Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10100
 • 7NQ-00806
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
1 527,90 € * 1 696,90 € * (9,96% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 2 Core 
Minimálne licencie 4 Core Pro Server
CAL Nevyžaduje sa
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia


Edícia SQL Server 2016 Standard 2-Core  poskytuje spoločnostiam spoľahlivú škálovateľnú, ako aj hybridnú relačnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných aplikácií pre Desktop, Server a web, ktorú podporuje vysoká škálovateľnosť a výkon, ako aj pokročilé bezpečnostné funkcie.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

 

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"

Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core

Dvojjadrová edícia SQL Server 2016 Standard poskytuje podnikom spoľahlivú škálovateľnú, ako aj hybridnú relačnú databázovú platformu na vytváranie inteligentných aplikácií pre počítače, servery a web, ktorú podporuje vysoká škálovateľnosť a výkon, ako aj pokročilé funkcie zabezpečenia.

Toto vydanie ponúka mnoho nových funkcií pre dotazy a analýzy v databáze vrátane integrácie Hadoopu a cloudu, ako aj analýzy v reálnom čase a R-analýzy, ktorú podporujú funkcie Advanced Analytics. Okrem toho treba stručne spomenúť výkon v pamäti, podporu JSON (JavaScript Object Notation), ako aj PolyBase pre dotazy Transact-SQL a nové scenáre Hybrid Cloud, aby spoločnosti získali ešte podrobnejšie výsledky, ktoré možno publikovať ako reporty na mnohých koncových zariadeniach s rôznymi možnosťami vizualizácie.

V spoločnosti Wiresoft je SQL Server 2016 Standard 2-Core k dispozícii ako použitý softvér - za nižšiu cenu ako nový - hoci staršie verzie SQL Servera, ako je táto, sa už pravidelne neponúkajú. Ako používaný softvér je táto licencia SQL Serveru založená na jadre plne použiteľná s maximálnou škálovateľnosťou, výkonom a zabezpečením typickým pre túto edíciu, a preto je atraktívna pre spoločnosti a organizácie, ktoré používajú výkonnejšie servery a pre ktoré preto nie je možné použiť alternatívne licencie CAL. Licencovanie Microsoft SQL Server 2016 Standard 2-Core sa vykonáva podľa oficiálnych podmienok správy licencií spoločnosti Microsoft. Podrobné informácie o nových vylepšeniach a nových funkciách obsiahnutých v SQL Serveri 2016 Standard, ako aj o optimálnom licencovaní nájdete v nasledujúcom texte.

Výhody a nové funkcie 2-jadrového servera Microsoft SQL Server 2016 Standard

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition obsahuje mnoho komplexných databázových funkcií potrebných pre aplikácie strednej úrovne a dátové marty. Podporuje

transformáciu kritických podnikových aplikácií na inteligentné aplikácie - okrem iného vďaka vyššej škálovateľnosti až do 24 jadier. Integrácia open-source R tiež rozširuje možnosti analýzy údajov; okrem toho používatelia môžu využívať mnohé nástroje business intelligence a vývojové nástroje, ktoré sú k dispozícii aj v cloude. Nižšie nájdete ďalšie informácie o funkčných oblastiach verzie SQL Server 2016 Standard 2-Core.

In-Memory OLTP

Funkcie zabudované do in-memory OLTP zlepšujú výkon pri spracovaní pracovných záťaží, ako aj transakcií, a sú zodpovedné za výrazné zvýšenie výkonu vďaka optimalizácii pamäte, vrátane

 • Dopytový obchod
 • Úložisko stĺpcov v pamäti vrátane rozšírenia indexu ColumnStore
 • Časové tabuľky na historizáciu a poskytovanie tabuľkových údajov vrátane podpory tabuliek s veľkosťou až 2 TB

Analytické služby servera SQL Server

Služba SQL Server Analysis Services (SSAS) ponúka vo verzii 2016 mnoho vylepšení výkonu a funkcií vrátane:

 • Vytváranie, filtrovanie a spracovanie databáz tabuľkových modelov vrátane integrácie so štatistickým jazykom R:
 • Skripty R sa môžu spúšťať priamo na serveri SQL Server na účely analýzy, a preto sa už nemusia exportovať z databázy SQL, čo tiež poskytuje vyššiu bezpečnosť.
 • Na priame živé dotazy na externé údaje sú ako zdroje údajov podporované Oracle, Teradata a Azure SQL.
 • Nástroj na kontrolu konzistencie databázy kontroluje konzistenciu databázy a okamžite odhalí potenciálne problémy spôsobené poškodením údajov.
 • K dispozícii sú nové funkcie DAX a služby menného priestoru.
 • Druhá zostava, Microsoft.AnalysisServices.Core.dll, je k dispozícii pre objekty správy analytických služieb (AMO), ktoré boli tiež revidované.

Integračné služby

Dôležité nové funkcie v SQL Serveri 2016 pre SSIS sú:

 • Podpora skupín dostupnosti Always On, ako aj
 • Always Encrypted a súborový systém Hadoop (HDFS)
 • Prírastkové poskytovanie balíkov
 • Dostupné názvy stĺpcov v prípade chýb v toku údajov
 • Nové konektory
 • Vlastné možnosti protokolovania

Služby hlavných údajov

Služby základných údajov (Master Data Services - MDS) sa používajú na efektívnu správu súborov základných údajov spoločnosti. V serveri SQL Server 2016 sú tu okrem iného k dispozícii tieto možnosti:

 • Organizácia údajov vo forme modelov vrátane vytvárania pravidiel pre aktualizáciu, ako aj individuálnych prístupových oprávnení.
 • Definovanie pracovných postupov pomocou súborov zmien vrátane nových úrovní pre vyššiu bezpečnosť
 • Zverejnenie základných súborov údajov pre jednotlivé osoby v programe Excel
 • Možnosť filtrovania podľa doménových atribútov a synchronizácia na zdieľanie medzi modelmi
 • Vylepšený výkon dotazov s používateľsky definovanými indexmi

Spravodajské služby

Služba SQL Server Reporting Services (SSRS) sa používa na vytváranie, poskytovanie a správu mobilných a stránkovaných zostáv vrátane:

 • Analytické služby: poskytujú analytické údaje z reportov a správ obchodných služieb, takže ich možno použiť aj pre klientske aplikácie a nástroje business intelligence od iných poskytovateľov.
 • Generovanie zostáv z rôznych zdrojov údajov a ich publikovanie v rôznych formátoch vrátane podpory HTML5 na vykresľovanie zostáv - tie môžu byť k dispozícii napríklad prostredníctvom webového portálu na vytváranie zostáv s funkciou KPI, ako aj nového nástroja Publisher cez prehliadač na webovom portáli alebo v mobilnom zariadení, ako aj prostredníctvom e-mailu.
 • Nové typy grafov: Mapa stromov a Sunburst

Zabezpečenie

Verzia Microsoft SQL Server 2016 ponúka okrem iného tieto vylepšenia bezpečnostných funkcií:

 • Always Encrypted zabezpečuje citlivé údaje, ako sú kreditné karty, v databáze SQL Server v zašifrovanej podobe. Ďalšia ochrana je zabezpečená rôznymi rolami pre prístupové práva, takže napr. administrátori môžu spravovať takéto údaje, ale sami k nim nemajú priamy prístup.
 • Pomocou zabezpečenia na úrovni riadkov možno definovať obmedzenia prístupu aj pre jednotlivé riadky údajov: Niektorí zamestnanci potom dostanú oprávnenie len na jednotlivé riadky údajov.
 • Dynamické maskovanie údajov poskytuje zjednodušené bezpečnostné kódovanie aplikácií, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených zamestnancov k dôverným údajom.

Informácie o maximálnom dostupnom výkone servera SQL Server 2016 Standard 2-Core pre jednotlivé komponenty

Nasledujúce informácie sa týkajú škálovateľnosti, výkonu a funkcií dostupných pre jednotlivé komponenty.

Maximálna škálovateľnosť/veľkosť na inštanciu servera SQL Server

 • Výpočtová kapacita všeobecne: 4 sockety alebo 24 jadier
 • Výpočtová kapacita SQL Analysis Services alebo Reporting Services: 4 sokety alebo 24 jadier
 • Služby analýzy pamäte: Tabuľkový 16 GB / MOLAP 64 GB
 • Pracovná pamäť Služieb vytvárania správ: 64 GB
 • Vyrovnávacia pamäť pracovnej pamäte: 128 GB
 • Pracovná pamäť Columnstore segment cache: 32 GB
 • Údaje optimalizované pre pamäť: 32 GB
 • Veľkosť relačnej databázy: 524 PB

Vysoká dostupnosť pre funkcie databázového stroja servera SQL Server

 • Podpora jadra servera
 • Zrkadlenie databázy (úplné zabezpečenie)
 • Odoslanie denníka
 • Zálohovanie kompresie
 • Vždy zapnutý cluster s preklopením pri poruche: 2 uzly
 • Základné skupiny dostupnosti: 2 uzly
 • Poradca pre obnovu databázy a snímka
 • Šifrované zálohovanie alebo hybridné zálohovanie v Azure

Škálovateľné funkcie databázového stroja SQL Server vrátane:

 • Columnstore
 • In-memory OLTP
 • Trvalá hlavná pamäť
 • Databáza Stretch
 • Rozšírenie vyrovnávacej pamäte
 • Kompresia údajov
 • Podpora viacerých inštancií
 • Rozdelenie tabuliek a indexov vrátane paralelného spracovania
 • Kontajner FILESTREAM    

Ďalšie funkcie verzie SQL Server 2016

 • Bezpečnostné funkcie vrátane: Vždy šifrované, zabezpečenie na úrovni riadkov, dynamické maskovanie údajov, vlastné roly, zálohovanie šifrovania
 • Replikácia: sledovanie zmien v serveri SQL Server s replikáciou snímok, transakcií a zlúčením, aktualizovateľný odber pre replikáciu transakcií a heterogénnych odberateľov
 • Nástroje na riadenie vrátane: SQL Configuration Manager s nástrojmi SQL Management Objects a SQL Command Prompt Tool, ako aj SQL Profiler a SQL Server Agent, Distributed Replay for Administrator Tool, Client a Controller (pre 1 klienta) a Database Engine Tuning Advisor
 • Funkcie dátového skladu: StreamInsight, ako aj automatické generovanie schém staging a dátového skladu a vytváranie kociek bez databázy
 • Vývojové nástroje: IntelliSense s Transact-SQL a MDX, ako aj nástroje na úpravu MDX, ladenie MDX a návrh MDX, ako aj nástroje SQL Server Data Tools a možnosť integrácie s Microsoft Visual Studio

Minimálne požiadavky na hardvér a softvér pre 2-Core SQL Server 2016 Standard

Nasledujúce informácie predstavujú minimálne požiadavky na inštaláciu a prevádzku SQL Servera 2016 Standard 2-Core Edition. Je potrebné poznamenať, že všetky funkcie servera SQL Server 2016 Standard 2-Core sú podporované 64-bitovým klientským operačným systémom, zatiaľ čo 32-bitový klientský operačný systém podporuje len niektoré funkcie. procesory x86 nie je možné použiť. Okrem toho sa odporúča nainštalovať SQL Server 2016 do počítača s formátom súborov NTFS alebo ReFS.

Hardvér

 • Miesto na pevnom disku: 6 GB - v závislosti od nainštalovaných komponentov servera SQL Server
 • Pamäť: 4 GB - s rastúcou veľkosťou databázy aj vyššia, aby sa zabezpečil optimálny výkon servera SQL Server 2016
 • Procesory: procesor x64 - AMD Opteron / Athlon 64, Intel Xeon / Pentium IV s podporou EM64T
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz; odporúča sa 2,0 GHz

Softvér

 • .NET Framework 4.6 - inštalácia SQL Servera .NET Framework je nainštalovaný automaticky - rovnako ako Master Data Services a Replication
 • Operačné systémy: Windows Server 2016 Datacenter, Standard 2-Core alebo Essentials; Windows Server 2012 R2 Datacenter; Standard 2-Core, Essentials alebo R2 Foundation; Windows Server 2012 Datacenter, Standard 2-Core, Essentials alebo Foundation
 • Inštalácia servera SQL Server 2016 v režime Server Core: Windows Server 2016 Standard 2-Core alebo Datacenter; Windows Server 2016 Standard 2-Core alebo Datacenter; Windows Server 2012 R2 Standard 2-Core alebo Datacenter; Windows Server 2012 Standard 2-Core alebo Datacenter

Licencovanie 2-jadrovej edície SQL Server 2016 Standard

S verziou SQL Server 2016 spoločnosť Microsoft zaviedla tu opísané základné licencovanie, ktoré je k dispozícii aj pre štandardnú edíciu SQL Server 2016 a je opísané nižšie. Na rozdiel od starších verzií servera SQL Server tu počet jadier na procesor tvorí základ pre presné licencovanie servera SQL Server; každé fyzické jadro servera si vyžaduje vlastnú licenciu, pričom jadrá sú vždy licencované len v pároch.

Celkový počet licencií jadier potrebných pre server SQL Server je určený maximálnym počtom jadier; v zásade spoločnosť Microsoft vychádza z minimálneho počtu 8 licencií na server - platia teda nasledujúce podmienky:

 • Každé fyzické alebo virtuálne jadro procesora si vyžaduje licenciu.
 • Preto musia byť licencované všetky fyzické a aktívne jadrá.
 • Každý procesor má minimálne 8 jadier.
 • Každý server má minimálne 16 jadier.
 • Licencie sa vždy udeľujú v pároch a základné licencie pre SQL Server 2016 Standard sú k dispozícii v balíkoch po 2 kusoch.

Tieto licenčné podmienky spoločnosti Microsoft sa vzťahujú aj na použitý softvér. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho licencovania balíkov SQL Server 2016 Standard 2-Core, neváhajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky o SQL Server 2016 Standard 2-Core Edition ako používanom softvéri spoločnosti Wiresoft

S našou ponukou použitého softvéru, ako je napríklad licencia SQL Server 2016 Standard 2-Core, si môžete byť istí, že ponúka rovnaké možnosti ako zodpovedajúci nový licenčný softvér servera - na jednej strane preto, že softvér sa nemôže opotrebovať, na druhej strane aj s ohľadom na jeho funkčnosť, ako aj na zákonnosť jeho použiteľnosti. Tu nájdete všetky odpovede na často kladené otázky o používanom softvéri SQL Server.

Odkiaľ pochádza použitý softvér Wiresoft SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Použitý softvér pre SQL Server 2016 ponúkaný v obchode so softvérom Wiresoft zvyčajne pochádza od spoločností, ktoré najprv zakúpili pôvodný softvér ako nový a ďalej ho predali spoločnosti Wiresoft - častým dôvodom sú prebytočné, nepoužívané licencie alebo bol tento softvér nahradený inou verziou alebo typom, a preto sa už nepoužíva. V spoločnosti Wiresoft sa preto takéto licencie označujú ako použitý softvér, hoci v zásade sa môžu používať ako nové licencie.

Ponúka softvér používaný spoločnosťou Wiresoft, ako napríklad SQL Server 2016, zabezpečenie kupujúceho?

Áno: Pri kúpe použitého softvéru Wiresoft, ako je napríklad licencia SQL Server 2016 Standard 2-Core, majú naši zákazníci rovnaké výhody ako pri kúpe nového serverového softvéru: bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu a okamžitej aktivácii licencie prostredníctvom dodaného platného licenčného kľúča.

Je legálne obchodovať alebo používať použitý softvér s SQL Server 2016 Standard 2-Core?

Áno: Obchodovanie s použitým softvérom aj jeho skutočné používanie sa riadi príslušnou judikatúrou, ktorá obidva prípady povoľuje ako legálne - to bolo niekoľkokrát potvrdené rôznymi súdnymi rozhodnutiami. Použitý softvér ponúkaný v spoločnosti Wiresoft pochádza z licenčných zásob spoločností.

Má použitý softvér Wiresoft ďalšie výhody?

Áno: Použitý softvér Wiresoft dáva našim zákazníkom možnosť doplniť alebo aktualizovať svoje zásoby softvéru za výhodnú cenu, pretože ceny sú výrazne nižšie ako ceny porovnateľného nového softvéru. V obchode so softvérom Wiresoft je k dispozícii aj mnoho starších verzií serverových licencií, ktoré sa už neponúkajú ako nové, takže sa zákazníci môžu vyhnúť drahším aktualizáciám. Výhodou používaného softvéru Wiresoft je aj to, že je odolný voči auditu vďaka kompletnej evidencii všetkých kupujúcich!

Ponuka použitého softvéru spoločnosti Wiresoft zahŕňa nielen softvér SQL Server, ako napríklad edíciu 2016 Standard 2-Core Edition, ale aj alternatívne licencie s licenciami CAL a novšie verzie SQL Servera - za výhodnú cenu. Nájdete tu aj ponuky mnohých ďalších programov Microsoft so všetkými vyššie uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencie SQL Server 2016 Standard 2-Core alebo inej formy licencie, neváhajte využiť naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2016 STANDARD 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie