Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2012 Device CAL SQL Server 2012 Standard je ideálny systém správy databáz, s ktorým môžete spoľahlivo a bezpečne spravovať všetky údaje vo vašej spoločnosti. Na prístup k systému Windows SQL Server 2012 Standard...
65,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL
Microsoft SQL Server 2012 User CAL SQL Server 2012 Standard je ideálny systém správy databáz, s ktorým môžete spoľahlivo a bezpečne spravovať všetky údaje vo vašej spoločnosti. Na prístup k systému Windows SQL Server 2012 Standard...
65,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
116,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - napr. licenciu SQL...
116,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
572,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
2 893,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL
5x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
572,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
1 149,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x používateľských licencií CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
2 893,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL pre Microsoft SQL Server 2022 Na prístup k novej verzii SQL Server 2022 potrebujú používatelia s určitými edíciami alebo formami licencií licenciu Client Access , napr. vo forme User CAL . Len s takouto licenciou majú k...
177,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Pomocou Device CAL môžu používatelia pristupovať k funkciám a Services spoľahlivej relačnej dátovej platforme z Microsoft poskytovanej v novom softvéri SQL Server 2022 pre určité edície - napríklad...
177,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
1 149,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre vzdialenú plochu k službám Windows Server 2012 / R2 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ pristupovať k systému Windows Server 2012 alebo R2 prostredníctvom služby Vzdialená plocha, potrebuje samostatnú...
29,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 - 25 PACK USER CAL
25x najnovšia licencia User CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby Remote Desktop Services (RDS) pre Windows Server 2022 možno poskytnuté aplikácie centrálne sprístupniť oprávneným používateľom. Na to, aby...
2 064,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2022 DEVICE CAL
Najnovšia licencia Device CAL pre službu Vzdialená plocha pre Windows Server 2022 Pomocou služby RDS (Remote Desktop Services) pre Windows Server 2022 možno používateľom centrálne poskytovať súvisiace aplikácie. Aby k nim mohli...
87,90 € *
1 z adresy 8

Licenčný systém spoločnosti Microsoft

S vydaním serverových produktov Windows Server 2012 R2, System Center 2012/2012 R2 a SQL Server 2012/2014 spoločnosť Microsoft zmenila aj svoj licenčný model. Odvtedy spoločnosť Microsoft rozlišuje medzi licencovaním podľa jadier (ktoré nevyžaduje žiadne ďalšie prístupové licencie) a licencovaním podľa serverovej licencie plus prístupové licencie pre tento a ďalší serverový softvér. Ich potreba a typ - User CAL alebo Device CAL - je definovaná počtom používateľov alebo koncových zariadení, ktorým sa má povoliť prístup. Príslušná forma licencovania súvisí s rozsahom funkcií a ich škálovaním, ktoré sú k dispozícii v príslušnej verzii systému Windows Server.

Verzie serverov Microsoft sú zvyčajne k dispozícii v rôznych edíciách, aby vyhovovali rôznym potrebám spoločností a organizácií z hľadiska výkonu a rozsahu. Pri zakúpení štandardnej edície serverového softvéru ponúka spoločnosť Microsoft okrem základnej licencie aj možnosť serverovej licencie CAL (výnimkou sú licencie CAL pre verzie Windows Server od roku 2016, tu je licencia CAL k dispozícii aj v edícii Datacenter).

Tento typ licencovania s licenciami založenými na prístupe je oveľa výhodnejší, najmä pre menšie spoločnosti, ktoré zvyčajne využívajú len štandardné/základné funkcie serverovej verzie, ako licencovanie podľa jadier, pri ktorom sa ako základ pre výpočet licenčnej požiadavky používa vyšší výpočtový výkon strojov.

Používanie programov Microsoft Server s licenciou User CAL alebo Device CAL

Licencia CAL je jedna licencia, ktorá oprávnenému používateľovi (User CAL ) alebo zariadeniu (Device CAL) poskytuje prístup k serveru s licenciou systému Windows. Prístupovú licenciu nemožno preniesť na iného používateľa alebo iné koncové zariadenie. To znamená, že všetky ostatné zariadenia alebo používatelia, ktorí nemajú príslušnú prístupovú licenciu, nemôžu používať služby servera. Toto obmedzenie znamená pre spoločnosť väčšiu bezpečnosť, pretože zabraňuje zneužitiu licencií CAL a chráni kritické údaje pred neoprávnenými zamestnancami aj neoprávneným prístupom tretích strán.

licenciou klientskeho prístupu pre konkrétnu serverovú verziu programu môže zariadenie alebo používateľ s touto licenciou pristupovať nielen k nej, ale aj k starším verziám toho istého programu. Na druhej strane nie je možné získať prístup k vyššej verzii. Tak napríklad zamestnanec s prístupovou licenciou pre Windows Server 2016 môže používať aj funkcie servera verzie 2012 a nižšej, ale nie funkcie servera verzie 2019. Na tento účel je potrebné zakúpiť príslušnú dodatočnú licenciu CAL.

Rozdiel medzi licenciami CAL používateľa a licenciami CAL zariadenia

Licenčný model klientskeho prístupu spoločnosti Microsoft rozlišuje dva typy licencií CAL: licenciu pre konkrétneho používateľa (User CAL) a licenciu pre konkrétne koncové zariadenie (Device CAL). Nie je možné použiť licenciu User CAL ako licenciu Device CAL a naopak. Na druhej strane je možné kombinovať oba typy prístupových licencií, ak v spoločnosti existujú oba typy použitia.

Rozlišovanie medzi licencovaním podľa koncového zariadenia a podľa používateľa prináša rôzne výhody. Koniec koncov, nie každá spoločnosť má rovnaké pracovné stanice alebo pracovné postupy: Pri niektorých projektoch zamestnanci zdieľajú jeden a ten istý počítač, napr. pri práci na zmeny, pri iných pracovných postupoch jeden zamestnanec pravidelne používa na prístup k serveru rôzne koncové zariadenia.

Rozlišovanie medzi licenciami CAL pre koncové zariadenia a pre používateľov tak ponúka individuálnu, flexibilnú a na potrebách založenú správu práv pre prístup k serverom v spoločnosti.

Rozhodnutie o jednom alebo oboch typoch prístupových licencií môže byť podmienené faktormi, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie. Ako bolo uvedené vyššie, potreby spoločnosti v oblasti licencií môže najlepšie spĺňať aj kombinácia licencií CAL na zariadenia a licencií CAL na používateľov.

Používateľská licencia Microsoft CAL

Každá licencia User CAL pre príslušne licencovaný program Windows Server oprávňuje vždy len jedného konkrétneho používateľa na prístup k serveru a používanie súvisiacich funkcií. Používateľská licencia nie je viazaná na konkrétne koncové zariadenie, čo znamená, že používateľ je oprávnený používať funkcie servera dostupné podľa edície z rôznych zariadení podporujúcich systém Windows s licenciou CAL - ale vždy striedavo len z jedného zariadenia. Túto používateľskú prístupovú licenciu nemožno preniesť na iného používateľa.

Licencia User CAL má oproti licencii CAL závislej od zariadenia tú výhodu, že nie je lokálne viazaná. To znamená, že ho môže napríklad raz použiť stacionárny počítač vo firme na prístup k serveru, ALEBO alternatívne aj iné koncové zariadenie (napríklad notebook alebo tablet, ktorý ako operačný systém používa Windows). Oprávnený používateľ ho môže používať aj na cestách alebo v domácej kancelárii, ak má prístup na internet. Používateľská licencia CAL tak umožňuje mimoriadne flexibilné a mobilné používanie služieb servera.

Microsoft Device CAL

Naproti tomu licencia Microsoft Device CAL sa vzťahuje výlučne na zariadenia. Presne definované jednotlivé koncové zariadenie získa prístupové práva pre server s licenciou Windows. Typ zariadenia si môžete vybrať ľubovoľne, pokiaľ spĺňa požiadavky na vykonávanie funkcií systému Windows. Môže to teda byť stacionárny počítač ALEBO notebook alebo tablet, bez ohľadu na to, či sa používa na pracovisku vo firme alebo organizácii, alebo je mobilný. Prístroj CAL sa nedá preniesť z jedného koncového zariadenia do druhého.

Licencia na prístup k zariadeniu je praktická najmä vtedy, ak jeden počítač na pracovisku používajú rôzni zamestnanci, napríklad v rámci projektov alebo pri práci na zmeny. To znamená, že nie každý, kto má povolený prístup k službám a údajom servera prostredníctvom tohto počítača, potrebuje vlastnú prístupovú licenciu.

CAL zariadenia alebo CAL používateľa - ktoré riešenie je lepšie?

Ktorá forma licencie - Device CAL alebo User CAL - je pre spoločnosť výhodnejšia, závisí od toho, ako sa v nej prevažne používajú serverové služby. Ak väčšina zamestnancov prevažne zdieľa jednu pracovnú stanicu a striedavo pristupuje k serveru so systémom Windows, lepšou alternatívou je licencia Device CAL.

Na druhej strane, ak jednotliví zamestnanci neustále pristupujú k serveru s licenciou Microsoft a robia to striedavo z rôznych zariadení alebo miest - na pracovisku vo firme, ako aj na cestách, na inom mieste alebo v domácej kancelárii - potom je výhodnejšia licencia na prístup používateľa.

Za určitých okolností sa preto oplatí kombinovať oba typy prístupových licencií, aby sa služby systému Windows Server v spoločnosti využívali čo najefektívnejšie. Ako už bolo uvedené, nie je povolené ani možné používať licenciu User CAL ako licenciu Device CAL alebo naopak. Rovnako nie je možné rozdeliť licenciu medzi niekoľko serverov, napríklad medzi dva servery s jednotlivými procesormi.

Výhody nákupu licencií Microsoft access so spoločnosťou Wiresoft

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich potrieb v oblasti licencií na prístup, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu. Radi vám poradíme, aká forma licencovania alebo kombinácia licencií CAL na zariadenia alicencií CAL na používateľov je pre vašu spoločnosť najvhodnejšia. Spoločnosť Wiresoft ponúka licenčné formuláre pre klientsky prístup pre všetky nasledujúce programy Microsoft Server v aktuálnych aj starších verziách, ktoré sú tiež k dispozícii:

Zvýšenie efektivity a produktivity vašej spoločnosti pomocou licencií CAL

Optimálnym vybavením sa prístupovými licenciami nielen znížite príslušné náklady, ale aj zvýšite produktivitu svojej spoločnosti: Okrem zakúpenia jednotlivých licencií CAL máte možnosť zakúpiť si aj licencie v balíku a kombinovať serverové edície, napríklad variant Standard alebo Enterprise.

Výhody použitých licencií CAL od spoločnosti Wiresoft

Kúpou použitých licencií Microsoft access od spoločnosti Wiresoft si vyberiete vysokokvalitný softvér, ktorý stojí podstatne menej ako ekvivalentné nové licencie CAL. Legálnosť používania použitých licencií CAL od spoločnosti Wiresoft je zaručená! Všetkylicencie Microsoft, ktoré sú u nás k dispozícii, pochádzajú od európskych spoločností, sú originálnymi produktmi spoločnosti Microsoft a ponúkajú celý rozsah funkcií. Preto vás oprávňujú aj na downgrade, ak vo vašej spoločnosti používate predchádzajúce verzie príslušného softvéru.

S licenciami CAL od experta na licencie spoločnosti Wiresoft môžete využívať všetky výhody bezpečných a legálnych softvérových produktov, pretože spoločnosť Wiresoft je certifikovaným predajcom a stanovila si cieľ spĺňať najvyššie štandardy zabezpečenia kvality. Okrem prístupových licencií pre Windows Server môžete od nás získať aj licencie CAL pre SQL Server na správu údajov  a analýzu informácií v oblasti business intelligence. Licencie CAL sú k dispozícii aj pre server Windows Exchange Server, ako aj pre službu Remote Desktop Services - najmodernejší softvér na bezpečnú komunikáciu vzdialených používateľov a pripojenie k pracovným plochám založeným na virtuálnych počítačoch. Nájdete tu aj veľký výber ďalších softvérových produktov Microsoft v rôznych verziách a vydaniach - použitý kvalitný softvér za výhodné ceny.

Využite komplexné odborné a osobné poradenstvo spoločnosti Wiresoft.