Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10153
 • 7JQ-01607
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
7 321,90 € * 8 133,90 € * (9,98% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 2 Core 
Minimálne licencie 4 Core Pro Server
CAL Nevyžaduje sa
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Edícia SQL Server 2019 Enterprise 2-Core  je v súčasnosti najkomplexnejšou a najaktuálnejšou verziou osvedčenej relačnej dátovej platformy z Microsoft; poskytuje všetky aktuálne databázové, reportovacie a analytické funkcie, ktoré sa nevyhnutne pravidelne používajú v modernej spoločnosti, ktorá vyžaduje výkonný relačný databázový Management systém (RDMS), najmä v systémoch na správu tovaru, softvéri ERP a systémoch CRM.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Verzia SQL Server 2019 Enterprise 2-Core je v súčasnosti najkomplexnejšou a najaktuálnejšou verziou osvedčenej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft; poskytuje všetky najnovšie databázové, reportovacie a analytické funkcie, ktoré sa nevyhnutne pravidelne používajú v modernej spoločnosti, ktorá vyžaduje výkonný systém riadenia relačných databáz (RDMS), najmä v systémoch plánovania podnikových zdrojov, softvéri ERP a systémoch CRM.

Okrem riešenia vysokej dostupnosti AlwaysOn, Big Data Cluster a Service Broker ponúka SQL Server 2019 Enterprise 2-Core Edition nielen komplexné zabezpečenie a ochranu dát, ale aj ich integritu - a zároveň poskytuje komplexné komunikačné rozhrania a maximálnu škálovateľnosť.

Pre SQL Server 2019 Enterprise Edition je možné len licencovanie na základe jadra, pretože je určený najmä pre stredne veľké spoločnosti a najmä veľké spoločnosti alebo organizácie s primerane vyššou kapacitou serverov.

V spoločnosti Wiresoft nájdete SQL Server 2019 Enterprise 2-Core Edition za oveľa nižšiu cenu ako plne funkčný použitý softvér - so všetkými výhodami z hľadiska výkonu a zabezpečenia. Ďalšie informácie o funkciách softvéru SQL Server 2019 Enterprise 2-Core, ako aj o licenčných podmienkach, ktoré sa vzťahujú aj na používaný softvér spoločnosti Microsoft, nájdete nižšie.

Čo je nové v SQL Server 2019 Enterprise 2-Core?

Verzia SQL Server 2019 nie je len vylepšením funkcií a vlastností obsiahnutých v predchádzajúcej verzii, ale bola doplnená o mnohé inovatívne funkcie - tu najmä edícia Enterprise 2-Core poskytuje maximálny výkon a škálovateľnosť. Okrem dôležitých oblastí dodržiavania predpisov a bezpečnosti ide predovšetkým o nepretržité vykonávanie kritických podnikových procesov, ako aj o mnohé nové analytické funkcie s cieľom spracovať a vyhodnotiť aj veľké objemy údajov, ako je to často najmä v prípade správy veľkých objemov údajov, aby boli k dispozícii pre mnohé aplikácie.

V SQL Server 2019 Edition Enterprise 2-Core medzi ne patrí vysoká spoľahlivosť a dostupnosť vďaka vykonávaniu dotazov v rekordne krátkom čase a ochrana údajov prostredníctvom rozšírených bezpečnostných funkcií. Tu okrem iného pomáha riadené samoobslužné skúmanie údajov spolu s interaktívnou vizualizáciou relevantných údajov zvýšiť efektívnosť vyhľadávania a spracovania údajov - doplnené rôznymi inteligentnými cloudovými riešeniami.

S SQL Server 2019 Edition Enterprise 2-Core je okrem spracovania štruktúrovaných súborov údajov možné spracúvať aj neštruktúrované súbory údajov, čo je po prvýkrát uľahčené integráciou jazyka Java a použitím rozhraní na kompatibilné databázy, ako je napríklad Oracle.

Podrobné informácie o inovatívnych funkciách servera SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Medzi obzvlášť pozoruhodné funkcie SQL Server 2019 Enterprise 2-Core na komplexné spracovanie údajov patrí okrem zhlukovania údajov aj monitorovanie ich systematického zaznamenávania počas protokolovania a meraní, ako aj inteligentné spracovanie vyhľadávacích dotazov.

V tejto súvislosti treba osobitne spomenúť funkciu inteligentného spracovania dotazov (IQP), ktorá účinne urýchľuje spracovanie dotazov, najmä pri väčších objemoch údajov. Rýchlosť servera SQL Server 2019 Enterprise 2-Core sa zvýšila aj v mnohých ďalších databázových operáciách a boli pridané ďalšie funkcie. Medzi hlavné inovácie verzie Microsoft SLQ Server 2019 patria:

Virtualizácia údajov pomocou klastra Big Data Cluster

Nová funkcia Big Data Cluster pre SQL Server 2019 Enterprise využíva technológie umelej inteligencie na analýzu veľkých súborov údajov prakticky v reálnom čase, ako je to často vo väčších spoločnostiach. Big Data Cluster poskytuje aj všetky potrebné nástroje na trénovanie modelov strojového učenia. Big Data Cluster (BDC) je kontajnerová sieť založená na Linuxe, ktorá pozostáva zo servera SQL Server a Apache Spark a je poskytovaná v rámci služby Kubernetes alebo Azure Kubernetes Services. Boli tu nasadené aj aplikácie Python a R

PolyBase, funkcia známa už z predbežnej verzie servera SQL Server 2016 na spracovanie dotazov Transact-SQL z externých zdrojov údajov, bola rozšírená aj na prístup k databázam Oracle, MongoD a Terradata.

AlwaysOn v serveri SQL Server 2019 Enterprise

AlwaysOn, riešenie vysokej dostupnosti predstavené v predchádzajúcich verziách Enterprise Edition servera SQL Server 2019, je založené na klastrovej službe Windows s maximálne piatimi uzlami

až do piatich uzlov, a tým zabezpečuje lepšiu vysokú dostupnosť bez potreby zdieľaného úložiska ako pri clustri s funkciou failover. AlwaysOn ponúka možnosť ukladania niekoľkých sekundárnych databáz, ktoré môžu byť prevádzkované redundantne v niekoľkých dátových centrách.

Sprostredkovateľ služieb pre vývojárov

Service Broker je rámec na vývoj vysoko škálovateľných aplikácií s asynchrónnou komunikáciou založený na serveri SQL Server. Service Broker je škálovateľný a navrhnutý ako rámec - možno ho preto použiť napríklad na posielanie správ v rámci databázy alebo z jednej databázy do druhej. Aplikácie vyvinuté na základe služby Service Broker možno neskôr škálovať aj medzi inštanciami.

Dostupnosť Javy v SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

V edícii SQL Server 2019 Enterprise 2-Core možno po prvýkrát použiť kód Java aj pre systém správy databáz vďaka integrácii Java Runtime. To znamená, že skompilovaný kód Java sa teraz môže vykonávať priamo na serveri SQL Server bez toho, aby sa musel najprv migrovať. Na základe rozšírení jazyka SQL Server je možné integrovať aj ďalšie programovacie jazyky.

Bezpečné enklávy na bezpečné šifrovanie údajov

Vďaka zabezpečeným enklávam rozširuje SQL Server 2019 Enterprise 2-Core možnosti, ktoré už poskytuje funkcia Always Encrypted na šifrovanie údajov z klienta do DBMS. Takto zašifrované údaje potom nemôžu prezerať ani správcovia databáz s rozšírenými právami.

Vylepšenia výkonu v SQL Server 2019 Enterprise Edition

Microsoft SQL Server 2019 obsahuje aj mnohé vylepšenia výkonu v edícii Enterprise vrátane:

 • Inteligentné spracovanie dotazov optimalizuje spracovanie dotazov, najmä veľkých súborov údajov
 • Inteligentný výkon zvyšuje rýchlosť vykonávania databázových operácií
 • Snímka databázy vytvorí snímku databázy, ktorú možno použiť na zdokumentovanie jej stavu v rámci hodnotenia alebo správy
 • Štatistika posledného plánu dotazu poskytuje aktuálny pohľad na posledné plány vykonávania dotazov
 • Bola vylepšená infraštruktúra Lightweight Query Profiling Infrastructure, ktorá je teraz predvolene povolená v aplikácii SQL Server Management Studio
 • Zrýchlené obnovenie databázy urýchľuje obnovenie databázy po reštarte alebo vrátení transakcie

Ďalšie technické podrobnosti o SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Pokiaľ ide o škálovateľnosť a výkon niektorých funkcií, ako aj vysokú dostupnosť, pre edíciu SQL Server 2019 Enterprise 2-Core platia okrem iného tieto špecifikácie:

Všeobecné funkcie edície SQL Server 2019 Enterprise:

 • Maximálna veľkosť databázy: 524 PB
 • Cluster veľkých dát  vytvorený pomocou Apache Spark a HDFS
 • Virtualizácia údajov pomocou PolyBase (vrátane Oracle, Teradata, MongoDB)
 • Jednotná platforma AI na trénovanie operacionalizovateľných modelov so službou SQL Server ML Service
 • Integrácia strojového učenia prostredníctvom prepojenia s otvoreným zdrojovým kódom Python a -R, s plným paralelizmom analytiky R a Python a schopnosťou behu na GPU
 • Adaptívne spracovanie dotazov

Škálovateľnosť servera SQL Server 2019 Enterprise

V prípade nasledujúcich funkcií a špecifikácií je v edícii SQL Server 2019 Enterprise 2-Core v každom prípade k dispozícii maximum operačného systému na inštanciu alebo pamäť:

 • Výpočtová kapacita databázového stroja servera SQL Server, ktorú využíva jedna inštancia
 • Výpočtová kapacita služby Analysis Services alebo Reporting Services využívaná jednou inštanciou
 • Pamäť na inštanciu databázového stroja servera SQL Server pre vyrovnávaciu pamäť
 • Segmentová vyrovnávacia pamäť stĺpcového skladu na inštanciu databázového stroja servera SQL Server
 • Veľkosť údajov optimalizovaná pre pamäť v databáze SQL Server Database Engine
 • Pamäť na inštanciu služby Analysis Services
 • Pamäť na inštanciu Reporting Services
 • Maximálna veľkosť relačnej databázy: 524PB

Škálovateľnosť a výkonnosť systému riadenia relačných databáz

Okrem iného pre:

 • Zoskupené alebo nezoskupené indexy stĺpcového skladu
 • In-memory databáza: s in-memory OLTP, pamäťovo optimalizovanými metadátami tempdb a podporou perzistentnej pamäte
 • Stretch databáza
 • Rozdelenie tabuliek a indexov
 • Inteligentná databáza: vrátane automatickej optimalizácie, dávkového režimu pre ukladanie do riadkov, spätnej väzby o prideľovaní pamäte v riadkovom a dávkovom režime, oneskorenej kompilácie premenných tabuľky a inliningu pre skalárne funkcie definované používateľom

Vysoká dostupnosť systému riadenia relačných databáz (RDBMS):

Okrem iného na:

 • Podpora jadra servera
 • Zrkadlenie databázy
 • Kompresia zálohovania a snímky databázy
 • Always On failover cluster instances as well as Always On availability groups,
 • Základné skupiny dostupnosti
 • Online stránka a online obnovenie súborov
 • Optimalizovaná obnova databáz, ako aj obnoviteľná obnova online indexov
 • Pridanie úložiska počas behu systému
 • Server s preklopením pri poruche na obnovu po havárii, vysokú dostupnosť a obnovu po havárii v Azure

Licencovanie servera SQL Server 2019 Enterprise podľa jadier

Základné licencovanie, ktoré spoločnosť Microsoft zaviedla s verziou servera 2016, sa vzťahuje výlučne aj na verziu SQL Server 2019 Enterprise. Inak dostupné licencie na server/CAL tu preto spravidla nie sú k dispozícii. V porovnaní so staršími verziami, kde nebolo dôležité, koľko jadier procesor obsahuje, sa pri licencovaní jadier uplatňuje iná licenčná metrika: teraz je počet jadier rozhodujúci pre určenie licenčnej požiadavky. Licenčný model na jadro sa vzťahuje aj na hybridné použitie a cloudové nasadenie na poskytovanie. Pri licencovaní v cloude sa jedna licencia jadra vzťahuje na každé z dvoch jadier (na rozdiel od predchádzajúcej licencie, keď sa vyžadovala jedna licencia na procesor).

Celková požiadavka na licenciu je maximálny počet jadier na procesor. Všetky fyzické jadrá servera vyžadujú vlastnú licenciu jadra. Minimálny počet licencií na server je osem, pričom spoločnosť Microsoft stanovila tieto podmienky:

 • Pre každý procesor je potrebných najmenej 8 licencií jadra
 • Pre každý server je potrebných najmenej 16 licencií jadra

Základné licencie pre SQL Server 2019 Enterprise sú vždy k dispozícii ako balíky po 2 kusoch.

Požiadavky na hardvér

Ak chcete používať SQL Server 2019 Enterprise v prostredí, musia byť splnené nasledujúce hardvérové a softvérové požiadavky:

 • Podporované operačné systémy: Windows 10, Windows Server 2019, 2012 R2
 • Pevný disk: minimálne 6 GB voľného miesta na pevnom disku - v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server
 • Grafika: Grafická karta Super VGA s minimálnym rozlíšením 800x600 pixelov
 • Minimálna pamäť: 4 GB
 • Typ procesora x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon s podporou Intel EM64T, Intel Pentium IV s podporou EM64T
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz - odporúčaná: 2,0 GHz alebo vyššia

Všetky informácie o používanom softvéri Wiresoft pre Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Použitý softvér pre SQL Server 2019 Enterprise sa z hľadiska použiteľnosti nelíši od novej licencie servera - ani softvér sa nemôže opotrebovať. Vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

Pôvod použitej licencie SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Použitý licenčný softvér SQL Server 2019 Enterprise 2-Core, ktorý je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft, pochádza od spoločnosti, ktorá ho najprv kúpila a neskôr predala spoločnosti Wiresoft. Pri ďalšom predaji sa potom označí ako použitý softvér, ale môže sa používať ako nová licencia.

Zabezpečenie kupujúceho pre použité licencie SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

SQL Server 2019 Enterprise 2-Core ako použitý softvér Wiresoft ponúka zákazníkom rovnaké výhody ako pri kúpe nového serverového softvéru: s bezpečnosťou kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po dokončení nákupu a okamžitej aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Je nákup a používanie použitého softvéru pre SQL Server 2019 Enterprise 2-Core legálne?

Ako zákazník spoločnosti Wiresoft môžete veriť, že nielen nákup, ale aj samotné používanie SQL Server 2019 Enterprise 2-Core ako používateľa použitého softvéru neporušuje žiadne zákony: Softvér ponúkaný v obchode Wiresoft Shop pochádza z bývalých licenčných zásob spoločnosti. Platná jurisdikcia neumožňuje len obchodovanie s používaným softvérom spoločnosti Microsoft, ale aj jeho skutočné používanie; tieto skutočnosti boli opakovane potvrdené viacerými súdnymi rozhodnutiami.

Výhody spoločnosti Wiresoft s používaným softvérom SQL Server 2019 Enterprise 2-Core

Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft vám ponúka výhodu, že môžete aktualizovať svoje zásoby softvéru za výhodnú cenu, a tak byť vždy aktuálny, a to za oveľa nižšiu cenu ako pri kúpe nového hardvéru. Používaný softvér od spoločnosti Wiresoft sa vyznačuje úplným overením všetkých kupujúcich, a preto ponúka bezpečnosť auditu!

V ponuke Wiresoftu nájdete nielen edíciu SQL Server 2019 Enterprise 2-Core za rozumnú cenu, ale aj ďalšie edície SQL Server 2019 vrátane licencií klientskeho prístupu pre možnosť licencovania na báze CAL, ako aj staršie verzie Microsoft SQL Server; ponuka použitého softvéru Wiresoft zahŕňa aj ďalšie programy Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa základného licencovania servera SQL Server 2019 Enterprise alebo akejkoľvek inej edície, neváhajte využiť naše odborné poradenstvo prostredníctvom chatu alebo e-mailu či telefónu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie