Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10461
 • 6VC-00979
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
79,90 € * 87,90 € * (9,1% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x Device CAL
Systém  Server so systémom Windows
CAL RDS Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód 
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server Kompatibilný


Pomocou služby Remote Desktop Services (RDS) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne sprístupniť súvisiace aplikácie. Aby k nim používatelia mohli pristupovať na diaľku pomocou konkrétneho koncového zariadenia podporujúceho systém Windows, je potrebné Client Access License (Device CAL) pre toto zariadenie, ktoré oprávňuje používateľa len na pripojenie k serveru Windows Server 2022 v rámcirelácie vzdialenej plochy . . Každý zamestnanec, ktorý má prístupové práva pre príslušné koncové zariadenie vybavené RDS Device CAL, môže potom pristupovať k serveru Windows Server, napr. na účely podpory, prístupu k inému počítaču alebo používania infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI).

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL"

Najnovšia licencia Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022

Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Aby k nim mohli používatelia pristupovať na diaľku pomocou konkrétneho koncového zariadenia s operačným systémom Windows, je pre toto zariadenie potrebná licencia klientskeho prístupu (Device CAL), ktorá povoľuje pripojenie k serveru Windows Server 2022 len v kontexte relácie vzdialenej plochy. Každý zamestnanec, ktorý má prístupové práva pre príslušné koncové zariadenie vybavené licenciou RDS Device CAL, môže potom pristupovať k serveru Windows Server, napr. na účely podpory, prístupu k inému počítaču alebo používania infraštruktúry virtuálnej pracovnej plochy (VDI).

V spoločnosti Wiresoft už môžete nájsť licencie RDS Device CAL pre Windows Server 2022 ako lacný použitý softvér. Môžete tiež využiť bezplatný výber ľubovoľného počtu licencií RDS Device CAL pre vaše prispôsobené licencovanie.

Aké sú výhody licencie RDS Device CAL pre Windows Server 2022?

V systéme Windows Server 2022 predstavujú služby vzdialenej plochy špecializovanú rolu servera, ktorá riadi vzdialený prístup k rôznym aplikáciám systému Windows, ktoré sú dostupné prostredníctvom príslušného servera systému Windows, ktorý slúži ako hostiteľ. Len používatelia, ktorí majú príslušnú licenciu na klientsky prístup - napr. pre koncové zariadenie - môžu používať server Windows a služby dostupné prostredníctvom neho lokálne nezávisle (vzdialene) prostredníctvom internetového pripojenia s počítačom, notebookom atď., ktorý je ním vybavený.

Windows Server 2022 ponúka aj mnoho nových funkcií pre relácie vzdialenej plochy, ako aj optimalizácie v oblasti zabezpečenia siete, vytvárania kontajnerov so systémami Windows a Kubernetes, ako aj migrácie dát a serverov, ukladania a virtualizácie. Na vytváranie a správu vysoko zabezpečených virtualizačných infraštruktúr sú okrem iného k dispozícii najnovšia verzia Transport Layer Security, Software-Defined Networking (SDN), Storage Spaces Direct (SSD), ako aj Storage Replica, Virtual OSE, Hyper-V a Shielded Virtual Machines (SVM).

Windows Server 2022 podporuje aj vnorenú virtualizáciu pomocou procesorov AMD, nové verzie protokolu TCP (Transmission Control Protocol), RACK (Recent ACKnowledgment) a RSC (Receive Segment Coalescing) a ako prehliadač používa predvolene prehliadač Microsoft Edge.

Výhody licencií RDS CAL pre správcov

Správcovia majú s licenciou RDS Device CAL pre Windows Server 2022 aj mnoho praktických výhod, pretože výrazne znižujú úsilie potrebné na správu koncových zariadení v spoločnosti, a tým napríklad výrazne zefektívňujú nasadenie. Softvér a aktualizácie sa môžu poskytovať centrálne v podnikovom prostredí a nemusia sa už inštalovať individuálne na každé koncové zariadenie. Aplikácie sa sprístupňujú iba na serveri alebo sa aktualizujú prostredníctvom neho.

Individuálny prístup používateľov, ktorí používajú RDS Device CAL, môže správca tiež individuálne riadiť, pretože služby vzdialenej plochy umožňujú priradiť rôzne práva pre každého registrovaného zamestnanca. Tým sa výrazne znižuje celkové úsilie na zabezpečenie alebo údržbu pracovných staníc.

Typické výhody služby Vzdialená plocha Device CAL pre používateľov

Predovšetkým však zamestnanci spoločnosti majú z používania licencie RDS Device CAL pre Windows Server 2022 mnoho výhod. Využívajú výhody štandardizovaného pracovného prostredia systému Windows bez ohľadu na umiestnenie registrovaného koncového zariadenia, pomocou ktorého k nemu pristupujú.

Na tento účel možno použiť aj staršie koncové zariadenia, ktoré majú slabší výkon alebo hardvér, ktorý bežne nepostačuje hardvérovým požiadavkám systému Windows Server 2022. Je to preto, že akonáhle licencovaný počítač pristupuje k určitej aplikácii prostredníctvom Device CAL v rámci relácie vzdialenej plochy cez hostiteľa, táto aplikácia sa spustí iba na serveri. Toto sa vykonáva nezávisle od iných klientskych pripojení a príslušnému zamestnancovi sa zobrazí len jeho vlastná relácia. Vďaka licencii Device CAL pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2022 je možné znížiť náklady na obstaranie nového hardvéru alebo sa im vyhnúť; je možné používať aj tenkých klientov.

Správa licencií Microsoft pre licencie CAL služby Vzdialená plocha

Všeobecne platí, že implementácia akéhokoľvek serverového softvéru spoločnosti Microsoft je vždy oddelená od jeho skutočného používania. Pre každý prístup k serveru Windows, či už priamy alebo vzdialený, sa vždy vyžaduje príslušná licencia na prístup klienta (CAL). Spoločnosť Microsoft reguluje prístupové práva na používanie programov Windows Server prostredníctvom vlastnej správy licencií, ktorá je založená na licenciách Client Access Licenses - CAL.

Licencie Device CAL pre službu Vzdialená plocha tak napríklad zabezpečujú, že k serveru Windows môže pristupovať len oprávnené koncové zariadenie. Podľa spoločnosti Microsoft sa tým zaručuje aj bezpečnosť údajov a služieb poskytovaných serverom, pretože neregistrované koncové zariadenia, t. j. zariadenia bez príslušnej prístupovej licencie, nemajú prístup k službám alebo údajom dostupným prostredníctvom servera.

Spoločnosť Microsoft ponúka dva rôzne typy licencií CAL služby Vzdialená plocha pre systém Windows Server 2022:

 • Device CAL pre RDS, pomocou ktorého získava vyhradené koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet, mobilný telefón) prístupové práva
 • Licencia User CAL pre službu RDS, ktorá udeľuje prístupové práva konkrétnemu používateľovi

Licencia CAL pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2022 sa skladá z rôznych komponentov, ktoré spoločne umožňujú koncovému zariadeniu alebo používateľovi používať služby Windows Server:

 • Vlastné licencovanie vzdialenej plochy reguluje používanie príslušnej licencie CAL a sprístupňuje ju zariadeniu alebo používateľovi.
 • Hostiteľ relácie vzdialenej plochy spravuje všetky pracovné plochy alebo programy, ktoré sú k dispozícii počas vzdialenej relácie.
 • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche spravuje všetky vzdialené pripojenia a obnovuje ich v prípade ukončenia relácie.
 • Brána vzdialenej plochy riadi prístup prostredníctvom terminálu k pracovnej ploche systému Windows vo verejnej sieti.
 • Webový prístup pre službu Vzdialená plocha poskytuje prístup konkrétnym používateľom alebo skupinám prostredníctvom webového portálu.

Ako už bolo uvedené, funkcia Device CAL for Remote Desktop Services upravuje prístupové práva pre konkrétne koncové zariadenie, ktoré je prostredníctvom nej zaregistrované. V procese licencovania sa pri prvom vytvorení spojenia medzi koncovým zariadením a klientskym počítačom udelí klientskemu počítaču dočasná prístupová licencia. Keď sa druhýkrát pripojí k hostiteľskému serveru v relácii vzdialenej plochy, vydá sa trvalé zariadenie RDS-CAL.

Aké sú osobitné výhody licencií RDS Device CAL?

Licencia RDS Device CAL potom spravuje príslušné prístupové práva k serveru alebo hostiteľovi systému Windows pre každú reláciu vzdialenej plochy. Každý zamestnanec, ktorý je oprávnený alebo schopný používať toto koncové zariadenie - či už ide o počítač, notebook, tablet atď. - môže potom využívať služby vzdialenej plochy, najmä lokálne, bez ohľadu na umiestnenie servera. RDS Device CAL je preto výhodnejší, ak sa o jedno koncové zariadenie delí viacero zamestnancov.

Kompatibilita verzií je dôležitá pre licencie RDS Device CAL pre Windows Server

Pri licencovaní licencie RDS Device CAL je dôležité zabezpečiť, aby bola verzia licencie pre prístup klienta vždy kompatibilná s aktuálnou verziou systému Windows Server. Zníženie úrovne je tiež možné, ale nie aktualizácia: Je to preto, že licencia RDS Device CAL 2022 obsahuje prístupové práva pre Windows Server 2022, ako aj pre staršie verzie servera, napríklad 2019, ale nie pre budúce vyššie verzie servera. Predchádzajúcu verziu licencie RDS Device CAL preto nie je možné použiť na vzdialené pripojenie so systémom Windows Server 2022.

Ďalšie informácie o licenciách CAL na zariadenia RDS pre systém Windows Server 2022

 • Licencia RDS Device CAL je fyzicky priradená konkrétnemu koncovému zariadeniu - nie jednotlivému používateľovi
 • Každú licenciu RDS Device CAL sleduje príslušný licenčný server bez ohľadu na jej registráciu v službe Active Directory
 • Dočasne dostupná licencia RDS Device CAL je platná 52 až 89 dní
 • Počet preddefinovaných CAL zariadení nemožno prekročiť

Záver o licenciách CAL zariadení RDS

Ktorý typ licencie CAL služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 ponúka v spoločnosti väčšiu výhodu, preto závisí od konkrétneho prípadu alebo veľkosti spoločnosti. Najmä ak koncové zariadenie používa striedavo niekoľko zamestnancov, napr. pri práci na zmeny, potom RDS Device CAL ponúka viac možností použitia, a preto potrebujete menej klientskych prístupových licencií.

Keďže licenciu RDS Device CAL nie je možné následne zmeniť na licenciu User CAL a naopak, rozhodnutie o jednom type licencie pre prístup klienta sa musí urobiť v čase nákupu. Preto sa informujte u zamestnanca spoločnosti Wiresoft o tom, aké licencie sú pre vás najvhodnejšie s licenciami CAL služby Vzdialená plocha.

Bezpečnosť vášho kupujúceho s Wiresoftom pre použité licencie RDS Device CAL pre Microsoft Windows Server 2022

Aktuálne licencie CAL na zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft ako použitý softvér od jednej licencie na prístup klienta. Využite nielen nižšiu cenu použitého softvéru CAL v porovnaní s porovnateľným novým softvérom, ale aj bezpečnosť kupujúceho vďaka nasledujúcim výhodám:

 • Pri kúpe jednej alebo viacerých použitých licencií RDS Device CAL zákazníci spoločnosti Wiresoft získajú originálne jednotlivé licencie Microsoft, ktoré predtým zakúpila spoločnosť a predala ich spoločnosti Wiresoft.
 • Právnym základom pre legálne obchodovanie s tzv. použitými licenciami klientskeho prístupu pre služby vzdialenej plochy Microsoft Windows Server 2022 je platný zákon, ktorý výslovne povoľuje ich ďalší predaj, ako aj ich nákup a používanie.
 • Pri ďalšom predaji spoločnosťou Wiresoft je licencia RDS Device CAL pre Windows Server 2022 označená ako použitá, hoci označenie "použitá" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tejto licencie na prístup klienta.
Ďalšie odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie