Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10443
 • 6VC-03222
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
824,90 € * 915,90 € * (9,94% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 25x Device CAL
Systém  Server so systémom Windows
CAL RDS Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server Kompatibilný


Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná licencia RDS Client Access Licence (RDS CAL), aby mohol lokálne a nezávisle pristupovať k programom systému Windows atď. v podnikovej sieti. Bežná licencia CAL pre systém Windows Server tieto práva nepokrýva. Jednou z možností sú licencie Device CAL pre služby vzdialenej plochy, ktoré upravujú prístup pre konkrétne registrované koncové zariadenie (zariadenie) pre reláciu vzdialenej plochy.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"

25 balíkov - licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité

Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná licencia RDS Client Access Licence (RDS CAL), aby mohol lokálne a nezávisle pristupovať k programom systému Windows atď. v podnikovej sieti. Bežná licencia CAL pre Windows Server tieto práva nepokrýva. Jednou z možností sú licencie Device CAL pre službu Vzdialená plocha, ktoré regulujú prístup pre konkrétne registrované koncové zariadenie (zariadenie) pre reláciu vzdialenej plochy. Licencie RDS Device 2016 CAL ako používaný softvér od spoločnosti Wiresoft majú výhodu nižšej ceny v porovnaní s licenciami RDS CAL od bežných poskytovateľov licencií a ponúkajú rovnaké funkcie ako licencie klientskeho prístupu pre službu Vzdialená plocha definované v oficiálnom licenčnom programe spoločnosti Microsoft pre Windows Server.

Aké sú výhody licencií RDS CAL pre Windows Server 2016?

Služba vzdialenej plochy - v predchádzajúcich verziách označovaná ako terminálová služba - je špecializovaná serverová rola pre používateľov, ktorí používajú služby atď. zo servera Windows Server 2016 alebo iných serverových verzií bez toho, aby boli príslušné programy systému Windows nainštalované na miestnom počítači. Licencie CAL pre službu RDS 2016 upravujú tento prístup, sú sprístupnené licencovanému koncovému zariadeniu prostredníctvom príslušného servera Windows Server ako hostiteľa v kontexte relácie vzdialenej plochy. Každý používateľ, ktorý používa počítač alebo notebook atď., ktorý má príslušnú licenciu na prístup klienta - t. j. licenciu RDS Device CAL - ho môže používať nezávisle lokálne (na diaľku), ale aj v mieste firemnej siete prostredníctvom internetového pripojenia.

Výhody licencií CAL na zariadenia služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 pre používateľov

Každý používateľ, ktorý používa registrované koncové zariadenie s licenciou RDS Device CAL pre Windows Server 2016, má pri každej relácii prístup k štandardizovanému pracovnému prostrediu systému Windows. Počas relácie vzdialenej plochy sa programy systému Windows spúšťajú prostredníctvom hostiteľa na príslušnom serveri; to sa vykonáva oddelene od ostatných klientskych pripojení, takže používateľ vidí len svoju vlastnú reláciu.

Vďaka licencii RDS Device CAL 2016 môžu používatelia používať aj staršie koncové zariadenia, ktorých hardvér alebo výkon je slabší, pretože využívajú výkon servera Windows prostredníctvom služby Vzdialená plocha; licencie Remote Desktop Service CAL 2016 pre koncové zariadenia tak nemusia poskytovať výkonnejší hardvér.

Výhody licencií RDS CAL pre Windows Server 2016 pre správcov

Okrem výhod licencií RDS Device (a User) CAL 2016 pre používateľov ponúkajú aj mnoho praktických funkcií pre správcov, pretože umožňujú oveľa efektívnejšiu správu všetkých používateľov: Softvér systému Windows tak možno centrálne poskytovať a spravovať v podnikovej sieti namiesto jeho inštalácie na každé jednotlivé koncové zariadenie. Toto sa vykonáva výlučne prostredníctvom servera systému Windows, na ktorom je poskytnutý, a v prípade potreby sa aj aktualizuje.

Licencie RDS Device CAL definujú aj príslušné práva pre licencované koncové zariadenie, takže oprávnení používatelia môžu pristupovať k serveru len s príslušnými možnosťami prístupu. Vďaka licenciám RDS Device CAL pre Windows Server 2016 sa tak výrazne znižuje náročnosť údržby a poskytovania pracovných staníc.

Technické informácie o licenciách CAL na zariadenia služby Vzdialená plocha pre systém Windows Server 2016

Nasadenie alebo používanie licencií RDS Device CAL na vzdialené pripojenie k serveru Windows zahŕňa rôzne funkcie; okrem toho je potrebné venovať pozornosť aj kompatibilite licencie CAL a servera.

Rola servera služby Vzdialená plocha

Licencie CAL na zariadenia (aj používateľov) pre službu RDS systému Windows Server 2016 obsahujú niekoľko rolí, ktoré spoločne umožňujú používanie programov systému Windows atď. pre licencované koncové zariadenie alebo používateľa:

 • Pomocou nástroja Správca licencií pre vzdialenú plochu sa reguluje alebo sprístupňuje používanie služby RDS pre koncové zariadenie s licenciou Device CAL pre server.
 • Pri každej relácii spravuje Hostiteľ relácií vzdialenej plochy pracovné plochy alebo programy poskytované koncovému bodu (alebo používateľovi).
 • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche zabezpečuje pripojenie k službe RDS pre reláciu a v prípade prerušenia počas relácie tiež obnovuje pripojenie.
 • Brána vzdialenej plochy sa používa na riadenie prístupu prostredníctvom terminálu k pracovnej ploche systému Windows vo verejnej sieti.
 • Webový prístup pre službu Vzdialená plocha poskytuje prístup konkrétnym používateľom alebo skupinám prostredníctvom služby RDS CAL cez webový portál.

Kompatibilita verzií licencií CAL pre zariadenia služby Vzdialená plocha pre systém Windows Server 2016

Každá licencia CAL služby RDS - či už pre koncovézariadenie, alebo pre používateľa - musí byť kompatibilná s verziou systému Windows Server, ku ktorej je pripojená. V prípade RDS-CAL pre Windows Server 2016 to znamená, že ich možno použiť na prístup k systému Windows Server 2016 ALEBO k staršej verzii systému Windows Server (downgrade). RDS-CAL 2016 však nemožno použiť na prístup k vyššej verzii systému Windows Server. To si vyžaduje príslušnú verziu licencie CAL služby Vzdialená plocha.

Porovnanie licencií CAL zariadenia a licencií CAL používateľa pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016

V zásade, ako už bolo uvedené, platí nasledovné: Implementácia konkrétneho softvéru Microsoft Server, ako je verzia 2016, je oddelená od jeho skutočného používania - na to je vždy potrebná jedna z dvoch príslušných licencií pre prístup klienta. Prístupové práva na používanie systému Windows Server upravuje spoločnosť Microsoft vo svojom vlastnom licenčnom systéme, ktorý je založený na licenciách Client Access Licences alebo CAL.

Okrem bežných licencií na prístup k serveru Windows Server sú potrebné aj licencie CAL na zariadenia alebo používateľov pre služby vzdialenej plochy, aby ste mali aj lokálne nezávislý - vzdialený - prístup k serveru Windows Server prostredníctvom webu. Systém RDS CAL ponúka správcom serverov nielen diferencovanú správu prístupových práv, ale znamená aj dodatočné zabezpečenie, pretože cudzí používatelia alebo neregistrované koncové zariadenia bez tejto prístupovej licencie (RDS Device CAL) nemajú prístup k dostupným službám alebo údajom servera.

Spoločnosť Microsoft ponúka dva rôzne typy licencií CAL pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016:

 • Device CAL pre RDS: poskytuje prístupové práva pre konkrétne koncové zariadenie (PC, notebook, tablet, mobil)
 • User CAL for RDS: poskytuje konkrétnemu používateľovi prístupové práva

Typické funkcie licencie Device CAL pre službu Vzdialená plocha 2016

Licencia RDS Device CAL je platná len pre jedno vyhradené koncové zariadenie, ktoré je pre ňu zaregistrované. Pomocou licencie Device CAL pre službu Vzdialená plocha si každá relácia Vzdialenej plochy riadi svoje prístupové práva k serveru alebo hostiteľovi systému Windows. Každý zamestnanec, ktorý používa počítač, notebook atď. vybavený licenciou RDS Device CAL, môže využívať služby vzdialenej plochy pre Windows Server 2016. V prípade prenosných počítačov, tabletov alebo iných mobilných zariadení, ktoré sa môžu používať bez ohľadu na miesto, ponúka RDS Device CAL výhodu, že príslušný používateľ má možnosť využívať RDS v sídle spoločnosti, na cestách alebo v domácej kancelárii.

Pri prvom vytvorení spojenia medzi klientskym počítačom a koncovým zariadením sa pre každé zariadenie v režime licencovania vydá dočasná prístupová licencia. Keď sa relácia vzdialenej plochy pripojí k serveru ako hostiteľ druhýkrát, pre zariadenie sa vydá trvalá licencia RDS CAL - za predpokladu, že je k dispozícii v Správcovi licencií pre vzdialenú plochu.

Prehľad všetkých funkcií licencií RDS Device CAL pre Windows Server 2016

 • Licencia Device CAL je vždy fyzicky priradená ku konkrétnemu koncovému zariadeniu - namiesto konkrétneho používateľa
 • Každú licenciu RDS Device CAL sleduje príslušný licenčný server,
 • nezávisle od registrácie v službe Active Directory
 • Dočasné licencie RDS CAL pre koncové zariadenia sú platné 52 až 89 dní
 • Počet zariadení CAL špecifikovaných v každom prípade nemôže byť prekročený

Záver

Z uvedeného vyplýva, že odpoveď na otázku, ktorý typ služby Remote Desktops Service CAL ponúka v spoločnosti viac výhod, závisí od konkrétneho prípadu. Rozhodnutie o forme licencovania prístupu klienta RDS je potrebné urobiť pred nákupom, pretože licenciu CAL zariadenia nie je možné neskôr zmeniť na licenciu CAL používateľa alebo naopak. Pri nákupe licencie Device CAL pre RDS zohráva úlohu počet zamestnancov a pracovných staníc: ak niekoľko zamestnancov zdieľa jedno koncové zariadenie alebo pracuje prevažne stacionárne, potom je licencia Device CAL pre RDS výhodnejšia.

Kúpte si licencie Microsoft Device CAL pre službu Vzdialená plocha 2016 za nízku cenu ako jednu licenciu od spoločnosti Wiresoft v našom online obchode

Licencie RDS Device CAL pre Windows Server 2016 sú už k dispozícii ako jedna licencia v internetovom obchode Wiresoft - ako použitý softvér majú tiež mimoriadne priaznivú cenu bez akýchkoľvek nevýhod z hľadiska použiteľnosti.

Aké sa používajú licencie na zariadenia RDS pre Windows Server 2016?

Licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016 ponúkané v internetovom obchode Wiresoft Online Shop sú typické prístupové licencie, ktoré pochádzajú z príslušnej objemovej licencie pre koncové zariadenia, ktorú spoločnosť predtým zakúpila. Všetky prístupové licencie pre koncové zariadenia, ktoré neboli potrebné, alebo dokonca celú objemovú licenciu odkúpila spoločnosť Wiresoft, pričom objemová licencia je rozdelená a ponúkaná v obchode ako individuálne licencie RDS Client Access pre zariadenia.

Rozdelením a ďalším predajom týchto licencií CAL sú následne označené ako použitý softvér. To neznamená žiadne všeobecné opotrebovanie funkcií zariadenia RDS CAL ani žiadne obmedzenie ich použiteľnosti z hľadiska funkcií alebo trvania.

Aké zabezpečenie ponúkajú licencie CAL na zariadenia vzdialenej plochy pre systém Windows Server 2016 ako používaný softvér?

V spoločnosti Wiresoft je nákup použitých licencií RDS CAL pre zákazníkov nielen lacnejší, ale aj bezpečný! Licencia CAL pre jedného používateľa pre službu Vzdialená plocha systému Microsoft Windows Server 2016 je k dispozícii nielen za nižšiu cenu v porovnaní s porovnateľným novým tovarom, ale ponúka aj bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu vrátane aktivácie licencie prostredníctvom priloženého platného zväzkového licenčného kľúča.

Licencie RDS Device CAL pre Windows Server 2016 ponúkané spoločnosťou Wiresoft pochádzajú výlučne zo zásob licencií spoločností alebo organizácií so sídlom v EÚ, čo znamená, že na tieto transakcie sa vzťahujú právne predpisy EÚ. To znamená, že nákup licencií CAL pre službu RDS alebo iných klientskych prístupových licencií spoločnosti Microsoft ako používaného softvéru, ako aj ich používanie pre našich zákazníkov je právne chránené, a preto neznamená žiadne porušenie právnych predpisov, pretože predaj alebo nákup, ako aj používanie licencií CAL pre službu RDS je právne povolené, čo bolo opakovane jasne potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Vaše výhody s licenciami CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha 2016 ako používaný softvér

Ponuka licencií RDS Device CAL pre Windows Server 2016 - alebo iných licencií na prístup klientov - od spoločnosti Wiresoft ako používaný softvér ponúka našim zákazníkom nielen lacnejšiu alternatívu k porovnateľným komerčným ponukám na licencovanie vzdialeného prístupu k službám Windows Server, ale aj voľný výber počtu požadovaných licencií CAL.

Okrem toho spoločnosť Wiresoft ponúka možnosť zakúpiť si licencie RDS CAL pre Windows Server 2016, ako aj staršie alebo novšie verzie príslušných licencií pre Windows Server v online obchode. To znamená, že si môžete zakúpiť licencie na prístup klienta RDS aj pre staršie verzie systému Windows Server a vyhnúť sa tak problémom s kompatibilitou alebo potrebe zakúpiť nový hardvér. Využite širokú ponuku softvéru rôznych verzií licencií RDS CAL pre Windows Server od spoločnosti Wiresoft!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete licencie CAL pre zariadenia a používateľov pre Windows Server, ako aj ďalšie programy Microsoft Server a licencie pre prístup klientov - vždy za nízke ceny ako použitý softvér a s okamžitým stiahnutím. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií RDS Device CAL pre Windows Server 2016 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, kontaktujte nás prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie