Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL
Licencie CAL zariadenia pre MS SQL Server 2017 ako používaný softvér Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 vo verzii Standard Edition sa na používanie súvisiacich služieb navyše vyžaduje licencia na prístup klienta vo forme...
107,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 USER CAL
Licencia User CAL pre MS SQL Server 2017 - lacnejšie ako použitý softvér Na prístup k serveru Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition je okrem serverovej licencie pre licenciu Server/CAL potrebná aj klientska prístupová licencia,...
107,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK USER CAL
5x User CAL pre MS SQL Server 2017 - lacnejšie ako použitý softvér Na prístup k serveru Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition je okrem serverovej licencie pre licenciu Server/CAL potrebná aj klientska prístupová licencia, napr. vo...
519,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK USER CAL
10x User CAL pre MS SQL Server 2017 - lacnejšie ako použitý softvér Na prístup k serveru Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition je okrem serverovej licencie pre licenciu Server/CAL potrebná aj klientska prístupová licencia, napr. vo...
1 102,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK USER CAL
25x User CAL pre MS SQL Server 2017 - lacnejšie ako použitý softvér Na prístup k serveru Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition je okrem serverovej licencie pre licenciu Server/CAL potrebná aj klientska prístupová licencia, napr. vo...
2 776,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre MS SQL Server 2017 ako používaný softvér Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 vo verzii Standard Edition sa na používanie súvisiacich služieb navyše vyžaduje licencia na prístup klienta vo...
519,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre MS SQL Server 2017 ako používaný softvér Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 vo verzii Standard Edition sa na používanie súvisiacich služieb navyše vyžaduje licencia na prístup klienta vo...
1 102,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2017 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencie CAL na zariadenia pre MS SQL Server 2017 ako používaný softvér Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 v štandardnej edícii je na používanie súvisiacich služieb navyše potrebná licencia klientskeho prístupu vo...
2 776,90 € *

Prehľad nových funkcií servera SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017 je výkonná verzia osvedčenej dátovej platformy spoločnosti Microsoft na spúšťanie všetkých dôležitých funkcií reportovania, analýzy atď. Edícia Standard umožňuje najmä menším, ale aj stredne veľkým spoločnostiam efektívne spravovať ich individuálne požiadavky na systém riadenia relačných databáz (RDMS) - to zahŕňa správu tovaru, ako aj systémy CRM a ERP. Používatelia ho môžu používať aj na vytváranie údajov OLTP a OLAP alebo na vykonávanie dotazov T-SQL v Hadoop s PolyBase.

Verzia SQL Server 2017 ponúka aj väčší výber jazykov ako kedykoľvek predtým: okrem štandardného systému Windows teraz umožňuje používať aj distribúcie Linuxu. Pracovníci IT si tak môžu pri vývoji aplikácií na spúšťanie kontajnerov Windows, Linux a Docker vybrať z rôznych programovacích jazykov. Možno použiť aj ovládač Java Database Connectivity (JDBC).

Používatelia programov Python a R navyše môžu využívať poznatky prostredníctvom pokročilých analýz v databáze, ako aj interaktívnych vizualizácií. Je možné vykonať až milión predpovedí za sekundu. Vďaka novým grafickým databázam môžu používatelia teraz prenášať nespracované údaje do prehľadných zostáv, zatiaľ čo mobilná komplexná služba BI (Business Intelligence) umožňuje zobrazenie na rôznych koncových zariadeniach.

Okrem toho ponúka SQL Server 2017 mnoho vylepšení a nových funkcií v službách Master Data Services (MDS) a Reporting Services (SSRS) pre SQL Server 2017, ako aj vylepšenia výkonu. Nasleduje podrobný prehľad najdôležitejších zmien a funkcií SQL Servera 2017 Standard Edition.

Nové funkcie databázového stroja v serveri SQL Server 2017

Databázový stroj v serveri SQL Server 2017 dokáže zvládnuť aj tie najnáročnejšie aplikácie na spracovanie údajov. Okrem zvýšeného výkonu ponúka SQL Server 2017 aj mnoho nových funkcií databázového stroja na komplexné analýzy a vylepšené pracovné postupy. V adaptívnom spracovaní dotazov sú vylepšenia pre adaptívne spájanie, spätná väzba pri prideľovaní pamäte v dávkovom režime a prekrývanie vykonávania funkcií hodnôt tabuliek s viacerými príkazmi, čo tiež šetrí zdroje procesora. Okrem toho nové dynamické zoznamy na správu spolu s automatickou optimalizáciou databázy zvyšujú výkon; zobrazujú sa problémy s výkonom dotazov, vytvárajú sa navrhované riešenia a zistené problémy sa automaticky odstraňujú. Do pozitívneho zoznamu je možné pridať aj zostavy CLR.

Analytické služby servera SQL Server (SSAS)

SQL Server 2017 obsahuje aj mnohé dôležité aktualizácie existujúcich funkcií v službe SQL Server Analysis Services - SSAS. V tabuľkových modeloch došlo k niektorým vylepšeniam, napríklad tabuľkový režim je nový ako predvolená možnosť inštalácie. Pomocou funkcie Get Data v aplikácii Power BI sú existujúce zdroje údajov podporované pre dotazy v jazyku vzorcov Power Query M.

Integračné služby servera SQL (SSIS)

Funkcia Scale Out v SSIS obsahuje aj niektoré vylepšenia a nové funkcie v SQL Serveri 2017 a zjednodušuje vykonávanie SSIS na viacerých počítačoch. Hlavný server Scale Out podporuje vysokú dostupnosť a optimalizovalo sa spracovanie protokolov o vykonávaní pracovníkov Scale Out v prípade zlyhania. Katalóg SSIS má teraz aj ďalšiu globálnu vlastnosť na určenie predvoleného režimu pri nasadzovaní balíkov SSIS a teraz podporuje aj SQL Server v systéme Linux.

Používanie systému Linux so serverom SQL Server 2017 Standard

Na prístup k serveru SQL Server môžu teraz používatelia používať otvorený operačný systém Linux. Rozhranie Open Database Connectivity Interface sa používa na pripojenie k serveru SQL Server 2017 pre aplikácie Linux aj C++. Podobne s ovládačom Java Database Connectivity už nie sú žiadne problémy s aplikáciami Java.

Služby strojového učenia servera SQL Server

Vo verzii SQL Server 2017 boli predchádzajúce služby SQL Server R Services premenované na SQL Server Machine Learning Services. Nový názov naznačuje inováciu, ktorá spočíva v podpore jazyka Python - okrem predchádzajúceho programovacieho jazyka R. To znamená, že na vykonávanie možno použiť skripty R alebo Python; je tiež možné nainštalovať server Microsoft Machine Learning Server, ktorý poskytuje modely R a Python. Vývojári pre SQL Server majú vo verzii 2017 prístup ku knižniciam ML a AI pre Python, ktoré sú k dispozícii v prostredí open source.

SQL Server 2017 Edition Standard v spoločnosti Wiresoft

Verzia SQL Server 2017 je k dispozícii v rôznych edíciách, ktoré sú prispôsobené príslušným požiadavkám spoločností, inštitúcií a vývojárov. Hlavný rozdiel medzi štandardnou a podnikovou verziou servera SQL Server 2017 spočíva vo výkone, ako aj v rozsahu funkcií. Zatiaľ čo edícia Enterprise poskytuje maximálnu výpočtovú kapacitu pre každú jednotlivú inštanciu, v edícii Standard je táto kapacita obmedzená na menej ako 4 sokety alebo 24 jadier, prípadne je k dispozícii určitý počet GB v závislosti od aplikácie.

Štandardná edícia servera SQL Server 2017 je správnou voľbou pre základné funkcie správy a business intelligence (BI), ako aj pre pracovné zaťaženie, ktoré si vyžaduje minimálne zdroje IT, čo je typické pre malé a stredné spoločnosti.

Požiadavky na hardvér pre SQL Server 2017 Standard

Procesor/výkon: aspoň 2 GHz a 2 jadrá

Miesto na pevnom disku: aspoň 6 GB

Pamäť: aspoň 4 GB RAM

Operačný systém:

Windows: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 alebo Windows 8 až Windows 10

Linux: Red Hat Enterprise Linux 7.3, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 alebo Ubuntu 16.04, Docker Engine 1.8+ pre nasadenie kontajnerov, 3,25 GB RAM, XFS alebo EXT4

Taktiež: .NET 4.6 pre výber databázového stroja a služby hlavných údajov a replikácie

Obrazovka: Rozlíšenie aspoň 800 x 600 (Super VGA)

Ďalšie požiadavky závisia od konfigurácie príslušného systému a nainštalovaných aplikácií.

Licenčný model pre Microsoft SQL Server 2017

Vo verzii SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft zaviedla významnú zmenu v metrike licencií na výpočet potreby licencií spoločnosti. Základom pre presné určenie licenčných požiadaviek pre edície Standard a najmä Enterprise je teraz počet jadier. Táto inovácia je zameraná najmä na servery väčších a veľkých spoločností, ktorých procesory sú oveľa výkonnejšie ako predtým.

Pre malé alebo menšie spoločnosti s primerane nižším výkonom servera spoločnosť Microsoft stále ponúka okrem základných licencií aj možnosť kombinácie serverovej licencie a prístupových licencií (CAL) pre SQL Server 2017 Standard Edition. Táto možnosť môže byť pre organizáciu alebo spoločnosť výhodnejšia.

Licencovanie servera SQL Server 2017 Standard s licenciami CAL

Oddelené licencovanie servera a používateľov alebo koncových zariadení rozlišuje medzi používaním (licenciou) softvéru a jeho implementáciou v podniku.

Každá softvérová licencia pridelená serveru ho oprávňuje na spustenie ľubovoľného počtu inštancií serverového softvéru vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému.

Okrem toho zamestnanci potrebujú na používanie služieb Microsoft SQL Server Standard 2017 určitý počet licencií CAL, ktoré umožňujú prístup k serveru SQL len týmto oprávneným používateľom alebo koncovým zariadeniam. Tým sa zamedzí prístup k serveru tretím stranám, ktoré nemajú ani jednu z dvoch prístupových licencií; to znamená väčšiu ochranu údajov spoločnosti pred neoprávneným prístupom.

Rozdiel medzi licenciami User CAL a Device CAL pre SQL Server Standard 2017

Pre verziu SQL Server Standard 2017 existujú dva varianty licencií Client Access: User CAL a Device CAL - t. j. licencia pre používateľa a licencia pre zariadenie, pričom obe sú k dispozícii v spoločnosti Wiresoft. Tieto dva varianty licencií CAL pokrývajú hlavné typy použitia servera SQL Server Standard. V nasledujúcom texte nájdete prehľad rozdielov medzi týmito dvoma možnosťami licencií.

Používateľská licencia CAL pre server SQL Server

Licencia Microsoft User CAL pre server SQL Server poskytuje konkrétnemu používateľovi prístup k aktuálnej verzii servera SQL Server. Keďže licencia User CAL nie je viazaná na konkrétne zariadenie, možno ju používať variabilne buď z počítača, alebo z prenosného počítača alebo iného koncového zariadenia bez ohľadu na to, či je používateľ zariadenia na pracovisku vo firme, na cestách alebo v domácej kancelárii. Používateľské licencie umožňujú praktické používanie servera SQL Server, najmä v podnikových štruktúrach s flexibilnými pracoviskami alebo rôznymi lokalitami.

Licencia Device CAL pre server SQL Server

Licencia Device CAL pre server Microsoft SQL Server je licencia viazaná na zariadenie; to znamená, že na prístup je oprávnené len jedno koncové zariadenie, ktoré má na to technické požiadavky: ALEBO počítač vo firme ALEBO notebook alebo iné koncové zariadenie, napr. tablet. Každý zamestnanec, ktorý má prístup k licencovanému koncovému zariadeniu, tak získa aj prístupové práva pre každý štandard SQL Server v jeho organizácii.

Funkcia Device CAL je preto vhodná pre počítače, ktoré postupne používa mnoho rôznych zamestnancov.

Ktorý typ CAL je pre vašu spoločnosť najvhodnejší, sa preto líši od prípadu k prípadu. Okrem počtu zamestnancov a prevládajúceho použitia vo vašej spoločnosti zohrávajú pri výbere úlohu aj tieto skutočnosti:

Ak jeden alebo viac zamestnancov pravidelne pristupuje k systému Windows SQL Server 2017 predovšetkým z jednej pracovnej stanice, najvhodnejšia je licencia Device CAL. Na druhej strane, ak určitý zamestnanec pristupuje k serveru SQL flexibilne (stacionárne alebo mobilne) z rôznych koncových zariadení alebo pracovných staníc, potom je vhodnejšia licencia User CAL. Za určitých okolností sa odporúča aj kombinácia licencií CAL zariadenia a používateľa.

Kúpte si licencie CAL pre SQL Server 2017 za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft ponúka licencie CAL na zariadenia a používateľov pre Microsoft SQL Server vo verzii 2017 za mimoriadne nízke ceny. Takto môžete ľahko pokryť svoje individuálne potreby serverových licencií alebo ich dokonca rozšíriť. Pre všetky ponúkané licencie SQL CAL - či už ide o licenciu zariadenia alebo používateľa - platí nasledovné: Licencie dostupné od spoločnosti Wiresoft sú vždy originálne produkty spoločnosti Microsoft z európskeho regiónu, ktorých pravosť sme pre vás skontrolovali. Kúpou legálnych, nepoužívaných softvérových licencií, ktoré sme získali od iných spoločností, získavate cenové zvýhodnenie. Mnohí naši zákazníci to potvrdili.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencie pre Microsoft SQL Server 2017 Standard, kedykoľvek nás kontaktujte. Poradíme vám s individuálnou kombináciou CAL.