Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10158
 • 359-06865
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
105,90 € * 116,90 € * (9,41% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x Device CAL
Systém  SQL Server 
CAL Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód 
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky


Server Na využívanie funkcií, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, musí mať používateľ príslušnú klientsku prístupovú licenciu - napr Device CAL; obsahuje prístupové práva pre jedno registrované koncové zariadenie. Je to preto, že samotná licencia servera SQL 2019 pre edíciu Standard vo variante Server/CAL neobsahuje žiadne používateľské práva; tie je potrebné zakúpiť samostatne, napr. vo forme prístupovej licencie pre koncové zariadenie. Táto stránka Device CAL udeľuje povolenie na prístup k serveru iba počítaču, ktorý je ňou vybavený.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"

Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ako používaný softvér

Aby mohol používateľ využívať funkcie, ktoré ponúka Microsoft SQL Server 2019, bezpodmienečne potrebuje príslušnú licenciu klientskeho prístupu - napr. licenciu SQL Server 2019 Device CAL; tá obsahuje prístupové práva pre jedno registrované koncové zariadenie. Je to preto, že samotná licencia SQL 2019 Server pre verziu Standard Edition vo variante Server/CAL neobsahuje žiadne používateľské práva; tie je potrebné zakúpiť samostatne, napr. vo forme prístupovej licencie pre koncové zariadenie. Táto licencia Device CAL udeľuje oprávnenie na prístup k serveru iba počítaču, ktorý je ňou vybavený.

Licencie SQL Server 2019 Device CAL od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér majú nielen veľkú výhodu, že sú k dispozícii aj jednotlivo, ale aj nižšiu cenu ako porovnateľné ponuky od bežných poskytovateľov licencií. Majú rovnaké funkcie ako licencie Device Client Access Licences pre SQL Server 2019, ktoré sú k dispozícii v rámci oficiálneho licenčného programu spoločnosti Microsoft.

Využívajte všetky výhody MS SQL Server 2019 s používanou licenciou CAL na zariadenia

SQL Server 2019 je v súčasnosti najnovšia verzia databázovej platformy spoločnosti Microsoft. Spoločnosti, ktoré používajú systémy plánovania podnikových zdrojov, softvér ERP alebo systémy CRM, môžu využívať všetky dôležité funkcie databázy, reportovania a analýzy tohto výkonného systému správy relačných databáz, ktoré sú potrebné.

V závislosti od edície obsahuje SQL Server 2019 okrem možnosti zhlukovania (priraďovania údajov do skupín) aj monitorovacie funkcie na ich systematické zaznamenávanie počas spracovania cielených databázových dotazov. S licenciou SQL Server 2019 Device CAL môžu používatelia na vyhradenom koncovom zariadení využívať všetky výhody, ktoré ponúka inteligentné spracovanie dotazov na zrýchlené vyhľadávanie väčších objemov údajov, ako aj novú funkciu Big Data Cluster s nástrojmi strojového učenia a PolyBase na optimalizované spracovanie dotazov Transact-SQL z externých zdrojov údajov.

Ďalšie funkcie servera SQL Server 2019:

 • Always Encrypted bezpečne šifruje údaje - klienta aj DBMS
 • Inteligentné spracovanie dopytov optimalizuje dopyty na veľké súbory údajov
 • Inteligentný výkon ponúka vyššiu rýchlosť vykonávania databázových operácií
 • Snímky databázy dokumentujú potenciálne odchýlky
 • Štatistiky posledného plánu dopytov poskytujú aktuálny prehľad dopytov
 • predvolene zapnutá infraštruktúra Lightweight Query Profiling
 • Zrýchlené obnovenie databáz na rýchlejšie obnovenie databáz po reštarte alebo vrátení transakcie

Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 Standard Edition

Aj s použitou licenciou CAL zariadenia od spoločnosti Wiresoft môžete naplno využívať bežné funkcie a služby servera SQL Server 2019 Standard Edition: Najmä malé a stredné podniky využívajú možnosť licencovania na server/CAL, ktoré pozostáva zo serverovej licencie a rôzneho počtu prístupových licencií (klientskych prístupových licencií) pre zariadenia.

Licenčný model pre SQL Server 2019 so serverovými licenciami a licenciami CAL

Možnosť licencovania servera SQL Server 2019 a licencií CAL pre zariadenia je v súlade s ustanoveniami definovanými spoločnosťou Microsoft - tento licenčný model sa označuje ako licencie Server/CAL. Správa licencií Microsoft preto rozlišuje medzi licencovaním serverov a licencovaním jednotlivých koncových zariadení alebo používateľov. Každý server, na ktorom je spustená inštancia servera SQL Server, si najprv vyžaduje štandardnú licenciu servera 2019. Na prístup k licencovanému serveru SQL Server je pre každé vyhradené koncovézariadenie navyše potrebná samostatná prístupová licencia(Device CAL) rovnakej alebo vyššej verzie servera.

Len licencia CAL zariadenia oprávňuje zariadenie používať funkcie servera SQL Server verzie 2019. Licencia klientskeho prístupu pre koncové zariadenia neobsahuje žiadny ďalší softvér, ktorý je potrebné nainštalovať, ale iba prístupové práva v prostredí klient/server pre server SQL Server 2019.

Pri licenciách CAL na zariadenia pre server SQL Server 2019 je potrebné dodržiavať kompatibilitu verzií

Licencia Device CAL pre SQL Server 2019 oprávňuje aj na prístup k SQL Serveru 2017 alebo staršej verzii (downgrade). Opačný prípad, teda použitie licencie Device CAL staršej verzie servera SQL Server, napríklad 2016, na prístup k vyššej verzii servera SQL Server, napríklad 2019, však nie je možný. Preto by ste sa mali uistiť, že pri používaní servera SQL Server 2019 máte správnu verziu licencií CAL zariadenia.

Prečo existujú licencie klientskeho prístupu pre edíciu SQL Server 2019 Standard?

V prípade edície Standard servera SQL Server 2019 spoločnosť Microsoft okrem iného voliteľne ponúka licencie CAL pre zariadenia (koncové zariadenia). Licencovanie prístupu k serveru prostredníctvom licencií Device CAL je ekonomickejšie, najmä pre malé a stredné podniky, ktorých server SQL Server má nižší výkon, ale postačuje ich potrebám. Pre tento typ používania servera SQL Server 2019 ponúka licenčný model spoločnosti Microsoft dva rôzne typy licencií CAL:

 • Licencia SQL Server 2019 Device CAL: poskytuje prístupové práva k serveru pre vyhradené koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet, mobil)
 • Licencia User CAL pre server SQL Server 2019: poskytuje vyhradenému používateľovi prístupové práva k serveru

Nákup napríklad niekoľkých klientskych licencií na používanie funkcií servera SQL Server je potom zvyčajne lacnejší ako licencovanie servera podľa jadier.

Aké špeciálne funkcie je potrebné zohľadniť pri licencovaní pomocou licencií Device CAL pre SQL Server 2019?

Licencia Device CAL je licencia, ktorá poskytuje prístupové práva k serveru SQL Server 2019 konkrétnemu koncovému zariadeniu (zariadeniu). Toto koncové zariadenie zadané pri prvotnej registrácii nie je možné následne zmeniť, rovnako ako nie je možné zmeniť typ priradenia - zo zariadenia na používateľa CAL. Cieľom týchto obmedzení je zabrániť zneužitiu licencií CAL a zabezpečiť väčšiu bezpečnosť, pretože neoprávnení alebo cudzí používatelia nemajú prístup k serveru spoločnosti.

Aké sú výhody licencie Device CAL pre SQL Server 2019?

V zásade nie je rozdiel v rozsahu funkcií medzi licenciou na prístup ku koncovému zariadeniu a licenciou pre používateľov. Príslušné výhody sú zrejmé z typu typických prístupov k serveru SQL Server. Spoločnosti používajúce server SQL sa zvyčajne líšia počtom alebo typom pracovných staníc používaných na bežné pracovné postupy: Napríklad v niektorých projektoch môže niekoľko zamestnancov zdieľať jeden počítač alebo ho používať na zmeny, zatiaľ čo v inom pracovnom prostredí jeden a ten istý používateľ pravidelne používa na prístup k serveru SQL úplne iné koncové zariadenia.

Skutočnosť, že licencia zariadenia pre server SQL Server 2019 je viazaná výlučne na konkrétne koncové zariadenie s operačným systémom Windows - namiesto na používateľa, aby bolo možné využívať prístupové právo k serveru SQL Server - vedie k rôznym typom používania v závislosti od typu: Ak ide o mobilné koncové zariadenie, napríklad notebook, príslušný používateľ ho môže používať na prístup k serveru SQL Server nielen v rámci spoločnosti, napríklad na pracovisku, ale aj mimo nej - napríklad na inom mieste spoločnosti alebo v domácej kancelárii. V prípade PC sa prístup prirodzene uskutočňuje vždy na rovnakom mieste.

Záver

Ktorý typ licencie CAL pre SQL Server 2019 ponúka viac možností použitia v konkrétnej spoločnosti, sa teda líši podľa prevládajúceho scenára aplikácie. Rozhodnutie o type licencovania klientskeho prístupu je potrebné urobiť už pred nákupom, pretože, ako už bolo uvedené, licenciu Device CAL pre server SQL Server nie je možné následne zmeniť na licenciu User CAL alebo naopak.

Úlohu zohráva nielen počet zamestnancov, ale aj hlavný spôsob používania koncových zariadení: Ak veľa zamestnancov používa na prístup k serveru SQL Server striedavo ten istý počítač, či už interne, externe alebo mobilne, potom licencie Device CAL ponúkajú viac výhod. Licencie CAL na zariadenia sú preto vhodnou formou licencovania, ak k serveru SQL Server pravidelne pristupuje niekoľko zamestnancov striedavo prostredníctvom jedného koncového zariadenia.

Zakúpte si licencie CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2019 už od jednej licencie v internetovom obchode Wiresoft

Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft už od jednej licencie pre jedného používateľa - ponuka ako použitý softvér je výrazne lacnejšia ako porovnateľná nová licencia, pričom stav "použitej" licencie CAL neznamená žiadne nevýhody z hľadiska použiteľnosti, pretože softvér sa nemôže opotrebovať.

Aké sa používajú licencie CAL na zariadenia pre server SQL Server 2019?

Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019 ponúkané v internetovom obchode Wiresoft sú pôvodné prístupové licencie, ktoré sú k dispozícii v rámci licenčného programu spoločnosti Microsoft; s tým rozdielom, že kedysi boli súčasťou objemovej licencie SQL Server 2019 pre koncové zariadenia zakúpené spoločnosťou, ktorá ďalej predala nepotrebné individuálne prístupové licencie na zariadenia alebo objemovú licenciu spoločnosti Wiresoft. Táto bývalá objemová licencia bola rozdelená a prevedená na jednotlivé licencie, pričom licencie CAL zariadenia boli označené ako použitý softvér alebo Used Software. Ako už bolo uvedené, toto označenie neznamená žiadne opotrebovanie softvéru Device CAL pre server SQL Server, ani žiadne obmedzenie jeho funkčnosti alebo jeho používania na neobmedzený čas.

Aké zabezpečenie ponúkajú používané licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019?

Nákup použitého softvéru, ako sú licencie Device CAL pre server SQL Server od spoločnosti Wiresoft, je pre zákazníkov nielen lacnejší, ale aj bezpečnejší! Nielenže získate jednu licenciu CAL na zariadenie pre Microsoft SQL Server 2019 za nižšiu cenu ako príslušný nový softvér, ale máte aj istotu kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po zaplatení a aktivácii licencie pomocou priloženého zväzkového licenčného kľúča.

Licencie Device CAL pre SQL Server 2019, ktoré sú k dispozícii v spoločnosti Wiresoft, pochádzajú z licenčných zásob rôznych spoločností. Na obchodovanie s použitým softvérom sa preto vzťahuje zvyčajná jurisdikcia. Tým sa výslovne schvaľuje obchodovanie s použitým softvérom, čo bolo opakovane jasne potvrdené rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Pre vás ako zákazníka znamená zakúpenie licencií Microsoft Device CAL pre SQL Server 2019 alebo iných licencií na prístup klienta, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, ako aj používanie ako používaného softvéru právnu istotu, pretože nedochádza k porušeniu žiadnych právnych predpisov. A vďaka úplnému preukázaniu všetkých kupujúcich sú použité licencie CAL od spoločnosti Wiresoft tiež odolné voči auditu!

Vaše výhody pri kúpe použitých licencií CAL na zariadenia pre server SQL Server 2019

Ponuka licencií Device CAL pre SQL Server 2019 alebo iných licencií CAL ako použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft poskytuje našim zákazníkom nielen lacnú alternatívu k iným ponukám, ale dáva im aj slobodu rozhodnúť sa o presnom počte licencií Device CAL potrebných na presné licencovanie používania služieb SQL Server namiesto nepraktickejšieho stupňovania licencií, čím sa znižujú náklady na licencie.

Široká ponuka licencií CAL na použitý softvér v internetovom obchode Wiresoft zahŕňa licencie CAL na zariadenia, ako aj licencie CAL na používateľov pre server SQL Server 2019 a staršie verzie prístupových licencií pre server MS SQL Server vrátane zodpovedajúcich serverových licencií. Takto sa môžete vyhnúť nákupu nového hardvéru alebo prípadným problémom s kompatibilitou. Využite širokú ponuku použitého softvéru pre rôzne licencie CAL pre SQL Server atď. v spoločnosti Wiresoft!

V predajni softvéru Wiresoft nájdete licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2019, ako aj licencie na klientsky prístup k ďalšiemu softvéru Microsoft Server - vždy za výhodnú cenu ako použitý softvér a okamžite použiteľné prostredníctvom okamžitého stiahnutia a aktivácie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií Device CAL pre SQL Server 2019 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše odborné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2019 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie