného spracovania dopytov to zahŕňa aj možnosť presunúť pracovné zaťaženie veľkých dát do SQL Server namiesto ich lokálnej správy napríklad na platformách založených na Hadoop. Okrem toho ponúkajú stránky SQL Server 2022 Standard a Enterprise tieto funkcie:

 • Integrované konektory, ako aj SQL Server PolyBase na vyhľadávanie v externých databázach, ako sú Oracle, Teradata, Mongo DB, HDFS, prípadne Azure Data Lake, bez predchádzajúceho fyzického presunu alebo replikácie údajov
 • Poskytovanie škálovateľných klastrov v SQL Server, kontajneroch Spark a HDFS s Kubernetes na paralelné vyhľadávanie, ako aj písanie a spracovanie údajov pomocou jazyka Transact-SQL
 • Spúšťanie úloh umelej inteligencie a strojového učenia v úložných pooloch HDFS
 • Nasadenie aplikácií ako kontajnerov, ako aj aplikácií vo forme webových služieb
 • Škálovateľný fond úložiska HDFS Data Lake možno použiť na ukladanie údajov, ako aj na ich kombináciu z rôznych externých zdrojov
 • Data Mart možno použiť na horizontálne škálovanie klastrov veľkých dát, čím sa zlepší výkonnosť dátovej analýzy
 • Plus používanie nástrojov umelej inteligencie, ako aj Spark s jazykmi R, Python, Scala a Java

SQL Server 2022 - Spoľahlivý výkon

Pri spracovaní dotazov, ako aj pri iných dôležitých operáciách sa SQL Server 2022 vyznačuje obvyklou vysokou škálovateľnosťou a spoľahlivým výkonom, ktorý je zabezpečený vysokou dostupnosťou - vrátane podpory Server Core , failoverServer na obnovu po havárii, ako aj vždy zapnutých inštancií failover clusteru na lepšiu obnovu databázy vrátane šifrovaného zálohovania.

Pre veľké objektové binárne súbory sú k dispozícii aj funkcie ako stĺpcová databáza a databáza v pamäti s OLTP1 v pamäti, hybridný vyrovnávací fond a trvalá pamäť na optimalizáciu výkonu, najmä pre kritické pracovné zaťaženia; SQL Server 2022 podporuje paralelné spracovanie rozdelených tabuliek a viacerých kontajnerov súborového prúdu až s 50 inštanciami, s funkciami ako rozťahovanie databázy, rozdelenie tabuliek a indexov a kompresia údajov.

Kúpiť SQL Server 2022 - Vylepšená bezpečnosť

Bezpečnostný aspekt v relačnom databázovom systéme stále zohráva dôležitú úlohu najmä pri spracovaní a dostupnosti veľkého množstva údajov, aby sa zabránilo akémukoľvek neoprávnenému prístupu k nim. V SQL Server 2022 je funkcia Always Encrypted účinnou funkciou, ktorá chráni citlivé údaje pomocou zabezpečených enkláv a podporuje aj bezpečné vykonávanie typických procesov.

Pomocou zabezpečených databázových stĺpcov možno definovať hranicu dôveryhodnosti pre aplikácie Client na strane servera tak, aby k nim nemali prístup ani databázy SQL Server, ani iné databázy alebo správca systému. Operácie, ktoré si vyžadujú použitie dôverných údajov v otvorenom texte, sa tak môžu vykonávať bezpečnejšie.

Medzi ďalšie funkcie zabezpečenia patrí transparentné šifrovanie databázy s rozšíriteľnou správou kľúčov, ako aj zabezpečenie na úrovni riadkov a dynamické maskovanie údajov, navyše s vlastnou správou rolí.

SQL Server 2022 Enterprise Edition - exkluzívne funkcie a vlastnosti

V porovnaní s edíciou Standard SQL Server 2022 ponúka edícia Enterprise výrazné Plus z hľadiska škálovateľnosti funkcií aj ďalších funkcií na spracovanie veľkých objemov dát.

MS SQL Server 2022 - Škálovateľnosť a vysoká dostupnosť

Pokiaľ ide o škálovateľnosť, SQL Server 2022 Enterprise pravdepodobne poskytne maximum operačného systému alebo pamäte RAM a databázového stroja SQL Server Pro inštancie alebo funkcie s maximálnou veľkosťou relačnej databázy 524 PB k dnešnému dňu:

 • Analýza Services
 • Nahlasovanie Services
 • Vyrovnávacia pamäť Pracovná pamäť
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť Columnstore
 • Veľkosť údajov optimalizovaná pre pamäť

Škálovanie je k dispozícii pre zoskupené aj nezoskupené stĺpcové indexy, in-memory OLTP, pamäťovo optimalizované metadáta tempdb s podporou trvalej pamäte, Stretch Database a Service Broker, čo je rámec na posielanie správ v rámci databáz a medzi nimi a na vývoj vysoko škálovateľných aplikácií s asynchrónnou komunikáciou. Škálovanie je k dispozícii aj s rozdelením tabuliek a indexov, dávkovým režimom pre rowstore, oneskorenou kompiláciou premenných tabuliek a inlinovaním používateľsky definovaných skalárnych funkcií.

Medzi funkcie vysokej dostupnosti SQL Server 2022 Enterprise patrí podpora Server Core , rýchla obnova online stránok a súborov, zrkadlenie databázy a kompresia záloh. S inštanciami clustera Always On failover a dostupnosťou Always On, ako aj so základnými skupinami dostupnosti je možné udržiavať viacero sekundárnych databáz bez zdieľaného úložiska. Okrem toho je možné pridávať úložisko aj počas behu systému.

SQL Server 2022 Enterprise - Ďalšie exkluzívne funkcie

Okrem zvýšenej škálovateľnosti obsahuje edícia SQL Server 2022 Enterprise nasledujúce dôležité funkcie na zlepšenie výkonu:

 • Inteligentné spracovanie dotazov (IQP) sa vzťahuje na súbor optimalizovaných procesov na rýchle spracovanie dotazov na veľké súbory údajov. Napríklad funkcia APPROX_COUNT_DISTINCT(expression) môže poskytnúť výrazne rýchlejšie výsledky vo veľkých tabuľkách Big Data, zatiaľ čo funkcia Table Variable Deferred Compilation používa skutočný počet riadkov pre premennú tabuľky namiesto predvolenej hodnoty 1, čo zvyšuje výkon. Okrem toho funkcia Scalar UDF Inlining zahŕňa volania používateľsky definovaných funkcií do hlavného dotazu a dávkový režim na úložisku riadkov (BMOR) môže znížiť využitie CPU.
 • Inteligentný výkon sa týka viacerých zlepšení rýchlosti vykonávania databázových operácií.
 • Štandardná aktivácia infraštruktúry Lightweight Query Profiling Infrastructure umožňuje rýchlo získať informácie o počte riadkov a informácie o využívaní I/O
 • Zrýchlené obnovenie databázy (Accelerated Database Recovery - ADR) zabezpečuje rýchlejšie obnovenie databázy, napr. po reštarte, alebo zrýchlené vrátenie späť pri dlhodobých transakciách.
 • Big Data Cluster (BDC) v SQL Server 2022 je sieť kontajnerov založená na Linuxe v systéme Kubernetes alebo Azure Kubernetes Services (AKS) z SQL Server a Apache Spark s úložiskom v distribuovanom súborovom systéme Hadoop (HDFS) s využitím rôznych poskytovateľov úložísk.
 • Zabezpečené enklávy umožňujú spracovanie zašifrovaných údajov v otvorenom texte v samostatnej čiernej skrinke na databázovom serveri.
 • Funkcia Snímka databázy vytvorí snímku databázy, napríklad na zdokumentovanie jej stavu; funkcia Štatistika posledného plánu dotazov tiež poskytuje prehľad o aktuálnych dotazoch.

SQL Server 2022 - Licencovanie edícií Standard a Enterprise

Licencovanie verzie SQL Server 2022 sa bude pravdepodobne opäť vykonávať podľa obvyklých predpisov stanovených správou licencií Microsoft: Pre edíciu Standard je na výber medzi licencovaním na základe Core a kombináciou Server-licencie Plus Client Access licencie pre User alebo koncové zariadenia; edícia Enterprise môže byť licencovaná len na základe Core. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na nákup použitého softvéru pre SQL Server 2022.

 • Pri licencovaní SQL Server 2022 na základe Core je potrebné zakúpiť licenciu SQL Server Core pre každý virtuálny procesor virtuálneho počítača alebo kontajnera. Ako minimum Pro VM/kontajner, Microsoft vždy používa 4 Core licencie.
 • Okrem počtu fyzicky dostupných procesorov Core sa teda berie do úvahy aj počet virtuálnych procesorov Server.
 • Jedna licencia SQL Server 2022 pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá.

Okrem toho sa na výpočet kapacity servera vzťahujú ďalšie predpisy, ktoré vám poskytne pracovník na adrese Wiresoft prostredníctvom e-mailu alebo priamo v chate či telefonicky.

 • Pri licencovaní SQL Server 2022 Standard kombináciou serverovej licencie a Client Access licencie musí byť každé User alebo koncové zariadenie, ktoré pristupuje k SQL Server, vybavené okrem serverovej licencie aj vlastnou CAL licenciou.

Client Access Licencie pre User alebo koncové zariadenia na SQL Server 2022 sú k dispozícii aj ako použitý softvér z Wiresoft.