Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL

MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL

224,95 € *

vrátane DPH.

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft SQL Server 2022 User CAL Na prístup k novej verzii servera SQL Server 2022 potrebujú...viac
Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL"

Microsoft SQL Server 2022 User CAL

Na prístup k novej verzii servera SQL Server 2022 potrebujú používatelia určitých edícií alebo licenčných foriem licenciu Client Access Licence, napr. vo forme User CAL. Iba s takouto licenciou majú k dispozícii funkcie a služby tejto spoľahlivej relačnej dátovej platformy od spoločnosti Microsoft: s mnohými funkciami analýzy a reportovania, ako aj ďalšími databázovými funkciami, ktoré spoločnosti potrebujú na komplexné využívanie údajov a ich poskytovanie pre rôzne aplikácie - aj v cloude. Na tento účel poskytuje SQL Server 2022 nielen komplexné komunikačné rozhrania, ale aj vysoký výkon vďaka použitiu klastrov Big Data, ako aj komplexné bezpečnostné a ochranné opatrenia na zabezpečenie integrity údajov.

Keďže licencia servera SQL Server verzie 2022 bude pravdepodobne opäť licencovať iba server SQL Server ako taký, ale nebude oprávňovať prístup k službám servera, používatelia budú potrebovať ďalšiu licenciu na prístup klienta (User CAL). Je to jediná licencia, ktorá udeľuje potrebné prístupové práva konkrétnemu používateľovi. Pri používateľskej licencii CAL nezáleží na tom, či používateľ s licenciou používa na prístup stolný počítač, notebook, tablet alebo smartfón. Používanie licencie User CAL ho preto oprávňuje striedavo používať rôzne koncové zariadenia na prístup k serveru SQL Server 2022. So staršou licenciou User CAL, ktorá sa vzťahuje na staršiu verziu servera SQL Server, už nemá prístup ani k aktuálnej verzii servera SQL Server 2022.

Používané licencie CAL pre SQL Server 2022 sú už k dispozícii na predobjednávku v spoločnosti Wiresoft! Po oficiálnom dátume vydania nového servera SQL Server budú k dispozícii okamžite. Pri nákupe použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft profitujete nielen z nižšej ceny v porovnaní s novými licenciami SQL Client Access Licenses for Users ponúkanými v obchode so softvérom, ale aj z možnosti zakúpiť si len taký počet licencií User CAL, aký skutočne potrebujete pre svoj prístup k serveru SQL 2022, a nie z rozloženej ceny!

Využívajte všetky výhody servera SQL Server 2022 s aktuálnou licenciou User CAL

SQL Server 2022 je v súčasnosti najnovšia verzia systému na správu relačných databáz spoločnosti Microsoft, ktorá poskytuje spoločnostiam komplexné portfólio funkcií na analýzu údajov z rôznych zdrojov a ich sprístupnenie na použitie v systémoch CRM alebo systémoch na správu tovaru atď. vrátane funkcií na vytváranie správ na dokumentovanie hodnotení. Pre všetky tieto oblasti podnikania je SQL Server 2022 systémom na správu databáz, ktorý je možné flexibilne prispôsobiť príslušným požiadavkám a je tiež škálovateľný.

Používanie klastrov veľkých dát v serveri SQL Server 2022

V závislosti od edície SQL Server 2022 sú k dispozícii rôzne funkcie vrátane nástrojov strojového učenia na spracovanie cielených databázových dotazov, ktoré sa používajú na systematický zber a monitorovanie. Vďaka možnosti zhlukovania údajov môžu používatelia využívať výhody zrýchleného vyhľadávania veľkého množstva údajov - okrem iného pomocou Intelligent Query Processing, PolyBase, ako aj optimalizovaného spracovania údajov z externých zdrojov údajov pomocou Transact-SQL - vrátane ich poskytovania pre rôzne, aj cloudové aplikácie:

 • Vďaka funkcii "Big Data Cluster" na komplexnú správu obzvlášť veľkého množstva údajov budú mať používatelia s licenciou User CAL vo verzii SQL Server 2022 opäť k dispozícii skupinu výkonných analytických nástrojov. Pomocou nich je možné do servera SQL Server presunúť aj pracovné zaťaženie Big Data a priamo sa dopytovať aj do externých databáz.
 • Clustre na spracovanie veľkých objemov dát umožňujú aj poskytovanie škálovateľných clustrov kontajnerov SQL Server, HDFS a Spark prostredníctvom Kubernetes.
 • Okrem toho sa úlohy umelej inteligencie a strojového učenia môžu vykonávať v úložných pooloch HDFS.
 • Okrem integrovaných nástrojov AI sú na tento účel k dispozícii aj nástroje Spark, R, Python a Java.
 • Data Lake umožňuje analyzovať údaje z rôznych externých zdrojov, kombinovať ich s relačnými údajmi a ukladať.
 • Jazyk Transact-SQL umožňuje paralelné vykonávanie úloh, ako je napríklad zadávanie dotazov, zápis a spracovanie údajov.
 • Data Mart zlepšuje výkonnosť analýzy údajov horizontálnym škálovaním klastrov veľkých dát.
 • Aplikácie môžu byť navrhnuté ako kontajnery aj ako aplikácie pre webové služby; tie pristupujú k údajom uloženým v klastri veľkých dát.

Aktuálne informácie o všetkých službách, ktoré sú k dispozícii s licenciou na prístup používateľa k serveru SQL Server 2022, získate od niektorého zo zamestnancov spoločnosti Wiresoft.

Licencovanie servera SQL Server 2022 pomocou licencií User CAL pre používaný softvér

Licencia User CAL pre server SQL Server 2022 ponúka aj ako používaný softvér rovnaké možnosti prístupu k serveru SQL Server ako nová licencia na prístup klienta. Spoločnosti s veľkými požiadavkami na licencie preto môžu znížiť náklady s použitým softvérom rovnako ako menšie spoločnosti s menším rozpočtom a môžu si tiež vypočítať svoje požiadavky na licencie so spoločnosťou Wiresoft na základe individuálnych požiadaviek.

Aké sú výhody licencií User CAL pre SQL Server 2022?

Licencia User CAL ponúka rovnaké prístupové práva na používanie služieb SQL Server 2022 - ktoré sa líšia v závislosti od funkčného rozsahu edícií - ako licencia Device User CAL.

Licencia na prístup ku klientovi špecifická pre používateľa (User CAL) ponúka len rôzne možnosti prístupu k serveru SQL Server: Zamestnanec s licenciou User CAL tak môže na prístup k serveru používať ľubovoľné koncové zariadenie v spoločnosti, ktoré podporuje systém Windows, Licencia User CAL potom ponúka väčší rozsah použitia, ak používateľ striedavo používa rôzne koncové zariadenia - napr. umiestnené na rôznych pracoviskách. To znamená, že ho možno používať aj samostatne lokálne - napr. v domácej kancelárii alebo na cestách - na prístup k serveru SQL.

Na čo by som mal vo všeobecnosti myslieť pri licencovaní servera SQL Server 2022 s licenciami User CAL?

V prípade niektorých edícií servera SQL Server 2022 ponúka spoločnosť Microsoft Licence Management okrem licencovania na základe jadra aj licencovanie klientskeho prístupu, napr. používateľov prostredníctvom User CAL. Podmienkou je, že licencia User CAL a licencia SQL Server majú buď rovnakú verziu, alebo licencia CAL oprávňuje prístup k vyššej verzii. Licencia User CAL 2022 obsahuje iba prístupové práva pre prostredie klient/server servera SQL Server 2022 - nie je teda potrebné inštalovať žiadny softvér.

Očakáva sa, že licenčný model spoločnosti Microsoft bude opäť ponúkať dva typy licencií CAL pre SQL Server 2022:

 • Licencia User CAL pre server SQL Server 2022: poskytuje vyhradenému používateľovi osobné prístupové práva
 • Licencia Device CAL pre SQL Server 2022: poskytuje prístupové práva na vyhradené koncové zariadenie s operačným systémom Windows (napr. počítač, notebook, tablet, smartfón)

Aké ustanovenia je potrebné zohľadniť pri licencovaní servera SQL Server 2022 s licenciami User CAL?

Ako už bolo spomenuté, konkrétny používateľ získava prístupové práva pre server SQL Server 2022 spolu s licenciou User CAL. Použité licencie CAL obsahujú rovnaké práva ako nové klientske prístupové licencie. Užívateľský preukaz CAL nie je možné preniesť na iného používateľa po dokončení registrácie konkrétneho zamestnanca. Takisto nie je možné zmeniť typ CAL a napríklad použiť User CAL na registráciu koncového zariadenia (Device CAL). Súbežné používanie licencií User CAL a Device CAL pre server SQL Server 2022 je však povolené.

Vďaka týmto ustanoveniam pomáha správa licencií Microsoft CAL zabrániť nesprávnemu prístupu k serveru SQL Server 2022 a zvýšiť bezpečnosť údajov v ňom.

Kompatibilita verzií s licenciami User CAL pre server SQL Server 2022

Licencia User CAL pre SQL Server 2022 v súčasnosti poskytuje najnovšiu licenciu na prístup klienta od spoločnosti Microsoft. To ponúka aj prístupové práva pre staršie verzie servera SQL Server, a teda výhodu downgradu. Ak plánujete aktualizáciu na aktuálnu verziu servera SQL Server, budete potrebovať príslušnú licenciu Client Access Licence, pretože k serveru SQL Server 2022 (aktualizácia) nemôžete pristupovať s licenciou User CAL, ktorá bola platná pre jednu z predchádzajúcich verzií servera SQL Server.

Výhody licencovania servera SQL Server 2022 na základe licencií CAL

Zatiaľ čo licencovanie na základe jadra má zmysel pre väčšie konfigurácie serverov alebo niektoré edície servera SQL Server možno licencovať len prostredníctvom neho, licencovanie na základe licencií CAL je výhodnejšie pre spoločnosti napríklad s obmedzeným počtom používateľov a je finančne výhodnejšou alternatívou. Pri nákupe použitých licencií na prístup používateľov od spoločnosti Wiresoft sa neuplatňuje inak predpísaná, pevná licenčná stupnica, a preto si môžete zakúpiť presne taký počet licencií CAL, aký skutočne potrebujete, a zároveň máte možnosť upraviť svoje licenčné požiadavky a zakúpiť ďalšie licencie CAL pre jednotlivých používateľov.

Používateľská licencia CAL pre Microsoft SQL Server 2022 ako používaný softvér od spoločnosti Wiresoft

V spoločnosti Wiresoft si môžete zakúpiť licencie User CAL pre SQL Server 2022 ako použitý softvér, a to od jednej licencie na prístup klienta - pravdepodobne hneď, ako ich spoločnosť Microsoft oficiálne uvoľní na predaj. V takom prípade budete mať nielen výhodu nižšej ceny použitého softvéru v porovnaní s novými licenciami pre prístup klientov, ale aj ďalšie výhody:

 • Pri nákupe licencie User CAL k serveru SQL Server 2022 ako použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft získajú naši zákazníci pôvodnú licenciu na klientsky prístup spoločnosti Microsoft pre používateľov, ktorú predtým zakúpila spoločnosť a potom predala spoločnosti Wiresoft.
 • Právnym základom pre obchodovanie s používaným softvérom spoločnosti Microsoft, ako sú licencie User CAL pre SQL Server 2022, je platný zákon, ktorý povoľuje predaj, nákup aj používanie.
 • Ak takúto licenciu CAL už raz aktivoval predchádzajúci kupujúci, bola pred predajom spoločnosti Wiresoft opäť vymazaná, takže je opäť 100% voľne použiteľná.
 • Na účely ďalšieho predaja je takáto licencia User CAL k serveru SQL Server 2022 spoločnosťou Wiresoft označená ako použitá, pričom označenie "použitá" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tejto používateľskej licencie.
 • Licencie Microsoft Client Access, ako aj ostatné licencie, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka na predaj ako použité, nie sú licenciami s obmedzeným použitím ani časovo obmedzenými licenciami, sú plne použiteľným softvérovým produktom, ktorý je po zakúpení autorizovaný len pre vás a ktorý spoločnosť Wiresoft pred predajom otestovala z hľadiska jeho plnej použiteľnosti.
 • Pri nákupe použitých licencií User CAL pre SQL Server 2022 od spoločnosti Wiresoft máte istotu, že vždy kupujete a používate originálny a legálny produkt spoločnosti Microsoft.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nákupu licencií klientskeho prístupu pre Microsoft SQL Server 2022 ako použitého softvéru alebo akéhokoľvek iného softvéru spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu.

Čítajte, píšte a diskutujte o recenziách...viac
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.
Zadajte reťazec do textového poľa nižšie.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Naposledy zobrazené