Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10020
 • H30-05613
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
164,90 € * 181,90 € * (9,35% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Stránka Project Professional 2016 Edition je najkomplexnejšia aplikácia tejto verzie, ktorú spoločnosť Microsoft vyvinula na plánovanie a zabezpečenie, ako aj správu a dokumentáciu obzvlášť rozsiahlych projektov vo väčších spoločnostiach. Výkon funkcií potrebných na tento účel bol vo verzii Pro Edition špeciálne optimalizovaný, aby ich mohli používať aj väčšie tímy. Okrem toho ponúka aj rozšírené možnosti komunikácie prostredníctvom Skype for Business a MS SharePoint.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

 

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"

MS Project 2016 Professional - kúpte si komplexné riešenie na riadenie projektov ako používaný softvér

Project Professional 2016 Edition je najkomplexnejšia aplikácia tejto verzie, ktorú spoločnosť Microsoft vyvinula na plánovanie a nasadenie, ako aj správu a dokumentáciu obzvlášť rozsiahlych projektov vo väčších spoločnostiach. Výkon funkcií potrebných na tento účel bol vo verzii Pro Edition špeciálne optimalizovaný, aby ich mohli používať aj väčšie tímy. Okrem toho ponúka aj rozšírené možnosti komunikácie cez Skype for Business a MS SharePoint.

Napriek rozsiahlym funkciám si tento profesionálny softvér na riadenie projektov rýchlo a intuitívne osvoja aj neskúsení používatelia, jednak preto, že dizajn pracovnej plochy programu Project 2016 vychádza z dizajnu programu Excel balíka Office, a jednak preto, že funkcie sa dajú ľahko a priamo nájsť pomocou asistenta vyhľadávania "Povedz mi".

S edíciou Project Professional 2016 majú projektoví manažéri vždy prehľad o všetkých fázach a všetkých zúčastnených členoch tímu, a to aj pri rozsiahlych úlohách. Vďaka dostupným funkciám a nástrojom na riadenie zdrojov, rozpočtov a termínov je tak plánovanie projektov prehľadnejšie, ich realizácia predvídateľnejšia a ich dokumentácia informatívnejšia.

Pre ktorých používateľov je Project Professional 2016 Edition určený?

Profesionálna edícia MS Project 2016 je navrhnutá tak, aby spĺňala potreby projektových manažérov, ktorí plánujú a riadia množstvo komplexných projektov, ktoré si vyžadujú rozsiahle využívanie zdrojov vrátane väčších tímov, čo je situácia, ktorá je bežná najmä vo väčších spoločnostiach a organizáciách. Preto Project Professional 2016 obsahuje ako základnú súčasť rozšírenú možnosť spolupráce prostredníctvom Skype for Business, ako aj synchronizáciu so službou Microsoft SharePoint alebo Microsoft Project Server - ak sa tieto služby tiež používajú na komunikáciu.

Okrem toho všetky funkcie a vlastnosti integrované v Project 2016 Professional ponúkajú všetky predpoklady, vrátane existujúcich nástrojov business intelligence, na úspešné riadenie projektov akejkoľvek veľkosti - od plánovania cez správu, vrátane tvorby časových a nákladových plánov, až po vytváranie správ o všetkých fázach.

V spoločnosti Wiresoft je nákupná verzia jednej licencie pre Microsoft Project 2016 Professional-Edition mimoriadne lacná ako použitý softvér, čo robí jeho obstaranie ekonomickejším, najmä pre väčšie tímy. Keďže táto verzia funguje aj pod operačným systémom Windows 7, nie je potrebné kupovať novší operačný systém. Takéto operačné systémy však okrem iných edícií Microsoft Project a ďalších aplikácií nájdete v internetovom obchode Wiresoft Software - vždy ako použitý softvér za výhodných podmienok. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie edície Project 2016 Professional.

Exkluzívne funkcie a vlastnosti edície MS Project 2016 Professional

Verzia Pro Edition aplikácie MS Project 2016 ponúka viacero funkcií, ktoré poskytujú rozhodujúcu pridanú hodnotu potrebnú na úspešnú realizáciu projektov, najmä pre väčšie spoločnosti:

 • Lepšia komunikácia prostredníctvom Skype for Business : MS Project Professional 2016 je navrhnutý na používanie Skype for Business, ktorý ďalej optimalizuje komunikáciu, a tým aj tímovú spoluprácu.
 • Synchronizácia s aplikáciou SharePoint: Používatelia, ktorí používajú aplikáciu MS SharePoint, môžu v aplikácii Project Professional 2016 využívať synchronizáciu v reálnom čase, ako aj možnosť pristupovať k projektom takmer odkiaľkoľvek, upravovať zoznamy úloh a aktivít a udržiavať ich tak vždy aktuálne.
 • Ganttov diagram, na ktorom je založený každý projekt, zvýrazňuje jednotlivé cesty úloh, takže používatelia sú vždy informovaní o všetkých jednotlivých úlohách a ich vzťahoch alebo význame pre celý projekt.

Ďalšie nové funkcie a nástroje verzie MS Project 2016

Práca v prostredí známom z balíka MS Office uľahčuje začiatky a intuitívne používanie aplikácie: Edície Project 2016 sa vyznačujú obdobou zobrazenia typického pre pracovnú plochu balíka Office vrátane panela ponúk; najmä používatelia, ktorí používajú Excel, sa preto v programe Project rýchlo zorientujú.

Vytvorenie nového projektu je možné niekoľkými kliknutiami: vždy je k dispozícii neutrálny Ganttov diagram ako šablóna, do ktorej možno importovať údaje o projekte z aplikácie Excel, Word, Outlook alebo PowerPoint.

Podobne ako vo verzii Office rovnakej generácie je aj tu k dispozícii funkcia vyhľadávania "Povedzte mi, čo chcete urobiť", ktorá slúži na rýchlejšie nájdenie funkcií v rámci zložitého systému. Na tento účel je k dispozícii vstupné pole, do ktorého sa zadá príslušný hľadaný výraz alebo otázka - odpoveď sa zobrazí ako zoznam so všetkými zodpovedajúcimi riešeniami, vrátane popisu postupu. Medzi mnohé ďalšie funkcie dostupné v MS Project 2016 patria najmä tieto:

Riadenie portfólia a zdrojov

Ústrednou oblasťou úloh MS Project 2016 je stále správa portfólia: Prostredníctvom klienta Microsoft Project možno kedykoľvek skontrolovať aktuálny stav všetkých projektov zadaných v softvéri vrátane indikácií problémov s dodržiavaním termínov alebo dostupných zdrojov, ako sú ľudské zdroje alebo rozpočet. Projekt 2016 má na tento účel vlastné zobrazenia a pohľady.

Okrem kontrolných funkcií poskytuje MS Project 2016 Pro aj ďalšie nástroje na cielené riadenie zdrojov podľa typu. Tie sa delia na oblasti "práca", "materiál" a "náklady", pričom sa lepšie zohľadňujú príslušné charakteristiky alebo ich kritické body: Náklady a časové limity, ľudia atď. sa tak dajú kontrolovať ešte presnejšie. V zásobníku zdrojov ich možno evidovať centrálne a priraďovať samostatne k jednotlivým projektom a sekciám.

Riadenie zdrojov / zapojenie zdrojov vrátane plánovania tímu

Nástroj "Zapojenie zdrojov" v programe Project 2016 sa používa na podrobné vytváranie dohôd o zdrojoch medzi projektovými manažérmi a tímami s cieľom včas identifikovať úzke miesta akéhokoľvek druhu. Integrovaný fond zdrojov možno použiť na správu všetkých dostupných zdrojov v rámci projektov a plánovač tímu možno použiť na koordináciu dostupných kapacít medzi členmi tímu zapojenými do projektu.

Viacero časových línií a hierarchií

Vďaka vylepšeným funkciám časovej osi v aplikácii Project 2016 Pro je teraz k dispozícii oveľa diferencovanejší prehľad projektov: pre projekt možno vytvoriť niekoľko časových osí, pričom každá sa zameriava na iný aspekt: napr. všeobecnú časovú os s prehľadom všetkých fáz možno doplniť ďalším zobrazením, ktoré podrobnejšie zobrazuje konkrétnu fázu. Podobne je možné pridať zobrazenie "míľnikov". Používatelia pridávajú príslušné zobrazenia jednoduchým kliknutím na Ganttov pohľad a príslušné nastavenia sú k dispozícii prostredníctvom pásu.

Okrem toho sa projekty v aplikácii Project 2016 môžu hierarchicky deliť na hlavný projekt s podprojektmi. Toto zobrazenie spája obe úrovne navzájom, takže úlohy pre jednotlivé časti zostávajú kontrolovateľné: projektový manažér má vždy prehľad o všetkých častiach harmonogramu, pretože všetky informácie z hlavného projektu sa zobrazujú aj v podriadenom projekte.

analýzy "čo ak"

Okrem plánovania a kontroly skutočného priebehu projektu je súčasťou riadenia aj spoľahlivé predpovedanie jeho budúceho priebehu. Project 2016 Professional ponúka na tento účel zodpovedajúci nástroj, pomocou ktorého môžu projektoví manažéri vopred prechádzať rôznymi scenármi, ktoré slúžia na identifikáciu typických problémov, ako sú úzke miesta v zdrojoch alebo napäté termíny. Okrem analýzy a prezentácie zodpovedajúcich postupov sa v analýze "čo ak" uvádzajú vhodné riešenia, aby sa vytvoril väčší manévrovací priestor.

Profesionálne reportovanie v MS Project 2016

Pravidelné vytváranie zmysluplných správ o určitých fázach projektu je jednou z typických úloh projektového manažéra s cieľom zdokumentovať jeho priebeh, ale aj úspechy a ťažkosti, aby sa z nich dalo vychádzať aj pri podobných úlohách v budúcnosti. Microsoft Project 2016 ponúka na tento účel rôzne šablóny a tabuľky, ako aj pohľady:

 • Staršie východiskové hodnoty plánu - trvanie, náklady, termíny atď. - možno porovnať s aktuálnymi hodnotami plánu projektu a okamžite identifikovať odchýlky.
 • Možno tiež vytvárať grafické prehľady o jednotlivých aspektoch a údaje o projekte exportovať do programu Excel alebo MS Visio na ďalšie spracovanie.
 • Dynamické zostavy sa priamo prispôsobujú zmenám v plánovaní; možno ich použiť aj v aplikáciách PowerPoint, Word alebo Outlook.
 • Správy Burndown umožňujú porovnať projekty vo fáze plánovania, ktoré ešte nie sú dokončené, s projektmi, ktoré už boli dokončené.

Hardvérové a iné požiadavky na Microsoft Project 2016 Professional

Microsoft Project 2016 Professional Edition je možné nainštalovať v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii - v závislosti od verzie sa uplatňujú rôzne požiadavky, napr. na operačnú pamäť. Na používanie spolu so serverom Microsoft Project Server sa môžu vzťahovať určité požiadavky na operačný systém. Project 2016 podporuje funkciu multi-touch pre vhodne vybavené displeje zo systému Windows 8, a preto je vhodný na mobilné použitie na koncovom zariadení so systémom iOS alebo Android.

 • Podporované operačné systémy: minimálne Windows 7 alebo novší
 • Podporované serverové operačné systémy: minimálne Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 alebo Windows 10 Server
 • Procesor: x86 s frekvenciou aspoň 1 GHz; x64 s frekvenciou aspoň 2 GHz, SSE2
 • Pamäť: aspoň 1,0 GB RAM (32 bitov) alebo aspoň 2,0 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3,0 GB
 • Rozlíšenie: minimálne 1 024 x 768 pixelov
 • Grafická karta: DirectX 10

Kúpiť MS Project 2016 Professional na Wiresoft ako použitý softvér za výhodnú cenu

Licencia pre jedného používateľa edície MS Project 2016 Professional je v internetovom obchode Wiresoft k dispozícii ako použitý softvér - jeho cena je výrazne nižšia ako cena zodpovedajúceho nového produktu - samotné označenie však neznamená žiadne obmedzenia v rozsahu funkcií, a to nielen preto, že softvér spravidla nepodlieha opotrebovaniu.

Táto licencia MS Project 2016 vo verzii Professional pre jedného používateľa je preto označená ako použitý softvér, pretože vznikla zrušením hromadnej licencie toho istého programu, ktorá sa predtým používala v spoločnosti, a jej rozdelením na jednotlivé licencie. Rozdelenie objemovej licencie však nemá žiadne negatívne účinky ani obmedzenia na použiteľnosť jednotlivých licencií, ani tento proces nepredstavuje právne nepovolený postup, pretože všetky takéto licencie používaného softvéru spoločnosti Microsoft, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, ako aj táto licencia Project 2016 Professional, pochádzajú od spoločností so sídlom v EÚ, ktoré podliehajú jurisdikcii platnej v EÚ. To jasne hovorí, že predaj takéhoto použitého softvéru je legálny proces, čo bolo jasne potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami; preto je možné riziko zodpovednosti pre kupujúcich spoľahlivo vylúčené, navyše použitý softvér od spoločnosti Wiresoft je vďaka kompletnej dokumentácii predchádzajúcich kupujúcich alebo predajcov príslušného softvéru vždy odolný voči auditu.

Okrem výrazne zníženej ceny jednej licencie ako nákupnej verzie ponúka táto verzia aj ďalšiu výhodu v podobe neobmedzeného používania, keďže nie sú povinné žiadne náklady na predplatné.

Nákup použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft je preto pre našich zákazníkov vždy stávkou na istotu, ktorá vám ponúka len výhody! Pri kúpe použitej licencie MS Project 2016 Professional môžete využiť nielen výhodnú cenu, ale aj okamžité stiahnutie a priamu aktiváciu licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Nielen použitá softvérová licencia pre MS Project 2016, ale aj pre mnohé ďalšie softvérové produkty spoločnosti Microsoft vám preto ponúka cenovo výhodnú alternatívu, vďaka ktorej môžete sami používať mnohé novšie, ale aj staršie edície programov Microsoft, ktoré nie sú v bežnom obchode dostupné ako licencia pre jedného používateľa. V obchode s použitým softvérom Wiresoft nájdete aj mnoho ďalších aplikácií Microsoft, ktoré môžete používať spolu s MS Project 2016 Professional, ako napríklad Windows 10 alebo Windows Server 2016. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Project 2016 Professional alebo iného programu Microsoft, ktorý tu ponúkame, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2016 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie