AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 

Storno formulár

Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár.

Na

Wiresoft Ltd & Co KG
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main
Nemecko
E-Mail:[email protected]Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________


________________________________________________________Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________Podpis spotrebiteľa
(spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie
)


_________________________Datum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

Naposledy zobrazené