Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask

Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár.

Na

Wiresoft Ltd & Co KG
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main
Nemecko
E-Mail:[email protected]Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________


________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s)


________________________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s)

________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie)

 

_________________________

Datum

(*) Nehodiace sa prečiarknite