Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2012 Device CAL SQL Server 2012 Standard je ideálny systém správy databáz, s ktorým môžete spoľahlivo a bezpečne spravovať všetky údaje vo vašej spoločnosti. Na prístup k systému Windows SQL Server 2012 Standard...
60,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2012 USER CAL
Microsoft SQL Server 2012 User CAL SQL Server 2012 Standard je ideálny systém správy databáz, s ktorým môžete spoľahlivo a bezpečne spravovať všetky údaje vo vašej spoločnosti. Na prístup k systému Windows SQL Server 2012 Standard...
60,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK DEVICE CAL
10x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
1 035,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
105,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - napr. licenciu SQL...
105,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 PACK DEVICE CAL
5x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
516,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK DEVICE CAL
25x licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Na to, aby používateľ mohol využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú klientsku licenciu na prístup - napr....
2 605,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 5 CSOMAG FELHASZNÁLÓI CAL
5x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019 User...
516,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 10 PACK USER CAL
10x používateľské licencie CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
1 035,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2019 - 25 PACK USER CAL
25x používateľských licencií CAL pre SQL Server 2019 ako používaný softvér Aby mohol používateľ používať všetky služby a funkcie SQL servera Microsoft SQL Server 2019, potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - SQL Server 2019...
2 605,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 USER CAL
User CAL pre Microsoft SQL Server 2022 Na prístup k novej verzii SQL Server 2022 potrebujú používatelia s určitými edíciami alebo formami licencií licenciu Client Access , napr. vo forme User CAL . Len s takouto licenciou majú k...
145,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL MICROSOFT SQL SERVER 2022 DEVICE CAL
Microsoft SQL Server 2022 Device CAL Pomocou Device CAL môžu používatelia pristupovať k funkciám a Services spoľahlivej relačnej dátovej platforme z Microsoft poskytovanej v novom softvéri SQL Server 2022 pre určité edície - napríklad...
145,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre vzdialenú plochu k službám Windows Server 2012 / R2 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ pristupovať k systému Windows Server 2012 alebo R2 prostredníctvom služby Vzdialená plocha, potrebuje samostatnú...
28,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 10 PACK USER CAL
10x licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services,...
393,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2019 - 5 PACK USER CAL
5x licencie CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2019 ako používaný softvér Používatelia potrebujú licenciu CAL ( Client Access Licence ), aby mohli používať službu Windows Server Remote Desktop Services, ktorá im...
202,90 € *
1 z adresy 8

Licenčný systém spoločnosti Microsoft

S vydaním serverových produktov Windows Server 2012 R2, System Center 2012/2012 R2 a SQL Server 2012/2014 spoločnosť Microsoft zmenila aj svoj licenčný model. Odvtedy spoločnosť Microsoft rozlišuje medzi licencovaním podľa jadier (ktoré nevyžaduje žiadne ďalšie prístupové licencie) a licencovaním podľa serverových licencií plus prístupových licencií pre tento a ďalší serverový softvér. Ich potreba a typ - resp User CAL alebo Device CAL - je definovaný počtom používateľov alebo koncových zariadení, ktorým sa má povoliť prístup. Príslušná forma licencovania súvisí s rozsahom funkcií a ich škálovaním, ktoré sú k dispozícii s príslušnou verziou systému Windows Server.

Verzie servera Microsoft Server sú zvyčajne k dispozícii v rôznych edíciách, aby vyhovovali rôznym potrebám spoločností a organizácií z hľadiska výkonu a rozsahu. Pri zakúpení edície serverového softvéru Standard ponúka spoločnosť Microsoft okrem základných licencií aj možnosť serverových licencií CAL (výnimku tvoria licencie CAL pre verzie Windows Server od roku 2016, kde sú licencie s licenciami CAL k dispozícii aj v edícii Datacenter).

Tento typ licencovania s licenciami na základe prístupu je najmä pre menšie spoločnosti, ktoré zvyčajne využívajú len Standard/ základné funkcie serverovej verzie, oveľa výhodnejší ako licencovanie podľa jadier, pri ktorom sa ako základ pre výpočet licenčnej požiadavky používa vyšší výpočtový výkon strojov.

Používanie programov Microsoft Server s licenciou User CAL alebo Device CAL

Licencia CAL je jedna licencia, ktorá oprávnenému používateľovi (User CAL ) alebo zariadeniu (Device CAL) poskytuje prístup k serveru s licenciou Windows. Licenciu na prístup nie je možné preniesť na iného používateľa alebo iné koncové zariadenie. To znamená, že všetkým ostatným zariadeniam alebo používateľom, ktorí nemajú príslušnú prístupovú licenciu, je používanie služieb servera odopreté. Toto obmedzenie znamená pre spoločnosť vyššiu bezpečnosť, pretože zabraňuje zneužitiu licencií CAL a chráni kritické údaje pred neoprávnenými zamestnancami aj neoprávneným prístupom tretích strán.

S a Client Access License pre konkrétnu serverovú verziu programu môže zariadenie alebo používateľ s touto licenciou pristupovať nielen k nej, ale aj k starším verziám toho istého programu. Na druhej strane nie je možné pristupovať k vyššej verzii. Tak napríklad zamestnanec s prístupovou licenciou pre Windows Server 2016 môže používať aj funkcie serverovej verzie 2012 a nižšej, ale nie funkcie serverovej verzie 2019. Na tento účel je potrebné zakúpiť príslušnú dodatočnú licenciu CAL.

Rozdiel medzi licenciami CAL pre používateľov a licenciami CAL pre zariadenia

Model spoločnosti Microsoft Client Access License rozlišuje dva typy licencií CAL: licenciu pre konkrétneho používateľa (User CAL) a licenciu pre konkrétne koncové zariadenie (Device CAL). Nie je možné použiť licenciu User CAL ako Device CAL a naopak. Na druhej strane je možné kombinovať oba typy prístupových licencií, ak vo firme existujú oba typy použitia.

Rozlišovanie licencií podľa koncového zariadenia a podľa používateľa prináša rôzne výhody. Koniec koncov, nie každá spoločnosť má rovnaké pracovné stanice alebo pracovné postupy: Pri niektorých projektoch zamestnanci zdieľajú jeden a ten istý počítač, napr. pri práci na zmeny, pri iných pracovných postupoch jeden zamestnanec pravidelne používa na prístup k serveru rôzne koncové zariadenia.

Rozlišovanie medzi licenciami CAL pre koncové zariadenia a pre používateľov teda ponúka individuálnu, flexibilnú a na potrebách založenú správu práv na prístup k serveru v spoločnosti.

Rozhodnutie o jednom alebo oboch typoch prístupových licencií môže byť podmienené faktormi, ktoré sú podrobnejšie opísané ďalej. Ako už bolo uvedené, kombinácia licencií CAL pre zariadenia a licencií CAL pre používateľov môže tiež najlepšie odrážať potreby licencií v spoločnosti.

Microsoft User CAL

Každý User CAL pre príslušne licencovaný program Windows Server vždy oprávňuje len jedného konkrétneho používateľa na prístup k serveru a používanie súvisiacich funkcií. Používateľská licencia nie je viazaná na konkrétne koncové zariadenie, čo znamená, že používateľ je oprávnený používať funkcie servera dostupné podľa edície z rôznych zariadení podporujúcich systém Windows s jeho licenciou CAL - ale vždy striedavo len z jedného zariadenia. Túto používateľskú prístupovú licenciu nemožno preniesť na iného používateľa.

A User CAL má oproti licencii CAL závislej od zariadenia tú výhodu, že nie je lokálne viazaná. To znamená, že ju možno použiť napríklad raz na stacionárnom počítači vo firme na prístup k serveru, ALEBO striedavo aj na inom koncovom zariadení (napríklad na prenosnom počítači alebo tablete, ktorý používa ako operačný systém Windows). Oprávnený používateľ môže toto zariadenie používať aj na cestách alebo v domácej kancelárii, pokiaľ má prístup na internet. Stránka User CAL tak umožňuje mimoriadne flexibilné a mobilné využívanie serverových služieb.

Microsoft Device CAL

Na druhej strane, Microsoft Device CAL je výhradne licencia viazaná na zariadenie. Presne definované individuálne koncové zariadenie získava prístupové práva k serveru s licenciou Windows. Typ zariadenia je úplne na používateľovi, pokiaľ spĺňa požiadavky na vykonávanie funkcií systému Windows. Môže to teda byť stacionárny počítač ALEBO prenosný počítač alebo tablet, bez ohľadu na to, či sa používa na pracovisku vo firme alebo v organizácii, alebo je mobilný. Zariadenie CAL nemožno preniesť z jedného koncového zariadenia na druhé.

Licencia na prístup k zariadeniu je praktická najmä vtedy, ak jeden počítač na pracovnej stanici používajú rôzni zamestnanci, napríklad v rámci projektov alebo pri práci na zmeny. To znamená, že nie každý, kto má prostredníctvom tohto počítača povolený prístup k službám a údajom servera, potrebuje vlastnú prístupovú licenciu.

Device CAL alebo User CAL - ktoré riešenie je lepšie?

Ktorá forma licencie - Device CAL alebo User CAL - je pre firmu výhodnejšia, závisí od toho, ako sa v nej prevažne využívajú serverové služby. Ak väčšina zamestnancov prevažne zdieľa jednu pracovnú stanicu a k serveru so systémom Windows pristupuje striedavo, je lepšou alternatívou Device CAL.

Na druhej strane, ak jednotliví zamestnanci neustále pristupujú k serveru s licenciou Microsoft a robia tak striedavo z rôznych zariadení alebo miest - na pracovisku vo firme, ako aj na cestách, na inom mieste alebo v domácej kancelárii - potom je výhodnejšia licencia na prístup používateľa.

Za určitých okolností sa preto oplatí kombinovať oba typy prístupových licencií, aby sa služby Windows Server vo firme využívali čo najefektívnejšie. Ako už bolo uvedené, nie je totiž povolené ani možné používať adresu User CAL ako Device CAL alebo naopak. Rovnako nie je možné rozdeliť licenciu medzi niekoľko serverov, napríklad medzi dva servery s jednotlivými procesormi.

Výhody nákupu prístupových licencií Microsoft u spoločnosti Wiresoft

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich potrieb v oblasti prístupových licencií, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom chatu. Radi vám poradíme, aká forma licencovania alebo kombinácia licencií CAL na zariadenia alicencií CAL na používateľov je pre vašu spoločnosť najlepšia. Spoločnosť Wiresoft ponúka obe formy licencovania klientskeho prístupu pre všetky nasledujúce programy Microsoft Server v aktuálnych aj starších verziách, ktoré sú tiež k dispozícii:

Zvýšte efektivitu a produktivitu svojej spoločnosti pomocou licencií CAL

Optimálnym vybavením prístupovými licenciami nielen znížite príslušné náklady, ale aj zvýšite produktivitu vo vašej spoločnosti: Okrem nákupu jednotlivých licencií CAL máte možnosť zakúpiť si licencie v balíku a kombinovať serverové edície, napríklad variant Standard alebo Enterprise.

Výhody použitých licencií CAL od spoločnosti Wiresoft

Zakúpením použitých licencií Microsoft Access od spoločnosti Wiresoft sa rozhodnete pre vysokokvalitný softvér, ktorý stojí podstatne menej ako ekvivalentné nové licencie CAL. Legálnosť používania použitých licencií CAL od spoločnosti Wiresoft je zaručená! Všetkylicencie Microsoft, ktoré sú u nás k dispozícii, pochádzajú od európskych spoločností, sú originálnymi produktmi spoločnosti Microsoft a ponúkajú plný rozsah funkcií. Preto vás oprávňujú aj na downgrade, ak vo vašej spoločnosti používate predchádzajúce verzie príslušného softvéru.

S licenciami CAL od experta na licencie Wiresoft môžete využívať všetky výhody bezpečných a legálnych softvérových produktov, pretože Wiresoft je certifikovaný predajca a stanovil si za cieľ splniť najvyššie štandardy zabezpečenia kvality. Okrem prístupových licencií pre Windows Server môžete od nás získať aj licencie CAL pre SQL Server na  správu údajov a analýzu informácií v oblasti business intelligence. Licencie CAL sú k dispozícii aj pre Windows Exchange Server, ako aj pre Remote Desktop Services - najmodernejší softvér na bezpečnú komunikáciu vzdialených používateľov a pripojenie k pracovným plochám založeným na virtuálnych počítačoch. Nájdete tu aj veľký výber ďalších softvérových produktov spoločnosti Microsoft v rôznych verziách a edíciách - použitý kvalitný softvér za výhodné ceny.

Využite komplexné odborné a osobné poradenstvo spoločnosti Wiresoft.