Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10155
 • Z9V-00350
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
138,90 € * 152,90 € * (9,16% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Project Standard 2016 je osvedčené riešenie spoločnosti Microsoft na plánovanie, nasadzovanie, riadenie a dokumentovanie projektov v malých a stredných podnikoch: Na tento účel ponúka už edícia Standard všetky potrebné základné funkcie. Používanie softvéru na riadenie projektov je rýchle a intuitívne pochopiteľné aj pre nových používateľov, pretože dizajn pracovnej plochy Project 2016 vychádza z programu Office Excel. S Microsoft Project Standard 2016 majú projektoví manažéri vždy prehľad o všetkých aktuálnych aj budúcich projektoch: Integrované nástroje podporujú bezpečné plánovanie, úspešnú realizáciu, ako aj podrobnú dokumentáciu priebehu všetkých zaznamenaných projektov. Zdroje, termíny a rozpočty možno kedykoľvek analyzovať a kontrolovať a ich zobrazenie vo forme časovej osi poskytuje vždy aktuálny prehľad o priebehu.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"

Project 2016 Standard - jednotná licencia softvéru na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft ako kúpna verzia

Project Standard 2016 je osvedčené riešenie spoločnosti Microsoft na plánovanie, zavádzanie, riadenie a dokumentovanie projektov v malých a stredných podnikoch: Na tento účel už verzia Standard Edition ponúka všetky  potrebné základné funkcie. Používanie softvéru na riadenie projektov je rýchle a intuitívne aj pre nových používateľov, pretože dizajn pracovnej plochy aplikácie Project 2016 je založený na programe Excel balíka Office.

S Microsoft Project Standard 2016 majú projektoví manažéri vždy prehľad o všetkých aktuálnych aj budúcich projektoch: Integrované nástroje podporujú bezpečné plánovanie, úspešnú implementáciu, ako aj podrobnú dokumentáciu priebehu všetkých zaznamenaných projektov. Zdroje, termíny a rozpočty možno kedykoľvek analyzovať a kontrolovať a ich zobrazenie v podobe časovej osi poskytuje vždy aktuálny prehľad o pokroku.

Pre ktorých používateľov je Project Standard 2016 určený?

Štandardná edícia MS Project 2016 je prispôsobená potrebám projektových manažérov, ktorí väčšinou vypracúvajú a riadia projekty sami, čo je najmä prípad malých a stredných podnikov alebo samostatne zárobkovo činných osôb. Z tohto dôvodu tu nie je zahrnutá synchronizácia so službou Microsoft SharePoint alebo Project Server. Funkcie integrované v Project 2016 Standard však ponúkajú všetky potrebné funkcie vrátane nástrojov business intelligence na zvládnutie všetkých typických úloh projektového manažmentu pri plánovaní a správe projektov, ako je tvorba harmonogramov projektov, plánovanie nákladov, kontrolné činnosti, ako aj reportovanie vo všetkých fázach.

Jednorazovú licenciu na Microsoft Project 2016 Standard Edition ponúka Wiresoft za mimoriadne výhodnú cenu ako použitý softvér vo forme nákupnej verzie, čo uľahčuje jeho obstaranie nielen menším firmám, ale aj živnostníkom. Jeho výhodou je aj to, že beží pod operačným systémom Windows 7, čo nevyžaduje nákup novšieho operačného systému, ale aktuálne verzie na tento účel nájdete spolu s ďalšími edíciami Microsoft Project a inými aplikáciami aj v internetovom obchode Wiresoft Software ako použitý softvér za výhodných podmienok. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie funkcie edície Project 2016 Standard.

Nové funkcie Project 2016 Standard Edition

Podobne ako MS Office, aj Project 2016 Standard Edition ponúka známe zobrazenie pracovnej plochy, ktoré pripomína najmä Excel, takže používatelia sa môžu rýchlo zorientovať v ponuke. Novinkou je funkcia vyhľadávania "Povedz mi, čo chceš urobiť", ktorá uľahčuje vyhľadávanie konkrétnej funkcie. Stačí, ak do nového vstupného poľa zadáte hľadaný výraz alebo otázku, a projekt vygeneruje zoznam najvhodnejších riešení vrátane opisu postupu. Týmto spôsobom je možné od začiatku pohodlne riadiť množstvo komplexných funkcií programu. V projekte Project 2016 ide o nové funkcie a vylepšenia existujúcich funkcií, ako napríklad:

Novinka v štandarde Project 2016: analýzy "čo ak"

Pri riadení projektov je vždy potrebné získať spoľahlivé prognózy alebo vyhlásenia o priebehu projektu. Na tento účel poskytuje Project 2016 Standard nástroj, pomocou ktorého môžu používatelia prechádzať rôznymi scenármi s cieľom včas identifikovať pravdepodobné problémy, ako sú úzke miesta v zdrojoch alebo ťažkosti s plánovaním, aby im zostal dostatočný manévrovací priestor na vypracovanie alternatív alebo včasné zvládnutie príslušných rizík. Analýza "Čo ak" poskytuje rôzne scenáre "Čo ak?" pre bežné problémy a navrhuje riešenia.

Novinky v Project 2016 Standard: Správa zdrojov a plánovač tímu

Nová funkcia zapojenia zdrojov ponúka ďalšie možnosti koordinácie plánovania využívania rôznych zdrojov. Pomocou integrovaného fondu zdrojov ich možno integrovať aj do viacerých súborov projektu. To umožňuje včas identifikovať úzke miesta a upraviť plánovanie zdrojov. Okrem toho je k dispozícii plánovač tímu, ktorý koordinuje kapacity medzi členmi projektu a tímu.

Novinka v Project 2016 Standard: Viacero časových plánov

Vylepšené funkcie časovej osi ponúkajú diferencovanejší prehľad projektov: Projekt 2016 teraz umožňuje na tento účel vytvoriť viacero časových plánov, ktoré sa od seba líšia napr. zameraním na určité aspekty. Okrem časovej osi, ktorá poskytuje prehľad o všetkých fázach projektu, je teda možné použiť ďalšie zobrazenie, ktoré v rámci neho podrobnejšie predstaví konkrétnu fázu; pridaním ďalších časových osí je možné pridať ďalšie témy alebo funkcie, takže je k dispozícii aj zobrazenie "Míľniky". Kliknutím na Ganttov pohľad získajú používatelia priamy prístup k príslušným nastaveniam na páse kariet.

Ďalšie funkcie Project 2016 Standard Edition pre riadenie projektov

Všeobecným cieľom verzie Project 2016 Standard je okrem iného čo najjednoduchšie vytváranie nových projektov pomocou niekoľkých kliknutí: V predvolenom nastavení je ako šablóna k dispozícii neutrálny Ganttov diagram s typickým stĺpcovým zobrazením. Údaje o projekte je možné importovať aj z aplikácií Excel, Word, Outlook alebo PowerPoint a údaje je možné z projektu aj exportovať, napr. pre správu vo forme prezentácie v aplikácii PowerPoint.

Rozdelenie projektov

Ak chcete štruktúrovať alebo zobraziť hierarchiu v projekte, môžete ho ďalej rozdeliť na podprojekty ako tzv. hlavný projekt v programe Project Standard 2016. Oba formuláre projektu sú navzájom prepojené, takže všetky informácie z hlavného projektu sa môžu zobraziť aj v podprojekte. Výhodou je aj možnosť cielene delegovať úlohy pre konkrétne úseky, pričom vedúci projektový manažér má naďalej prístup ku všetkým častiam harmonogramu a má nad nimi kontrolu.

Riadenie portfólia a zdrojov

Ústrednou súčasťou MS Project 2016 Standard je správa portfólia pomocou klienta Microsoft Project: umožňuje kedykoľvek skontrolovať aktuálny stav všetkých zaznamenaných projektov a reagovať na prípadné problémy - napr. dodržiavanie termínov, nedostatok zdrojov, prekročenie rozpočtových cieľov atď. V závislosti od aspektu sú tu k dispozícii aj jednotlivé zobrazenia alebo pohľady.

S tým úzko súvisia aj nástroje na cielenú správu zdrojov integrované v MS Project 2016 Standard na správu rôznych typov zdrojov. MS Project 2016 ich rozlišuje na oblasti "práca", "materiál" a "náklady" - každá s vlastnými vlastnosťami, ako je časová dostupnosť, finančné limity nákladov alebo využitie pracovnej sily, čím ich možno ešte presnejšie využiť. Tie sa evidujú centrálne a v rámci všetkých projektov v zásobníku zdrojov, aby sa dali lepšie priradiť k jednotlivým projektom a úlohám a aby sa od začiatku ľahšie predchádzalo riziku preťaženia.

Reportovanie v MS Project Standard 2016

Tvorba zmysluplných správ je jednou z dôležitých úloh projektového riadenia, aby bolo možné zdokumentovať úspešnosť projektov, ale aj ich priebeh a v prípade potreby ich použiť ako základ pre budúce úlohy. Microsoft Project 2016 ponúka na tento účel rôzne tabuľky, zobrazenia a šablóny zostáv, napríklad na porovnanie typických predchádzajúcich východiskových hodnôt plánu - pre trvanie, práce, náklady, dátumy začiatku a konca atď. - s aktuálnymi hodnotami plánu, aby bolo možné okamžite rozpoznať odchýlky.

Je možné vytvárať aj grafické zostavy o rôznych aspektoch; tie ponúkajú aj možnosť exportu údajov o projekte a ich uloženia napríklad v programe Excel alebo MS Visio - aj ako otočný diagram.

Na druhej strane dynamické správy ponúkajú výhodu priameho prispôsobenia sa zmenám v plánovaní. Možno ich ďalej používať aj v aplikáciách balíka Office, ako sú PowerPoint, Word alebo Outlook.

Prehľady sú dôležitou súčasťou agilného riadenia projektov a sú k dispozícii aj v programe Project 2016 na porovnanie plánovanej, zostávajúcej a dokončenej práce v rámci projektu.

Požiadavky na hardvér pre Microsoft Project 2016 Standard

Microsoft Project 2016 Standard je k dispozícii v 32-bitovej a 64-bitovej verzii - podľa toho sa uplatňujú rôzne požiadavky na pamäť. Pri použití v spojení so serverom Microsoft Project Server sa uplatňujú aj ďalšie požiadavky na operačný systém. Project 2016 podporuje viacdotykové displeje zo systému Windows 8 a je vhodný aj na mobilné použitie v koncovom zariadení so systémom iOS alebo Android.

 • Podporované operačné systémy: Windows 7 alebo novšie
 • Podporované serverové operačné systémy: Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2,
 • Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
 • Procesor: x86 s frekvenciou aspoň 1 GHz; x64 s frekvenciou aspoň 2 GHz, SSE2
 • Pamäť: 1,0 GB RAM (32 bitov) alebo 2,0 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: 3,0 GB
 • Rozlíšenie: 1 024 x 768 pixelov
 • Grafická karta: DirectX 10

Kúpiť MS Project 2016 Standard ako použitý softvér na Wiresoft za nízku cenu

MS Project 2016 Standard Edition Je ponúkaný v internetovom obchode Wiresoft ako použitý softvér s licenciou pre jedného používateľa - za cenu, ktorá je výrazne nižšia ako cena nového - bez premenovania, čo znamená akékoľvek obmedzenia v rozsahu funkcií, pretože softvér nepodlieha opotrebovaniu.

Označenie tejto Jednorazovej používateľskej licencie MS Project 2016 vo verzii Standard Edition ako Použitý softvér sa uskutočňuje rozpustením objemovej licencie tohto programu, ktorá sa predtým používala v spoločnosti, a jej premenou na jednotlivé licencie Rozdelenie základnej objemovej licencie tiež nemá za následok žiadne negatívne účinky na obmedzenia, alebo znamená právne nepovolenú transakciu, pretože licencia Microsoft Project 2016 Standard, ktorú tu ponúka spoločnosť Wiresoft, ako aj všetky ostatné licencie použitého softvéru Microsoft pochádzajú od spoločností so sídlom v EÚ, takže sa uplatňuje judikatúra platná v EÚ, ktorá jasne stanovuje, že obchod s takýmto použitým softvérom predstavuje právnu transakciu. To bolo jasne potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami, takže akékoľvek riziká zodpovednosti pre vás ako kupujúceho sú spoľahlivo vylúčené, zatiaľ čo použitý softvér Wiresoft je vďaka kompletnej dokumentácii kupujúceho alebo predávajúceho tiež odolný voči auditu. Okrem výrazne zníženej ceny ponúka kúpna verzia ďalšiu výhodu v podobe neobmedzenej použiteľnosti, keďže nevznikajú žiadne ďalšie náklady na predplatné.

Zo všetkých týchto dôvodov je nákup softvéru s Wiresoftom pre našich zákazníkov vždy bezpečným obchodom, ktorý ponúka len výhody! Pri kúpe licencie MS Project 2016 Standard môžete využiť nielen výhodnú cenu, ale aj bezpečnosť, ktorú poskytuje okamžité stiahnutie vrátane platného zväzkového licenčného kľúča na okamžitú aktiváciu licencie.

Kúpa licencií použitého softvéru, ako je MS Project 2016 alebo iný softvér, vám preto ponúka možnosť používať exkluzívne a v bežnom obchode nedostupné novšie, ako aj staršie verzie programov Microsoft samostatne. V obchode s použitým softvérom Wiresoft nájdete aj ďalšie aplikácie spoločnosti Microsoft, ktoré sú kompatibilné s MS Project 2016 Standard, napríklad Windows 10 a Windows Server 2016. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Project 2016 Standard alebo iného ponúkaného programu spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2016 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie