Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT VISIO 2010 STANDARD MICROSOFT VISIO 2010 STANDARD
Kúpte si Microsoft Visio 2010 ako štandardný súbor na stiahnutie Pomocou programu MS Visio 2010 Standard môžete vytvárať napríklad sieťové diagramy alebo organizačné schémy, ktoré sa automaticky vzťahujú na vaše údaje, a tak ich môžete...
42,90 € *
MICROSOFT VISIO 2010 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2010 PROFESSIONAL
Kúpiť Microsoft Visio Professional 2010 na stiahnutie Objavte Microsoft Visio professional 2010 ako výkonný nástroj na vytváranie diagramov. Pomocou neho môžete vizuálne atraktívnym spôsobom prezentovať obchodné postupy alebo procesy....
53,90 € *
MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2013 PROFESSIONAL
Visio Professional 2013 - kúpte si program spoločnosti Microsoft na rôzne vizualizácie ako použitý softvér Visio Professional 2013 je najkomplexnejšia edícia tejto verzie programu Visio od spoločnosti Microsoft; obsahuje nielen podstatne...
76,90 € *
MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD
MS Visio Standard 2013 - kúpte si osvedčený program na profesionálne vizualizácie ako používaný softvér Visio Standard 2013 ponúka širokú škálu šablón na tvorbu diagramov v mnohých oblastiach podnikania: pomocou nich možno diferencovane...
57,90 € *
MICROSOFT VISIO 2016 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2016 PROFESSIONAL
MS Visio Professional 2016 - kúpte si najkomplexnejšiu edíciu na profesionálne vizualizácie ako jednu licenciu S aplikáciou Visio Professional 2016 majú používatelia k dispozícii maximálny počet nástrojov a šablón na profesionálne...
134,90 € *
MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2019 PROFESSIONAL
Visio 2019 Professional - profesionálny vizualizačný softvér Microsoft na zakúpenie ako jedna licencia Visio 2019 je najnovšia verzia sofistikovaného softvéru spoločnosti Microsoft na informatívnu vizualizáciu obchodných aj technických...
199,90 € *
MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD
Visio 2019 Standard - vizualizačný program od spoločnosti Microsoft ako jedna licencia na zakúpenie Visio 2019 je najnovšia, novo prepracovaná verzia softvéru spoločnosti Microsoft na profesionálnu vizualizáciu technických aj obchodných...
125,90 € *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - najnovšia verzia praktickej aplikácie spoločnosti Microsoft na vytváranie diagramov a technických návrhov Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru, ktorý možno použiť na...
141,90 € *
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru spoločnosti Microsoft Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia profesionálneho softvéru na vizualizáciu širokej škály procesov a diagramov - v obchodných aj...
270,90 € *
MICROSOFT VISIO 2016 STANDARD MICROSOFT VISIO 2016 STANDARD
Microsoft Visio 2016 Standard V mnohých oblastiach je potrebné zobraziť technické znázornenia, schémy alebo pôdorysy. Softvérové riešenie Microsoft Visio 2016 Standard je na tento účel ideálne. Ide o vizualizačný nástroj, ktorý je k...
118,90 € *

Na čo slúži Visio? - Knižnica tvarov Visio

Knižnica Visio Shape Library obsahuje široké portfólio diagramov, ktoré sa dajú použiť v profesionálnych prezentáciách, ale aj na analýzy, správy a audity, ako aj na nákresy - od vizualizácie obchodných procesov a modelov cez technické návody a postupy až po chemické atď. Procesy.

Štruktúra knižnice tvarov Visio

Každý typ diagramu je zvyčajne k dispozícii ako šablóna v štandardnej podobe, ako aj v iných špeciálnych reprezentáciách. Tie je možné podľa potreby dopĺňať alebo rozširovať o ďalšie prvky, pretože MS Visio je prehľadne usporiadaný podľa modulárneho princípu, takže sa v ňom rýchlo zorientujú aj začiatočníci a tvorba diagramov je možná okamžite aj bez väčších znalostí.

Pre každý typ diagramu existuje typický súbor prvkov, ktorý sa nazýva šablóna; prvky zoskupené pod ňou sa nazývajú tvary; každý jednotlivý diagram sa skladá z týchto prvkov. To znamená, že používatelia majú v každej šablóne vždy priamo k dispozícii všetky komponenty, aby mohli upraviť vybraný diagram podľa svojich predstáv. Existujúce tvary možno tiež ďalej upravovať a napríklad meniť ich veľkosť, pridávať alebo pripájať text atď.

Stručný prehľad typov diagramov obsiahnutých vo Visiu

V závislosti od verzie sú vo Visiu k dispozícii nasledujúce typy diagramov a ich špeciálne formuláre:

Diagramy metodiky procesov:

 • Vývojové diagramy predstavujú jednotlivé fázy obchodných procesov alebo technických postupov
 • Vývojové diagramy BPMN (Business Process Modelling Notation) znázorňujú pracovné postupy - aj podľa normy BPMN 1,2
 • Diagramy analýzy štruktúry chýb dokumentujú obchodné procesy (napr. procesy ISO 9000)
 • Diagramy Six Sigma DMAIC- (Definuj - Meraj - Analyzuj - Zlepšuj - Kontroluj) štandardné vysvetlenie opatrení na zlepšenie výsledkov spoločnosti
 • Diagramy IDEF0 vizualizujú hierarchie konfigurácií atď
 • Diagramy TQM (Total Quality) sa používajú pri reštrukturalizácii podnikových procesov a zachytávajú faktory, ako sú príčina a následok, zhora nadol atď.
 • Diagramy mapovania toku hodnôt znázorňujú materiálové a informačné toky
 • Swimlane diagramy priraďujú jednotlivé pracovné kroky a úlohy rôznym oddeleniam v spoločnosti
 • Diagramy obchodných procesov vysvetľujú zložité prevádzkové procesy
 • Časové diagramy dokumentujú priebeh napr. predajných procesov

Technické schémy:

 • Procesné diagramy vizualizujú chemické alebo priemyselné procesy vrátane technického vybavenia
 • IT diagramy - najmä podľa štandardov ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - znázorňujú funkcie a úlohy definované v systéme (napr. aktívne adresáre a databázy)
 • Pivotné diagramy - známe aj z programu Excel - sa používajú na vyhodnotenie väčšieho množstva údajov a ich prezentáciu z rôznych hľadísk ako dátové sekcie

Štrukturálne diagramy:

 • Organizačné schémy znázorňujú štruktúru organizácie a príslušné hierarchie
 • Sekvenčné diagramy opisujú interakcie vrátane účastníkov, ako aj udalostí v systéme
 • Komunikačné diagramy znázorňujú interakciu prvkov v rámci systému
 • Diagramy aktivít vizualizujú správanie v rôznych činnostiach
 • Stavové diagramy predstavujú okrem iného životný cyklus výrobkov
 • Diagramy prípadov použitia vizualizujú fázy projektu
 • 3D stĺpcové grafy vizualizujú kľúčové ukazovatele výkonnosti, ako je predaj a zisk

Špeciálne plánovacie schémy atď.:

 • Pôdorysy sa používajú pri plánovaní a využívaní priestoru
 • Plány budov - najmä podľa noriem IEEE - zobrazujú technickú infraštruktúru, napr. elektrické obvody, inštalácie, potrubia atď. v službách budov
 • ITIL diagramy dokumentujú procesy IT služieb v knižniciach
 • Diagramy SDL zachytávajú komunikačné a telekomunikačné systémy, ako aj domáce siete, systémy riadenia zásob atď.

Microsoft Visio - Ktoré funkcie sú zahrnuté v jednotlivých verziách?

V nasledujúcom prehľade všetkých verzií MS Visio dostupných od spoločnosti Wiresoft sú uvedené príslušné špeciálne funkcie jednotlivých verzií - vrátane dôležitého obsahu jednotlivých edícií; počnúc najnovšou verziou MS Visio 2019, po ktorej nasledujú predchádzajúce verzie MS Visio 2016 a MS Visio 2013 - a MS Visio 2010, ktorá už má aj zobrazenie na pracovnej ploche známe z balíka Office. Každú verziu programu Visio nájdete v obchode so softvérom spoločnosti Wiresoft v dvoch edíciách: Visio Standard - s mnohými profesionálnymi funkciami a diagramami - a Professional s exkluzívnymi doplnkami a ďalšími funkciami.

Okrem toho môžete všetky uvedené verzie alebo edície MS Visio získať v internetovom obchode Wiresoft ako použitý originálny softvér Microsoft za nižšiu cenu ako nový. Využite možnosť zakúpenia špeciálnych starších verzií softvéru Visio, ktoré sa predtým ponúkali len ako hromadné licencie.

MS Visio 2019

Visio 2019 je najnovšia verzia softvéru na tvorbu diagramov - obsahuje ďalšie funkcie a nové tvary na vytváranie profesionálnych vizualizácií v technických aj obchodných oblastiach a možno ju používať v systéme Windows 10 alebo so systémom Windows Server 2019. Medzi ďalšie špeciálne funkcie aplikácie Visio 2019 patrí import údajov z aplikácie Excel, ale aj prostredníctvom služby Exchange alebo Azure Active Directory priamo do tvarov.

Funkcie v aplikácii Visio 2019 Standard:

 • Optimalizovaná podpora pre AutoCAD umožňuje ešte rýchlejší a jednoduchší import a spracovanie súborov DWG vrátane používania súborov DXF
 • Integrovaná funkcia komentárov umožňuje sprístupniť súbory ostatným zamestnancom na spoluprácu v tíme
 • Podpora dotykového ovládania zlepšuje používanie pera a prstov
 • Štandardné typy diagramov zlepšujú prehľadnosť
 • Nové štartovacie diagramy so šablónami SDL (Shapes Specification and Description Language) a iné

Ďalšie funkcie a diagramy vo Visio 2019 Professional:

 • Štruktúrne diagramy a nástroje UML (Unified Modeling Language) na reprezentáciu tried a rozhraní - najmä na špecifikáciu a konštrukciu softvérových komponentov
 • Diagramy notácie databáz pre grafické modely databáz
 • Drátografické diagramy na vizualizáciu funkcií pri vývoji aplikácií

MS Visio 2016

Vydanie z roku 2016 obsahuje ešte viac diagramov ako jeho predchodca, čím pokrýva mnohé typické oblasti, v ktorých možno proces alebo štruktúru vysvetliť pomocou grafiky pre lepšiu zrozumiteľnosť - prehľadne usporiadané podľa rôznych šablón. Visio 2016 vyžaduje ako operačný systém aspoň Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2, a preto má širokú kompatibilitu s existujúcimi operačnými systémami.

Nové funkcie v aplikácii Visio 2016 Standard:

 • Jednotlivé typy diagramov Visio možno prepojiť s metaúdajmi, aby sa obsah automaticky prispôsoboval pri aktualizácii.
 • Funkcia vyhľadávania "Povedz mi" z balíka Office je integrovaná tak, aby bolo možné rýchlejšie nájsť funkcie zadaním príslušných vyhľadávacích výrazov
 • K dispozícii sú "čierne motívy" z balíka Office s farebným prispôsobením
 • Spolupráca s inými programami balíka Office, ako je napríklad PowerPoint
 • Formáty súborov VSDX a VSDM podľa normy OPC (Open Packaging Conventions)
 • Automatické zarovnanie tvarov

Exkluzívne funkcie vo vydaní Visio Professional 2016:

 • Jednotlivé typy diagramov Visio možno prepojiť s metaúdajmi tak, aby sa ich obsah pri aktualizácii automaticky upravil
 • Diagramy typu BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), UML 2.4 (Unified Modelling Language) pre softvérové komponenty, Windows Workflow 4.0 pre programovacie prostredie Microsoft .NET, IEEE (štandard "Institute of Electrical and Electronics Engineers" pre elektrotechniku a informačné technológie atď.
 • Add-In DataVisualizer na automatické prepojenie a synchronizáciu údajov v reálnom čase s externými zdrojmi údajov, napr. Excel
 • "Aktuálna verzia pravdy" diagramu automaticky aktualizuje prepojené údaje

Visio 2013

Verzia Visio 2013 sa okrem iného vyznačuje širokou kompatibilitou s operačnými systémami od Windows 7 až po Windows 10 alebo počnúc Windows Server 2003 R2. Okrem neustáleho rozširovania portfólia typov diagramov vrátane typu Unified Modeling Language (UML) na vizualizáciu diagramov tried, sekvencií a databázového zápisu, ktoré možno okrem iného prispôsobiť pomocou existujúcich alebo vlastných tvarov a opäť uložiť ako používateľom definované šablóny, obsahuje Visio 2013 aj ďalšie vylepšenia a doplnky.

Čo je nové vo Visio Standard 2013:

 • Zlepšenia v tvaroch, ako je časová os, ako aj štandardné a podrobné siete, najmä v oblasti modelovania podnikových procesov a jednotného modelovacieho jazyka
 • Integrácia funkcie Drag&Drop na importovanie údajov a používanie diagramov v aplikáciách Excel a Word
 • Nový formát súborov .vsdx, okrem toho sú rozpoznané aj formáty vsdm, .vssm, .vssx, .vstm a .vstx
 • Inteligentné priraďovanie tvarov a farieb na zobrazenie vzťahov medzi určitými prvkami

Visio Professional 2013:

 • Jednotlivé typy grafov možno prepojiť priamo s tabuľkami programu Excel a údaje možno importovať do tvarov
 • Funkcia rýchleho importu najmä pre Excel
 • Importované údaje sa môžu zobraziť v samostatnom okne "Externé údaje"
 • Často používané súčasti diagramov sú k dispozícii ešte rýchlejšie prostredníctvom Quick Shapes
 • Ako aj mnohé ďalšie typy diagramov, ktoré sú zahrnuté výlučne vo verzii Professional Edition

Visio 2010

Visio 2010 má veľký počet typov diagramov, ktoré sa dajú ľahko rozšíriť; často používané tvary sú priamo dostupné ako rýchle tvary na paneli s miniatúrnymi nástrojmi; novo vložené prvky sa automaticky ihneď umiestnia. V prípade rozsiahlejších diagramov je možné skupiny kombinovať ako kontajnery, čo uľahčuje organizáciu a úpravy. Aplikácia Visio 2010 je podporovaná zo systému Windows XP (SP3, 32-bitový) alebo Windows Server 2003 R2.

Funkcie aplikácie Visio 2010 Standard Edition:

 • Prepojenie diagramov so súbormi Excel vrátane dynamických zmien
 • Živý náhľad efektov a písiem
 • Diagramy podľa štandardného procesného modelovania a jednotného modelovacieho jazyka
 • Typ Ishikawovho diagramu na znázornenie vzťahov príčina-následok

Exkluzívne funkcie aplikácie Visio 2010 Professional Edition:

 • Používanie pracovných postupov SharePoint pri importe a exporte údajov
 • Podpora API (Application Programming Interface) pre programovacie rozhrania
 • Údaje Grafická legenda pre dokumentáciu použitých prvkov
 • Sieťové diagramy, napr. na zobrazenie služieb Active Directory a rackových serverov. Diagramy ITIL (IT Infrastructure Library) na vizualizáciu technických infraštruktúr, ako aj diagramy drôtených rámcov a architektúry, otočné diagramy a šablóny Six Sigma

Vaše výhody pri kúpe licencií MS Visio ako použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft

Všetky tu uvedené verzie a edície MS Visio sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft - už ako licencia pre jedného používateľa v zakúpenej verzii - s MS Visio ako používaným softvérom môžete využívať nasledujúce výhody:

 • Cena MSVisio ako použitého softvéru v spoločnosti Wiresoft je výrazne nižšia ako cena nového softvéru
 • Okrem najnovšej verzie programu MS Visio nájdete v obchode so softvérom Wiresoft aj staršie verzie, ktoré si môžete zakúpiť
 • Vzhľadom na rôzne hardvérové požiadavky v závislosti od verzie si určite nájdete softvér Visio, ktorý vyhovuje vášmu hardvéru a operačnému systému!
 • Edície Visio od spoločnosti Wiresoft sú originálnym softvérom spoločnosti Microsoft s rovnakým rozsahom funkcií
 • Exkluzívne edície Visio, ako napríklad Professional, sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako licencie pre jedného používateľa - mimo objemovej licencie
 • Ponúkané kúpne verzie MS Visio nie sú viazané na obvyklé predplatné s aktualizáciami, možno ich používať neobmedzene dlho
 • Používaný softvér MS Visio od spoločnosti Wiresoft je preto tiež odolný voči auditu
 • Pri nákupe softvéru môžete využiť aj kompetentné a priateľské poradenstvo - e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu