Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre vzdialenú plochu k službám Windows Server 2012 / R2 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ pristupovať k systému Windows Server 2012 alebo R2 prostredníctvom služby Vzdialená plocha, potrebuje samostatnú...
28,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL
10x licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services,...
393,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL
5x licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im...
202,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencií CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov systému Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access...
974,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL
25x najnovšia licencia User CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby Remote Desktop Services (RDS) pre Windows Server 2022 možno poskytnuté aplikácie centrálne sprístupniť oprávneným používateľom. Na to, aby...
1 858,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK USER CAL
10x najnovšia licencia User CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby Remote Desktop Services (RDS) pre Windows Server 2022 možno poskytnuté aplikácie centrálne sprístupniť oprávneným používateľom. Na to, aby...
747,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK USER CAL
5x najnovšiu licenciu User CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno poskytnuté aplikácie centrálne sprístupniť oprávneným používateľom. Na to, aby...
381,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK DEVICE CAL
25x najnovšia licencia Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Na to, aby ich...
1 858,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 10 PACK DEVICE CAL
10x najnovšia licencia Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Na to, aby ich...
747,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 5 PACK DEVICE CAL
5x najnovšiu licenciu Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Na to, aby ich...
381,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 USER CAL
Najnovšia licencia User CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby vzdialenej plochy (RDS) pre Windows Server 2022 možno aplikácie, ktoré sú s ňou dostupné, poskytovať oprávneným používateľom centrálne. Na to,...
79,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Najnovšia licencia Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Aby k nim mohli...
79,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 25 PACK USER CAL
25x licencií CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services,...
974,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access Licence),...
393,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol každý používateľ používať služby vzdialenej plochy (RDS) serverov systému Windows, potrebuje licenciu CAL (Client Access...
202,90 € *
1 z adresy 3

Je to jednoduché: licencujte službu Vzdialená plocha pomocou licencií CAL od spoločnosti Wiresoft

Licenčný model spoločnosti Microsoft pre rôzny serverový softvér a prístup k príslušným dostupným službám a funkciám je zložitá a niekedy mätúca záležitosť: Každý softvér je často k dispozícii v rôznych edíciách, ktorých používanie je zase regulované takzvanými prístupovými licenciami.

Správne licencovanie služby Vzdialená plocha pre systém Windows Server môže byť pre kupujúcich často problémom. V nasledujúcich často kladených otázkach spoločnosť Wiresoft odpovedá na najčastejšie kladené otázky a vysvetľuje, aké možnosti máte k dispozícii pri licencovaní RDS na základe klienta. Všetky licencie CAL potrebné na správne licencovanie pre vašu verziu služby Vzdialená plocha nájdete v internetovom obchode Wiresoft - vrátane príslušných serverových licencií - od verzie 2008, ktorá sa v mnohých prípadoch stále používa, až po aktuálnu verziu 2019.

Často kladené otázky o licencovaní služby Microsoft Remote Desktop Services pomocou licencií CAL

Služby vzdialenej plochy, ktoré upravujú vzdialený prístup k serverovým funkciám a programom od spoločnosti Microsoft, sú k dispozícii len prostredníctvom klientskych prístupových licencií - na rozdiel od iných serverových programov, ktoré môžu byť v závislosti od edície k dispozícii aj v základnej forme. Existujú aj možnosti licencovania na základe licencií CAL, ktoré sú opísané v nasledujúcich často kladených otázkach.

Aké sú ustanovenia licenčného modelu spoločnosti Microsoft s licenciami CAL?

Správa licencií spoločnosti Microsoft v podstate oddeľuje licencovanie servera, ktorý poskytuje služby a programy, od licencovania používateľov, ktorí ich používajú. Títo získajú diferencované práva na používanie služieb vzdialenej plochy prostredníctvom takzvaných licencií klientskeho prístupu. Nie nadarmo sa v spoločnosti Microsoft hovorí o aktivácii pomocou licenčného kľúča, pretože sa tým aktivuje nielen prístup k serveru, ale aj príslušné definované služby.

Predpokladom pre klientsky prístup je vždy predchádzajúca implementácia serverovej licencie pre ten istý softvér. Samotné licencie CAL neobsahujú žiadne typické funkcie softvéru, takže sa nemusia inštalovať. Zvyčajne sa táto kombinácia licencií nazýva aj licencie Server/CAL.

Existujú aj rôzne licencie CAL pre rôzne edície systému Windows Server?

Zatiaľ čo pre niektoré iné softvéry Windows Server existujú aj zodpovedajúce licencie CAL pre jednotlivé edície - zvyčajne štandardná a obchodná edícia - tento rozdiel neexistuje v prípade licencií na prístup klienta k službe RDS. V prípade služby Vzdialená plocha ide len o sprístupnenie služieb servera prostredníctvom vzdialeného prístupu ako takého.

Čo znamená kompatibilita verzií licencií CAL pre službu Vzdialená plocha?

Každá licencia CAL je platná najmä pre konkrétnu verziu služby Microsoft Remote Desktop Services; zahŕňa aj právo používať staršiu verziu toho istého softvéru - za predpokladu, že je na tento účel k dispozícii príslušný server. Tento jav sa označuje aj ako zostupná kompatibilita alebo downgrade. S licenciou na klientsky prístup k službe Vzdialená plocha 2019 môžete teda používať aj verzie 2016 alebo 2010, vždy za predpokladu, že je implementovaný príslušný serverový softvér.

Na druhej strane je vylúčený opačný prípad - s jednou výnimkou: zatiaľ čo môžete

nie je možné používať verziu 2012 alebo vyššiu s licenciou CAL pre službu Vzdialená plocha 2008, je možné s ňou používať ďalšiu vyššiu verziu 2008 R2, hoci napriek podobnému označeniu ide o samostatnú verziu.

Aké typy licencií CAL sú k dispozícii pre službu Microsoft Remote Desktop Services?

Licencia na prístup klienta je oprávnenie na používanie, ktoré sa vzťahuje buď na veľmi konkrétne koncové zariadenie s operačným systémom Windows a prístupom na internet, alebo na veľmi konkrétneho používateľa. Toto rozdelenie na dva typy licencií na jednej strane znamená, že nie sú variabilné, a na druhej strane, po ich pridelení ich nemožno následne preniesť na iné koncové zariadenie alebo iného používateľa.

Jedinou výnimkou je ďalší predaj licencie CAL, informácie o tom nájdete nižšie. Tieto obmedzenia zabraňujú zneužitiu prístupovej licencie, a tým poskytujú aj ochranu, pretože neoprávnené osoby - či už v rámci spoločnosti alebo mimo nej - nemôžu prostredníctvom služby vzdialenej plochy získať prístup k serveru alebo údajom, ktoré sú na ňom uložené.

Aký je rozdiel medzi licenciou CAL zariadenia a licenciou CAL používateľa?

V zásade majú obidve licencie na prístup klienta rovnaký rozsah funkcií, ak sú verzie identické. Jediný rozdiel je v tom, že možnosti prístupu pre osobu sú iné ako pre koncové zariadenie. Licencovanie používateľa sa vykonáva prostredníctvom služby Active Directory, zatiaľ čo licencovanie počítača alebo iného koncového zariadenia sa udeľuje fyzicky.

CAL zariadenia alebo CAL používateľa pre RDS - alebo sa môžu používať obidve?

Ako už bolo uvedené, výber medzi rôznymi typmi licencií CAL ponecháva určitý priestor na optimálne poskytovanie služieb vzdialenej plochy podľa aktuálnych potrieb. Hoci prístupové licencie pre iný serverový softvér spoločnosti Microsoft umožňujú aj kombináciu licencií CAL pre zariadenia a licencií CAL pre používateľov, v prípade služby Vzdialená plocha je to technicky náročné a spoločnosť Microsoft to neodporúča. Dôvodom je odlišné poskytovanie licencie; v prípade počítača alebo podobného zariadenia sa to vykonáva fyzicky, zatiaľ čo v prípade používateľa prostredníctvom služby Active Directory.

Ak nie ste rozhodnutí, ktorý typ licencie CAL je pre vaše účely a väčšinu vašich používateľov ten správny, jednoducho nás kontaktujte, aby sme vám poskytli individuálnu licenčnú konzultáciu o optimálnom používaní služieb vzdialenej plochy vo vašej spoločnosti.

Aké sú výhody licencie User CAL pre službu RDS?

Výhodou licencie User Access Licence je, že používateľ, ktorý je ňou vybavený, môže používať službu Vzdialená plocha s akýmkoľvek koncovým zariadením kompatibilným so systémom Windows a odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet.

Vďaka tomu je licencia User CAL obzvlášť praktická pre tých zamestnancov, ktorí neustále pristupujú k serveru Windows prostredníctvom služby RDS v rámci svojej spoločnosti aj mimo nej, napr. u zákazníka, na služobnej ceste alebo v domácej kancelárii, a to s počítačom, ktorý majú práve k dispozícii.

Aké sú výhody aplikácie Device CAL pre službu RDS?

Výhody zariadenia CAL sa prejavia najmä v spoločnostiach, v ktorých zamestnanci nemajú vlastný počítač, pretože si to ich práca nevyžaduje, alebo ho používajú len na zmeny alebo na obmedzené projekty. V tomto prípade má zmysel výhradne licencia na zariadenie.

Každé koncové zariadenie kompatibilné so systémom Windows môže byť vybavené aplikáciou Device CAL. To môže zahŕňať aj prenosné zariadenie, ako je prenosný počítač alebo tablet atď.

Licencia CAL zariadenia je preto výhodnejšia, ak služby vzdialenej plochy v počítači striedavo používajú rôzne osoby, takže by bolo nehospodárne poskytnúť im individuálnu licenciu CAL používateľa.

Súhrnný prehľad - čo by ste mali zvážiť pri kúpe licencií CAL pre službu Vzdialená plocha

V nasledujúcom prehľade je zhrnuté všetko, čo je dôležité pri kúpe licencií CAL pre službu Windows Remote Desktop Services:

  • Východiskovým bodom pre používanie služby Microsoft RDS je platná licencia servera. Na tento účel služba Vzdialená plocha poskytuje príslušné možnosti používania hostiteľa relácie vzdialenej plochy prostredníctvom vzdialeného prístupu.
  • Každý zamestnanec potrebuje na používanie služieb a funkcií vzdialenej plochy klientsku prístupovú licenciu alebo licenciu CAL.
  • Tieto prístupové licencie sú k dispozícii v dvoch formách: ako licencia User CAL - platná pre jednotlivca - a ako licencia Device CAL - platná pre konkrétne koncové zariadenie.
  • Tento typ licencie CAL nie je možné zmeniť, takže licenciu User CAL nie je možné použiť na licencovanie koncového zariadenia - alebo naopak.
  • Licencie CAL sa vydávajú len raz a nemožno ich následne preniesť na inú osobu alebo iné koncové zariadenie.
  • Kombinácia licencií CAL používateľa a zariadenia pre službu Vzdialená plocha je technicky náročná na realizáciu. Licencia CAL zariadenia RDS je vždy fyzicky priradená ku koncovému zariadeniu, zatiaľ čo licencia CAL používateľa je priradená k používateľovi v službe Active Directory.
  • Licencia na prístup klienta musí mať rovnaké alebo vyššie číslo verzie ako licencovaný Windows Server (downgrade).
  • Výnimkou je licencia CAL pre službu Vzdialená plocha 2008: tá oprávňuje prístup prostredníctvom služby RDS aj k systému Windows Server 2008 R2.

Pre ktoré verzie služby Vzdialená plocha nájdete licencie CAL v internetovom obchode Wiresoft Online Shop?

Licencie CAL je možné zakúpiť od spoločnosti Wiresoft pre všetky nižšie uvedené edície služby Vzdialená plocha:

Nákup licencie vrátane konzultácií pre licencie CAL pre služby vzdialenej plochy v spoločnosti Wiresoft

obchode so softvérom Wiresoft nájdete licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre verzie služby Vzdialená plocha - od najnovšej verzie 2019 až po 2008, a samozrejme aj príslušné licencie Windows Server!

Všetky licencie CAL sú k dispozícii ako jednotlivé licencie, čo vám dáva veľkú výhodu oproti nákupu objemových licencií, ktoré ponúka väčšina ostatných predajcov, takže si kúpite len presne toľko licencií CAL, koľko skutočne potrebujete. V spoločnosti Wiresoft sú navyše mimoriadne výhodné, pretože profitujete z cenového zvýhodnenia pri nepoužívaných jednorazových licenciách, ktoré pochádzajú z objemových licencií európskych spoločností - ktoré však môžete používať bez akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa trvania alebo funkcií, takže vaše licenčné požiadavky sú pokryté mimoriadne výhodne.

Všetky licencie CAL dostupné v obchode Wiresoft Shop sú originálne produkty spoločnosti Microsoft, takže pri nákupe softvéru od spoločnosti Wiresoft nehrozí žiadne právne riziko. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho, na mieru šitého licencovania s RDS pre váš serverový systém, môžete využiť naše odborné poradenstvo - jednoducho nás kontaktujte telefonicky, e-mailom alebo priamo cez chat.