Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10029
 • D86-05868
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
125,90 € * 138,90 € * (9,36% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visio 2019 je najnovšia, novo prepracovaná verzia softvéru spoločnosti Microsoft na profesionálnu vizualizáciu technických aj obchodných procesov a na objasnenie zložitých údajov a skutočností - používanie uľahčuje najmä veľké množstvo rôznych typov diagramov, ktoré sú už zahrnuté ako tvary pre všetky typické oblasti použitia. Verzia Visio 2019 Standard obsahuje množstvo nových funkcií a ďalších tvarov, vďaka ktorým je práca s ním a realizácia nápadov ešte pohodlnejšia a efektívnejšia.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD"

Visio 2019 Standard - vizualizačný program od spoločnosti Microsoft ako jedna licencia na zakúpenie

Visio2019 je najnovšia, novo prepracovaná verzia softvéru spoločnosti Microsoft na profesionálnu vizualizáciu technických aj obchodných procesov a na objasnenie zložitých údajov a faktov - používanie uľahčuje najmä veľké množstvo rôznych typov diagramov, ktoré sú už zahrnuté ako tvary pre všetky typické oblasti použitia. Verzia Visio Standard 2019 obsahuje množstvo nových funkcií a ďalších tvarov, vďaka ktorým je práca s ním a realizácia nápadov ešte pohodlnejšia a efektívnejšia.

Visio 2019 umožňuje aj priamy import údajov z aplikácie Excel, Exchange alebo Azure Active Directory (ak sú k dispozícii) s cieľom použiť ich v procese tvorby. Vďaka optimalizovanej podpore programu AutoCAD je import a spracovanie súborov DWG ešte rýchlejšie a jednoduchšie.

Vďaka desktopovému rozhraniu známemu z balíka MS Office sa aj noví používatelia okamžite zorientujú a môžu hneď intuitívne používať integrované nástroje a v závislosti od požiadaviek premieňať aj zložité myšlienky na živú grafiku a diagramy: od máp a obvodov cez pracovné postupy a vývojové diagramy až po organizačné schémy - po novom aj drôtové modely - a mnohé ďalšie formy znázornenia. Pomocou integrovanej funkcie komentárov môžete súbory vytvorené v aplikácii Visio 2019 Standard sprístupniť aj iným používateľom na spoluprácu.

Pri používaní aplikácie Visio 2019 na zariadení s dotykovým ovládaním možno program ovládať stylusom aj prstom - či už ide o kreslenie alebo pridávanie poznámok - čo ďalej rozširuje možnosti používania.

Pre koho je Visio 2019 Standard určené?

Štandardná edícia aplikácie Visio 2019 je určená najmä pre malé a stredné podniky, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré chcú vytvárať profesionálne vizualizácie v mnohých oblastiach použitia na vysokej úrovni. Tvary, ktoré sú prehľadne usporiadané podľa šablón, môžete prispôsobiť vlastným požiadavkám a uložiť ich ako vlastné nové šablóny. Ak používate server SharePoint, projekty alebo súbory vytvorené pomocou aplikácie Visio môžete zdieľať aj s ostatnými partnermi a kolegami prostredníctvom cloudu.

Štandardná edícia Microsoft Visio 2019 je zvyčajne dostupná len v obchodoch ako súčasť hromadnej licenčnej zmluvy; Wiresoft ju ponúka v obchode so softvérom ako jednu licenciu v nákupnej verzii - ide o tzv. použitý softvér, ktorý má aj výrazne nižšiu cenu. To znamená, že okrem malých a stredných podnikov majú najmä samostatne zárobkovo činné osoby a osoby na voľnej nohe ekonomickú príležitosť využívať tento osvedčený vizualizačný softvér spoločnosti Microsoft.

Okrem toho v internetovom obchode Wiresoft Software nájdu ďalšie aplikácie spoločnosti Microsoft kompatibilné s aplikáciou Visio 2019, ako napríklad Windows 10, ktorý musí byť nainštalovaný ako nevyhnutná podmienka na používanie aplikácie Visio 2019 - tiež ako zľavnená jednotlivá licencia na použitý softvér. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie a inovácie aplikácie Visio 2019 Standard Edition.

Používanie šablón Visio a vytváranie vlastných tvarov

Diagramy Visio dostupné v aplikácii Visio 2019 Standard sú prehľadne štruktúrované podľa rôznych šablón, ktoré obsahujú jednotlivé tvary. Tie môžu byť tiež priamo prepojené s tabuľkou programu Excel alebo dokonca s databázou, aby boli k dispozícii ich údaje. Portfólio šablón rozšírené v aplikácii Visio 2019 obsahuje viac ako 600 tvarov vrátane približne 400 "inteligentných" tvarov, pri ktorých prepojené metaúdaje automaticky upravujú ich vizualizáciu, ako aj typy vyhovujúce priemyselným normám, ktoré celkovo výrazne rozširujú kreativitu a tiež produktivitu, pretože pokrývajú takmer každú oblasť, v ktorej je potrebné znázorniť proces alebo usporiadanie pre lepšiu zrozumiteľnosť. V aplikácii Visio 2019 Standard sú na tento účel k dispozícii okrem iných aj tieto typy diagramov:

 • Vývojové diagramy vizualizujú fázy procesov v projektoch alebo aj technické postupy, najmä tiež Swimlane diagramy na priradenie jednotlivých pracovných krokov rôznym oddeleniam. Osobitným prípadom sú
 • Diagramy medzifunkčných tokov, ako sú diagramy IDEF0 na modelovanie systémových alebo podnikových rozhodnutí, ako aj diagramy BPMN, ktoré sa používajú v podnikovej informatike a riadení procesov.
 • Procesnédiagramy znázorňujú najmä chemické alebo priemyselné procesy vrátane použitých zariadení.
 • Pôdorysy vizualizujú rozdelenie architektonických priestorov, napr. pri plánovaní priestoru vo firmách.
 • Stavebné plány ako variant pôdorysov zobrazujú okrem iného infraštruktúru, ktorej znázornenie sa vyžaduje pri plánovaní domu, napr. s technickými schémami elektrických obvodov (aj kvôli zhode s IEEE), inštalácií, potrubí a systémov.
 • Diagramy obchodných procesov sa používajú na vysvetlenie zložitých prevádzkových postupov; zahŕňajú aj
 • Organizačné schémy, ktoré znázorňujú štruktúru organizácie a ukazujú hierarchiu a vzájomné závislosti, a
 • Otočné diagramy a diagramy časovej osi na zdokumentovanie chronologickej postupnosti vývoja, napr. v obchodných procesoch.
 • IT diagramy na znázornenie vzájomných prepojení, napr. diagramy ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na vysvetlenie typických preddefinovaných procesov, funkcií a rolí, priradenia Active Directory, ale aj databázové diagramy.
 • 3D stĺpcové grafy znázorňujú obrat, rast zisku alebo iné kľúčové ukazovatele výkonnosti.
 • Sekvenčné diagramy zobrazujú všetkých aktérov alebo objekty, ktoré sa zúčastňujú na interakcii, ako aj udalosti, ktoré spôsobujú.
 • Diagramy aktivít opisujú vnútorné správanie akcií alebo metód.
 • Stavové diagramy znázorňujú postupnosť stavov, ktorými objekt prechádza, napr. počas životného cyklu výrobku.
 • Diagramy prípadov alebo prípadov použitia opisujú jednotlivé fázy vývojového projektu.
 • Komunikačné diagramy vizualizujú interakciu prvkov v systéme.
 • Diagramy notácie databázy slúžia na znázornenie modelu databázy.

Okrem týchto a mnohých ďalších typov diagramov môžu používatelia v aplikácii Visio 2019 Standard vytvárať aj vlastné tvary a pridávať ich do šablóny "Obľúbené" na opakované použitie, čím ich môžu opakovane používať ako nový hlavný tvar. Tvary obsiahnuté v aplikácii Visio 2019 Standard možno podľa potreby upravovať alebo dopĺňať, napr. na zvýraznenie jednotlivých obsahov alebo komponentov, a namiesto vybraného tvaru možno upravovať aj celý diagram: Text možno formátovať, meniť jeho farbu a otáčať ho, meniť hrúbku, štýl a farbu čiar a na zvýraznenie sú k dispozícii aj farby výplní, gradienty, priehľadnosti a vzory, ako aj efekty tieňa, jasu, odrazu a 3D.

Nové tvary a podpora externých typov diagramov vo Visio 2019

Okrem toho Visio 2019 Standard ponúka aj úplne nové typy diagramov alebo funkcií, ako aj vylepšenú podporu súborov DWG:

Začnite rýchlo pracovať s novými štartovacími diagramami vo Visio 2019

Aplikáciu Visio 2019 možno používať ešte intuitívnejšie vďaka novým šablónam štartovacích diagramov pre brainstorming, organizačný diagram a SDL (skratka pre "Shapes Specification and Description Language"), ktoré sa zvyčajne najlepšie hodia na vytváranie často požadovaných zobrazení vývojových diagramov, pracovných postupov a časových osí. Tie sú doplnené praktickými radami, ktoré umožňujú aj začiatočníkom rýchlo a jednoducho vytvoriť príslušný diagram.

Nové: Drátografické diagramy

Drátený rámec diagramov, ktorý je novinkou v aplikácii Visio 2019, je vhodný najmä na zobrazenie návrhov používateľského rozhrania aplikácie. Pri vývoji aplikácií sú preto potrebné najmä diagramy drôtových rámcov, ktoré slúžia na načrtnutie nápadov na ich funkcie a obsah.

Nové: Vylepšená podpora pre AutoCAD

Visio 2019 Standard ponúka aj vylepšenú a rozšírenú podporu AutoCADu, ktorá sa vyznačuje najmä rýchlejším importom súborov, ako aj lepším škálovaním a prekrývaním tvarov bez oneskorenia.

Objekty programu AutoCAD je preto možné otvoriť v aplikácii Visio 2019 a previesť ich na tvary Visio.

Napríklad pôdorys budovy vytvorený v programe AutoCAD možno otvoriť v programe Visio a doplniť ho o tvary, ktoré vizualizujú plánovanie interiéru s nábytkom alebo pracoviskami, strojmi a zariadeniami atď., ako aj s ľuďmi. Aplikácia Visio Standard dokáže importovať súbory DWG alebo DXF vytvorené v aplikácii AutoCAD verzie 2007 alebo staršej.

Hardvérové a iné požiadavky na používanie aplikácie Microsoft Visio 2019 Standard

MS Vision 2019 Standard možno používať v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii a tu len v spojení so systémom Windows 10 alebo Windows Server 2019! Ďalšie informácie o minimálnych požiadavkách nájdete v nasledujúcom prehľade:

 • Procesor: 1,6 GHz alebo rýchlejší, dvojjadrový
 • Operačné systémy (bezpodmienečne nutné): Windows 10, Windows Server 2019
 • RAM: 4 GB RAM (64-bitová), 2 GB RAM (32-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: 4,0 GB voľného miesta
 • Rozlíšenie displeja/obrazovky 1 280 x 768
 • Grafika: Grafická karta DirectX 10 na zrýchlenie grafického hardvéru
 • verzia .NET: niektoré funkcie aplikácie Vision 2019 môžu vyžadovať inštaláciu dodatočnej verzie .NET 3.5 alebo 4.6 a vyššej
 • Používanie cloudových funkcií správy súborov Visio si vyžaduje ďalšie služby OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint

Kúpiť MS Visio 2019 Standard Edition ako jednu licenciu za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

Wiresoft ponúka MS Visio 2019 Standard Edition v internetovom obchode vo forme licencie pre jedného používateľa ako tzv. použitý softvér - za výrazne nižšiu cenu v porovnaní s porovnateľným novým produktom. Okrem výrazne zníženej ceny ponúka táto kúpna verzia programu Visio aj veľkú výhodu v podobe neobmedzenej použiteľnosti, keďže nejde o predplatenú verziu.

Táto licencia MS Visio 2019 Standard Edition pre jedného používateľa pochádza z objemovej licencie toho istého programu spoločnosti Microsoft, ktorý bol zakúpený alebo tiež používaný spoločnosťou. Ďalším predajom sa objemová licencia rozdelila a premenila na jednotlivé licencie, preto sa potom označuje ako použitý softvér alebo "použitý softvér". Rozdelenie na jednotlivé licencie ani nové označenie aplikácie Visio 2019 Standard ako "použitý softvér" však neznamená žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o jej funkčnosť alebo použiteľnosť - jednak preto, že tento postup nepredstavuje porušenie platných predpisov, a jednak preto, že softvér sa vo všeobecnosti neopotrebúva.

Nákup softvéru s Wiresoftom je pre vás vždy bezpečný obchod - s mnohými výhodami! Pri nákupe licencií dostupných v obchode Wiresoft Shop, ako je napríklad MS Visio 2019 Standard, profitujete nielen z absolútne výhodnej ceny, ale aj z bezpečnosti kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po zaplatení a okamžitej aktivácii licencie pomocou priloženého objemového licenčného kľúča. Najmä nákup licencií použitého softvéru, napríklad pre MS Visio 2019 Standard alebo iný program, vám ponúka výhodnú možnosť používať exkluzívne edície programov Microsoft bez obmedzenia.

V obchode Wiresoft Software Shop s použitým softvérom od spoločnosti Microsoft nájdete nielen MS Visio 2019 Standard Edition, ale aj ďalšie verzie a edície tohto programu, ako aj iné aplikácie spoločnosti Microsoft, napr. Windows 10 a Windows Server 2019, ktoré sú kompatibilné s aktuálnou verziou. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Visio 2019 Standard alebo akéhokoľvek iného softvéru spoločnosti Microsoft, ktorý tu ponúkame, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISIO 2019 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie