Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
25 balíkov - licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná...
824,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
10 balíkov - licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná...
336,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK DEVICE CAL
5 balíkov - licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná...
170,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL
25 balíkov - licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ používať službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016 , potrebuje licenciu RDS Client Access...
824,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 10 PACK USER CAL
10 balíkov - licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ používať službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016 , potrebuje licenciu RDS Client Access...
336,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 5 PACK USER CAL
5 balíkov - licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ používať službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016 , potrebuje licenciu RDS Client Access...
170,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 USER CAL
Kúpiť licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 použité Aby mohol každý používateľ používať službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016 , potrebuje licenciu RDS Client Access Licence (skrátene: RDS...
37,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
Device CALs pre Remote Desktop Services až Windows Server 2016 kúpiť použité Aby bolo možné používať Remote Desktop Services (RDS) z Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná licencia RDS Client Access Licence...
37,90 € *

Výhody služby Microsoft Remote Desktop Services 2016

Službu Vzdialená plocha 2016 od spoločnosti Microsoft možno poskytovať buď ako pracovné plochy založené na relácii, alebo ako infraštruktúru virtuálnych pracovných plôch (VDI) a možná je aj kombinácia oboch možností. Pri virtualizácii desktopov na základe relácie používatelia zdieľajú virtuálny počítač, čo je výhodné najmä pre aplikácie orientované na úlohy. Na druhej strane, VDI je obzvlášť vhodné pre projekty, v ktorých hrá dôležitú úlohu bezpečnosť prostredia a údajov.

Prehľad výhod služby Vzdialená plocha 2016

  • Terminálový server s licenciou RDS 2016 môžu používať mnohé koncové zariadenia s aktuálnou licenciou User CAL alebo Device CAL: napr. počítače so systémom Windows alebo Apple, tablety a smartfóny, ako aj tenké klienty.
  • Staršie počítače využívajú silný výpočtový výkon terminálového servera, a preto môžu využívať aj všetky služby RDS 2016.
  • Úsilie IT sa znižuje vďaka centrálnej údržbe terminálového servera, čo zvyšuje dostupnosť a zároveň znižuje náklady.
  • Optimalizuje sa potreba softvérových licencií.
  • Zvyšuje sa aj bezpečnosť údajov pred neoprávneným prístupom a škodlivým softvérom.
  • Prostredníctvom RemoteApps majú používatelia prístup len k aplikáciám, ktoré im boli uvoľnené.
  • Prostredníctvom siete VPN je služba RDS 2016 terminálového servera dostupná aj na cestách. Flexibilné pracovné miesta sa tak dajú ľahko vytvoriť.
  • Kontajnery Windows Server sú k dispozícii v systéme Windows Server 2016.

Vysoká škálovateľnosť a dostupnosť

RDS 2016 tiež znižuje nároky na správu terminálových serverov v porovnaní so sieťami klient-server. Správcovia, ako aj používatelia s licenciou CAL môžu využívať výhody škálovateľnosti a individuálne definovateľnej automatizácie so systémom Windows Server 2016 RDS. K jednému pracovnému prostrediu možno pripojiť niekoľko serverov, čím sa zvýši výkon a spoľahlivosť technológie Hyper-V a poskytnú sa pracovné stanice a aplikácie bez ohľadu na ich umiestnenie. Môže sa s ním používať aj systém Linux.

Nástroje na automatizáciu, ako sú Desired State Configuration a PowerShell, uľahčujú správu správcom a šetria tak aj čas. Hybridné cloudové riešenia služby Vzdialená plocha 2016 sú ideálne na ukladanie, zálohovanie, obnovu a scenáre virtuálnych počítačov. Pravidlá kvality služby možno použiť na definovanie toho, ktoré aplikácie majú mať prioritu.

Vysoká flexibilita a poskytovanie služby Vzdialená plocha 2016

Virtualizačné prostredia RDS 2016 ponúkajú vysokú mieru flexibility pri poskytovaní aplikácií pre jednotlivých používateľov: zamestnanci môžu po prihlásení používať aj programy nainštalované na terminálovom serveri prostredníctvom ThinClients alebo ZeroClients. Prostredníctvom aplikácie RemoteApp sú jednotlivé aplikácie dostupné na pracovnej ploche používateľa, čo umožňuje nielen definovať individuálny prístup k jednotlivým službám, ale ponúka aj výhodu najmä pri práci v bezpečnom vzdialenom prostredí.

Službu Vzdialená plocha 2016 možno používať aj so staršími počítačmi prostredníctvom licencie CAL

Vďaka službe RDS 2016 je výpočtový výkon servera Windows rovnako dostupný na všetkých pracovných staniciach bez ohľadu na rýchlosť jednotlivých koncových zariadení. Vďaka virtualizácii aplikácií môžu služby vzdialenej plochy naplno využívať aj staršie počítače s licenciou klientskeho prístupu.

Lepšia ochrana údajov

Vysoká úroveň zabezpečenia služby Vzdialená plocha 2016 tiež znižuje riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej činnosti používateľa. Viacúrovňový bezpečnostný systém zisťuje útoky a zabraňuje im. Okrem programu Windows Defender ponúka Windows Server 2016 aj detektory, ktoré hlásia narušenia a minimalizujú možné škody. Okrem šifrovania virtuálnych počítačov prispievajú k zaisteniu bezpečnosti citlivých údajov aj ďalšie nástroje. Patrí medzi ne funkcia Credential Guard, ktorá chráni prihlasovacie údaje, a funkcie ako Just Enough Administration a Just-In-Time Administration. Hyper-V, virtualizačná technológia založená na hypervízoroch od spoločnosti Microsoft, sa môže použiť na izoláciu obzvlášť citlivých aplikácií.

Spustenie kontajnerov servera Windows s programom Vzdialená plocha 2016

Kontajnery Windows Server boli tiež integrované do verzie Windows Server 2016. Sú založené na open source platforme Docker a sú k dispozícii ako kontajnery Windows Server alebo Hyper-V. Kontajnery umožňujú izolovanú prevádzku aplikácií na fyzických a virtuálnych počítačoch alebo v Hyper-V. Spravujú sa buď pomocou klienta Docker, alebo v prostredí PowerShell.

Licencie klientskeho prístupu pre službu Vzdialená plocha 2016

Aby ste mohli ako používateľ používať všetky aplikácie poskytované so službou RDS 2016, je potrebná licencia CAL (Client Access Licence), a to buď ako licencia User CAL, alebo ako licencia Device CAL. To znamená, že všetky služby vrátane technológií VDI (Virtual Desktop Infrastructure) možno používať všade, kde je k dispozícii internet.

Licenčný systém spoločnosti Microsoft je založený na klientskych prístupových licenciách pre používateľov, a to nielen pre Windows Server 2016, ale aj pre službu Vzdialená plocha. Používanie (na licenciu) softvéru je teda nezávislé od jeho implementácie. Operačný systém Windows Server predvolene poskytuje len dve práva vzdialeného prístupu, ktoré sa môžu používať len na správu servera. Používatelia ich nesmú používať. Licenčné podmienky spoločnosti Microsoft stanovujú, že na prístup k definovaným službám sa vyžaduje licencia RDS CAL pre používateľa alebo koncové zariadenie. Toto pravidlo platí aj vtedy, ak chce používateľ pristupovať k serveru Windows prostredníctvom softvéru tretej strany; aj na to je potrebná príslušná licencia RDS. Tieto obmedzenia znamenajú aj dodatočnú bezpečnosť údajov, pretože neoprávneným tretím stranám alebo narušiteľom je tak znemožnený prístup k nim.

Rozdiely medzi licenciami CAL používateľa a licenciami CAL zariadenia pre službu RDS 2016

Ako zvyčajne, spoločnosť Microsoft ponúka aj pre službu Windows Remote Desktop Services 2016 dve rôzne formy licencií. V závislosti od toho, či sa zameriavame na používateľa alebo na zariadenie, ide o licencie CAL používateľa alebo licencie CAL zariadenia. To znamená, že prístup k službe Vzdialená plocha je povolený buď jednému používateľovi, alebo jednému koncovému zariadeniu. Medzi týmito dvoma typmi licencií nie je možné prepínať.

Licencia User CAL je vždy určená pre jedného konkrétneho používateľa bez ohľadu na použité zariadenie. Tento používateľ preto môže pristupovať k službám servera z úplne iných zariadení prostredníctvom licencie User CAL. Nezáleží na tom, či to robí zo svojho stolného počítača na pracovisku v kancelárii, alebo z iného počítača, napr. na inom mieste alebo v domácej kancelárii, alebo z notebooku, keď je na cestách.

Licencia Device CAL je licencia závislá od zariadenia, viazaná na konkrétne zariadenie, napr. stolný počítač v kancelárii ALEBO notebook, bez ohľadu na jeho používateľa. To znamená, že každý používateľ, ktorý je oprávnený používať toto licencované koncové zariadenie, môže používať aj služby vzdialenej plochy, ktoré sú preň poskytované.

Ktorý typ CAL je pre spoločnosť najvhodnejší, sa samozrejme môže líšiť od prípadu k prípadu. Na jednej strane tu zohráva úlohu počet zamestnancov v podniku, ktorí používajú RDS, a na druhej strane prevládajúci spôsob práce: Ak napríklad rôzni zamestnanci používajú aplikácie a služby systému Windows na stacionárnom počítači na pracovisku ALEBO striedavo na prenosnom počítači, vhodnejšou formou licencie je licencia Device CAL.

RDS-CAL 2016 je fyzicky priradený ku každému zariadeniu a je sledovaný licenčným serverom bez ohľadu na členstvo v Active Directory. Systémy RDS-CAL nemôžu byť preťažené.

Ak zamestnanec používa aplikácie RDS 2016 pravidelne, ale flexibilne, t. j. s rôznymi zariadeniami a z rôznych miest, napr. aj v domácej kancelárii alebo na cestách, je v tomto prípade praktickejším typom licencie User CAL.

RDS-CAL je priradený používateľovi v službe Active Directory a je sledovaný licenčným serverom. Licencie RDS CAL nie je možné sledovať v rámci pracovnej skupiny. RDS-CAL pre používateľov môžu byť tiež preťažené.

Možno tiež odporučiť kombináciu licencií CAL používateľa a licencií CAL zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich licenčných potrieb pre službu Microsoft Remote Desktop Services 2016, jednoducho nás kontaktujte - radi vám zostavíme licenčný balík na mieru vrátane výhodnej ponuky.

Dokončite svoju potrebu CAL pre RDS 2016 za rozumnú cenu so spoločnosťou Wiresoft

Zakúpením licencií CAL pre používateľov a zariadenia pre službu Microsoft Remote Desktop Services 2016 v spoločnosti Wiresoft ušetríte! Máte možnosť buď doplniť existujúce licencie o licencie CAL pre službu RDS 2016, alebo aktualizovať staršiu verziu servera Microsoft Server na verziu 2016. S licenciami CAL pre používateľov alebo zariadenia môžete využívať výhody všestranných možností virtualizácie a škálovateľnosti, ktoré vám ponúka spoločnosť Microsoft, a výhodné ceny, ktoré vám ponúka spoločnosť Wiresoft v porovnaní s inými poskytovateľmi. Dôvodom je, že všetky naše produkty Microsoft sú originálne licenčné práva, ktoré pochádzajú z európskeho regiónu a ktoré sme legálne získali od spoločností ako nepoužívané softvérové licencie. Spoločnosť Wiresoft ich otestovala z hľadiska pravosti a funkčnosti - mnohí naši nadšení zákazníci potvrdzujú výhodu zakúpenia licencií CAL pre službu Vzdialená plocha 2016 od spoločnosti Wiresoft. Pre viac informácií nás jednoducho kontaktujte.