Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 

Ak chcete zrušiť zmluvu, prosím, vyplňte tento formulár a zašlite ho späť.

Adresát

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Švajčiarsko
E-mail: [email protected]

Týmto odvolávam (*) zmluvu, ktorú som/ sme (*) uzavreli o kúpe nasledujúcich tovarov (*)/poskytnutí nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade oznámenia na papieri)

_________________________
Dátum

(*) Prečiarknite neplatné položky

Kategórie