Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10101
 • 228-11135
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
407,90 € * 451,90 € * (9,74% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core -
Minimálne licencie Žiadne
CAL User CAL/Zariadenie CAL
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Edícia SQL Server 2017 Standard od Microsoft poskytuje všetky výkonné funkcie databázy, reportovania a analýzy, ktoré malé a stredné firmy očakávajú od relačného systému na správu databáz.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

 

 

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD"

Microsoft SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017 Standard edition od spoločnosti Microsoft poskytuje všetky výkonné funkcie databázy, reportovania a analýzy, ktoré malé a stredné firmy očakávajú od relačného systému správy databáz.

Okrem mnohých vylepšení a zdokonalení existujúcich funkcií - napr. v Master Data Services a Reporting Services - ponúka táto verzia aj mnoho nových funkcií. Patrí medzi ne Business Intelligence a technológia Always Encrypted - v kombinácii s vysokou škálovateľnosťou na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie typických kritických pracovných záťaží.

S SQL Server 2017 Standard získate nové poznatky o svojich údajoch: s pokročilou analýzou v databáze pre R a - novinka: aj Python, doplnené o zmysluplné interaktívne vizualizácie. Rozšírený výber medzi rôznymi vývojovými jazykmi a operačnými systémami umožňuje nasadiť aplikácie SQL Server nielen pre Windows, ale aj pre Linux vrátane kontajnerov Docker založených na Linuxe - okrem lokálneho spustenia sú k dispozícii aj v cloude.

SQL Server Standard Edition tak spĺňa všetky požiadavky na moderný, výkonný systém správy relačných databáz, aké sa zvyčajne nachádzajú v softvéri ERP, CRM a systémoch na správu tovaru - Microsoft SQL Server 2017 Standard ponúka všetky potrebné predpoklady pre spoľahlivú a bezpečnú platformu na ukladanie údajov.

Vydanie SQL Server 2017 Standard ponúka spoločnosť Wiresoft za výhodnú cenu ako použitý softvér - za výrazne nižšiu cenu ako porovnateľný nový softvér - pokiaľ je ešte pravidelne k dispozícii. Táto použitá serverová licencia sa môže používať celá a ponúka maximálny výkon a zabezpečenie typické pre túto edíciu, čo ju robí mimoriadne atraktívnou pre spoločnosti alebo organizácie, ktoré používajú takéto servery, pre ktoré je kombinácia serverovej licencie a licencií CAL ideálna. Licencovanie použitého servera Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition sa tiež vykonáva v súlade s podmienkami správy licencií spoločnosti Microsoft. Podrobné informácie o tom, ako aj o všetkých nových funkciách obsiahnutých v SQL Server 2017 Standard a dôležitých optimalizáciách nájdete v nasledujúcich častiach.

Čo je nové v SQL Serveri 2017 Standard?

Najmä menšie alebo stredne veľké spoločnosti využívajú funkcie edície Standard Edition servera SQL Server 2017, ktoré sú potrebné na vývoj a používanie aplikácií v dátových skladoch zodpovedajúcej veľkosti a ktoré okrem vysokej škálovateľnosti očakávajú aj bezpečný a bezproblémový výkon. Tu už edícia Standard ponúka vysokú úroveň virtualizácie, ako aj vysokú dostupnosť pri zlyhaní, pokročilé OLTP a stĺpcové úložisko in-memory - okrem iného aj s operačnou analýzou v reálnom čase a technológiou PolyBase, s ktorou možno kombinovať relačné údaje a Big Data pre ich rôznorodé využitie.

Aktualizované funkcie Business Intelligence poskytujú viacrozmerné, ako aj základné tabuľkové modely na analýzu veľkého množstva údajov, okrem iného aj s funkciami režimu ukladania v pamäti a základného reportovania a analýzy. Pokročilé analýzy podporujú integráciu funkcií strojového učenia so službami SQL Server Machine Learning Services, ako aj prepojenie s - novinkou: otvoreným zdrojovým kódom Python - a R; tie tiež ponúkajú konzistentné prostredie nielen pod Windows, ale aj pre Linux a Docker, ako aj hybridné spracovanie transakcií a analýz v reálnom čase.

SQL Server 2017 Standard podporuje aj mnohé vývojové nástroje pre lokálne aj cloudové prostredie vrátane T-SQL a SQL CLR. A pokiaľ ide o zabezpečenie, Always Encrypted ponúka pokročilú ochranu vrátane vysokej dostupnosti Always On a obnovy po havárii pre systém Windows a teraz aj Linux.

Nižšie uvádzame ďalšie informácie o novinkách v kľúčových funkčných oblastiach servera SQL Server 2017 Standard:

Databázový engine SQL

Databázový engine v serveri SQL Server 2017 ponúka okrem vyššieho výkonu aj nové funkcie pre komplexné analýzy - vrátane adaptívneho spracovania dotazov s vylepšeniami pre adaptívne spájanie a spätnú väzbu na prideľovanie pamäte v dávkovom režime - a zefektívňuje pracovné postupy. Zostavy CLR je teraz možné pridať do pozitívneho zoznamu. Možné je aj prekrývanie vykonávania funkcií hodnôt tabuliek s viacerými príkazmi. Okrem toho sa o lepší výkon starajú aj nové dynamické zoznamy na správu vrátane automatickej optimalizácie; problémy s výkonom dotazov sa okamžite zobrazia a vytvoria sa vhodné návrhy riešení, ktoré sa tiež automaticky implementujú.

Analytické služby servera SQL Server

V prípade služby SQL Server Analysis Services (SSAS) obsahuje SQL Server 2017 niekoľko aktualizácií existujúcich dôležitých funkcií, ako aj vylepšení tabuľkových modelov: Napríklad tabuľkový režim je teraz k dispozícii ako predvolená možnosť inštalácie. Moderné používateľské rozhranie Get Data (funkcia: Retrieve Data) podporuje rôzne zdroje údajov a ponúka rozmanité funkcie v nástroji na tvorbu dotazov na získavanie údajov a M-výrazov počas transformácie údajov - okrem iného Get Data využíva existujúce zdroje údajov v Power BI pre dotazy v jazyku vzorcov Power Query M.

Integračné služby servera SQL Server

Vylepšená konektivita umožňuje pripojenie medzi kanálmi OData Microsoft Dynamics AX Online a Microsoft Dynamics CRM Online pomocou aktualizovaných komponentov OData.

Funkcia Scale Out zjednodušuje vykonávanie balíkov SSIS na viacerých počítačoch, pričom vykonávanie aj pracovníkov možno spravovať z jedného hlavného počítača. Scale Out master podporuje vysokú dostupnosť a optimalizovanú manipuláciu s protokolmi o vykonávaní pri zlyhaní.

Používanie systému Linux

Používatelia môžu teraz používať  operačný systém Linux v edícii SQL Server 2017 Standard Edition a pristupovať prostredníctvom neho k serveru SQL Server. Pripojenie sa uskutočňuje prostredníctvom rozhrania Open Database Connectivity Interface - pre aplikácie Linux aj C++. Integračné služby sú k dispozícii aj v systéme Linux, takže balíky SSIS možno spúšťať na počítačoch so systémom Linux. Okrem toho bol ovládač Java Database Connectivity optimalizovaný pre príslušné aplikácie Java.

Pri používaní systému Linux upozorňujeme, že nasledujúce služby a funkcie nie sú k dispozícii: SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase a Stretch Database.

Novinka: Služby strojového učenia servera SQL Server

V predchádzajúcich verziách servera SQL Server 2017 sa táto oblasť nazývala SQL Server R Services, teraz sa premenovala na SQL Server Machine Learning Services - hlavným dôvodom je pridanie podpory jazyka Python popri predchádzajúcom programovacom jazyku R. Na vykonávanie sa preto môžu používať skripty R alebo Python. Predpokladom pre poskytovanie modelov R a Python je inštalácia servera Microsoft Machine Learning Server. Vývojári majú stále prístup ku knižniciam ML a AI pre Python, ktoré sú k dispozícii v prostredí open source.

Informácie o maximálnom dostupnom výkone a jednotlivých súčastiach servera SQL Server 2017 Standard Edition

Nasledujúci prehľad obsahuje informácie o výkone a príslušných obsiahnutých funkciách.

Podporované veľkosti pamäte na inštanciu

 • SQL Server 2017 Standard Edition podporuje maximálny počet 24 jadier a maximálnu veľkosť databázy
 • maximálna veľkosť databázy 524 PB
 • V prípade údajov optimalizovaných pre pamäť je maximálna veľkosť 32 GB
 • Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte je 128 GB
 • Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte segmentu stĺpcového úložiska je 32 GB

Výkonnosť OLTP (online spracovanie transakcií)

V prípade edície Standard servera SQL Server 2017 sú k dispozícii nasledujúce funkcie alebo platia nasledujúce horné limity:

 • Pokročilý OLTP s in-memory OLTP, ako aj operatívna analýza
 • Základná vysoká dostupnosť podporuje zlyhanie v jednej databáze s dvoma uzlami, ako aj nečitateľnú sekundárnu repliku.
 • Podporované sú aj služby Management Studio a správa založená na zásadách.

Funkcie dátového skladu

 • Pre dátové marty a dátové sklady je k dispozícii rozdeľovanie, kompresia údajov a zachytávanie zmien vrátane snímok databázy.
 • In-memory OLTP a in-memory columnstore sú obmedzené škálovacími limitmi dostupnej veľkosti pamäte.
 • Columnstore a operačná analýza v reálnom čase sú obmedzené na maximálne dva stupne paralelizmu (dve jadrá na jeden dotaz).
 • Treba tiež poznamenať, že v SQL Server Standard Edition pre PolyBase nie je možné horizontálne škálovanie dotazov.

Funkcie Business Intelligence

 • V prípade služby Analysis Services je maximálne využitie pamäte na jednu inštanciu 16 GB pre tabuľkový a 64 GB pre MOLAP (multidimenzionálny OLAP).
 • V prípade služby Reporting Services je maximálne využitie pamäte na inštanciu 64 GB.
 • SQL Server 2017 Standard Edition poskytuje možnosti business intelligence pre základné viacrozmerné modely a základný tabuľkový model, ako aj režim ukladania v pamäti, základné reportovanie a analytiku.
 • Na integráciu údajov sú k dispozícii služby SQL Server Integration Services a integrované konektory.

Ďalšie špecifikácie a poznámky

Ďalej sa vzťahuje na štandardnú edíciu servera SQL Server 2017 alebo je k dispozícii:

 • Základná integrácia strojového učenia pre pokročilú analýzu
 • Prepojenie s otvoreným zdrojovým kódom Python a -R a obmedzený paralelizmus
 • Pre programovateľnosť a vývojové nástroje: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, ako aj grafické údaje
 • Pokročilé zabezpečenie Vždy šifrované, zabezpečenie na úrovni riadkov, maskovanie údajov a vykazovanie kompatibility so službou SQL Server Audit

Požiadavky na hardvér a softvér pre SQL 2017 Standard

Pri inštalácii štandardnej edície MS SQL Server 2017 platia nasledujúce špecifikácie, ktoré sa vyžadujú ako minimum na zabezpečenie optimálnej prevádzky. Všeobecne platí pravidlo:

 • V 64-bitovom klientskom operačnom systéme sú podporované všetky funkcie servera SQL Server 2017 Standard.
 • Na druhej strane, v 32-bitovom klientskom operačnom systéme sú podporované len nasledujúce funkcie SQL Server 2017 Standard: sada na vývoj softvéru na pripojenie klienta SQL, integračné služby, klient kvality údajov, konektivita alebo spätná kompatibilita klientskych nástrojov alebo sada na vývoj softvéru klientskych nástrojov, komponenty distribuovaného prehrávania, kontrolér a klient, ako aj komponenty dokumentácie.

Požiadavky na hardvér:

 • Pevný disk: minimálne 6 GB dostupného úložného priestoru - v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server
 • Pamäť: min. 4 GB, pričom pamäť by sa mala zvyšovať s rastúcou veľkosťou databázy, aby sa zabezpečil optimálny výkon servera SQL Server
 • Typ procesora: procesory x64 - AMD Opteron alebo AMD Athlon 64, Intel Xeon alebo Intel Pentium IV s podporou EM64T
 • Rýchlosť procesora: min. 1,4 GHz; odporúča sa 2,0 GHz alebo vyššia
 • Upozornenie: Inštalácia servera SQL Server je podporovaná len na procesoroch x64 (procesory x86 už nie sú podporované): Okrem toho sa odporúča nainštalovať server SQL Server do počítača s formátom súborov NTFS alebo ReFS

Požiadavky na softvér:

 • .NET Framework 4.6, je automaticky nainštalovaný inštalačný rámec SQL Servera .NET Framework, Master Data Services a Replication
 • Podporované operačné systémy: Windows Server 2016 Datacenter, Standard a Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard, Essentials a R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard, Essentials a Foundation 
 • Inštalácia servera SQL Server 2017 v režime Server Core je podporovaná týmito edíciami systému Windows Server: Windows Server 2017 Standard a Datacenter; Windows Server 2016 Standard a Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard a Datacenter; a Windows Server 2012 Standard a Datacenter

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard podľa modelu Server/CALs

Táto edícia SQL Server 2019 Standard Edition ponúka licencovanie servera v kombinácii tu opísanej serverovej licencie a dodatočných klientskych prístupových licencií (CAL) - tie tu nie sú zahrnuté, a preto sa musia zakúpiť samostatne pre každého používateľa alebo koncové zariadenie. Tu je prehľad licenčných podmienok spoločnosti Microsoft:

 • Na každý server (fyzický alebo virtuálny), na ktorom sa má spustiť SQL Server 2017 Standard, je potrebná jedna serverová licencia.
 • Inštancie servera SQL Server, ktoré sú prevádzkované v kontajneroch, musia byť tiež licencované, pretože tieto virtuálne stroje sú rovnocenné.
 • Okrem toho je pre každého používateľa alebo koncové zariadenie, ktoré pristupuje k licencovanému serveru SQL Server, potrebná samostatná licencia na prístup klienta (CAL) minimálne rovnakej verzie, prípadne vyššej verzie; licencie CAL sa musia zakúpiť samostatne a sú k dispozícii ako samostatný produkt.

Tento licenčný model je preto vhodný pre spoločnosti, ktoré licencujú riadený počet používateľov alebo koncových zariadení a kde sú celkové náklady na licencie nižšie ako pri licencovaní na základe jadra.         

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa individuálneho licencovania servera SQL Server 2017 Standard s licenciami CAL, neváhajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky o SQL Server 2017 Standard Edition ako používanom softvéri

Licencia na SQL Server 2017 Standard, ktorú spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, sa nelíši od zodpovedajúcej licencie na nový server - okrem toho, že softvér sa nemôže opotrebovať vo všeobecnosti, ale najmä nie z hľadiska jeho použiteľnosti a funkčnosti. Nižšie nájdete všetky odpovede na typické otázky týkajúce sa použitých licencií SQL Server:

Odkiaľ pochádza použitý softvér SQL Server 2017 Standard, ktorý ponúka spoločnosť Wiresoft?

Použitý softvér ponúkaný spoločnosťou Wiresoft pre SQL Server 2017 Standard alebo z inej verzie či edície pochádza od spoločností, ktoré ho predtým samy zakúpili ako nový a neskôr ho ďalej predali spoločnosti Wiresoft - z rôznych dôvodov, napríklad preto, že je nadbytočný alebo bol nahradený iným softvérom. Takéto licencie sú v obchode Wiresoft označené ako použitý softvér, ale v zásade sa môžu používať ako nové licencie.

Ponúka používaná licencia SQL Server 2017 Standard aj zabezpečenie kupujúceho?

Áno: Pri používanom softvéri spoločnosti Wiresoft, ako je napríklad licencia SQL Server 2017 Standard, máte ako zákazník pri nákupe rovnaké výhody ako pri príslušnom novom serverovom softvéri: s bezpečnosťou kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po úspešnom dokončení nákupu a okamžitej aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Je nákup a používanie SQL Servera 2017 Standard ako používaného softvéru legálne?

Áno: Pri použitom softvéri od spoločnosti Wiresoft si môžete byť istí, že ako zákazník neporušujete žiadne zákony ani pri kúpe licencie SQL Server 2017 Standard, ani pri jej skutočnom používaní - a to platí aj pre spoločnosť Wiresoft - pretože tento použitý softvér pochádza zo zásob licencií spoločnosti. Je to dôležité, pretože platná jurisdikcia neumožňuje len obchodovanie s používaným softvérom Microsoft, ale aj jeho skutočné používanie; tieto skutočnosti už boli niekoľkokrát potvrdené rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Má použitý softvér od spoločnosti Wiresoft, napríklad licencia SQL Server 2017 Standard, nejaké ďalšie výhody?

Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ponúka našim zákazníkom najmä ekonomické riešenie, ak chcú čo najlacnejšie doplniť alebo aktualizovať svoje softvérové zásoby, pretože cena je nižšia ako cena porovnateľného nového softvéru. To platí najmä pre staršie verzie serverových licencií, ktoré sa už pravidelne neponúkajú. Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft sa vyznačuje aj kompletným dôkazom o audite všetkých kupujúcich!

V obchode Wiresoft Shop s použitým softvérom nájdete nielen SQL Server 2017 Standard Edition za výhodnú cenu, ale aj Standard Edition s Core Licensing, ako aj ďalšie edície SQL Server 2017; navyše aj novšie verzie Microsoft SQL Server. Portfólio použitého softvéru spoločnosti Wiresoft zahŕňa aj mnoho ponúk z iných programov spoločnosti Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania SQL Servera 2017 Standard vrátane licencií CAL alebo akejkoľvek inej edície, neváhajte využiť naše kompetentné poradenstvo prostredníctvom chatu alebo e-mailu či telefónu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2017 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie